TỔ CHỨC BỘ MÁY HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN HỌC SINH THEO MÔ HÌNH MỚI

Đăng lúc : 10.09.2015 09:36

Nằm trong chuỗi hoạt động thường niên, Ngày hội tranh cử tại trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark được khởi động vào những ngày đầu năm học. Ngày hội tranh cử được thực hiện theo Dự thảo Điều lệ trường tiểu học vừa qua được Bộ GD-ĐT công bố, với một số nội dung mới trong đó lớp trưởng bậc tiểu học sẽ là chủ tịch hội đồng tự quản.

Tranh cử và bầu Hội đồng tự quản là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát huy năng lực học sinh. Qua hoạt động này, học sinh có cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng thuyết trình, hùng biện, kỹ năng lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và đảm bảo mục tiêu đặt ra. Trẻ cũng ý thức được rằng có chức cũng đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với hoạt động tập thể, giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ.

Tại trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark, năm nay Ngày hội tranh cử Hội đồng tự quản cấp lớp đã được triển khai từ cuối tháng 8 với không khí vô cùng sôi động. Trong tháng 9, hoạt động này sẽ được tiếp tục phát động nhằm tổ chức Đại hội chi đội mẫu, sau đó nhân rộng mô hình tiến tới Đại hội chi đội ở tất cả các lớp và Đại hội liên đội. Dự kiến thời gian như sau:

Một số hình ảnh về Ngày hội tranh cử Hội đồng tự quản diễn ra cuối tháng 8 vừa qua: