Châm Ngôn Về Nhân Quả / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Về Nhân Quả

Danh ngôn về Nhân quả: Tương lai được mua bằng hiện tại. Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhờ đã trồng cây từ lâu về trước.

Danh ngôn về Nhân quả

Cuộc sống là tiếng vọng. Điều bạn gửi đi quay trở về. Điều bạn gieo trồng bạn sẽ gặt hái. Điều bạn cho bạn sẽ nhận lại. Điều bạn thấy ở người khác tồn tại trong chính bạn.

Life is an echo. What you send out comes back. What you sow you reap. What you give you get. What you see in others exists in you.

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

Hành động làm nên ta, hoặc làm hỏng ta, chúng ta là kết quả hành vi của bản thân.

Our acts make or mar us, we are the children of our own deeds.

Con người biết điều họ làm; thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm; nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì.

People know what they do; frequently they know why they do what they do; but what they don’t know is what what they do does.

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

A persons gets out of life what he or she puts in it.

Một người chỉ có lý do để hối tiếc khi anh ta gieo hạt và không ai gặt.

A man has cause for regret only when he sows and no one reaps.

Nguyên nhân và hệ quả là hai mặt của một vấn đề.

Cause and effect are two sides of one fact.

Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được, con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang họa. Kẻ ngủ trên giường hồng ăn năn giữa thảm gai.

And he repents in thorns that sleeps in beds of roses.

Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang. Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta với sự chính xác đến không ngờ.

The game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds and words return to us sooner or later with astounding accuracy.

Mọi hành động của chúng ta đều có khả năng gây ra đau khổ, và mọi điều chúng ta làm đều có hệ quả với tiếng vang vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên hành động. Nó có nghĩa là chúng ta nên hành động cẩn thận. Mọi chuyện đều có ý nghĩa.

Every single act we do has the potential of causing pain, and every single thing we do has consequences that echo way beyond what we can imagine. It doesn’t mean we shouldn’t act. It means we should act carefully. Everything matters.

Chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ trước khi đóng sập cửa, trước khi đốt cầu, trước khi cưa gãy cành cây mà ta đang ngồi ở trên.

We should think seriously before we slam doors, before we burn bridges, before we saw off the limb on which we find ourselves sitting.

Việc lành làm hôm trước, sinh phúc lạc bữa sau. Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to bấy nhiêu. Có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Hành động tốt đem lại quả tốt. Hành động xấu đem lại quả xấu. Đừng kỳ vọng thánh thần, chư thiên, những kẻ khuất mày khuất mặt sẽ bảo vệ bạn. Cũng đừng tin tưởng ngày tốt, ngày xấu. Đó là những điều không thật. Bạn sẽ luôn luôn chờ đợi ngày tốt, giờ tốt, tháng tốt, năm tốt, vị thần này, vị thánh nọ. Tin tưởng vào những điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bạn mà thôi. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của bạn, nhìn vào nghiệp của bạn. Làm lành bạn sẽ gặt quả vui, làm ác bạn sẽ mang quả khổ.

Good act bring good result, bad actions bring bad result. Don’t expect the gods to do thing for you, or the angles and guardian deities to protect you, or the auspicious days to help you. These things aren’t true. Don’t believe in them. If you believe in them , you will suffer. You will always be waiting for the right day, the right month, the right year, the angles or the guardian deities. You’ll only suffer that way. Look into your own actions and speech, into your own kamma. Doing good, you inherit goodness, doing bad you inherit badness.

Gieo hạt không khó như gặp hái.

Sowing is not as difficult as reaping.

Hành thiện gặt quả thiện Hành ác gặt quả ác Đã gieo hạt giống nào Người phải gặt quả nấy… Cứ làm việc tốt phần mình, trời sẽ cho các thứ khác. Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa, thì không thể sống được. Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh.

人惡人怕天不怕,人善人欺天不欺。 Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi.

Thấy tai vạ mà hay làm lành, thời tai vạ không đến nữa. Con người thường tìm kiếm cách nhanh nhất và dễ nhất để đạt được những điều mình muốn, ngay lập tức, mà không cân nhắc hay cân nhắc rất ít tới hậu quả của những hành vi đó trong dài hạn.

People invariably seek the fastest and easiest way to get the things they want, right now, with little or no concern for the long-term consequences of their behaviors.

Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán giận.

因果不曾亏欠过我们什么,所以请不要抱怨。

Hành thiện gặp quả thiện Hành ác gặt quả ác Ðã gieo hạt giống nào Người phải gặt quả nấy… Ta không thể chỉ sống vì mình. Hàng ngàn sợi chỉ kết nối ta với đồng loại; và giữa những sợi chỉ ấy, những sợi tình cảm, hành động của ta trở thành nguyên nhân, và chúng quay lại với ta là hệ quả.

We cannot live only for ourselves. A thousand fibers connect us with our fellow men; and among those fibers, as sympathetic threads, our actions run as causes, and they come back to us as effects.

Nhân Quả Báo Ứng Cùng Luật Nhân Quả

Mỗi tôn giáo đều có phương thức lí luận nhân quả của riêng mình, nội dung cũng không giống nhau. Luật nhân quả báo ứng được quan niệm khác nhau, thậm chí đang tồn tại sự khác biệt khác lớn. , đối với ” nhân quả báo ứng“, có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt, bài viết này theo lí luận của Lời Phật Dạy để làm căn cứ cho vấn đề nghiên cứu nhân quả.

Nói một cách đơn giản, ” nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. ” Luật nhân quả ” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng.

1. Sát sinh: Sẽ bị quả báo như: nhiều bệnh, tàn tật, chết yểu, nhiều tai họa, cốt nhục chia lìa… (Trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại, đánh đập, ngược đãi, tổn hại người, động vật, đều thuộc hành vi sát sinh, đều bị những quả báo như trên).

2. Trộm cắp: Sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt… (Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác,chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc trộm cắp).

4. Nói dối: Quả báo bị người phỉ báng, khinh khi. (Nói không đúng sự thật, làm chứng bậy, không giữ chữ tín, đều phạm vào tội nói dối).

5. Nói lời trau chuốt: Bị quả báo nói ra lời nào mọi người đều không tin, không tiếp thu, lời nói không rõ ràng, diễn đạt người ta không hiểu. (Nói những lời tà dâm, những lời khiến cho mọi người nghĩ chuyện ái ân, đều gọi là nói lời trau chuốt).

6. Nói lưỡi đôi chiều: Bị quả báo quyến thuộc chia lìa, thân tộc xấu ác. (Đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây chia rẽ, đều phạm tội nói lưỡi đôi chiều).

7. Nói lời hung ác: Quả báo thường bị người mắng chửi, gặp nhiều chuyện kiện cáo tranh chấp. (Dùng lời tàn bạo, độc ác mắng người, đều thuộc nói lời ác).

8. Tham dục: Bị quả báo tâm không biết đủ, tham dục không chán. (Tham cầu hưởng thụ các loại như tiền tài, sắc đẹp, danh lợi… say mê không có ý niệm xa rời, tất cả những thứ này đều thuộc tham).

9. Sân nhuế: Bị quả báo thường bị người dị nghị, nhiễu loạn khiến cho phiền não, hoặc bị hãm hại. (Gặp chuyện không vừa lòng liền sinh tức tối oán hận, đây tức là sân nhuế).

10. Nghi: Bị quả báo sinh vào gia đình tà kiến, sinh ra nơi xa xôi hẻo lánh thiếu Phật pháp và văn minh, tâm nịnh nọt, không ngay thẳng, nhiều mưu mô quỉ kế, thích những người có tâm nịnh hót. (Nghi chỉ cho những người có cái nhìn tà, không tin nhân quả).

Nhân quả báo ứng

Tục Ngữ, Ca Dao, Câu Nói Hay Về Nhân Quả, Báo Ứng, Luật Nhân Quả

Tổng hợp những câu tục ngữ, ca dao, câu nói hay về nhân quả, báo ứng, luật nhân quả

Có những câu tục ngữ, ca dao, câu nói hay nào về nhân quả, báo ứng, luật nhân quả nhỉ?

Qua nhiều thời đại, nhiều thế hệ, tục ngữ, ca dao đã được nhân dân ta đúc kết và sáng tạo một cách độc đáo, giàu hình tượng, sâu sắc và tế nhị, làm sống động không gian và thời gian của hơn 4000 năm lịch sử văn hóa một dân tộc. Mỗi câu tục ngữ, ca dao đều gắn liền với thế giới tự nhiên, với một hoàn cảnh nhất định như con người, làng quê, đồng lúa, cây cỏ, loài vật, bến nước, dòng sông…Mỗi nhịp điệu của câu ca dao, tục ngữ đều tạo nên một sức mạnh nâng đỡ cảm xúc của người đọc,cho tasự nhận biết một cách tinh tế về ngôn ngữ, sâu sắc về kinh nghiệm của một dân tộc, của một giống nòi. Và bài viết này vforum cũng sẽ đề cập đến vấn đề liên quan đến ca dao, tục ngữ đó là Tục ngữ, ca dao, câu nói hay vềnhân quả, báo ứng, luật nhân quả? Sau đây hãy cùng vforum tìm hiểu nhé.

Tục ngữ, ca dao, câu nói hay về nhân quả, báo ứng, luật nhân quả 1. Câu nói nầy, nhằm ý thức nhắc mọi người nên ăn ở hiền lương, không nên gây tạo những điều bất thiện. Hễ mình có lòng tốt giúp đỡ cho mọi người, khi người ta gặp cảnh hoạn nạn, ngặt nghèo, thì mình nên rộng lòng từ ái cứu giúp. Ðến khi mình gặp cảnh không may xảy ra, thì người ta sẽ giúp đỡ mình lại. Dù người đó không giúp mình, thì cũng có người khác giúp mình.

2. Câu nói nầy, ngược lại với câu trên. Nếu ở hiền gặp lành, thì ở ác gặp dữ, đó là điều tất yếu, không thể tránh khỏi. Câu nói nầy, ông cha ta đã cho ta một kinh nghiệm sống ở đời. Nếu mình muốn có một đời sống an lành, không xảy ra lắm điều hệ lụy phiền toái, thì mình không nên gây tạo những điều ác đức, làm đau khổ cho mình và người.

3.

Câu tục ngữ nầy nhằm chỉ cho người hay có tật phê bình chỉ trích vạch lỗi nói xấu người khác. Ðây là hạng người chuyên môn bới lông tìm vết hay vạch lá tìm sâu. Từ chỗ hay bươi móc nói xấu người, nên họ thường hay gặp phải những chuyện xích mích gây gổ, đôi chối, lắm chuyện thị phi phiền hà rắc rối đủ thứ.

4. Câu này có nghĩa là một người hay làm những điều phi pháp bất nhân, thấy ai họ cũng đâm ra nghi ngờ sợ hãi. Trong lòng của họ không lúc nào yên ổn. Từ đó, nó hiện ra cái tướng bên ngoài không được tự nhiên.

5. Câu tục ngữ nầy đã nói lên định luật nhân quả rất công bằng. Chữ ai và người nấy, cũng chỉ là một người. Như nói ai ăn nấy no, ai học nấy biết chữ. Không thể người nầy ăn mà người khác lại no. Nhân và quả đáp lại đúng theo cái nhân mà mình đã gây tạo.

6.

Ăn lắm hay no, lo lắm hay phiền

Câu tục ngữ nầy, bắt ta phải chú ý đến hai chữ: “ăn và lo”. Ăn là nhân mà no là quả. Lo là nhân mà phiền là quả. Nhân và quả đi liền với nhau, khác nào như bóng theo hình. Câu này, nếu đem ứng dụng vào y học và đời sống để phân tích, thì cũng rất có lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Ăn là điều mà ai cũng thích. Nhưng không nên ăn quá đầy bụng.

7.Đây là luật nhân quả khi người chồng phụ bạc vợ mình thì sẽ không được gặp người vợ tốt, hoặc cũng có gặp thì cũng sẽ bị người ta phụ lại

8.

Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.

Khi làm những việc “phi pháp” ý là làm trái với lượng tâm, làm điều xấu thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo.

9. Câu này nói vệ luật nhân quả của các người tham lam, đến khi chết sẽ “thối”

10.

Một đời làm lại, bại hoại ba đời.

11.

Con bò cạp có nọc ở đuôi.

12.

Mưu thâm họa diệc thâm.

13.

Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân.

14.

Cây khô không lộc, người độc không con.

15.

Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau.

16.

Oan hồn, hồn hiện.

17. 18.

Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.

19.

Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ

20.

Thí một chén nước, phước chất bằng non.

21.

Có phúc có phận.

Trên đây là bài viết về Tục ngữ, ca dao, câu nói hay về nhân quả, báo ứng, luật nhân quả, mong rằng bài viết này sẽ giúp ích các bạn có thêm nhiều kiến thức về ca dao, tục ngữ hay trong kho tàng văn học Việt Nam ta.

Xem thêm:Ca dao tục ngữ về mưa nắng bão lụt, thời tiết, dự báo thời tiết

Jack Welch: Châm Ngôn Thường, Kết Quả Phi Thường

Sự phục hồi và phát triển vượt bậc của General Electric (GE) vào đầu thập niên 90 có sự đóng góp rất lớn từ người được mệnh danh là nhà lãnh đạo thế kỷ Jack Welch. Chính Welch đã đánh thức gã khổng lồ GE và từ đó công ty bắt đầu tiến băng băng đến sự thành công về quy mô lẫn lợi nhuận.

Jack Welch là cựu CEO của GE và là một trong số ít nhà lãnh đạo được kính trọng nhất tại Mỹ. Mặc dù các phương tiện truyền thông chú ý nhiều hơn đến các tập đoàn công nghệ và lãnh đạo của họ như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs nhưng Welch sẽ rất cảm kích nếu truyền thông bỏ quên ông.

Mặc dù đã khôi phục GE và biến nó thành một công ty thành công nhất nước Mỹ, ông vẫn luôn giữ cho mình một hình ảnh lãnh đạo khiêm tốn và lôi cuốn. Sự đơn giản trong tính cách còn được ông thể hiện trong một chiến lược mà ông áp dụng vào GE. Một châm ngôn xưa như trái đất: “Học, học nữa. học mãi.” Chính châm ngôn này đã nuôi dưỡng và kiến tạo tương lai cho công ty GE. Đó là một câu nói thường nhưng đã tạo ra kết quả phi thường.

Học, học nữa, học mãi

Đó chính là một bí quyết quản lý hết sức quan trọng để phát hiện ra đâu là ý tưởng hay nhất và ứng dụng nó. Đây cũng là việc hấp dẫn nhất đối với Welch hiện nay.

Wech cho rằng có thể học được nhiều thứ từ nhiều người xung quanh, từ các công ty của GE hay thậm chí là từ các đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ ý tưởng hay nào cũng đáng để theo đuổi, cho dù nó là của ai hay từ đâu: trong nội bộ GE, của Wal-Mart, Motorola hay Apple. Miễn là ý tưởng tốt, Welch sẵn sàng sao chép mà không quan tâm nhiều đến điểm xuất phát của nó.

Khi còn lãnh đạo GE, điều mà Welch nỗ lực theo đuổi nhất là “văn hóa học.” Ông rất thích ý tưởng này và không ngừng nói về nó. Theo ông, việc thiết lập một văn hóa học tại GE là cách tốt nhất để loại bỏ dần những đặc điểm còn yếu kém của công ty.

Để theo đuổi công việc sáng tạo và xây dựng ý tưởng văn hóa học, Welch đã xây dựng một phương pháp đặc biệt. Nếu nhà quản lý và nhân viên của GE không tìm ra ý tưởng mới thì thật không đáng để giữ lại.

Vì thế để đối mặt về thử thách khó khăn này, nhân viên biết rằng mình không thể đứng im một chỗ. Chính việc này đã kích thích họ phải “ham học hỏi” để có thể phát triển hơn nữa và không được tự mãn với những gì đã có. Điều này giúp Welch giảm biên chế những người làm việc không hiệu quả và còn phát hiện thêm nhân tài giúp ích cho công ty.

Đức tính khiêm tốn luôn là một viên ngọc quý của phẩm chất. Bằng cách học, học nữa, học mãi, thì qua năm tháng nó sẽ tạo ra bước đột phá.

Sự cứng rắn và có đôi chút tàn nhẫn của phương pháp này đã khiến không ít người bị mất việc tại GE. Công ty đã giảm biên chế 25% từ khi sắc lệnh của Neutron Jack (biệt danh Welch bị gán từ nhân viên) bắt đầu áp dụng.

Theo kết quả điều tra nhân sự tại GE, hầu hết nhân viên đầu muốn có thêm người chứ không muốn bớt vì họ nghĩ lực lượng hùng hậu sẽ làm việc hiệu quả hơn. Quan niệm cũ khuyến khích số lượng. Nhưng hệ thống mới đặt chất lượng là hàng đầu. Nếu bạn không thích, bạn được phép ra đi.

Việc Welch xây dựng một văn hóa học tại GE đã tạo một không khí bất an bao trùm lên nhân viên công ty nhưng lại cho ra một kết quả phi thường. Bởi vì nhân viên bắt đầu biết họ là ai và công việc của họ tại công ty. Sự tập trung bắt đầu được thiết lập và duy trì tại GE.

Chính phương pháp này đã giúp GE trở thành một công ty tầm cỡ thế giới và trong nhiều thập kỷ qua, các nhà quản lý của công ty khác bắt đầu coi trọng và xem xét chiến thuật con người của GE.

Đã có rất nhiều nhân viên của GE trở thành lãnh đạo cấp cao của nhiều trong số 500 công ty giàu có nhất tại Mỹ.Qua đó, ông tự hào vì đã nuôi dưỡng và phát hiện thêm những nhân tài không chỉ giúp ích cho công ty mà còn cho gia đình, xã hội và cả thế giới nữa.

Dưới thời của Welch, công ty đã phát triển 6 lần về quy mô và đứng đầu trong danh sách những công ty làm ăn có lãi nhất nước Mỹ.

Theo Đinh Lộc -Trí Thức Trẻ