Hội đồng giáo dục

  • Chủ tịch Hội đồng giáo dục: Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền
  • Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hoài Bắc
  • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Trần Thị Thu Hà
  • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Bích Dung
  • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Vũ Thị Thanh Bình
  • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thu Hà
  • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Hoàng Lan
  • Trợ lý Hiệu trưởng: Cô Lê Thị Hương
  • Chuyên gia Toán: Cô Đỗ Thị Hồng Hà

Đội ngũ giáo viên:

Là những cán bộ có tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết;

Giàu kinh nghiệm giảng dạy và quản lý;

Nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi, có năng lực đổi mới, sáng tạo; thường xuyên được đào tạo trong nước và quốc tế để nâng cao nghiệp vụ; sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng những công nghệ dạy học tiên tiến;

Rất trách nhiệm và giàu tình yêu thương con trẻ.