Danh Ngôn Anh Hùng / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Hay Nhất Về Anh Hùng

--- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Của Bác Hồ: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Sự Bận Rộn
 • Những Câu Nói Hay Của Barack Obama: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Những Danh Ngôn Bất Hủ Hay Nhất Thế Giới Về Lương Tâm Con Người
 • Danh Ngôn Bất Hủ Về Phụ Nữ
 • Bạn có thể vừa nghe nhạc không lời vừa xem bài của chúng tôi tại:

  1.A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.

  Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.

  2.I’ve seen of enough of people who die for an idea. I don’t believe in heroism; I know it’s easy and I’ve learned it can be murderous. What interests me is living and dying for what one loves.

  Tôi đã thấy đủ những người chết vì một lý tưởng. Tôi không tin vào chủ nghĩa anh hùng; tôi biết nó dễ dàng và tôi đã học được rằng nó có thể đẫm máu. Điều tôi mong muốn là sống và chết cho điều tôi yêu.

  3.Every hero becomes a bore at last.

  Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ta chán ngấy.

  4.There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.

  Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng.

  Alexander Hamilton

  5 The world is moved along, not only by the mighty shoves of its heroes, but also by the aggregate of tiny pushes of each honest worker.

  Thế giới đang tiến về phía trước, không phải bởi cú đẩy mạnh mẽ của những anh hùng, mà bởi tổng hòa cú đẩy yếu hơn của những người lao động lương thiện.

  6.Once the state has been founded, there can no longer be any heroes. They come on the scene only in uncivilized conditions.

  Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh.

  Hegel

  7.You feel the need to carry the world on your shoulders. That’s noble. But there are other people out there who want to help you fight the good fight, and you need to let them in. Because sometimes, even heroes need to be saved.

  Bạn cảm thấy cần mang thế giới trên vai. Cao thượng đấy. Nhưng ngoài kia có những người muốn giúp bạn trong cuộc chiến của cái thiện, và bạn cần mở lòng cho họ. Bởi đôi khi, thậm chí cả anh hùng cũng cần được cứu vớt.

  Smallville

  8.But, you know, I feel more fellowship with the defeated than with saints. Heroism and sanctity don’t really appeal to me, I imagine. What interests me is being a man.

  Nhưng anh biết không, tôi thấy thân thiết với những kẻ bại trận hơn với những vị thánh. Tính anh hùng và sự thiêng liêng không hấp dẫn tôi. Điều làm tôi thích thú là được làm con người.

  Albert Camus

  9.There are people who can do all fine and heroic things but one – keep from telling their happiness to the unhappy.

  Có những người có thể làm được mọi điều tốt và anh hùng, chỉ trừ một việc – không kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh.

  Mark Twain

  10.True heroism consists in being superior to the ills of life, in whatever shape they may challenge us to combat.

  Sự anh hùng thật sự nằm ở việc vượt lên những tai ương của cuộc đời, dù chúng thách thức ta đương đầu dưới hình thức nào.

  Napoleon Bonaparte

  12.Heroism is endurance for one moment more.

  Sự anh hùng là bền gan thêm chút nữa.

  13.The human soul has still greater need of the ideal than of the real. It is by the real that we exist; it is by the ideal that we live.

  Linh hồn của con người vẫn cần lý tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì lý tưởngVictor Hugo

  14.Grow into your ideals so that life cannot rob you of them.

  Hãy hòa làm một với lý tưởng của mình để cuộc đời không thể cướp nó khỏi tay bạn.

  Albert Schweitzer

  15.Martyrs, my friend, have to choose between being forgotten, mocked or used. As for being understood – never.

  Những người hy sinh cho lý tưởng, anh bạn, phải chọn giữa bị lãng quên, bị nhạo báng hoặc bị lợi dụng. Còn để được hiểu ư – không bao giờ.

  Albert Camus

  16.In short, heroism means doing the right thing regardless of the consequences.

  Nói ngắn gọn, sự anh hùng là làm điều đúng bất chấp hậu quả.

  Brandon Mull

  17.Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary.

  Anh hùng là những người bình thường biến mình trở thành phi thường.

  Gerard Way

  18.I’ve seen of enough of people who die for an idea. I don’t believe in heroism; I know it’s easy and I’ve learned it can be murderous. What interests me is living and dying for what one loves.

  Tôi đã thấy đủ những người chết vì một lý tưởng. Tôi không tin vào chủ nghĩa anh hùng; tôi biết nó dễ dàng và tôi đã học được rằng nó có thể đẫm máu. Điều tôi mong muốn là sống và chết cho điều tôi yêu.

  Albert Camus

  19.An idealist is one who, on noticing that a rose smells better than a cabbage, concludes that it will also make better soup.

  Người hay lý tưởng hóa là người khi thấy hoa hồng thơm hơn cải bắp, kết luận rằng nó cũng nấu súp ngon hơn.

  Henry Louis Mencken

  20.Ideals are an imaginative understanding of that which is desirable in that which is possible.

  Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.

  Walter Lippmann

  21.To be willing to die for an idea is to set a rather high price on conjecture

  Sẵn sàng chết cho một lý tưởng là đặt cái giá quá cao chỉ dựa vào phỏng đoán.

  Anatole France

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn An Ủi Nỗi Buồn
 • 101 Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Ngôn Ngữ, Ngôn Từ & Lời Nói
 • Danh Ngôn Hay Nhất Của Abraham Lincoln
 • Những Dòng Stt Buồn Và Thất Vọng Về Tình Yêu & Cuộc Sống Hay, Ý Nghĩa Nhất
 • Công, Dung, Ngôn, Hạnh Ngày Nay Khác Xưa Thế Nào?
 • Những Câu Nói Hay Về Anh Hùng: 30+ Danh Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỷ Luật Với 1001 Danh Ngôn 1.1 Apk By Phuc1009 Details
 • Danh Ngôn Về Việc Xây Dựng Đội Ngũ
 • Những Câu Nói Hay Về Sáng Tạo: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Cuộc Sống, Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hài Hước
 • Vị anh hùng nào rồi cuối cùng cũng khiến ta chán ngấy. – Ralph Waldo Emerson

  Một khi nhà nước hình thành, không còn có anh hùng nữa. Họ chỉ xuất hiện trong những điều kiện không có văn minh. – Hegel

  Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng. – Alexander Hamilton

  Một bậc anh hùng cứu nạn, giúp nguy, thì cốt nhất là phải lao tâm, khổ lực. – Tăng Quốc Phiên

  Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác. – [Vô Sắc công tử – Thẩm Tiểu Chi]

  Thật khốn khổ cho một đất nước không có anh hùng, nhưng còn khốn khổ hơn cho một đất nước có anh hùng, nhưng không ghi nhớ và vinh danh họ. – Marcus Tullius Cicero

  Bạn cảm thấy cần mang thế giới trên vai. Cao thượng đấy. Nhưng ngoài kia có những người muốn giúp bạn trong cuộc chiến của cái thiện, và bạn cần mở lòng cho họ. Bởi đôi khi, thậm chí cả anh hùng cũng cần được cứu vớt. – Smallville

  Nhưng anh biết không, tôi thấy thân thiết với những kẻ bại trận hơn với những vị thánh. Tính anh hùng và sự thiêng liêng không hấp dẫn tôi. Điều làm tôi thích thú là được làm con người. – Albert Camus

  Anh hùng là những người bình thường biến mình trở thành phi thường. – Gerard Way

  Nói ngắn gọn, sự anh hùng là làm điều đúng bất chấp hậu quả. – Brandon Mull

  Sự anh hùng thật sự nằm ở việc vượt lên những tai ương của cuộc đời, dù chúng thách thức ta đương đầu dưới hình thức nào. – Napoleon Bonaparte

  Sự anh hùng là bền gan thêm chút nữa. – George F. Kennan

  Người anh hùng thực sự không được đo bằng cường độ sức mạnh của anh ta, mà bằng sức mạnh trong trái tim anh ta. – Công ty Walt Disney

  Đối mặt với đau đớn, không có anh hùng. – George Orwell

  Sự anh hùng thật sự rất chính chắn, và rất không kịch tính. Đó không phải là thôi thúc muốn vượt qua người khác bằng mọi giá, mà là thôi thúc muốn phụng sự người khác bằng mọi giá. – Arthur Ashe

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngon Thu Thach Tinh Yeu
 • Hạt Giống Tâm Hồn : Đừng Sợ Đối Mặt Với Nỗi Sợ Hãi
 • Những Danh Ngôn Của Einstein
 • Walt Disney: Khi “huyền Thoại” Là Chưa Đủ Để Nói Về Ông
 • Một Số Câu Danh Ngôn Tiêu Biểu Về Toán Học
 • Ca Dao Tục Ngữ Về Danh Nhân, Anh Hùng Dân Tộc

  --- Bài mới hơn ---

 • Tục Ngữ Về Con Người Và Xã Hội
 • Người Việt Nam Thương Mẹ, Kính Cha Qua Ca Dao, Tục Ngữ Việt Nam
 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Biển, Biển Đảo, Biển Vũng Tàu Nha Trang Hay Nhất
 • Tìm Hiểu Những Yếu Tố Triết Học (Hay Triết Lý Dân Gian) Trong Tục Ngữ Việt Nam
 • Câu Hỏi Của Nguyễn Thị Thu Nga
 • Trong quá trình xây dựng đất nước nước ta đã trải qua rất nhiều thời kỳ khác nhau trong mỗi thời kỳ đều có những người tài và cống hiến đóng góp nhiều cho đất nước và sự phát triển chung của xã hội. Có rất nhiều danh nhân, anh hùng dân tộc được vinh danh và ghi nhận. Công trạng của họ còn được truyền miệng qua rất nhiều các câu ca dao tục ngữ để kể lại cho người đời sau. Ca dao tục ngữ về danh nhân hay và ý nghĩa nhất

  Việt Nam là một đất nước có những con người kiên trung, có tinh thần yêu nước sâu sắc và vô cùng đáng quý. Những anh hùng hi sinh trong các cuộc chiến tranh, những người anh hùng đã hi sinh cả tuổi xuân, cả cuộc đời mình vì sự nghiệp độc lập dân tộc. bên cạnh những vị anh hùng ấy còn có những hậu phương vững chắc để họ quyết tâm tham gia chống giặc cứu nước là những người mẹ, người vợ vô cùng kiên trung.

  Bà Trưng, Bà Triệu là 1 trong những danh nhân nổi tiếng và được nhiều người biết tới với công trạng chống lại giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước

  Những vẻ đẹp của những người anh hùng ta không thể hiểu và thấu hết qua một vài câu chuyện, qua một vài lời giới thiệu. để nói lên vẻ đẹp đó thì các nhà văn nhà thơ đã nói lên những tình cảm của mình dành cho các vị anh hùng ấy qua các tác phẩm văn học, thơ,… bên cạnh đó còn có một thể loại thể hiện vẻ đẹo của các danh nhân, chúng ta cùng đi tìm hiểu về những câu ca dao tục ngữ nói về danh nhân.

  Câu 1:

  • Ai về Hậu Lộc Phú Điền
  • Nhớ đây Bà Triệu trận điền xung phong.

  Câu ca dao trên nói về một vị nữ tướng là Bà Triệu, bà là một trong những nữ tướng nổi tiếng của Việt Nam ta xưa. Bà Triệu là một nhân vật có tính cách mạnh mẽ, quyết tâm và có tinh thần yêu nước sâu sắc. Bởi thấy những khổ cực mà nhân dân ta chịu bà đã đứng lên để dành lấy độc lập của dân tộc, cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân.

  Câu 2:

  • Ai lên Biện Thượng, Lam Sơn
  • Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh.

  Câu ca dao trên nói về một vị vua rất nổi tiếng, người có tấm lòng nhân đạo và yêu thương nhân dân sâu sắc đó là vua Lê Thái Tông. Để nói đến công lao của vua Lê Thái Tông thi câu ca dao nhắc đến hai địa danh mà làm nên tên tuổi của vua Lê Thái Tông đó là Biên Thương và Lam Sơn. Hình ảnh oai hùng và kiên cường của vua Lê Thái Tông khi chống giặc ngoại xâm và trị vì đất nước vô cùng được nể phục.

  Câu 3:

  • Có chàng Công Tráng họ Đinh
  • Dựng luỹ Ba Đình chống đánh giặc Tây

  Đinh Công Tráng là một người được biết đến với tính cách trung trực, trật tự, kỉ luật và nghiêm nghị. Ông tham gia rất nhiều cuộc kháng chiến chống Pháp và giành được nhiều thắng lợi và đặc biệt là thắng lợi của khởi nghĩa Ba Đình chống giặc Pháp.

  Câu 4:

  • Vĩnh Long có cặp rồng vàng
  • Nhất Bùi Hữu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần.

  Câu ca dao nói đến mảnh đất Vĩnh Long, một mảnh đất sinh ra anh hùng và nuôi dưỡng anh hùng. Một trong hai vị anh hùng nôi tiếng của vùng đất này đó là Bùi Hữu Nghĩa và Phan Tuấn Thuần. ngày nay người dân Vĩnh Long đã lập đền thờ để tưởng niệm hai vị anh hùng này.

  Câu 5:

  • Gò Công anh dũng tuyệt vời
  • Ông Trương “đám lá tối trời” đánh Tây.

  Câu ca nói đến mảnh đất Gò Công, Tiền Giang nói về một vị anh hùng mang tên Trương Quyền. ông đã tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp bởi những hình ảnh anh hùng và kiên cường ông đã ghi tên mình trong lòng bao người dân yêu nước.

  Câu 6:

  • Phất cờ chống nạn xâm lăng
  • Trương Công nghĩa khí lẫy lừng trời nam.

  Câu ca dao trên cũng nói về một người con của tỉnh Tiền Giang mang tên Trương Công Định. Trương Công Định đã cùng 25 nghĩa quân hy sinh tại mặt trận Kiểng Phước. Sự hi sinh ấy đã để lại bao nhiêu nể phục danh cho những người dân Việt Nam.

  Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ về danh nhân:

  Cho mẹ gánh nước rửa bành cho voi

  Muốn coi lên núi mà coi

  Coi bà Triệu tướng cởi voi đánh cồng.

  Cơm chẳng đầy nồi, trẻ khóc như ri.

  Bao giờ Tự Đức chết đi,

  Vỡ đường Thiệu Trị vỡ đôi năm liền

  Mong cho thiên hạ lòng thuyền

  Trong làng lại có chiếc thuyền đi qua.

   Trách lòng Biện Nhạc chẳng minh

  Làm cho con gái thất kinh thất hồn

  Trách lòng biện Nhạc làm kiêu

  Làm cho con gái nhiều điều phiền lo.

   Trăng rằm mây phủ còn lu,

  Tấm gương chị Lý nghìn thu sáng ngời.

   Bô Bô nói với Phường Chào

  Xem tôi với chị bên nào hiền hơn.

  Hỏi thăm ông Hường Hiệu có còn hay không?

  Thăng Long tấp nập trăm miền khơi thông

  Vua Lý đã chọn đất rồng

  Ngàn năm bền vững Thăng Long kinh kỳ

   Tháp Mười đẹp nhất bông sen

  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Atgt, Ca Dao Tục Ngữ Câu Nói Về An Toàn Giao Thông Hay Nhất
 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Giao Thông, An Toàn Giao Thông
 • Thành Ngữ Tiếng Trung Hay Và Thâm Thuý ( P 1 )
 • Thành Ngữ, Quán Ngữ Trong Hoạt Động Giao Tiếp Của Giới Trẻ Hiện Nay
 • Giao Tiếp Thành Thần Nhờ 26 Câu Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng
 • Anh Hùng Chiến Tranh Trung Quốc Hàn Tín

  --- Bài mới hơn ---

 • Sandara Park: “độ Nổi Tiếng Của Tôi Ở Philippines Gần Như Yoo Jae Suk Ở Hàn”
 • Hướng Dẫn Cảm Thụ Văn Học Bài Nhà Bác Học Và Bà Cụ
 • Jack Welch: Châm Ngôn Thường, Kết Quả Phi Thường
 • 9 Bài Học Cho Các Nhà Quản Lý Giỏi Nhất
 • 5 Bài Học Truyền Động Lực Của Michael Jordan
 • Hàn Tín còn được gọi là Hoài Âm hầu, là một vị danh tiếng lẫy lừng, bánh chiến bách thắng dưới thời Hán Sở tranh hùng, được Lưu Bang r ất tín nhiệm. Ông cùng Tiêu Hà và Trương Lương là “Hán sơ tam kiệt”, là ba người có công lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ lập nên nhà Hán trị vì 400 năm.

  Năm 209 TCN, khi Trần Thắng khởi nghĩa chống lại nhà Tần, Hàn Tín đã đã cầm kiếm xin tham gia nghĩa quân. Ông được Hạng Lương là thế tộc nước Sở đồng ý cho gia nhập nghĩa quân. Tuy nhiên, Hạng Lương và Hạng Vũ lại rất xem thường Hàn Tín có xuất thân thấp hèn nên chỉ cho làm quân cầm kích đứng hầu. Nhiều lần Hàn Tín bày mưu cho Hạng Vũ nhưng Hạng Vũ đều không dùng. Khi nhà Tần sụp đổ, Hạng Vũ đứng đầu chư hầu. Lưu Bang bị Hạng Vũ trang công vào Quan Trung, đẩy tới đất Thục xa xôi đầy hiểm trở, phong làm Hán vương. Khi Lưu Bang trên đường tới đất Thục, Hàn Tín vì bất mãn vì không được trọng dụng nên bỏ Sở theo Hán. Dưới sự tiến cử của Trương Lương, Hàn Tín được làm quan nhưng cũng không được Hán Vương coi trọng.

  Hàn Tín đến đất Thục nhưng đã tự mình tiến cử với Hạ Hầu Anh. Sau khi hai người nói chuyện, Hạ Hầu Anh rất hài lòng nên tâu với Lưu Bang, và sau đó Lưu Bang đã phong Hàn Tín làm độ úy. Hàn Tín thường nói chuyện với Tiêu Hà, là tướng quốc của Lưu Bang. Sau khi Tiêu Hà nghe được câu nói của Hàn Tín, là một đại tướng phải có 5 tài là: trí, nhân, tín, dũng, trung, và tránh được 10 lỗi thì mới là tướng giỏi, Tiêu Hà rất bội phục Hàn Tín nên tiến cử với Hán Vương. Tuy nhiên, Hàn Tín tháy Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh đã mấy lần tiến cử với Lưu Bang mà Lưu Bang vẫn không dùng mình nên tìm cách bỏ trốn. Tiêu Hà biết chuyện Hàn Tín bỏ trốn nên đích thân đi tìm mà không kịp báo cho Lưu Bang.

  Lưu Bang coi Tiêu Hà như cánh tay phải đắc lực của mình nên thấy Tiêu Hà bỏ đi cũng đứng ngồi không yên. Hai hôm sau, Tiêu Hà về và giải bày với Lưu Bang, và ra sức tiến cử Hàn Tín. Lưu Bang mặc dù chưa tin rằng Hàn Tín sẽ là một vị tướng giỏi nhưng vì sự khẩn khoản của Tiêu Hà nên đã phong Hàn Tín làm đại tướng quân. Khi Hán vương làm trai giới, lập đàn để phong Hàn Tín, cả ba quân đều kinh ngạc và không nghĩ rằng người như Hàn Tín lại có thể làm đại tướng quân.

  Sau khi Hàn Tín nhận phong xong đã phân tích cho Lưu Bang về những điểm mạnh, yếu của Hạng Vũ và đưa ra phương sách đánh Sở. Hán vương mới bắt đầu nhận ra tài năng của Hàn Tín, về sau mới biết được Trương Lương tiến cử nên Lưu Bang lại càng xem trọng.

  Có thể nói Hàn Tín là một đại danh tướng bách chiến bách thắng. Ông đã làm nên rất nhiều chiến công lẫy lừng cho nhà Hán. Với sự phò giúp của Hàn Tín mà Lưu Bang mới có thể đánh Sở. Tuy nhiên, Lưu Bang vì sợ một người tài năng như Hàn Tín nên đã quyết tâm trừ khử Hàn Tín. Cuối đời, Hàn Tín bị triều đình kết tội mưu phản với Trần Hy, tuy nhiên sự thật là Lưu Bang và Lã Hậu đã bày đặt vụ hãm hại Hàn Tín vì công lao của ông quá lớn.

  Thông tin/ profile đầy đủ và mới nhất của Hàn Tín được chúng tôi cập nhật liên tục. Các thông tin về Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Hàn Tín có thể chưa đủ hoặc chưa chính xác và chỉ mang tính tham khảo, nếu bạn thấy thông tin là chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

  Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Hàn Tín là ai?, sinh năm bao nhiêu?, Hàn Tín sinh ra ở đâu?, Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Hàn Tín bao nhiêu tuổi?…

  Bạn gái/ vợ/ người yêu Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Hàn Tín là ai? Anh hùng chiến tranh Trung Quốc Hàn Tín và bạn gái, Hàn Tín và vợ con, Hàn Tín và người yêu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhẫn Nhịn Chịu Đựng Tha Nhân
 • Nguyễn Du Viết Về Hàn Tín
 • Nga Khôi Phục Series Phim Hoạt Hình Nổi Tiếng “hãy Đợi Đấy!”
 • Điều Gì Làm Nên Một Hamlet Trương Vừa Đa Tài Vừa Bình Dị Cảm Xúc?
 • 10 Câu Trích Dẫn Nổi Tiếng Nhất Của Shakespeare
 • Những Câu Thoại Chỉ Có Ở Siêu Anh Hùng “deadpool”

  --- Bài mới hơn ---

 • Stt Hay Về Đám Cưới Được Yêu Thích Nhất Tháng 11 2022
 • Đọc Đức Phật Và Nàng (Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh )
 • Những Câu Nói Hay Trong Yunjae Fanfic + Trung Văn (2)
 • 1000+ Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Ý Nghĩa Hay Ngắn Gọn
 • Chi Tiết Cảm Động Bí Ẩn Trong Đoạn Kết “fast & Furious 7” Có Thể Bạn Chưa Biết
 • “Siêu anh hùng lắm mồm” của Marvel đã được giới thiệu trên màn ảnh và không làm khán giả thất vọng. Đặc biệt là với biệt tài “lắm mồm”, anh đã đem đến cho khán giả những tràng cười không ngớt và châm biếm tới nhiều nhân vật của các bộ phim khác.

  Cả Deadpool và bạn gái đều cố đưa ra dẫn chứng rằng mình có hoàn cảnh đáng thương hơn người kia, nhưng “chém gió” tới mức này thì chỉ có Deadpool mới thốt ra được.

  Câu thoại bá đạo nhất của phim là khi Deadpool phá vỡ bức tường thứ 4 bằng cách hỏi Colossus rằng, anh sẽ phải gặp ai trong 2 diễn viên thủ vai giáo sư X thời trẻ và già. Đây cũng là một điểm đặc biệt của Deadpool khi tự nhận thức được mình chỉ là một nhân vật trong phim. Câu thoại này cũng là một câu châm biếm đến phim X-men: First Class khi dòng thời gian của nhân vật khá rắc rối.

  Vanessa – bạn gái của Deadpool khi bị một tên béo râu ria xồm xoàm sàm sỡ, cô đã không ngại quay lại và… bóp chặt “của quý” của hắn và nói, trông hắn như phiên bản thừa cân của Gandalf trong loạt phim The Lord of The RingsThe Hobbit vậy.

  Khi bị Colossus còng tay và kéo đi, Deadpool đã tự… cắt tay mình đi để thoát ra, đây cũng là hành động mà nhân vật chính trong phim 127 Giờ phải làm để tự cứu bản thân mình.

  Xuất hiện từ khi trailer được tung ra, ai cũng thể thấy rõ đây là câu “đá đểu” tới bộ phim Green Lantern, khi mà Ryan Reynolds cũng đồng thời thủ vai chính là siêu anh hùng có bộ trang phục màu xanh. Thật tiếc khi bộ phim không được như kỳ vọng và trở thành… bom xịt.

  Deadpool có khả năng tự tái tạo lại cơ thể, và khi bị chặt tay, tay anh sẽ dần mọc trở lại, bắt đầu từ một một bàn bé như bàn tay của trẻ sơ sinh. Đương nhiên, tay nhỏ thì cầm vật gì cũng sẽ to.

  Negasonic Teenage Warhead trong phim Deadpool có tạo hình là một cô nàng cá tính có “quả đầu” trọc cực chất. Đó cũng chính là kiểu đầu huyền thoại của Sigourney Weaver đã để khi vào vai Ripley trong phần 3 của loạt phim Alien h uyền thoại.

  Cái mồm nói quá nhiều của Deadpool khiến Ajax, kẻ xấu mà anh phải đối đầu trong phim muốn khâu lại. Điều này khiến fan nhớ tới Deadpool trong phim X-men Origin: Wolverine, khi nhân vật Deadpool bị khâu mồm và sau đó bị các fan chê tơi tả vì làm hỏng hình tượng Deadpool.

  Chimichanga là món ăn mà Deapdool rất thích.

  Một câu thoại mang nhiều ý nghĩa làm mủi lòng nhiều khán giả tới xem phim cùng người yêu vào dịp Valentine. Đây cũng là lí do Deadpool khẳng định từ đầu, đây sẽ là một bộ phim tình cảm lãng mạn, có điều không giống với thông thường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Bảy Ngày Ân Ái
 • Đọc Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Bằng Tiếng Anh Hay
 • Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Đơn Phương (Làm Stt Facebook)
 • 69+ Câu Nói Hay Về Hạnh Phúc Bằng Tiếng Anh Ấn Tượng
 • Lý Tự Trọng, Người Anh Hùng Sống Mãi Trong Lòng Đất Việt

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Trung
 • Những Câu Nói, Lời Chúc Hay Bằng Tiếng Hàn Quốc Trong Dịp Valentine
 • Tổng Hợp Hững Lời Chúc Giáng Sinh Hay Và Sáng Tạo Nhất Trong Năm, Loi
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Nhất Trong Phim Hoạt Hình Disney
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Ý Nghĩa Nhất Từ Ngàn Xưa Nên Đọc
 • Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, còn được gọi là Huy, quê gốc ở xã Thạch Minh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1923, chỉ mới 10 tuổi, Lý Tự Trọng được đưa sang Trung Quốc học tập. Ông là người học giỏi, nói thạo cả tiếng Hán và tiếng Anh, rồi hoạt động trong Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động với nhiệm vụ thành lập thanh niên cứu quốc (nay là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và làm liên lạc cho xứ uỷ Nam Kì.

  Ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, khi mật thám đến đàn áp, Lý Tự Trọng đã dũng cảm bắn chết thanh tra mật thám Legrant, anh bị bắt và kết án tử hình.

  Biết ơn sự hy sinh cao cả của Anh, tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng được đặt ở nhiều nơi trên khắp cả nước, nhiều ngôi trường được mang tên anh.

  Câu nói nổi tiếng của Lý Tự Trọng

  Ở tuổi 17, với chí khí của một thanh niên yêu nước, cách mạng, Lý Tự Trọng đã buộc chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương – lần đầu tiên – phải mở một phiên toà đại hình để xử một chiến sỹ Cộng sản Việt Nam chưa đến tuổi thành niên và điều này trở thành sự kiện chính trị được chú ý trên thế giới.

  Lúc ra tòa xét xử, Người thanh niên 17 tuổi ấy đã lấy vành móng ngựa để làm diễn đàn lên án ách thống trị thực dân, kêu gọi nhân dân đứng dậy đấu tranh. Ở tuổi 17, Anh đủ lý luận và chí khí quật ngã luận điệu xuyên tạc, ban phát của bọn thực dân núp bóng luật sư bào chữa và bộ trưởng thuộc địa Chính phủ Pháp vốn sừng sỏ trong mua chuộc và cai trị các dân tộc thuộc địa.

  Luật sư bào chữa cho anh xin tòa mở lượng khoan hồng vì anh chưa đến tuổi thành niên và cho rằng đã có hành động không suy nghĩ. Lý Tự Trọng nói:

  “Tôi hành động không phải là không suy nghĩ. Tôi hiểu việc tôi làm. Tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kĩ thì các ông cũng cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi”.

  Chánh án tuyên án xử tử anh, Lý Tự Trọng vẫn bình tĩnh. Khi được hỏi anh có ăn năn gì không, anh đứng trước vành móng ngựa, mặt thẳng phía trước chỉ nói một câu: “Không ăn năn gì cả!”

  Những ngày cuối đời, hành động cao đẹp của Anh hùng Lý Tự Trọng đã viết thêm vào bản anh hùng ca của dân tộc.

  Sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình trong xà lim án chém khám lớn Sài Gòn, Lý Tự Trọng đã làm cho những kẻ tra tấn Anh phải tôn trọng, kính nể gọi Anh bằng “ông nhỏ”. Mọi chi tiết về người tù án chém “Trọng con” được gác ngục, chủ khám truyền ra ngoài với một lòng cung kính, khâm phục: “Ông nhỏ ngày nào cũng tập thể dục! Nhìn ông nhỏ sống không ai tưởng tượng được là người đợi đến ngày lên máy chém”.

  Những án chém đế quốc thường để hàng năm mới đem ra xử. Riêng vụ “Trọng con”, một vụ án “đổ nhiều mực” của báo chí thời đó, chưa được 6 tháng đã xử.

  Bà Angđơrê Viôlít đã viết về giờ phút cuối cùng của Lý Tự Trọng: “Ngày 21.11.1931 thì Huy (tức là Trọng) bị đem xử tử. Sài Gòn hết sức xúc động. Hôm ấy phải ra lệnh thiết quân luật. Từ khám lớn vang ra ngoài đường phố, tiếng la hét phản đối thực dân của tù chính trị. Tiếng thét từ lồng ngực và từ trái tim của họ đã đi theo Huy ra trường chém khiến đội quân thi hành án lúc đó phải điều quân đội và lính cứu hỏa để phun nước đàn áp.

  Trước máy chém, Huy định diễn thuyết, song hai tên sen đầm nhảy xô đến không cho anh nói. Người ta chỉ nghe thấy tiếng anh kêu ‘Việt Nam! Việt Nam!’. Huy cũng như liệt sỹ Phạm Hồng Thái, cũng như nhiều người khác, là những anh hùng của nền độc lập Việt Nam”.

  Lý Tự Trọng trước khi lên máy chém mấy lần gọi “Việt Nam” và đã hát nhiều lần bài “Quốc tế ca”. Lý Tự Trọng là một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất của Việt Nam.

  Tinh thần Lý Tự Trọng sống mãi trong lòng thanh niên Việt Nam

  Bạn Trương Khải Minh, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết: “Bản thân thế hệ trẻ chúng mình may mắn được sinh ra trong thời bình, được cắp sách tới trường, ăn no, mặc ấm… Có được như ngày hôm nay mình thực sự biết ơn sự hy sinh của các anh hùng như anh Lý Tự Trọng. Anh- thế hệ Đoàn viên đầu tiên vẫn luôn là tấm gương giúp mình noi gương, phấn đấu, rèn luyện trở thành người Đoàn viên ưu tú, đóng góp sức mình cho việc xây dựng đất nước.”

  Bạn Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ về sự mến phục anh hung Lý Tự Trọng và việc cần xây dựng hình tượng thanh niên ngày nay theo tinh thần Lý Tự Trọng: “Ngay từ hồi học tiểu học, qua các mẩu chuyện cô giáo kể về anh hùng Lý Tự Trọng. Hình tượng Lý Tự Trọng và câu nói bất hủ của người Đoàn viên anh hùng này: Con đường của người thanh niên chỉ là con đường tới với cách mạng… đã để lại cho em sự mến phục và xúc động vô cùng. Những hành động hiên ngang, bất khuất của Anh, thực sự là bài học lớn cho em tới ngày nay về sự cố gắng học tập, rèn luyện và phấn đấu để xứng đáng với thế hệ đàn anh.

  Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ về lòng mến phục và noi gương Anh hùng Lý Tự Trọng

  Bản thân em nghĩ, thanh niên hiện nay cần phải có trách nhiệm viết tiếp lịch sử hào hùng của dân tộc. Hình tượng thanh niên thời kỳ mới cần được xây dựng trên chính lý tưởng sống, mục tiêu cao đẹp của thanh niên cũng như dựa trên lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc thì người thanh niên đó mới có thể thực hiện được”.

  Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, thời gian qua các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác, cùng noi theo tấm gương sáng Lý Tự Trọng và các thế hệ đoàn viên ưu tú đi trước thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Chọn 20 Lời Chúc Tốt Nghiệp Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Những Câu Nói Hài Hước Sock Óc Của Mấy Thằng Bạn Thân
 • Top 99+ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Buồn Chán Của Giới Trẻ Gây Sốt
 • Tổng Hợp Những Stt Bóng Đá, Slogan Bóng Đá Ấn Tượng, Thú Vị
 • Mách Bạn Những Lời Chúc Sếp, Đồng Nghiệp Thăng Chức Ý Nghĩa Nhất
 • Những Câu Thơ Ca Dao Tục Ngữ Về Anh Hùng Dân Tộc, Anh Bộ Đội

  --- Bài mới hơn ---

 • 100+ Danh Ngôn Cuộc Sống Cực Ý Nghĩa Mà Bạn Nên Đọc
 • Tìm Hiểu Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
 • 12 Lời Chúc Giáng Sinh Cho Khách Hàng Bằng Tiếng Anh
 • Tuyển Tập Stt Hay Xứng Đáng Trở Thành Châm Ngôn Sống Của Phụ Nữ
 • 18 Bài Thơ Thay Lời Chúc Giáng Sinh Noel Hay, Ý Nghĩa Và Hài Hước Nhất
 • Tuyển tập những câu ca dao tục ngữ hay ca ngợi anh hùng dân tộc, anh bộ đội

  Đất nước Việt Nam ta đã trải qua muôn vàng những khó khăn và thử thách, tải qua hàng ngàn năm đô hộ. cuộc sống khó khăn là thế, cuộc kháng chiến khốc liệt là thế mà nhân dân Việt Nam ta vẫn không khuất phục, không từ bỏ mà họ đã đứng lên, kiên cường chống giặc ngoại xâm. Những hình ảnh ấy chúng ta không thể không nhắc đến hình ảnh các vị anh hùng dân tộc, các chú bộ đội đã hi sinh bản thân để mang lại độc lập dân tộc.

  Để nói lên những khó khăn gian khổ, những khổ cực mà các anh hùng, các anh bộ đội đã chịu đựng thì những nhà văn, nhà thơ,… đã có những tác phẩm nổi tiếng để nói lên các hình ảnh ấy. bên cạnh thơ và văn thì trong nhân dân ta đã lưu truyền các câu ca dao tục ngữ về các vị anh hùng, các anh bộ đội để thể hiện tình cảm của mình với những nhân vật ấy. chúng ta cùng đi tìm hiểu những câu ca dao tục ngữ về anh hùng dân tộc, anh bộ đội.

  Những câu thơ văn, ca dao tục ngữ về anh dùng dân tộc, anh bộ đội

  Câu 1:

  Đây là hình ảnh về những lần hành quân của các anh bộ đội ngoài chiến trường, công việc của các anh là lái xe. Dù công việc có hiểm nguy, khó khăn đến thế nhưng các anh vẫn luôn luôn vui tươi, vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

  Câu 2:

  Những hình ảnh anh hùng, anh bộ đội là những hình ảnh rất đỗi quen thuộc ở chiến trường, nhưng hình ảnh những cô gái, nữ chiến sĩ mới trở nên nổi bật. những câu ca dao trên nói về hình ảnh những cô gái Paco, dù chiến trường khó khăn, nguy hiểm nhưng các cô vẫn không ngần ngại hi sinh bản thân để bảo vệ dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.

  Câu 3:

  • Ai về Biện Thượng, Lam Sơn
  • Nhớ về Lê Thái tổ chặn đường quân Minh

  Câu thơ trên nói về hình ảnh oai hùng và lẫy lững của vua Lê Thái Tổ, ông đã chặn đường quân Minh sang xâm lược nước ta, có những thắng lợi vẻ vang, những kì tích đáng có trong lịch sử nước ta.

  Câu 4:

  • Anh đi theo chúa Tây Sơn
  • Em về cày cấy mà thương mẹ già

  Câu thơ trên nói về hình ảnh vua Quang Trung, hình ảnh oai hùng và lẫm liệt chiến thắng giặc ngoại xâm. Câu thơ không chỉ nói về hình ảnh oai hùng mà còn nói về hình ảnh vợ con và mẹ gia chờ đợi khi những người lính lên đường kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những hình ảnh hết sức thân thương.

  Câu 5: Câu 6:

  • Bần Gie đốm đậu sáng ngời
  • Rạch Gầm soi dấu muôn đời oai linh

  Câu 7: Câu 8:

   Đua nhau xới, tranh nhau đơm

  Cà chua nấu muối cũng thơm, cũng lành

  Câu 9:

  • Ăn thật chóng, và thật nhanh
  • Chỉ loáng một cái sạch sành sanh cả nồi!

  Câu 10:

  • Tháng Năm ngày Tết Đoan Dương,
  • Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang.

  Câu 11:

  • Trứng rồng lại nở ra rồng,
  • Liu điu lại nở ra dòng liu điu

  Câu 12:

  • Ai về Phú Thọ cùng ta
  • Vui ngày giỗ tổ tháng ba mồng mười.

  Câu 13: Câu 14:

  • Cổ Loa là đất đế kinh
  • Trông ra lại thấy tòa thành tiên xây.

  Câu 15: Câu 16:

  • Có chồng phải khổ vì con
  • Lấy chồng phải gánh giang san nhà chồng.

  Câu 17: Câu 18:

  • Ai qua Nông Cống tỉnh Thanh
  • Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng.

  Câu 19:

  • Ai về Hậu Lộc, Phú Điền,
  • Nơi đây Bà Triệu trận tiền xung phong.

  Câu 20: Câu 21:

  • Đường đi cống vải từ đây dứt
  • Dân nước đời đời hưởng lộc chung.

  Câu 22:

  • Sa nam trên chợ dưới đò
  • Nơi đây Hắc Đế kéo cờ dựng binh.

  Câu 23: Câu 24:

  • Ở đời muôn sự của chung
  • Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

  Câu 25:

  • Trống chùa ai đánh thì thùng
  • Của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng

  Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: Câu 36: Câu 37:

  • Ban ngày khoác lá ngụy trang
  • Từng đàn bướm trắng, bướm vàng bay theo
  • Ban đêm gùi đạn vượt đèo
  • Trăng vàng sà xuống đập đèo trên lưng
  • Dừng chân mắc võng giữa rừng
  • Suối reo, chim hót chúc mừng ngủ ngon
  • Ơi người trẩy hội nước non
  • Trường Sơn là bạn sắt son đồng hành.

  Câu 38: Câu 39:

  • Binh trạm đóng giữa rừng sâu
  • Quanh năm chẳng thấy trăng sao mây trời
  • Ngày đêm con suối đưa lời
  • Con chim đưa tiếng, mua rơi đều đều
  • Quê hương gợi nhớ bao điều
  • Cây đa giếng nước nắng chiều mênh mang
  • Bóng tre mát rượi quanh làng
  • Câu hò giã gạo rộn ràng đêm trăng
  • Bao giờ quét sạch xâm lăng
  • Quê hương chín nhớ mười thương lại về

  Câu 40:

  • Mưu mô thằng Mỹ cuồng điên
  • Bắn ngày rồi lại bắn đêm giở trò
  • Bắn ngày, mày vụn ra tro
  • Bắn đêm, mày cũng gãy giò nát xương
  • Lòng ta đã cháy căm hờn
  • Lưới ta đã khép mày chuồn đi đâu
  • Mưu sâu thì họa càng sâu
  • Bảo cho giặc Mỹ một câu nhớ đời

  Câu 41:

  Ngoài ra còn có một số câu ca dao, tục ngữ về anh hùng, bộ đội ngắn gọn khác như

  1. Anh hùng đa nạnHồng nhan đa truân!2. Anh hùng chí để bốn phươngKhi gấp thì ngắn, khi vươn thì dài3. Anh hùng gặp vận4. Anh hùng gì mà anh hùng rơmTôi cho nắm (mớ) lửa hết cơn anh hùng5. Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay6. Anh hùng mạt lộ (vận)7. Anh hùng nào (đâu) phải khúc lươnKhi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài8. Anh hùng nào giang sơn nấy9. Anh hùng rơm10. Anh hùng xó bếp11. Anh hùng tử, khí hùng nào tử12. Anh hùng thức anh hùng13. Ai lên A Lưới Dốc Mèo14. Bò lên rồi lại bò lênBò đi bò lại cho quên nhọc nhằn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Stt Hay Ngắn Gọn Hài Hước Và Độc Đáo Nhất Trên Mạng Xã Hội Facebook
 • Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Lòng Hiểu Thảo, Trung Hậu, Nhân Ái
 • Stt Con Gái, 69+ Status Hay Về Cô Gái Mạnh Mẽ! Cố Lên Nào Cô Gái Ơi
 • 15 Câu Nói Hay Về Đám Cưới Đầy Thấm Thía Của Người Nổi Tiếng
 • Tin Nhắn Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Và Ý Nghĩa Nhất Cho Người Yêu
 • 9 Câu Nói Bất Hủ Trong Các Bộ Phim Anh Hùng Siêu Nhiên

  --- Bài mới hơn ---

 • Review Phim Pretty Woman – Người Đàn Bà Đẹp
 • 10 Điều Bạn Cần Biết Về 47 Ronin
 • Review Phim 47 Ronin: Món ‘giả Cầy’ Được Nâng Tầm Thành Bom Tấn
 • Lời Thoại Hay Trong Phim Lời Thề Nguyện – The Vow
 • Mẫu Câu Mắng Chửi Trong Tiếng Trung
 • Là những người hùng giải cứu thế giới, các anh hùng siêu nhiên có những câu chuyện và những sứ mệnh của riêng họ.Trong các bộ phim về các anh hùng siêu nhiên trên màn ảnh nhỏ, khán giả không chỉ bị ấn tượng với những cảnh quay với nhiều kỹ xảo đẹp mắt ấn tượng, kịch bản hấp dẫn với nhiều tình tiết gay cấn, khán giả còn cảm động rất nhiều câu nói bất hủ sẽ lưu mãi trong tâm trí họ.

  Đó là những câu nói rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần người hùng một cách sâu sắc và mạnh mẽ. Bài viết này liệt kê những câu nói hay và ấn tượng nhất trong rất nhiều các bộ phim nói về các người hùng mà chúng ta đã biết đến “The Dark Night”, “Spider Man”, “Iron Man”, “Superman”, …

   

  1. “Because some men aren’t looking for anything logical, like money. They can’t be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn”. – The Dark Knight

   

  Bởi vì một số đàn ông không tìm kiếm điều hợp lý, như tiền bạc chẳng hạn. Và vì vậy, họ không thể bị mua chuộc, bị bắt nạt, bị doạ dẫm hoặc có thể đàm phán. Một số đàn ông chỉ muốn nhìn thế giới này bốc cháy. – The Dark Knight

   

   

   

   

  2.”I believe there’s a hero in all of us, that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady, and give up the thing we want the most. Even our dreams”. – Spider-Man 2

   

  Tôi tin rằng có một người hùng trong tất cả chúng ta, khiến chúng ta thành thật, mang cho chúng ta sức mạnh, khiến chúng ta cao thương và cho phép chúng ta chết với sự kiêu hãnh, thậm chí đôi lúc chúng ta phải vững vàng, từ bỏ thứ chúng ta khao khát nhất. Thậm chí cả những giấc mơ – Spider-Man 2

   

   

   

   

  3. “Whatever life holds in store for me, I will never forget these words: “With great power comes great responsibility.” This is my gift, my curse. Who am I? I’m Spider-man”. – Spider-Man

   

  Dù có điều gì xảy ra với tôi ở phía trước, tôi sẽ không bao giờ quên những từ này “Càng quyền năng càng nhiều trách nhiệm”. Đây là món quà của tôi, lời nguyền của tôi. Tôi là ai? Tôi là Spider-man

   

   

   

  4. “Because he’s the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. So, we’ll hunt him, because he can take it. Because he’s not our hero. He’s a silent guardian. A watchful protector. A Dark Knight.” – The Dark Knight

   

  Bởi vì anh ta là người hùng mà thành phố Gotham xứng đáng có, nhưng không phải là người hùng thành phố cần ngay lúc này. Vì vậy, chúng ta sẽ săn đuổi anh ta, bởi vì anh ta có thể chấp nhận điều đó. Bởi vì anh ta không phải là người hùng của chúng ta. Anh ta là người gác cổng lặng lẽ. Một người bảo vệ cẩn trọng. The Dark Night – The Dark Night.

   

   

   

   

  5. “Would you rather die a hero or live long enough to see yourself become the villain -Harvey Dent from the Dark Knight”

   

  Bạn sẽ chết như một anh hùng hay sống đủ lâu để nhìn thấy mình trở thành một tên ác quỷ – Harvey Dent trong the Dark Night

   

   

   

  6. “I’m here to fight for truth, and justice, and the American way”. – Superman

   

  Tôi ở đây để chiến đấu cho sự thật, công bằng và nước Mỹ – Superman

   

   

   

  7. “Why so serious” – Joker in The Dark Knight

   

  Sao phải nghiêm trọng vậy – Joker trong The Dark Knight

   

   

   

  8. “Iron Man. That’s kind of catchy. It’s got a nice ring to it.” – Iron Man

   

  “Iron Man”. Thật dễ nhớ. Một cái tên tuyệt vời – Iron Man

   

   

   

  9. “You know all those dangerous mutants you hear about in the news? I’m the worst one”. – X2: X-Men United

   

  Ngươi biết tất cả những dị nhân đáng sợ trên truyền hình ư? Ta là đứa đáng sợ nhất – X2: X-Men United.

   

   

   

  Nguồn : http://www.thetoptens.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Kinh Điển Trong Loạt Phim Người Nhện
 • Những Câu Thoại “Nhói Lòng” Trong Phim Hàn
 • Phim Truyền Hình Hàn Quốc Love Rain: Hai Thế Hệ Tình Yêu
 • Đâu Thua Gì Ngôn Tình Trung Quốc, Hollywood Cũng Có Những Câu Thoại “ngọt Lịm Tim” Như Thế Này Đây
 • Kung Fu Panda 3: Những Thước Phim Làm Nên Tuổi Thơ
 • Câu Nói Bất Hủ Của 15 Vị Anh Hùng Dân Tộc Qua Các Thời Đại

  --- Bài mới hơn ---

 • Ca Dao Tục Ngữ Về Gia Đình Văn Hóa
 • Lời Phật Dạy Về 4 Người Bạn Tốt, Không Phải Dễ Tìm
 • Tuyển Tập 40 Dòng Stt Ý Nghĩa & Danh Ngôn Nói Về Con Người Hay
 • Tuyển Tập Danh Ngôn, Những Câu Nói Hay Về Rượu Vang
 • Stt Nhớ Người Yêu, 60+ Status Nhớ Người Yêu Ở Xa Lãng Mạn, Cute
 • Bà Triệu – Triệu Thị Trinh (225 – 248) “Bật chính anh liệt hùng tài trinh nhất phu nhân.”

  “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”

  Khai quốc công Lý Thường Kiệt – Ngô Tuấn (1019 – 1105)

  “Nam quốc sơn hà Nam đế cư, t

  iệt nhiên định phận tại thiên thư.

  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, n hữ đẳng hành khan thủ bại hư.” – Nam quốc sơn hà

  Lý thái úy Tô Hiến Thành (1102 – 1179)

  “Nếu chọn người hầu hạ thần xin cử Vũ Tán Đường, còn nếu chọn người giúp việc nước thần xin chọn Trần Trung Tá.”

  Trần Thủ Độ (1194 – 1264) “Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương”

  “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo!”

  Quốc công tiết chế Hưng đạo đại vương Trần Hưng Tuấn (1232 – 1300)

  “Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã”

  Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng (1259 – 1285)

  “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.”

  Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản (1267 – 1285)

  “Phá cường địch, báo hoàng ân”

  Phật hoàng Trần Nhân Tông ( 1258 – 1308) pháp hiệu Đầu đà Giác Hoàng Điều ngự

  “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, n

  on sông nghìn thuở vững âu vàng.”

  Đặng Dung (1373 – 1414)

  “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch, k

  ỉ độ Long Tuyền đới nguyệt ma. (Bạc đầu thù nước còn chưa trả, M ấy độ mài gươm bóng nguyệt tà)” – Cảm hoài

  Nguyễn Phi Khanh – Nguyễn Ứng Long (1335 – 1428)

  “Chưa trả thù nhà, đền nợ nước. Làm sao cho xứng mặt nam nhi?”

  Quan phục hầu Nguyễn Trãi (1380 – 1442) hiệu Ức Trai

  “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo.” —

  Bình Ngô Đại Cáo

  Bắc Bình vương – Quang Trung hoàng đế Nguyễn Huệ (1753 – 1792)

  “Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.”

  Tây Sơn ngũ phụng thư Bùi Thị Xuân (1771 – 1802)

  “Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù.”

  Thượng Ðẳng linh thần Nguyễn Trung Trực (1837 – 1868)

  “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì người Nam mới hết đánh Tây.”

  Chiến sĩ cách mạng, chủ tích nước Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

  “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Giáo, Thầy Giáo Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Có Ai Có Câu Ca Dao+Tục Ngữ Nào Về Lòng Yêu Nước Không ?
 • Những Câu Cap Hay Về Tình Bạn Hài Hước 2022 Đáng Để Bạn Sưu Tầm
 • Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Về Tình Yêu Đẹp & Ý Nghĩa
 • Những Câu Nói Bá Đạo Của Giới Trẻ Về Tình Yêu Cuộc Sống Hài Hước Nhất Trên Facebook
 • Ý Nghĩa Của Ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

  --- Bài mới hơn ---

 • Thơ Về Lá Và Cây
 • Những Câu Nói Hay Nhất Về Tầm Quan Trọng Của Tri Thức Giúp Bạn Tỉnh Ngộ Bằng Tiếng Anh
 • Những Câu Nói An Ủi Người Đang Buồn
 • Những Câu Nói Về Sự Thất Vọng Trong Cuộc Sống, Buồn Não Nề
 • Tổng Hợp 62 Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào Và Lãng Mạn Nhất
 • Nằm trong những ngày lễ lớn của dân tộc, Giỗ tổ Hùng Vương là kỳ nghỉ được mọi người mong đợi. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho những chuyến vui chơi của cả gia đình và là cơ hội để các thành viên gần gũi nhau hơn. Ngày giỗ tổ là sự kiện trọng đại của dân tộc, vì vậy, cha mẹ hãy dạy cho con hiểu để các bé có kiến thức về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ đó bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn – một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba.”

  Ngày Giỗ tổ Hùng Vương trở thành ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam để tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công đựng nước và giữ nước. Lễ được tổ chức hằng nằm vào ngày 10/3 âm lịch tại Đền Hùng – Việt Trí – Phú Thọ. Đến hẹn lại lên, đến ngày này người dân khắp nơi trên mọi miền đất nước và cả những Kiều bào nước ngoài quy tụ về đây để tưởng nhớ công ơn các vị vua đã có những chiến công lẫy lừng cho dân tộc. Giỗ tổ năm nay gần với dịp lễ 30/4 và 1/5 nên thời gian nghỉ lễ sẽ kéo dài 6 ngày (từ ngày 28/4 – 3/5 dương lịch).

  Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là các thủy tổ của người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc. Chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước. Trải qua 18 đời vua Hùng với những biến cố lịch sử, những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã chứng minh được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc đồng lòng của cả dân tộc ta.

  Giỗ tổ Hùng Vương không phải chỉ đề cao niềm tự hào dân tộc mà còn nhắc nhở chúng ta phải tìm hiểu thấu đáo bản sắc dân tộc, nguồn cội của tổ tiên. Qua đó mỗi người không ngừng học tập, rèn đức luyện tài để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng với công lao của các thế hệ anh hùng dân tộc, với tổ tiên ta ngày trước.

  Giỗ tổ Hùng Vương là dịp để chúng ta nhìn nhận lại những biến cố của đất nước qua các thời kỳ đồng thời đặt ra những nhiệm vụ mới cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước.Trải qua các thời kỳ thăng trầm khác nhau và để có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ công lao vĩ đại của cả một dân tộc anh hùng.

  Chúng ta tự hào là con Rồng cháu Tiên, là con cháu của các vị vua Hùng đã gây dựng nên đất nước Văn Lang, Âu Lạc và đánh thắng giặc ngoại xâm làm nền móng cho nước Việt Nam ngày nay. Đó là những ngày đầu hoang sơ nhất mở ra một thời kỳ lịch sử huy hoàng cho dân tộc ta. Chúng ta phải ghi nhớ công lao to lớn đó và không ngừng học tập, đóng góp cho xã hội, cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Bài Thơ, Ca Dao Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
 • Cách Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh Hay Ấn Tượng Đơn Giản Khi Đi Phỏng Vấn
 • Tư Tưởng Của Bác Hồ Về Giáo Dục
 • 9 Câu Nói Tối Kỵ Trong Việc Giao Tiếp Với Khách Hàng
 • 55 Sms Khiến Nàng Mỉm Cười
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100