Dành cho phụ huynh

Nhà trường tổ chức 3 cuộc họp định kỳ hàng năm:

  • Đầu học kỳ I
  • Cuối học kỳ I
  • Tổng kết năm học

Nhằm mục đích cập nhật cho phụ huynh và người giám hộ của các học sinh về kết quả học tập cũng như đưa ra các hướng dẫn để giúp các em tiến bộ và cung cấp các cơ hội cho học sinh.

Phụ huynh và người giám hộ có thắc mắc hay có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới tình hình học tập của con em họ đều được khuyến khích liên hệ với trường để đặt lịch hẹn riêng, ngoài buổi họp phụ huynh chính thức.