Triết lý giáo dục
Triết lý giáo dục

“Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống” (John Dewey).

Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark tạo ra môi trường để các em học, trải nghiệm, phát triển cân bằng, trở thành những cá nhân có tri thức vượt trội, kĩ năng thuần thục, sức khoẻ dẻo dai, và tâm hồn rộng mở. 

 
Tầm nhìn

Trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark hướng tới một môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế, thân thiện, hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Sứ mệnh

  • Khơi nguồn tri thức
  • Thiết lập giá trị
  • Kiến tạo trải nghiệm
  • Dẫn lối thành công
Giá trị cốt lõi

Cởi mở - Open-mindedness

Cân bằng – Well-roundedness

 

Trách nhiệm - Responsibility