Giáo viên Tiếng Anh

Ngày đăng : 09.12.2016 02:18

* Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch giảng dạy theo chương trình của nhà trường

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh theo từng bộ môn được phân công

- Làm công tác chủ nhiệm

- Tham gia các hoạt động công đồng cùng học sinh.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh trung bình hoặc kém.

- Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của trường.

- Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên của trường.

Phụ trách quản trị nhân sự

Ngày đăng : 05.12.2016 08:55

Mô tả công việc

Phụ trách toàn bộ công tác nhân sự trong Nhà trường:

-     Xây dựng chính sách nhân sự và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp lộ trình và đặc điểm phát triển của Nhà trường.

-     Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

-     Phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí và xây dựng KPI.

-     Xây dựng quy chế lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ nhằm thu hút và giữ nhân tài và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-     Tham mưu xây dựng quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải;

-     Tham mưu BGH về cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Nhà trường;

-      Xây dựng hệ thống các qui chế, qui định, qui trình, hướng dẫn công việc cho Nhà trường và giám sát việc chấp hành các nội qui đó;

-     Giải quyết khiếu nại, kỷ luật theo quy định;

-     Tham mưu đề xuất cho BGH để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

Nhân viên phụ trách sự kiện và hoạt động

Ngày đăng : 30.11.2016 10:36

Mô tả công việc

Cập nhật thông tin thị trường liên quan đến các hoạt động của nhà trường;

Triển khai thực hiện Kế hoạch PR-Marketing đã được phê duyệt;

Triển khai thực hiện các hoạt động, sự kiện PR-Marketing nhằm quảng bá hình ảnh của trường;

Cập nhật website của trường;

Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai và thực hiện các chiến dịch PR-Marketing, các hoạt động truyền thông nội bộ và các hoạt động sự kiện của trường.

Giáo viên Thể dục (dạy được các môn Aerobic, Khiêu vũ thể thao, Võ Taekwondo)

Ngày đăng : 16.11.2016 07:55

* Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch và giảng dạy theo chương trình của nhà trường

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh theo từng bộ môn được phân công

- Tham gia các hoạt động công đồng cùng học sinh.

- Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của trường.

- Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên của trường.

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark tuyển dụng nhân viên phụ trách y tế

Ngày đăng : 03.11.2016 09:12

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Nhân viên Phụ trách Y tế

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark tuyển dụng giáo viên Năm học 2016 - 2017

Ngày đăng : 03.11.2016 09:10

* Vị trí tuyển dụng:

1. Giáo viên Toán

2. Giáo viên Ngữ văn

Tuyển dụng giáo viên dạy đồ họa

Ngày đăng : 28.10.2016 09:05

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark cần tuyển Giáo viên dạy đồ họa (giáo viên Mỹ thuật)

Tuyển dụng giáo viên Tiểu học, giáo viên Tiếng Anh

Ngày đăng : 26.10.2016 09:34

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark cần tuyển dụng nhân sự:

Nhân viên PR-Marketing

Ngày đăng : 26.10.2016 09:32

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark cần tuyển dụng nhân sự:

Tuyển dụng nhân viên hành chính văn phòng

Ngày đăng : 07.07.2016 11:01

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark cần tuyển Nhân viên hành chính văn phòng giỏi tin học