Xu Hướng 11/2023 # 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô # Top 13 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô được cập nhật mới nhất tháng 11 năm 2023 trên website Dtdecopark.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

♥ 1) “Tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” – Thánh Augustinô – Our heart is restless until it reposes in Thee. – Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.

♥ 2) “Hãy yêu, rồi làm những gì bạn muốn làm.” – Thánh Augustinô – Love and do what you will. – Dilige et quod vis fac.

♥ 3) “Một lòng một ý trong Thiên Chúa.” – Thánh Augustinô – One soul and one heart in God. – Anima una et cor unum in Deum.

♥ 4) “Hát là việc của người đang yêu.” – Thánh Augustinô – Singing is for one who loves. – Cantare amantis est.

♥ 5) “Hát hay, ấy là cầu nguyện hai lần.” – Thánh Augustinô – He who sings well prays doubly well. – Bis orat qui bene cantat.

♥ 10) “Ai thấy tình yêu là thấy Thiên Chúa Ba Ngôi.” – Thánh Augustinô – If you see charity, you see the Trinity. – Vides Trinitatem, si caritatem vides.

♥ 11) “Kiêu ngạo khiến các thiên thần đổi thành ma quỷ; khiêm nhường làm cho con người thành các thiên thần.” – Thánh Augustinô – It was pride that changed angels into devils; it is humility that makes men as angels. – Humilitas homines sanctis angelis similes facit, et superbia ex angelis demones facit.

♥ 12) “Vậy, lạy Chúa, chính Ngài đã dựng nên trời đất; Ngài tuyệt mỹ vì chúng diễm lệ.” – Thánh Augustinô – Thou therefore, Lord, madest them; who art beautiful, for they are beautiful. – Tu ergo, domine, fecisti ea, qui pulcher es: pulchra sunt enim.

♥ 13) “Thiên Chúa đã dựng nên con mà không cần con, nhưng Ngài sẽ không thánh hóa con nếu không có con.” – Thánh Augustinô – God created you without you, but he does not sanctify you without you. – Deus creavit te sine te, sed non sanctificat te sine te.

♥ 14) “Đức Maria được diễm phúc vì tin vào Chúa Kitô hơn là vì cưu mang thân xác Người trong cung lòng mình.” – Thánh Augustinô – Mary is more blessed because she embraces faith in Christ than because she conceives the flesh of Christ. – Beatior ergo Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi.

♥ 15) “Đức tin chân thật là khởi điểm cho đời sống tốt lành dẫn đến sự sống vĩnh cửu.” – Thánh Augustinô – The beginning of the good life, to which the eternal life also belongs, is true faith. – Initium bonae vitae, cui vita etiam aeterna debetur, recta fides est.

♥ 16) “Không có đức ái thì vẫn có thể có đức tin, nhưng không ích lợi gì.” – Thánh Augustinô – Without love faith can indeed exist, but can be of no avail. – Sine caritate quippe fides potest quidem esse sed non et prodesse.

♥ 17) “Có đức tin nghĩa là tin vào điều mình chưa nhìn thấy; phần thưởng cho đức tin này là được thấy điều mình tin.” – Thánh Augustinô – Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe. – Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis.

♥ 18) “Đức tin có mắt nhận biết rằng những gì chưa nhìn thấy là có thật, và mắt ấy cũng nhận biết chắc chắn rằng đức tin không nhìn thấy những gì đang tin.” – Thánh Augustinô – Faith has its eyes by which it in some sort sees that to be true which it does not yet see – and by which, too, it most surely sees that it does not see what it believes. – Habet fides oculos suos quibus quodammodo videt verum esse quod nondum videt et quibus certissime videt nondum sevidere quod credit.

♥ 19) “Hãy hiểu để tin, hãy tin để hiểu.” – Thánh Augustinô – Understand that you may believe, believe that you may understand. – Intellege ut credas – crede, ut intellegas.

♥ 20) “Vì anh chị em, tôi là giám mục; cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Tên gọi trước để chỉ chức vụ lãnh nhận, tên gọi sau để chỉ ân sủng; tên gọi trước gắn với hiểm nguy, tên gọi sau gắn với ơn cứu độ.” – Thánh Augustinô – For you I am a bishop, with you I am a Christian. The former title speaks of a task undertaken, the latter of grace; the former betokens danger, the latter salvation.  – Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus. Illud est nomen suscepti officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc salutis.

♥ 21) “Giả sử Thiên Chúa muốn đổ đầy tâm hồn bạn bằng mật ong (một biểu tượng về sự dịu dàng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa); nhưng nếu lòng bạn đã đầy giấm chua, bạn đổ mật ong vào chỗ nào?” – Thánh Augustinô – Suppose that God wishes to fill you with honey (a symbol of God’s tenderness and goodness); but if you are full of vinegar, where will you put the honey? – Puta quia melle (quod imago est teneritudinis Dei eiusque bonitatis) te vult implere Deus: si aceto plenus es, ubi mel pones?

♥ 22) “Tân Ước được giấu kín trong Cựu Ước, và Cựu Ước được mở ra trong Tân Ước.” – Thánh Augustinô – In the Old (Testament) the New lies hidden, and in the New (Testament) the Old is unfolded. – In Vetere Novum (Testamentum) latet, et in Novo Vetus patet.

♥ 23) “Thiên Chúa nhân lành, Thiên Chúa công minh. Ngài có thể cứu người chẳng có việc lành làm công trạng, vì Ngài nhân lành. Nhưng Ngài không thể kết án người nào chẳng hề làm ác, vì Ngài công minh.” – Thánh Augustinô – God is good, God is just. He can save a person without good works, because He is good ; but He cannot condemn anyone without evil works, because He is just. – Bonus est Deus, iustus est Deus: potest aliquos sine bonis meritis liberare, quia bonus est; non potest quemquam sine malis meritis damnare, quia iustus est.

♥ 24) “Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.” – Thánh Augustinô – Let me know myself, let me know Thee. – Noverim me, noverim te.

♥ 25) “Hòa bình là sự ổn định của trật tự.” – Thánh Augustinô – Peace is the tranquillity of order. – Pax est tranquillitas ordinis.

♥ 26) “Điều được diễn đạt khéo léo không nhất thiết là sự thật; và điều được môi miệng ấp úng nói ra chưa chắc đã là điều lầm lẫn.” – Thánh Augustinô – Because a thing is eloquently expressed it should not be taken to be as necessarily true; nor because it is uttered with stammering lips should it be supposed false. – Nec eo debere videri aliquid verum dici, quia eloquenter dicitur, nec eo falsum, quia incomposite sonant signa labiorum.

♥ 27) “Bồ câu vẫn thương yêu dẫu đang tranh chấp; chó sói dẫu đang âu yếm vẫn hận thù.” – Thánh Augustinô – The dove loves even when she is in strife; and the wolf even when he caresses, hates. – Columba amat et quando caedit. Lupus odit et quando blanditur.

♥ 28) “Nơi đâu có yêu thương, ở đấy chẳng còn lao nhọc; mà nếu có lao nhọc, thì lao nhọc cũng là yêu thương.” – Thánh Augustinô – Where there is love, there is no toil; but even if there is toil, the toil itself is love. – Ubi amatur, non laboratur; aut si laboratur, labor amatur.

♥ 29) “Vì không thể giúp ích hết mọi người, bạn hãy quan tâm cách riêng đến những người do thời gian, không gian và hoàn cảnh mà gần gũi với bạn hơn.” – Thánh Augustinô – Since you cannot do good to all, you are to pay special regard to those who, by the accidents of time, or place, or circumstance, are brought into closer connection with you. – Sed cum omnibus prodesse non possis, his potissimum consulendum est, qui pro locorum et temporum vel quarumlibet rerum opportunitatibus constrictius tibi quasi quadam sorte iunguntur.

♥ 30) “Bạn hãy cầu nguyện như thể mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa, và hãy làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào bạn.” – Thánh Augustinô – Pray as though everything depended on God, and work as though everything depended on you. – Sic orate ac si totum a Deo dependeret, et sic laborate ac si totum dependeret a vobis.

Nguyễn Đình Diễn

CREDIT: MUSIC BACKGROUND Song: Cherubic Hymn Chrysostomos – Choir of the Bratislava Byzantine Catholic Parish http://www.grkat.nfo.sk/eng/music.html#Chrysostomos

Top Những Câu Nói Hay Lời Hay Ý Đẹp Trong Kinh Thánh Đầy Suy Ngẫm

Giới thiệu về kinh thánh

Theo wikipedia.org, Kinh Thánh (hoặc Thánh Kinh; từ gốc tiếng Hy Lạp: τὰ βιβλία, tà biblía, “những quyển sách”) là từ ngữ để chỉ các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau, nhưng thường là từ các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham.

Do Thái giáo và Kitô giáo chia sẻ cùng một thuật ngữ “Kinh Thánh”, mặc dù giữa họ không đồng nhất về số lượng sách. Quy điển Kinh Thánh là cách thức tuyển chọn và công nhận sách nào được cho là thiêng liêng.

Các văn bản này thường được viết trong giai đoạn hình thành của các niềm tin Do Thái giáo và Kitô giáo; những người lãnh đạo của các cộng đồng này tin đây là các sách được linh truyền từ Thiên Chúa để thể hiện lịch sử uy quyền của mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân của ngài. Kinh Thánh có thể nói là sự ghi chép theo sự truyền đạt của một vị Thánh trong Thánh đạo.

Lời hay ý đẹp kinh thánh có tác dụng gì ?

Sống hướng thiện và giúp đỡ: Kinh Thánh giúp con người sống hướng thiện hơn, giúp chúng ta dễ cảm thông, giúp đỡ và chia sẻ với người khác kể cả những người khó khăn nghèo khổ.

Có đời sống tâm linh vững vàng: Lời hay ý đẹp kinh thánh giúp chúng ta tin tưởng hơn vào cuộc sống ở tương lai và luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho cho cuộc sống, chúng ta sẽ ít bị lay động bởi những yếu tố bên ngoài cám dỗ của cuộc sống. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì niềm tin của chúng ta vẫn không thay đổi.

Tự tin & lạc quan hơn trong cuộc sống: Ngoài ra kinh thánh còn có tác dụng giúp chúng ta sống lạc quan hơn,  tin tưởng vào những điều tốt đẹp và luôn hướng tới những điều lạc quan trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và không bị tiêu cực như trước đây nữa. Huyền Bùi mời các bạn theo dõi nội dung bài viết.

Top 10 câu lời hay ý đẹp kinh thánh đáng đọc 1 lần

1. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

2. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

3. Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.

4. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

5. Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

6. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho

7. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

8. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

9. Người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

10. Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

11. Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.

12. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.

13. Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

14. Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa.

15. Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.

Top 10 câu nói hay trong kinh thánh đầy suy ngẫm

1. Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

2. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

3. Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

4. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.

5. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

6. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

7. Anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

8. Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

9. Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

10. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

11. Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

12. Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.

13. Ðừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.

14. Ðừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử.

15. Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.

Chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi đọc những lời hay ý đẹp kinh thánh

Qua cảm nhận của bản thân về lời hay ý đẹp trong kinh thánh, Kia Tin cảm nhận được sự bình an hơn trong tâm hồn, không còn bị xao động bởi những cạnh tranh của đời sống thường nhật nữa.

Hơn thế nữa  những lời hay ý đẹp kinh thánh luôn khiến Kia Tin như có được sức mạnh nào đó, tự tin hơn trong  việc buông bỏ bớt những thứ cám dỗ vật chất xung quanh, buông bỏ những lời bàn tán nói xấu, buông bỏ những niềm tin tiêu cực và những tin tức tiêu cực trên các bản tin xã hội thường ngày.

Chính vì vậy qua bài chia sẻ về những lời hay ý đẹp kinh thánh này, Kia Tin chúc các bạn cũng có được sức mạnh tâm hồn, niềm tin mạnh mẽ vào tương lai và sống tích cực lạc quan hơn.

Lời Hay Ý Đẹp Của Phật Giáo (1)

Bát Phong 1. Lợi:Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp như có người tạo điều kiện, giúp đở phương tiện vật chất hay tinh thần, tâm không khởi niệm yêu thích hay không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình tu hành cao mà được như vậy.

2. Suy: Khi gặp cảnh bất như ý, hoàn cảnh sa sút, mất mát người thân, không khởi tâm buồn khổ, sầu bi, chán nãn. 3. Vui: Tâm thản nhiên trước những thú vui, dục lạc của thế gian. 4. Khổ: Tâm an nhiên khi bị những khổ nạn như bị người khác đàn áp, ức hiếp, hay chèn ép v.v. Tâm không khởi niệm sân hận hay mong muốn trả thù. 5. Vinh: Tâm không bị mê hoặc bởi những lời tán thán, ca ngợi, đề cao. 6. Nhục: Tâm hành giả không bị chao đão trước những lời hạ nhục, hũy báng danh dự, nhân phẩm, đạo đức, uy tín. 7. Khen: Tâm không dính mắc trước những lời xưng tụng, tán thán, khen ngợi của người khác. 8. Chê: Tâm không bị lay động bởi những lời chê bai, bài bác, chỉ trích, nói xấu của người khác.

Phật dạy làm người có 20 điều khó: 01. Nghèo nàn bố thí là khó. 02. Giàu sang học đạo là khó. 03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 04. Thấy được kinh Phật là 05. Sanh vào thời có Phật là khó. 06. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. 07. Thấy tốt không cầu là khó. 08. Bị nhục không tức là khó. 09. Có thế lực không dựa là khó 10. Gặp việc vô tâm là khó. 11. Học rộng nghiên cứu sâu là khó. 12. Diệt trừ ngã mạn là khó. 13. Không khinh người chưa học là khó. 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó. 15. Không nói chuyện phải trái là khó. 16. Gặp được thiện tri thức là khó. 17. Thấy tánh học đạo là khó. 18. Tùy duyên hoá độ người là khó. 19. Thấy cảnh tâm bất động là khó. 20. Khéo biết phương tiện là khó.

Lời Hay Ý Đẹp Của Phật Giáo (2)

Lời Dạy Của Bảy Đức Phật 1. Đức Phật Tỳ Bà Thi có dạy rằng: Bền chịu với các sự nhẫn nhục, ấy là giới hạnh đầu tiên mà Chư Phật hằng khuyên ta. Kẻ đã phát tâm Bồ tát mà còn phiền giận, thật không đáng với tiếng Phật tử.

2. Đức Phật Thi Khí có dạy rằng: Người ta có mắt lanh, bao giờ cũng vượt qua khỏi hố sâu thẳm; Cũng như thế, bậc Phật, Thánh thoát khỏi các nạn khổ. 3. Đức Phật Tỳ Xá Phù có dạy rằng: Tránh nói hành và tật đố, giữ giới hạnh, vừa lòng với sự đủ dùng về ăn uống; Bao giờ cũng thỏa thích trong tịnh thất thanh vắng của mình, bền chí về bổn nguyện và cố tiến thủ. Ấy là các lý cốt yếu mà Chư Phật đã ban truyền. 4. Đức Phật Câu La Tôn Đại có dạy rằng: Quanh quẩn trên hoa,con ong chỉ lấy mật hoa mà thôi, chớ không phá màu hoa và mùi hoa. Cũng như thế, Phật tử ờ chung trong đại chúng, chớ nên làm nặng lòng ai hết. Chớ xem coi họ có làm hoặc không làm, mà phải tự xét mình, xem lại coi đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay không. 5. Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni có dạy rằng: Chớ để cái tâm lạc bậy, hãy siêng học các giới luật của Phật Thánh. Như vậy người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, và tiến tới Niết bàn. 6. Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: Chớ làm điều gì ác, phải làm các điều lành, cái sở ý của ngươi phải cho trong sạch luôn luôn. Chư Phật đều dạy như vậy. 7. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Hãy giữ lời nói của ngươi, hãy làm cho tâm ý của ngươi trở nên thanh bạch, đừng làm một việc gì sái quấy giử 3 điều ấy là theo chánh đạo,đạo của chư Phật đó

Tám Hạng Người Khó Điều Phục 1. Hạng người khi được bạn bè chỉ dạy lỗi lầm cứ chối bai bải, bảo: “Tôi không nhớ, tôi không nhớ!” Giống hệt con ngựa dữ bị tra hàm thiếc và quất roi da vào mông, vẫn còn hục hặc không chịu đi. 2. Hạng thứ hai, khi được chỉ lỗi, bèn đứng làm thinh, không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng dựa gọng xe không chịu đi. 3. Hạng thứ ba, là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi, liền hỏi trở lại người chỉ lỗi mình: “Huynh cũng phạm như tôi sao dám chỉ lỗi tôi”, giống như con ngựa dữ, ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe. 4. Hạng thứ tư, là loại người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình: “Ðồ ngu, phận huynh còn phải nhờ người chỉ dạy sao dám lên mặt chỉ dạy tôi”, giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới. 5. Hạng thứ năm là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm oán hận người nhắc nhở mình. Như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh, gãy trục. 6. Hạng thứ sáu, là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi. Giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiếc chạy càn, vô phương kiềm chế. 7. Hạng thứ bảy, phản ứng cách lộn ngược, y đứng giữa hội chúng khua tay nói lớn: “Ai cho phép mấy người dạy khôn tôi”. Như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép. 8. Hạng thứ tám, loại dữ dằn nhất nói ong óng: “Mấy người có cho tôi y bát, tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi”. Nói xong chưa đã giận, còn xả giới, lột y vứt bên đường, nghênh mặt hỏi chúng tăng: “Tôi đã hoàn tục rồi, mấy người vừa lòng hả dạ chưa?” Hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường.

Mười Điều Hạnh Phúc 01.- Được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường sa đọa. 02.- Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành. 03.- Được có cơ hội thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương. 04.- Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình. 05.- Được chia xẻ thì giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác. 06.- Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc. 07.- Được thực tập un đúc các đức khiêm nhượng, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ. 08.- Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý. 09.- Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc Bốn Sự Thật. 10.- Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống.

Danh Ngôn Của Các Thánh

3. 1460 101 Danh Ngôn Các Thánh (Y Phan CMC) 1453 12 Vị Thánh Tử Đạo Của Địa Phận Huế (Lm Phêrô Trần Điển) 1416 Bức Tâm Thư Nocera 1754 -Thánh Anphong (Lm.

7. Nhưng chúng con đâu biết rằng, lời cầu xin của chúng con không thêm ích lợi cho phần rỗi linh hồn chúng con.

14. – Maxime Goocki Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm.

15. Những câu châm ngôn vĩnh cửu của Thánh Anphongsô Maria Liguori, Nhung cau cham ngon vinh cuu cua Thanh Anphongso Maria Liguori.

16. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội là một Hội Thánh Tự trị, có nguồn gốc từ nỗ lực truyền giáo của các giáo sĩ thuộc [Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp] từ năm 1916 đến nay.

20. Chương 22: HIỀN LÀNH “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

21. Vào ngày sau hết, khi cuộc thi cuối cùng được tổ chức, sẽ không có một câu hỏi nào về các tài liệu của Aristotle, về các cách ngôn của Hippocrates, hoặc các đoạn văn của Justinian.

22. Net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Híp-pô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh.

24. 18/10/2023 · Điểm danh các THÁNH ĂN LÉN “đánh rơi” LIÊM SỈ trong 4 mùa Thiên đường ẩm thực vừa qua.

25. Danh Ngôn Các Thánh Về Chúa Thánh Thần admin 16/05/2023 Sống Đạo 37 Views Trước khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta giống như người mang gánh nặng của tuổi tác và tật nguyền, nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng ta rồi, chúng ta liền được biến đổi trở nên trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy.

26. 13/11/2023 · 10 danh ngôn hay của các Thánh về sự chết, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

29. Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

32. Trong các nhân đức, thì đức ái giống như mặt trời giữa các tinh tú, đem ánh sáng của mình truyền cho các nhân đức khác.

35. Trong số các tài liệu của Văn khố lịch sử của Vatican đã được “số hóa”, có tài liệu về những người Do Thái đã được Tòa Thánh giúp đỡ dưới thời Đức Quốc xã.

42. Anh chị em hãy xem và hãy ghi nhớ những gì Chúa và Thầy của chúng ta là Đức Kitô đã giảng dạy bằng lời nói và thực hiện bằng gương sáng của Người”.

30 Lời Chúc Đầy Tháng Ý Nghĩa, Cầu Nguyện Và Chúc Phúc Cho Bé Ở Hiện Tại Và Tương Lai!

Đầy tháng là gì?

Theo phong tục tập quán của người Việt Nam, tính từ thời điểm được sinh ra đời đến khi tròn một tháng tuổi trẻ em sẽ được gia đình tổ chức một lễ cúng gọi là đầy tháng. Vào ngày này, gia đình sẽ làm cỗ và mời họ hàng, hàng xóm đến chúc mừng em bé đã qua thời trứng nước, đã cứng cáp hơn, đó cũng là ngày sản phụ (mẹ của em bé) kết thúc giai đoạn ở cữ.

Theo tín ngưỡng dân gian, sản phụ và em bé trong một tháng đầu thường không được ra khỏi nhà và tránh tiếp xúc với người khác, ngày đầy tháng là ngày đầu tiên kết thúc giai đoạn này. Vì vậy, tiệc đầy tháng không chỉ để đặt tên cho em bé mà còn chúc mừng bà mẹ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sinh nở.

Lời chúc đầy tháng cho bé trai

Nhanh thật, mới đây mà thiên thần bé nhỏ đã trải qua một tháng đầu tiên trong cuộc đời. Chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, sau này học giỏi và thành tài.

Mừng đầy tháng của Hoàng tử bé! Chúc con mau lớn, mạnh khỏe, thông minh lanh lợi, cuộc đời gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống.

Cậu bé nhỏ với nụ cười duyên này đã mang đến niềm vui và hạnh phúc to lớn cho chúng ta, cảm ơn con vì đã là một thành viên đáng yêu của gia đình. Chúc con sức khỏe, vui vẻ, may mắn và mọi sự bình an trong cuộc sống!

Bằng tình yêu thương của gia đình, chúc cháu trai kháu khỉnh mau ăn chóng lớn, sau này trở thành cậu thanh niên thông minh, học giỏi, dũng cảm, quyết đoán, cao to, đẹp trai!

Một tháng qua tuy có chút vất vả nhưng bù lại là niềm vui vô bờ bến vì sự xuất hiện của Hoàng tử bé đáng yêu này. Chúc con mau lớn, khỏe mạnh, bớt khóc nhè và tè dầm, mong con luôn gặp vận may trong cuộc sống, ăn no, ngủ kỹ, không bệnh vặt và luôn ngoan ngoãn, nghe lời!

Chúc mừng đầy tháng cậu bé đáng yêu! Chúc con lúc nhỏ dễ thương, dễ bảo, ngoan ngoãn, thông minh, lớn lên là một thanh niên nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, luôn vui vẻ và yêu đời!

Một tháng qua thật sự hạnh phúc vì sự xuất hiện của cậu bé đáng yêu nhất trên đời này. Chúc con sức khỏe, mau ăn chóng lớn, thông minh, học giỏi.

Thật vội vàng khi chúc cậu bé một tháng tuổi của nhà ta sẽ là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất nên trước tiên chúc rằng con luôn mạnh khỏe, kháu khỉnh, đáng yêu và không bệnh vặt.

Chúc mừng bảo bối của nhà ta đã tròn một tháng tuổi, chúc con sức khỏe, bình an, sau này sẽ là một chàng trai thông minh, tài giỏi, là niềm tự hào của gia đình!

Mới ngày nào còn nằm gọn trong bụng mẹ nay đã là cậu bé một tháng tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm. Chúc con sau này chăm ngoan, học giỏi, khỏe mạnh và bình an.

Thiên thần bé nhỏ, chẳng mong sau này được con báo đáp điều gì chỉ mong hiện tại con được khỏe mạnh, thông minh, học giỏi và cuộc đời không có sóng gió.

Xin chào cậu bé một tháng tuổi, chúc con mau ăn chóng lớn, bình an, khỏe mạnh, sau này nhất định phải là một đấng nam nhi dũng cảm, khẳng khái, đầu đội trời, chân đạp đất.

Cảm ơn con vì đã đến đây, dù chỉ mới một tháng trôi qua nhưng con mang theo biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Chẳng mong sau này con sẽ đạt được thành tựu gì to lớn, chỉ mong con có cuộc đời bình an, suôn sẻ, vui vẻ và hạnh phúc.

Lời chúc đầy tháng cho bé gái

Có rất nhiều những lời chúc hoa mỹ muốn dành cho con nhân ngày đầy tháng nhưng nghĩ lại điều ý nghĩa nhất vẫn là mong con một đời bình an, mọi sự luôn suôn sẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công chúa nhỏ đáng yêu!

Cảm ơn con gái đã xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, con chính là niềm vui lớn nhất của gia đình trong suốt một tháng qua. Chúc con mau ăn, chóng lớn, luôn khỏe mạnh, không đau ốm hay khóc đêm. Chúc con sau này may mắn và thành công bủa vây.

Chúc mừng đầy tháng con gái yêu, gia đình sẽ yêu thương và nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu thương bao la nhất! Chúc con hội tụ đủ sự khỏe mạnh, bình an, thông minh, tài trí, lòng nhân ái và cả sự bao dung.

Hạnh phúc giản đơn là được nhìn con khỏe mạnh, tươi cười và vui vẻ mỗi ngày. Chúc con gái nhỏ càng lớn càng xinh xắn, thông minh, hoạt bát, thành công trên con đường mai sau.

Con gái bé nhỏ chắc không thể hiểu được những lời chúc tốt đẹp vào ngày đầy tháng của con nhưng mọi người vẫn muốn chúc con những điều tốt đẹp nhất, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai của con. Mọi người yêu con!

Trộm vía con rất giống mẹ của mình, sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp. Chúc con mau ăn chóng lớn, ít khóc nhè, luôn ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ!

Đã có rất nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô bé xinh xắn này, ngày hôm nay là ngày của con, cầu mong cho con luôn khỏe mạnh, ít ốm đau, luôn hồn nhiên và bình yên trong cuộc sống!

Sự xuất hiện của con chính là một điều kỳ diệu và tuyệt vời! Chúc bé con luôn mạnh khỏe, thông minh, học giỏi, sau này sẽ là một cô gái xinh đẹp, tự tin, luôn đúng đắn trong mọi lựa chọn.

Chúc mừng công chúa nhỏ tròn một tháng tuổi, hôm nay con thật xinh xắn đáng yêu. Chúc con mạnh giỏi, bình an, sẽ là đứa trẻ dí dỏm, hoạt bát, thông minh, lanh lợi!

Chúc con luôn vui vẻ, khỏe mạnh, lớn lên sẽ là cô gái xinh đẹp, tự tin, thông minh và bản lĩnh.

Nguồn ảnh: Internet

Cập nhật thông tin chi tiết về 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô trên website Dtdecopark.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!