Hội đồng giáo dục

 • Chủ tịch Hội đồng giáo dục: PGS.TS Lê Anh Vinh
 • Hiệu trưởng nhà trường - Ủy viên: Thầy Nguyễn Hoài Bắc
 • Ủy viên: PGS.TS Nguyễn Chí Thành
 • Ủy viên: TS. Vũ Thị Thanh Nhã

Ban Giám hiệu

 • Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hoài Bắc
 • Trợ lý Hiệu trưởng - phụ trách chuyên môn Trung học: Cô Nguyễn Thu Hà
 • Trợ lý Hiệu trưởng - phụ trách chuyên môn Trung họcCô Lê Thị Hương
 • Trợ lý Hiệu trưởng - phụ trách chuyên môn Tiểu họcCô Nguyễn Thị Bích Dung
 • Trợ lý Hiệu trưởng - phụ trách chuyên môn Tiểu học: Cô Trần Thị Thu Hà
 • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Vũ Thị Thanh Bình
 • Trợ lý chuyên môn Tiếng Anh: Cô Nguyễn Hoàng Lan
 • Chuyên gia Toán: Cô Đỗ Thị Hồng Hà

Đội ngũ giáo viên:

Là những cán bộ có tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết;

Giàu kinh nghiệm giảng dạy và quản lý;

Nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi, có năng lực đổi mới, sáng tạo; thường xuyên được đào tạo trong nước và quốc tế để nâng cao nghiệp vụ; sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng những công nghệ dạy học tiên tiến;

Rất trách nhiệm và giàu tình yêu thương con trẻ.