Video

Hè 2013 - 2014 Thời sự 6h30 HTV   

 

 

Khai giảng 2013 -2014 Thời sự 6h30 HTV

 

 

Chương trình đa chiều năm 2013-VTC    

 

 

               

Chương trình cafe sáng 01/11/2013 VTV3

 

Một đoạn phỏng vấn trong chương trình " Đa chiều" - VTC

 

Chương trình " Làm bạn cùng con" VTV 2 - số đầu năm 

Chương trình "nhí tài năng" với bài biểu diễn của Nhật Nguyên 1A1 và Nhật Ánh 2A1