QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Bước 1: CMHS nhận hướng dẫn tuyển sinh tại Văn phòng nhà trường từ thứ Tư ngày 8/3/2017;

Bước 2: CMHS nộp đơn đăng kí dự tuyển, phí dự tuyển, phí ghi danh và nhận phiếu hẹn kiểm tra từ thứ Hai ngày 13/3/2017;

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

1. Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu);

2. 01 Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

3. 01 Bản sao cống chứng Sổ hộ khẩu; 

4. 02 ảnh 4x6 để rời (có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau);

5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS & Kết quả thi vào lớp 10 (đối với học sinh xét tuyển vào lớp 10);

6. Phí dự tuyển: 200.000 VNĐ (Phí này không được hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào);

7. Phí ghi danh: 2.000.000 VNĐ (phí này chỉ được hoàn lại trong trường hợp học sinh không vượt qua kỳ xét tuyển vào trường).

Bước 3: HS dự tuyển theo lịch từ thứ Bảy theo ngày 23/04/2017 (Lớp 10 kiểm tra từ thứ Hai ngày 13/3/2017)

Học sinh thực hiện các phần kiểm tra năng lực đầu vào:

Lưu ý:

a)  Đối với học sinh chuyển trường:

  • Học sinh phải có đủ hồ sơ, Học bạ các lớp trước khi xin vào lớp mới (đủ điều kiện lên lớp).
  • Xếp loại Học lực & Hạnh kiểm cuối năm từ khá trở lên và Thực hiện đầy đủ – Đ (đối với Tiểu học), không bị kỷ luật ở trường cũ.

b) Nhà trường sau khi đánh giá kết quả sẽ gửi thông báo cho phụ huynh nếu học sinh vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào.

Bước 4: CMHS nhận kết quả dự tuyển sau 5 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra;

Bước 5: CMHS nộp Hồ sơ nhập học và thực hiện thủ tục nhập học theo hướng dẫn trong Thư mời học.

Hồ sơ nhập học bao gồm:

1. Hồ sơ nhập học (CMHS đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu);

2. Học bạ của năm học trước (đối với HS dự tuyển vào lớp 2 đến lớp 10);

3. Cam kết nhập học (CMHS đã ký theo mẫu);

4. Học phí và các khoản phí ban đầu khác;

5. Phiếu đăng kí xe đưa đón học sinh (CMHS đã điền đầy đủ theo mẫu);

6. Phiếu đăng ký mua đồng phục;

7. Hồ sơ sức khoẻ học sinh tự khai;

8. Giấy giới thiệu của Hiệu trưởng nhà trường năm trước (đối với HS dự tuyển vào lớp 2 đến lớp 10).

*Lưu ý:

a) Hồ sơ nhập học của học sinh phải đầy đủ và hợp lệ theo quy định nhà trường.

b) Kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh trong giai đoạn trước khi xin về trường do phụ huynh cung cấp sẽ được bộ phận Tuyển sinh kiểm tra, đánh giá tính chính xác và trung thực.

c) Hồ sơ sức khỏe cùng với đánh giá cảm quan cho thấy học sinh không có tình trạng thiếu sức khỏe, hiện tượng thiểu năng trí tuệ, bệnh tự kỷ.