PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Chúng tôi vận dụng những phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, tích cực phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam và đặc điểm học sinh nhà trường, nhằm phát huy năng lực người học.

Mỗi giờ dạy sẽ được thiết kế thành các hoạt động giáo dục, học sinh được khám phá, làm việc theo nhóm, thực hành và thể hiện quan điểm bản thân. Phương tiện hiện đại, kết hợp mô hình đánh giá trong được chuyển giao từ cộng đồng châu Âu giúp người học làm chủ quá trình, tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập, từ đó rèn luyện tính độc lập, tích cực, phát triển tư duy.

Các phương pháp dạy học tích cực được áp dụng hướng đến giúp học sinh biết cách:

  • Khơi dậy cảm hứng, tạo hứng thú và say mê học tập
  • Kích thích các giác quan, tư duy khoa học
  • Sử dụng phương pháp học tập tiên tiến: bản đồ tư duy, công cụ đa phương tiện…
  • Hình thành thói quen tự nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề
  • Học theo nhóm, nghiên cứu theo chủ đề
  • Làm chủ các kế hoạch học tập và sinh hoạt cá nhân khác

Một số phương pháp giáo dục điển hình:

PBL (Projecst/Problems/Performance based learning): Phương pháp đào tạo dựa trên quản trị vấn đề, quản trị dự án

Role-play teaching: Phương pháp học tập dựa trên trải nghiệm biểu diễn kịch nghệ

Service learning: Học tập phục vụ cộng đồng

Open – source community – based tools for learning: Phương pháp Sử dụng các công cụ học tập mã nguồn mở

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy của nhà trường. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lý giáo dục của nhà trường. Do vậy, trường sử dụng 2 hình thức đánh giá toàn diện của học sinh: