Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark: Sẵn sàng cho năm học mới

Ngày đăng : 27.05.2013 10:57

Một chương trình giảng dạy ưu việt với chất lượng giáo dục vượt trội, một không gian học tập vui chơi vô cùng xanh mát và những cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế…