CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Cán bộ phụ trách y tế của nhà trường sẽ sơ cứu cho những học sinh bị bệnh hay bị thương tại trường. Trong trường hợp học sinh bị bệnh hoặc bị thương nặng, nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ để đưa các em về nhà, đến bác sĩ gia đình đã chỉ định hoặc bệnh viện nơi gần nhất. Trong trường hợp không liên lạc được với phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ, nhà trường sẽ thông báo đến người được chỉ định liên lạc trong tình trạng khẩn cấp.

Học sinh phải có phiếu cho phép với chữ kí của giáo viên hoặc Tổng giám thị, bao gồm tên của học sinh và thời gian cụ thể mới được xuống phòng y tế. Học sinh cũng phải có giấy của y tá với chữ kí và thời gian cụ thể mới được phép vào lớp trở lại. Học sinh xuống phòng y tế xem như vắng mặt có phép nhưng vẫn phải tự học bài làm bài đầy đủ.

Nhà trường chỉ cấp phát thuốc theo chỉ định củc bác sĩ. Mọi dược phẩm được bác sĩ chỉ định phải được kiểm tra ngay khi học sinh mang thuốc vào trường. Học sinh không được tự sử dụng thuốc khi ở trường nếu không có sự cho phép của Tổng Giám thị và y tá của trường. Quy định này áp dụng cho dược phẩm cần có chỉ định của bác sĩ hoặc dược phẩm không cần có chỉ định của bác sĩ như aspirin, thuốc ho, thuốc nhỏ mắt.

Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt cần tự sử dụng dược phẩm như ống bơm chữa bệnh suyễn và “epi sticks” dùng trong trường hợp khẩn cấp thì phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ trước của Tổng Giám thị và y tá của trường. Học sinh phải luôn luôn mang theo giấy phép này và sẽ được phép tự sử dụng dược phẩm theo cách đã được chỉ định.