HỌC SINH KHỐI THCS TẬP LÀM “BÁC SĨ NHÍ”

Ngày đăng : 02.10.2013 12:42

Thực hiện chủ trương “học đi đôi với hành”, ngày 25/9 vừa qua, toàn bộ học sinh khối THCS đã có buổi học lí thú và bổ ích với bài “Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương” tại phòng thư viện của nhà trường.