CAM KẾT NHẬP HỌC

Để đảm bảo tốt công tác phối hợp giáo dục toàn diện cho con em giữa gia đình và nhà trường, nhà trường đưa ra một số nội dung cam kết trong suốt quá trình con theo học tại trường, kính mời quý vị phụ huynh theo dõi và thực hiện:

 

A. Đối với học sinh:

1. Duy trì đi học đều đặn. Nghỉ học cần có đơn xin phép của phụ huynh gửi tới nhà trường.

2. Đến trường trong đồng phục theo quy định.

3. Tuân thủ đúng các nội quy, quy định của nhà trường.

 

B. Đối với phụ huynh học sinh:

4. Phụ huynh tôn trọng nội quy, quy định của nhà trường và luôn đồng hành hỗ trợ nhà trường trong việc yêu cầu học sinh thực hiện theo nội quy.

 

5. Phụ huynh tìm hiểu một cách rõ ràng về các điều kiện và điều khoản được nêu ra trong bảng học phí và các khoản thu của năm học hiện tại và hiểu rằng học sinh có thể bị buộc thôi học nếu không thực hiện đúng các yêu cầu thanh toán trong bảng học phí đó.

 

6. Phụ huynh cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến sức khoẻ của học sinh trong hồ sơ sức khoẻ và giấy uỷ quyền đã được nộp cho nhà trường và cần thông báo kịp thời đến nhà trường khi có bất kỳ sự thay đổi liên quan đến sức khoẻ của con em.

 

7. Phụ huynh đồng ý với các quy định khen thưởng của nhà trường. Trong trường hợp học sinh có những hành vi sai trái nghiêm trọng, nhà trường có quyền buộc học sinh đó phải thôi học mà không bồi hoàn hoặc giảm trừ bất kỳ khoản học phí và các khoản thu nào đã nộp hoặc phải nộp cho nhà trường.

 

8. Phụ huynh đồng ý với nhà trường về việc nhà trường không chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra ngoài mong muốn đối với thân thể học sinh trong quá trình học ở trường hoặc tham gia các hoạt động của trường.

 

9. Nhà trường sẽ thực hiện việc liên hệ với phụ huynh ngay khi học sinh có vấn đề khẩn cấp về sức khoẻ. Tuy nhiên, phụ huynh cũng đồng ý trong một số trường hợp bất khả kháng, hoặc một số tình trạng đặc biệt, sẽ uỷ quyền cho nhà trường tìm kiếm những tư vấn và điều trị y tế cho học sinh. Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán lại tất cả các khoản chi phí liên quan cho nhà trường.

 

10. Nhà trường không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với các trường hợp mất mát hoặc hư hỏng tài sản, đồ dùng cá nhân của học sinh.

 

11. Phụ huynh đồng ý cho phép học sinh tham gia vào tất cả các hoạt động bắt buộc của nhà trường. Nhà trường sẽ thông báo trước đến phụ huynh đối với các hoạt động hỗ trợ học tập của trường trong ngày học bình thường. Đối với các hoạt động diễn ra ở ngoài trường, không thuộc ngày học chính khoá của học sinh, nhà trường sẽ cần sự chấp thuận của phụ huynh.

 

12. Phụ huynh đồng ý cho nhà trường sử dụng hình ảnh của học sinh cho mục đích giáo dục và hoạt động của trường.

 

13. Khi nhà trường cần sự chấp thuận từ phụ huynh hoặc đưa ra thông báo đến phụ huynh thì nhà trường chỉ cần liên hệ đến một người (bố hoặc mẹ) của học sinh là đủ.

 

14. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về địa chỉ hoặc chi tiết liên hệ thì phụ huynh phải thông báo ngay cho nhà trường. Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với trường hợp không liên lạc được với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp hoặc cần cung cấp thư từ trừ khi nhà trường đã được thông báo đầy đủ thông tin khi có sự thay đổi.

 

15. Chúng tôi đăng ký cho học sinh tự đi đến và đi về từ điểm đón/trả xe buýt (hoặc từ cổng trường). Gia đình sẽ hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh trước khi lên xe buýt và sau khi rời khỏi xe buýt (hoặc từ cổng trường)