BÁC HỒ CỦA EM

Đăng lúc : 28.02.2017 08:44

Khi em ra đời

Đã không còn Bác.

Chỉ còn tiếng hát,

Chỉ còn lời ca,

Chỉ còn câu chuyện,

Chỉ còn bài thơ.

Mà em vẫn thấy Bác sao rất gần,

Năm điều Bác dạy mãi còn vang ngân.

 

Bá Thị Ngọc Ánh – học sinh lớp 6A2