DANH SÁCH XẾP LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018

Đăng lúc : 04.03.2024 07:21

Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark trân trọng thông báo danh sách xếp lớp năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

                   Danh sách học sinh Khối 1

                   Danh sách học sinh Khối 2

                   Danh sách học sinh Khối 3

                   Danh sách học sinh Khối 4

                   Danh sách học sinh Khối 5

                   Danh sách học sinh Khối 6

                   Danh sách học sinh Khối 7

                   Danh sách học sinh Khối 8

                   Danh sách học sinh Khối 9

                   Danh sách học sinh Khối 10

                   Danh sách học sinh Khối 11

                   Danh sách học sinh Khối 12

Danh sách chi tiết các lớp có cập nhật thông tin Giáo viên chủ nhiệm và Cán bộ bán trú sẽ được dán tại Bảng tin nhà trường vào ngày 30/7.