GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tham chiếu 5 vòng tròn đồng tâm:

Một hạt giống tốt, gieo ở chậu cây sẽ thành một cây cảnh. Gieo ở mảnh đất tốt sẽ thành một cây to. Điều quan trọng chính là tạo dựng môi trường tốt và đem lại các yếu tố để khiến cho hạt giống đó có thể phát triển đầy đủ. Với đối tượng con người, chúng ta khó có thể biết được đó là hạt giống tốt hay xấu. Thực tế, không có hạt giống con người xấu, mà do chúng ta chưa nhìn nhận được điểm tốt. Sự tham chiếu về mặt giá trị của 5 vòng tròn đồng tâm sẽ đảm bảo cho chúng ta trong việc giáo dục con người, bổ khuyết kịp thời để cấu thành một con người hoàn thiện.

  • Giá trị sống
  • Quản trị năng lượng
  • Kỹ năng sống
  • Kỹ năng, kiến thức phù hợp với độ tuổi
  • Nhận thức, Kiến thức xã hội