Câu lạc bộ

Với một loạt các câu lạc và nhiều hoạt động ngoại khóa, trường cung cấp cho mỗi em học sinh các cơ hội để tham gia vào các hoạt động ngoài giờ học. Nhờ sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa, phần lớn các em học sinh tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau.

Việc tham gia vào các hoạt động học thuật được khuyến khích, bởi vì ngoài việc thúc đẩy sự hợp tác, các hoạt động này còn cho phép các em học sinh phát triển tài năng chưa được thể hiện trong lớp học. Hoạt động ngoại khóa yêu cầu sự phối hợp giữa các học sinh, làm cho quá trình tham gia cũng quan trọng như kết quả đạt được cuối cùng.

Đoàn Thị Điểm Ecopark là một trường nhỏ với một tập thể gắn kết chặt chẽ với nhau, rất nhiều học sinh có cơ hội đảm nhận vai trò của nhà quản lý một câu lạc bộ hoặc các hoạt động ngoại khóa trước khi tốt nghiệp. Mỗi hoạt động đều có một giáo viên hướng dẫn, tuy nhiên, khi các em học sinh lên lớp cao hơn, các em sẽ được giao nhiều trọng trách hơn trong việc tổ chức các câu lạc bộ. Đến Trung học Phổ thông, các em học sinh được đảm nhận các trách nhiệm của người lãnh đạo câu lạc bộ dưới sự giám sát của Tổng phụ trách. Các hoạt động của câu lạc bộ thay đổi theo năm theo sự nhu cầu của học sinh, vì thế không phải tất cả các câu lạc bộ được kể trên sẽ hoạt động cùng thời điểm trong năm.

Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức các lớp câu lạc bộ sau đây:

Câu Lạc Bộ Cờ Vua

Câu Lạc Bộ Cờ được hướng dẫn bởi một chuyên gia cờ và dành cho tất cả các em học sinh Tiểu học, Trung Học Cơ sở và Trung Học Phổ Thông, bất kể ở trình độ nào. Cuộc họp của câu lạc bộ diễn ra hàng tuần, hướng dẫn và để các học sinh thi đấu với nhau.

Câu Lạc Bộ Khoa học

Câu Lạc Bộ Khoa Học tổ chức các buổi thí nghiệm, chuyến thực địa, và các dự án cho các thành viên để tích lũy kinh nghiệm và được tham gia vào.

Ban đại diện học sinh

Ban đại diện học sinh Đoàn Thị Điểm Ecopark là một nhóm học sinh được bầu chọn bởi các em học sinh. Ban đại diện học sinh bảo vệ lợi ích cho toàn thể học sinh và trường Đoàn Thị Điểm Ecopark. Các em học sinh mang lại nguồn sinh khí mới và các ý tưởng cho chương trình, dồn nhiều tâm sức giúp đỡ các bạn học sinh trở thành những người lãnh đạo và có đam mê học hỏi suốt đời. Các thành viên của Ban đại diện học sinh giúp học sinh có tiếng nói và có cơ hội được học hỏi các kỹ năng có thể áp dụng ở công sở, trường học và cộng đồng.

Ban đại diện học sinh đề ra các hoạt động cho các bạn học sinh vui chơi, cũng như tham gia các sự kiện phục vụ cộng đồng và các hoạt động gây quỹ. Các em học sinh sẽ tích lũy được kinh nghệm làm việc theo nhóm và kinh nghiệm đảm nhận vai trò của người lãnh đạo. Ở mỗi khối sẽ có chủ tịch và phó chủ tịch, cũng như người đại diện từng lớp học ở cấp cao hơn. Mỗi nhóm học sinh sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo khối lớp của mình được tham gia vào tất cả các chức năng của trường. Thông qua các hoạt động tập thể và các đóng góp của mình, ban đại diện học sinh sẽ đạt được nhiều thành tích ấn tượng cho năm học.

Câu Lạc Bộ Toán Học

Mục đích của Câu Lạc Bộ Toán Học là để tham gia vào các cuộc thi toán và để hướng dẫn các em học sinh về các vấn đề toán học.

Câu Lạc Bộ Âm Nhạc

Câu Lạc Bộ Âm Nhạc tập hợp các nhạc sĩ có kinh nghiệm và tâm huyết của APU để hướng dẫn cho từng em và các nhóm về cách chơi các nhạc cụ. Các giáo viên dạy nhạc cụ thiết lập các bài học phù hợp với từng học sinh và phù hợp với lứa tuổi dựa vào các kiến thức âm nhạc mà các em được học tại lớp. Chúng tôi cung cấp các bài học về sử dụng violin, guitar, sáo và piano. Thành viên có thể luyện tập và biểu diễn cho học sinh khác thưởng thức hoặc cho khán giả bên ngoài trường, cũng như có thể tham gia các cuộc thi âm nhạc hoặc các liên hoan âm nhạc.

Câu Lạc Bộ Sách

Câu Lạc Bộ Sách cung cấp một diễn đàn cho học sinh trường Đoàn Thị Điểm Ecopark chia sẻ sách và niềm đam mê đọc sách. Các thành viên của Câu lạc bộ có thể mua bán, cho mượn và giới thiệu những cuốn sách cho nhau. Các em cũng có thể thảo luận về sách đã đọc và sắp xếp các cuộc tham quan hội sách.