CÁC KHOẢN THU HÀNG THÁNG (2017 - 2018)

Học phí và khoản thu hàng tháng. Vui lòng tick vào lựa chọn phù hợp với gia đình bạn để ước tính chi phí.

01. Học phí Tiểu học

Hệ chất lượng cao

4,200,000

Hệ Cambridge

7,300,000

02. Học phí THCS & THPT

Hệ chất lượng cao

4,200,000

Hệ Năng khiếu Anh

4,800,000

Hệ Cambridge

7,700,000

03. Phí Bán trú

900,000

04. Tiền ăn

Tiêu chuẩn

900,000

Không ăn sáng

675,000

Không ăn tại trường

0

Tổng kinh phí hàng tháng:

*Đvt: vnđ
KHOẢN THU KHI DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG (2017 - 2018)

Nộp một lần duy nhất

01. Phí dự tuyển (Không hoàn lại)

200,000

02. Phí ghi danh (Hoàn lại đối với học sinh không vượt qua kỳ xét tuyển)

2,000,000
KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC (2017-2018)

(Nộp mỗi năm 1 lần duy nhất)

01. Xây dựng & phát triển trường

2,500,000

02. Phí các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

1,500,000

03. Bảo hiểm thân thể

140,000

04. Bảo hiểm Y Tế

(thu theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT)