LỊCH SỰ KIỆN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO (Năm học 2017 – 2018)

Đăng lúc : 08.02.2024 06:25

Dưới đây là lịch sự kiện và các hoạt động trải nghiệm (dự kiến) của Trường trong năm học 2017 – 2018. Chương trình có thể được các giáo viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý góp ý chỉnh sửa để phù hợp với hoạt động giảng dạy và tình hình học tập, sinh hoạt của từng lớp.

 

Các sự kiện trong năm học được phân loại thành 03 cấp:

Sự kiện cấp I: là sự kiện có sự tham gia của toàn bộ học sinh, là điểm nhấn của năm học, được cả hệ thống đầu tư và chuẩn bị công phu nhất.

Sự kiện cấp II: là những sự kiện thường niên diễn ra hàng năm, dành cho toàn trường.

Sự kiện cấp III: là những sự kiện cấp bộ môn, hỗ trợ hoạt động học tập trong năm học. 

 

TẢI FILE ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY:

1. Lịch sự kiện năm học 2017 - 2018

2. Lịch các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo năm học 2017 - 2018