Nhân viên vật tư

Ngày đăng : 16.02.2017 01:59

Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark tuyển dụng nhân viên vật tư

Tuyển dụng giáo viên tiểu học

Ngày đăng : 15.02.2017 01:52

* Vị trí tuyển dụng:

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC : 06

Trưởng phòng Truyền thông

Ngày đăng : 10.02.2017 12:08

- Xây dựng Kế hoạch PR & Marketing tổng thể;

- Lập Kế hoạch PR- Marketing chi tiết và triển khai thực hiện;

- Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với ngân sách và chiến lược của Nhà trường;

- Phụ trách hình ảnh của Nhà trường; Quảng bá hình ảnh của Trường;

- Phát triển các hoạt động Marketing online và phát triển các hoạt động digital marketing trên các kênh online marketing chủ chốt (SEO, PPC, Email, Facebook, tweeter, pinterest, Ad networks, PR…);

- Quản trị Website;

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày đăng : 10.02.2017 11:46

- Công tác chuẩn bị các thủ tục tuyển dụng, hợp đồng đối với người lao động.

- Cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật biến động nhân sự.

- Thực hiện tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng đối với người lao động

- Phối hợp thực hiện đánh giá KPI, ISO.

- Giải quyết chế động chính sách thường xuyên đối với người lao động

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo

Tuyển dụng giáo viên

Ngày đăng : 10.02.2017 11:45

- Lập kế hoạch giảng dạy theo chương trình của nhà trường

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh theo từng bộ môn được phân công

- Làm công tác chủ nhiệm

- Tham gia các hoạt động công đồng cùng học sinh.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh trung bình hoặc kém.

- Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của trường.

- Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên của trường.

Tuyển dụng cán bộ Bán trú

Ngày đăng : 10.02.2017 11:44

- Chăm sóc bán trú cho học sinh Tiểu học, THCS, THPT: quản lý vệ sinh, chăm sóc học sinh ăn các bữa: sáng, phụ sáng, trưa, xế chiều; cho học sinh ngủ trưa, vệ sinh dụng cụ đồ dùng bán trú…

- Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu của nhà trường.

Giáo viên Tiếng Anh

Ngày đăng : 09.12.2016 02:18

* Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch giảng dạy theo chương trình của nhà trường

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh theo từng bộ môn được phân công

- Làm công tác chủ nhiệm

- Tham gia các hoạt động công đồng cùng học sinh.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh trung bình hoặc kém.

- Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của trường.

- Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên của trường.

Phụ trách quản trị nhân sự

Ngày đăng : 05.12.2016 08:55

Mô tả công việc

Phụ trách toàn bộ công tác nhân sự trong Nhà trường:

-     Xây dựng chính sách nhân sự và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp lộ trình và đặc điểm phát triển của Nhà trường.

-     Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

-     Phân tích công việc, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí và xây dựng KPI.

-     Xây dựng quy chế lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ nhằm thu hút và giữ nhân tài và các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-     Tham mưu xây dựng quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải;

-     Tham mưu BGH về cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Nhà trường;

-      Xây dựng hệ thống các qui chế, qui định, qui trình, hướng dẫn công việc cho Nhà trường và giám sát việc chấp hành các nội qui đó;

-     Giải quyết khiếu nại, kỷ luật theo quy định;

-     Tham mưu đề xuất cho BGH để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

Nhân viên phụ trách sự kiện và hoạt động

Ngày đăng : 30.11.2016 10:36

Mô tả công việc

Cập nhật thông tin thị trường liên quan đến các hoạt động của nhà trường;

Triển khai thực hiện Kế hoạch PR-Marketing đã được phê duyệt;

Triển khai thực hiện các hoạt động, sự kiện PR-Marketing nhằm quảng bá hình ảnh của trường;

Cập nhật website của trường;

Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai và thực hiện các chiến dịch PR-Marketing, các hoạt động truyền thông nội bộ và các hoạt động sự kiện của trường.

Giáo viên Thể dục (dạy được các môn Aerobic, Khiêu vũ thể thao, Võ Taekwondo)

Ngày đăng : 16.11.2016 07:55

* Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch và giảng dạy theo chương trình của nhà trường

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh theo từng bộ môn được phân công

- Tham gia các hoạt động công đồng cùng học sinh.

- Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của trường.

- Tham gia chương trình tập huấn bồi dưỡng giáo viên của trường.