Hội chợ Tết Nhân Ái 2018 và Lễ Kỷ niệm 5 năm thành lập

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
10:00 AM - 3:00 PM
2018-01-27
2018-01-27

2017 EPIC CHESS MOVES

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 3:00 PM
2018-01-13
2017-12-27

Họp phụ huynh kết thúc học kỳ I (1:1:1)

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2018-01-06
2018-01-06

Happy School Project

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 2:00 PM
2017-12-29
2018-01-26

Định hướng tương lai

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
1:30 PM - 4:00 PM
2017-12-28
2017-12-28

Christmas Party and Happy New Year 2018

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
6:00 PM - 7:30 PM
2017-12-22
2017-12-22

Giao lưu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
1:30 PM - 4:00 PM
2017-11-30
2017-11-30

Cuộc thi Cambridge Talent

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:15 PM
2017-11-23
2017-12-08

DARE 2 DANCE

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:30 AM - 10:30 AM
2017-11-20
2017-11-20

Lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2017-11-20
2017-11-20

SPEAK OUT - Unlock your potential!

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 4:00 PM
2017-11-16
2017-11-16

Kì thi Toán học hoa kỳ 2017- AMC 8

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 8:40 AM
2017-11-14
2017-11-14

Tọa đàm - Nhà giáo khai sáng

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:30 AM - 11:30 AM
2017-11-11
2017-11-11

Spelling Bee 2017

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
8:00 AM - 11:00 AM
2017-11-10
2017-11-15

Giao lưu với Dàn hợp xướng Pusan, Hàn Quốc

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
2:30 PM - 4:30 PM
2017-11-06
2017-11-06

Giải Bóng Đá Nam

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
3:30 PM - 4:30 PM
2017-10-10
2017-11-17

Chinh phục Đường Đua Xanh

 • Thời gian diễn ra:
 • Thời gian bắt đầu:
 • Thời gian kết thúc
2:00 PM - 4:00 PM
2017-09-23
2017-09-23