Danh Ngôn Phát Triển Bản Thân / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Về Phát Triển Bản Thân

--- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Giúp Bạn Giải Toả Trên ❰Iwiki❱
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Tình Yêu (Đã Dịch)
 • Chia Sẻ Những Câu Danh Ngôn Về Mái Ấm Gia Đình Lay Động Hàng Triệu Trái Tim
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Tri Kỷ Đẹp Nhất
 • Những Câu Nói Về Tình Bạn Trong Tiếng Trung Hay Nhất
 • Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên.

  Everyting negative – pssure, challenges – is all an opportunity for me to rise.

  Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Gạo đem vào giã bao đau đớn,

  Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,

  Sống ở trên đời người cũng vậy,

  Gian nan rèn luyện mới thành công. Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.

  If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old.

  Dao có mài, mới sắc.

  Vàng có thui, mới trong.

  Nước có lọc, mới sạch.

  Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.

  Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or pdecessors. Try to be better than yourself.

  William Faulkner175 người thích Thích

  Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

  Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.

  Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.

  So long as a person is capable of self-renewal they are a living being.

  Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.

  As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.

  Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển.

  Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow.

  Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.

  I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.

  Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

  He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life.

  Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào chính bạn (tự phát triển bản thân), để bảo đảm tương lai của mình.

  Invest three percent of your income in yourself (self-development) in order to guarantee your future.

  Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình.

  Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình. Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu.

  Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi. Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc sống là tự sinh thành chính mình, trở thành những gì mình có tiềm năng. Sản phẩm quan trọng nhất cho nỗ lực đó là tính cách của anh ta.

  Man’s main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality.

  Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.

  Freedom is nothing but a chance to be better.

  Ở thành phố, ở ngoại ô, trong rừng thẳm, không có chỗ để đưa tay ra — vì vậy nếu bạn phát triển, hãy vươn thẳng lên hoặc đâm thẳng xuống.

  In city, in suburb, in forest, no way to stretch out the arms — so if you would grow, go straight up or deep down.

  Đòi hỏi phát triển bản thân quan trọng hơn tới mức không thể so sánh được đối với nhu cần mở mang quyền lực bên ngoài.

  The demands of internal growth are incomparably more important to us… than the need for any external expansion of our power.

  Bạn chuẩn bị bản thân để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm bắt cơ hội trong khi phát triển sức mạnh của tính cách, và xây dựng hình ảnh cái tôi cho phép bạn sống càng biết tôn kính bản thân mình.

  You ppare yourself to recognize opportunity, to pursue and seize opportunity as you develop the strength of your personality, and build a self-image with which you are able to live with your self-respect alive and growing.

  Có lẽ góc nhìn sâu sắc nhất về thành công là để đạt được thành tựu lớn, bạn phải trở thành con người khác. Những vật chất mà bạn tựu thành hay có được không quan trọng nhiều bằng phẩm chất của con người mà bạn phải trở thành để đạt được tốt hơn bình thường. Sự phát triển kỷ luật tự thân là con đường cao tốc khiến mọi thứ đều trở nên khả thi đối với bạn.

  Perhaps the most important insight of all with regard to success is that to achieve greatly, you must become a different person. It is not the material things you accomplish or acquire that matter so much as it is the quality of the person you must become to accomplish well above the average. The development of self-discipline is the high road that makes everything possible for you.

  Giấc mơ là bóng phản chiếu sắc nét về tiềm năng phát triển thực sự của bạn.

  Dreams are powerful reflections of your actual growth potential.

  Nếu bạn không đang ở trong quá trình trở thành con người bạn muốn trở thành, bạn tự động đi vào quá trình trở thành con người mình không mong muốn.

  If you are not in the process of becoming the person you want to be, you are automatically engaged in becoming the person you don’t want to be.

  Thời gian trong đời ta là hữu hạn, bởi vậy ta nên cố gắng tự dạy bản thân, thay vì dạy dỗ người khác. Ta nên chinh phục bản thân, thay vì chinh phục người khác. Dù ta đi hay đến, đứng, ngồi hay nằm xuống, tâm trí ta nên tập trung vào hướng này. Nếu ta thực hành điều này và liên tục phát triển chánh niệm, trí tuệ nhanh chóng thăng hoa và đây là một cách hành thiền nhanh chóng.

  We have limited time in our life, therefore we should try to teach ourselves, not to teach others. We should conquer ourselves, rather than conquer others. Whether coming or going, standing, sitting or lying down, our mind should be focused in this way. If we practise like this and develop mindfulness continuously, wisdom arises quickly and this is a fast way of practice.

  Điều bạn luyện tập ở nơi kín đáo chính là phần thưởng bạn sẽ nhận được ở trước mắt người đời.

  It’s what you practice in private that you will be rewarded for in public.

  Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác; sự cao quý thực sự nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình.

  There is nothing noble in being superior to your fellow man; true nobility is being superior to your former self.

  Có thứ bạn có thể cho người khác, và có thứ bạn không thể cho anh ta, trừ phi anh ta sẵn lòng vươn tay ra nhận lấy, và trả cái giá để biến nó trở thành một phần của mình. Nguyên tắc này đúng với học hỏi, phát triển tài năng, tiếp thu tri thức, luyện thành kỹ năng, và học tất cả những bài học của cuộc đời.

  There are some things you can give another person, and some things you cannot give him, except as he is willing to reach out and take them, and pay the price of making them a part of himself. This principle applies to studying, to developing talents, to absorbing knowledge, to acquiring skills, and to the learning of all the lessons of life.

  Hai người không hoàn thiện thì chẳng thể hoàn thiện được nhau. Hãy tự hoàn thiện bản thân rồi để người khác bổ sung cho bạn.

  Two incomplete people can’t complete one another. Complete yourself and then let someone else complement you.

  Phát triển bản thân là tên của trò chơi, và mục tiêu chính của bạn là cường hóa chính mình, không phải là hủy diệt đối phương.

  Self-improvement is the name of the game, and your primary objective is to strengthen yourself, not to destroy an opponent.

  Hầu hết mọi người không bao giờ cảm thấy yên tâm vì họ luôn luôn lo lắng rằng họ sẽ mất việc, mất tiền đã có, mất bạn đời, mất sức khỏe, và tương tự. Sự bảo đảm thực sự duy nhất trong đời đến từ việc biết rằng mỗi ngày bạn đều phát triển bản thân theo cách nào đó, rằng bạn nâng cao năng lực con người mình và rằng bạn đáng giá đối với công ty, bạn bè, và gia đình.

  Most people never feel secure because they are always worried that they will lose their job, lose the money they already have, lose their spouse, lose their health, and so on. The only true security in life comes from knowing that every single day you are improving yourself in some way, that you are increasing the caliber of who you are and that you are valuable to your company, your friends, and your family.

  Mỗi rắc rối đều là một món quà – không có rắc rối chúng ta sẽ không phát triển.

  Every problem is a gift-without problems we would not grow.

  Tất cả chúng ta đều cần người khác nhận xét về mình. Đó là cách chúng ta phát triển.

  We all need people who give us feedback. That’s how we improve.

  Nếu bạn muốn đạt được những điều đáng giá trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, bạn phải trở thành một người đáng giá qua tự phát triển bản thân.

  If you wish to achieve worthwhile things in your personal and career life, you must become a worthwhile person in your own self-development.

  Có rất nhiều người mà tôi khâm phục, noi gương, và thậm chí xây dựng một số phần của cuộc đời tôi theo họ. Tôi học cách họ làm việc, và rồi tôi trải qua một giai đoạn “thử khoác lên” lối suy nghĩ và hành vi của họ. Sau một thời gian, những điều không cần thiết ở tôi biến mất trong khi những điều hữu ích ở lại.

  There have been many people whom I have admired, emulated and even modeled parts of my life after. I study how they do things, and then I go through a period of ‘trying on’ those same thinking patterns and behaviors. After a while, what is not essentially me falls away while the useful parts remain.

  Thách thức lớn nhất là trở thành tất cả những gì bạn có khả năng trở thành. Bạn sẽ không tin nổi việc mở rộng tối đa tiềm năng bản thân và vươn mình tới giới hạn thì có ý nghĩa như thế nào với tâm hồn con người

  The big challenge is to become all that you have the possibility of becoming. You cannot believe what it does to the human spirit to maximize your human potential and stretch yourself to the limit.

  Nuôi dưỡng và rèn luyện tâm hồn và thể xác đúng cách sẽ giải phóng tất cả tiềm năng của bạn.

  Feeding and exercising your mind and body correctly unleashes your full potential.

  Cho dù bạn là người thế nào, hay bạn đã là người thế nào, bạn vẫn có thể trở thành con người mà bạn mong muốn.

  Regardless of what you are or what you have been, you can still become what you may want to be.

  Có một luật lệ của cuộc đời vô cùng tàn nhẫn và công bằng rằng người ta phải tiến lên, hoặc nếu không phải trả giá nhiều hơn để vẫn giữ nguyên như cũ.

  There was that law of life so cruel and so just which demanded that one must grow or else pay more for remaining the same.

  Hãy quên đi những sai lầm của quá khứ và bước tiếp tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Hãy trao nụ cười cho tất cả mọi người. Hãy dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân tới mức bạn không còn thời gian để chỉ trích người khác. Hãy to lớn tới mức không còn lo âu và hãy cao quý tới mức không thèm giận dữ.

  Forget the mistakes of the past and pss on to the greater achievements of the future. Give everyone a smile. Spend so much time improving yourself that you have no time left to criticize others. Be too big for worry and too noble for anger.

  Bạn phải chấp nhận trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, mùa hay gió, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân. Đó là thứ mà bạn có thể khống chế.

  You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.

  Nếu bạn muốn có nhiều hơn, bạn phải trở thành nhiều hơn.

  Để mọi chuyện thay đổi, bạn phải thay đổi.

  Để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, bạn phải trở nên tốt đẹp hơn.

  Nếu bạn cải thiện, mọi thứ sẽ cải thiện cho bạn.

  Nếu bạn tiến bộ, tiền bạc sẽ nhiều hơn; những mối quan hệ của bạn, sức khỏe của bạn, công việc của bạn và mọi ảnh hưởng bên ngoài sẽ phản chiếu sự tiến bộ đó một cách tương quan.

  If you want to have more, you have to become more.

  For things to change, you have to change.

  For things to get better, you have to become better.

  If you improve, everything will improve for you.

  If you grow, your money will grow; your relationships, your health, your business and every external effect will mirror that growth in equal correlation.

  Để mọi chuyện thay đổi, BẠN phải thay đổi. Để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, BẠN phải trở nên tốt đẹp hơn. Để mọi chuyện cải thiện, BẠN phải cải thiện. Khi BẠN tiến bộ, MỌI THỨ trong đời bạn cũng sẽ tiến lên cùng bạn.

  For things to change, YOU have to change. For things to get better, YOU have to get better. For things to improve, YOU have to improve. When YOU grow, EVERYTHING in your life grows with you.

  Tôi tin tưởng sâu sắc vào sự tiến bộ. Cuộc sống không phải là về thành tựu, nó là về sự học hỏi và tiến bộ, và phát triển những phẩm chất như lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, tính bền bỉ, tình yêu thương và niềm vui, và tương tự như vậy. Và nếu điều đó đúng, thì tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta nên bao gồm điều gì đó có thể mở rộng chúng ta.

  I’m a big believer in growth. Life is not about achievement, it’s about learning and growth, and developing qualities like compassion, patience, perseverance, love, and joy, and so forth. And so if that is the case, then I think our goals should include something which stretches us.

  Rất khó để giữ thứ mà bạn không đạt được qua sự phát triển bản thân.

  It is hard to keep that which has not been obtained through personal development.

  Tâm trí của con người có thể so sánh như một khu vườn mà ta có thể chăm sóc nó một cách thông minh, hoặc cho phép nó mọc hoang dại; nhưng cho dù chăm sóc hay bỏ hoang, nó phải và sẽ sinh trưởng. Nếu không có hạt giống hữu ích nào gieo vào trong nó, thì cả đống hạt cỏ dại vô dụng sẽ rơi vào đó, và sẽ tiếp tục sinh ra cỏ dại.

  A man’s mind may be likened to a garden, which may be intelligently cultivated or allowed to run wild; but whether cultivated or neglected, it must, and will, bring forth. If no useful seeds are put into it, then an abundance of useless weed seeds will fall therein, and will continue to produce their kind.

  Tôi không ngừng được tạo ra, và tái tạo. Những người khác nhau thu được những lời khác nhau từ tôi.

  I am made and remade continually. Different people draw different words from me.

  Chẳng có gì nằm sâu bên trong ta trừ điều mà chính bản thân ta đặt ở đó.

  There is nothing deep down inside us except what we have put there ourselves.

  Chúng ta tìm sự an ủi ở những người đồng thuận với ta – và tìm sự tiến bộ ở những người không.

  We find comfort among those who agree with us – growth among those who don’t.

  Bạn không thể hy vọng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn mà không cải thiện mỗi cá nhân. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta phải nỗ lực vì sự tiến bộ của bản thân, và cùng lúc ấy, chia sẻ trách nhiệm chung của toàn nhân loại, nghĩa vụ đặc biệt của ta đến trợ giúp những người mà ta nghĩ mình sẽ có ích nhất với họ.

  You cannot hope to build a better world without improving the inpiduals. To that end each of us must work for his own improvement, and at the same time share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think we can be most useful.

  Những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể lập là đầu tư vào bản thân mình… Bạn càng học hỏi, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền.

  The best investment you can make, is an investment in yourself… The more you learn, the more you’ll earn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Lời Chúc Sinh Nhật Chị Gái Ý Nghĩa Nhất
 • 20 Lời Chúc Ngày 14/3
 • Loạt Ảnh Bìa Tâm Trạng Với Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn
 • Những Câu Nói Xin Lỗi Người Yêu Mau Hết Giận
 • Stt Năm Mới, 50 Status Lời Chúc Mừng Năm Mới 2022 Tặng Mọi Người
 • Những Câu Nói Hay Về Phát Triển Bản Thân: 50+ Danh Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • 47 Câu Châm Ngôn Độc Đáo Và Thâm Thúy Về “chỗ Dựa” Của Đàn Ông
 • Đằng Sau Thành Công Của Đàn Ông Luôn Có Bóng Dáng Người Phụ Nữ
 • Danh Ngôn Về Phụ Nữ Nhân Ngày 8
 • Những Danh Ngôn Hay Về Tình Yêu Và Phụ Nữ
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Quyền Lực Hay Nhất !!!
 • Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. – Hồ Chí Minh

  Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già. – Lãnh chúa Chesterfield

  Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình. – William Faulkner

  Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình. – Henri Frederic Amiel

  Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống. – Henri Frederic Amiel

  Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình. – Mahatma Gandhi

  Trừ phi bạn cố làm điều gì đó ngoài những gì mà bạn đã thành thạo, bạn sẽ không bao giờ phát triển. – Ralph Waldo Emerson

  Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình. – Aldous Huxley

  Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai. – Henri Frederic Amiel

  Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào chính bạn (tự phát triển bản thân), để bảo đảm tương lai của mình. – Brian Tracy

  Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc sống là tự sinh thành chính mình, trở thành những gì mình có tiềm năng. Sản phẩm quan trọng nhất cho nỗ lực đó là tính cách của anh ta. – Erich Fromm

  Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu.

  Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi. – Hồ Chí Minh

  Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn. – Albert Camus

  Ở thành phố, ở ngoại ô, trong rừng thẳm, không có chỗ để đưa tay ra – vì vậy nếu bạn phát triển, hãy vươn thẳng lên hoặc đâm thẳng xuống. – Denise Levertov

  Đòi hỏi phát triển bản thân quan trọng hơn tới mức không thể so sánh được đối với nhu cần mở mang quyền lực bên ngoài. – Aleksandr Solzhenitsyn

  Bạn chuẩn bị bản thân để nhận ra cơ hội, để theo đuổi và nắm bắt cơ hội trong khi phát triển sức mạnh của tính cách, và xây dựng hình ảnh cái tôi cho phép bạn sống càng biết tôn kính bản thân mình. – Maxwell Maltz

  Có lẽ góc nhìn sâu sắc nhất về thành công là để đạt được thành tựu lớn, bạn phải trở thành con người khác. Những vật chất mà bạn tựu thành hay có được không quan trọng nhiều bằng phẩm chất của con người mà bạn phải trở thành để đạt được tốt hơn bình thường. Sự phát triển kỷ luật tự thân là con đường cao tốc khiến mọi thứ đều trở nên khả thi đối với bạn. – Brian Tracy

  Giấc mơ là bóng phản chiếu sắc nét về tiềm năng phát triển thực sự của bạn. – Denis Waitley

  Nếu bạn không đang ở trong quá trình trở thành con người bạn muốn trở thành, bạn tự động đi vào quá trình trở thành con người mình không mong muốn. – Dale Carnegie

  Thời gian trong đời ta là hữu hạn, bởi vậy ta nên cố gắng tự dạy bản thân, thay vì dạy dỗ người khác. Ta nên chinh phục bản thân, thay vì chinh phục người khác. Dù ta đi hay đến, đứng, ngồi hay nằm xuống, tâm trí ta nên tập trung vào hướng này. Nếu ta thực hành điều này và liên tục phát triển chánh niệm, trí tuệ nhanh chóng thăng hoa và đây là một cách hành thiền nhanh chóng. – Ajahn Chah

  Điều bạn luyện tập ở nơi kín đáo chính là phần thưởng bạn sẽ nhận được ở trước mắt người đời. – Tony Robbins

  Có thứ bạn có thể cho người khác, và có thứ bạn không thể cho anh ta, trừ phi anh ta sẵn lòng vươn tay ra nhận lấy, và trả cái giá để biến nó trở thành một phần của mình. Nguyên tắc này đúng với học hỏi, phát triển tài năng, tiếp thu tri thức, luyện thành kỹ năng, và học tất cả những bài học của cuộc đời. – Richard L Evans

  Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác; sự cao quý thực sự nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình. – Ernest Hemingway

  Hai người không hoàn thiện thì chẳng thể hoàn thiện được nhau. Hãy tự hoàn thiện bản thân rồi để người khác bổ sung cho bạn. – Tony Gaskins

  Phát triển bản thân là tên của trò chơi, và mục tiêu chính của bạn là cường hóa chính mình, không phải là hủy diệt đối phương. – Maxwell Maltz

  Hầu hết mọi người không bao giờ cảm thấy yên tâm vì họ luôn luôn lo lắng rằng họ sẽ mất việc, mất tiền đã có, mất bạn đời, mất sức khỏe, và tương tự. Sự bảo đảm thực sự duy nhất trong đời đến từ việc biết rằng mỗi ngày bạn đều phát triển bản thân theo cách nào đó, rằng bạn nâng cao năng lực con người mình và rằng bạn đáng giá đối với công ty, bạn bè, và gia đình. – Tony Robbins

  Mỗi rắc rối đều là một món quà – không có rắc rối chúng ta sẽ không phát triển. – Tony Robbins

  Tất cả chúng ta đều cần người khác nhận xét về mình. Đó là cách chúng ta phát triển. – Bill Gates

  Nếu bạn muốn đạt được những điều đáng giá trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, bạn phải trở thành một người đáng giá qua tự phát triển bản thân. – Brian Tracy

  Cho dù bạn là người thế nào, hay bạn đã là người thế nào, bạn vẫn có thể trở thành con người mà bạn mong muốn. – W. Clement Stone

  Có rất nhiều người mà tôi khâm phục, noi gương, và thậm chí xây dựng một số phần của cuộc đời tôi theo họ. Tôi học cách họ làm việc, và rồi tôi trải qua một giai đoạn “thử khoác lên” lối suy nghĩ và hành vi của họ. Sau một thời gian, những điều không cần thiết ở tôi biến mất trong khi những điều hữu ích ở lại. – Jack Canfield

  Thách thức lớn nhất là trở thành tất cả những gì bạn có khả năng trở thành. Bạn sẽ không tin nổi việc mở rộng tối đa tiềm năng bản thân và vươn mình tới giới hạn thì có ý nghĩa như thế nào với tâm hồn con người – Jim Rohn

  Nuôi dưỡng và rèn luyện tâm hồn và thể xác đúng cách sẽ giải phóng tất cả tiềm năng của bạn. – Zig Ziglar

  Bạn phải chấp nhận trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, mùa hay gió, nhưng bạn có thể thay đổi bản thân. Đó là thứ mà bạn có thể khống chế. – Jim Rohn

  Có một luật lệ của cuộc đời vô cùng tàn nhẫn và công bằng rằng người ta phải tiến lên, hoặc nếu không phải trả giá nhiều hơn để vẫn giữ nguyên như cũ. – Norman Mailer

  Chúng ta tìm sự an ủi ở những người đồng thuận với ta – và tìm sự tiến bộ ở những người không. – Frank A. Clark

  Hãy quên đi những sai lầm của quá khứ và bước tiếp tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Hãy trao nụ cười cho tất cả mọi người. Hãy dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân tới mức bạn không còn thời gian để chỉ trích người khác. Hãy to lớn tới mức không còn lo âu và hãy cao quý tới mức không thèm giận dữ. – Norman Vincent Peale

  Để mọi chuyện thay đổi, BẠN phải thay đổi. Để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, BẠN phải trở nên tốt đẹp hơn. Để mọi chuyện cải thiện, BẠN phải cải thiện. Khi BẠN tiến bộ, MỌI THỨ trong đời bạn cũng sẽ tiến lên cùng bạn. – Jim Rohn

  Tôi tin tưởng sâu sắc vào sự tiến bộ. Cuộc sống không phải là về thành tựu, nó là về sự học hỏi và tiến bộ, và phát triển những phẩm chất như lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, tính bền bỉ, tình yêu thương và niềm vui, và tương tự như vậy. Và nếu điều đó đúng, thì tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta nên bao gồm điều gì đó có thể mở rộng chúng ta. – Jack Canfield

  Rất khó để giữ thứ mà bạn không đạt được qua sự phát triển bản thân. – Jim Rohn

  Tâm trí của con người có thể so sánh như một khu vườn mà ta có thể chăm sóc nó một cách thông minh, hoặc cho phép nó mọc hoang dại; nhưng cho dù chăm sóc hay bỏ hoang, nó phải và sẽ sinh trưởng. Nếu không có hạt giống hữu ích nào gieo vào trong nó, thì cả đống hạt cỏ dại vô dụng sẽ rơi vào đó, và sẽ tiếp tục sinh ra cỏ dại. – James Allen

  Tôi không ngừng được tạo ra, và tái tạo. Những người khác nhau thu được những lời khác nhau từ tôi. – Virginia Woolf

  Đầu tiên, hãy nói với bản thân mình sẽ là như thế nào; rồi làm điều mình phải làm. Cuộc sống là hòn đá mài. Việc nó sẽ mài mòn bại hay mài sắc bạn phụ thuộc vào chất liệu làm nên BẠN. – Zig Ziglar

  Trừ phi bạn thay đổi con người hiện tại của bạn, bạn sẽ luôn nhận được thứ giờ bạn đang nhận được. – Jim Rohn

  Chẳng có gì nằm sâu bên trong ta trừ điều mà chính bản thân ta đặt ở đó. – Richard Rorty

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Những Câu Nói Hay, Danh Ngôn, Slogan Về Nước Hoa
 • Danh Ngôn Về Nước Hoa 3 (Tt)
 • Danh Ngôn Nụ Cười Tiếng Anh
 • Khi Đàn Ông Nói Xấu Vợ
 • Những Câu Nói Hay Giúp Phát Triển Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Hiểu Rõ Giá Trị Bản Thân
 • Danh Ngôn Về Sự Cho Đi
 • 10 Quy Luật Cuộc Sống
 • Top Những Câu Danh Ngôn Về Triết Lý Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Thật: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Những câu nói hay chứa đựng những bài học giá trị để rèn luyện nhân cách, tinh thần phấn chấn bởi các bài học lớn từ những người thành công, những học giả uyên bác.

  Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải cố gắng tự phát triển bản thân, nuôi dưỡng ý chí để thực hiện những ước mơ và hoài bão của cuộc đời mình. Ngoài những kiến thức bạn học được, đôi lúc bạn sẽ cần có những câu nói hay để tự động viên chính mình vượt qua những lúc khó khăn. chứa đựng những bài học giá trị để rèn luyện nhân cách, tinh thần phấn chấn bởi bài học lớn từ những câu nói hay của những người thành công, những học giả uyên bác.

  3. Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí. – Aesop

  4. Không ai cần đến một nụ cười nhiều như người không thể cho đi nụ cười. – Khuyết danh

  6. Rất nhiều người không dám nói lên những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được những gì họ muốn. –

  7. Khi trưởng thành, tôi ngày càng ít quan tâm đến những gì mọi người nói. Tôi chỉ xem những gì họ làm được. – Andrew Carnegie

  8. Kiên trì làm việc tốt sẽ mang lại nhiều thứ. Như mặt trời có thể làm tan băng, lòng tốt có thể làm bốc hơi sự hiểu lầm, hoài nghi và thù địch. – Albert Schweitzer

  10. Bạn có thể kết bạn được nhiều hơn trong vòng hai tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là hai năm cố gắng bắt người khác quan tâm đến bạn. Nói cách khác, muốn có bạn, trước tiên hãy là một người bạn. – Dale Carnegie

  12. Tôi tiến bộ bằng cách ở cạnh với những người tốt đẹp hơn mình và lắng nghe họ. Và tôi giả sử rằng mọi người đều tốt đẹp hơn tôi ở một mặt nào đó. – Henry J. Kaiser

  13. Khi bạn ganh tị với những người thành công, bạn tạo ra một lực hấp dẫn tiêu cực đẩy lùi bạn ra khỏi những việc bạn nên làm để thành công. Khi bạn ngưỡng mộ những người thành công, bạn tạo ra một lực hấp dẫn tích cực kéo bạn ngày càng đến gần với con người mà bạn muốn trở thành.- Brian Tracy

  14. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh rằng có hai kẻ ngốc. – Doris M. Smith

  15. Những người làm việc cùng bạn phản ánh thái độ của bạn. Nếu bạn đa nghi, không thân thiện và hạ mình, bạn sẽ nhìn thấy tất cả những đặc điểm không tốt đó dội lại bạn. Nhưng nếu bạn thể hiện những hành vi đẹp nhất, bạn cũng sẽ thấy được những điều tốt đẹp nhất ở những người làm việc chung với bạn. – Beatrice Vincent

  16. Một ông chủ tạo ra sự sợ hãi, một người lãnh đạo tạo ra sự tin cậy. Ông chủ tập trung vào việc đổ lỗi, người lãnh đạo khắc phục sai lầm. Ông chủ biết tất cả, người lãnh đạo đặt câu hỏi. Ông chủ làm cho công việc trở nên cực nhọc hơn, người lãnh đạo làm cho công việc thú vị. Ông chủ chỉ quan tâm đến bản thân mình, còn người lãnh đạo thì quan tâm đến cả nhóm. – Russell H. Ewing

  17. Bạn có một món quà có một không hai dành cho thế giới này. Hãy thành thật với bản thân, đối tốt với bản thân, đọc và học về mọi thứ mà bạn quan tấm đến, và hãy tránh xa những người muốn kéo bạn xuống. Khi bạn đối tốt với bản thân và trân trọng mọi thứ xung quanh bạn, bạn sẽ tặng cho thế giới này một món quà tuyệt vời… đó chính là bạn! – Dr. Steve Maraboli

  18. Hãy ghi nhớ 3 điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng.

  Cố gắng cho một tương lai tốt hơn

  Kiên định với công việc

  Tin tưởng vào bản thân

  Và thành công sẽ thuộc về bạn

  20. Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!

  21. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. – Bill Gates

  22. Lưỡi không xương nhưng đủ sức mạnh để làm tan nát một trái tim… vì thế hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn.

  23. Đừng bao giờ cố giải thích vấn đề của bạn với bất cứ ai. Bởi vì những người tin tưởng bạn sẽ không cần điều đó còn những người không thích bạn họ sẽ không tin lời bạn đâu.

  25. Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo.

  26. Tiền xu luôn gây ra tiếng động… nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi.

  __

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ra Mắt Forum Fususu Cùng Bạn Phát Triển Bản Thân
 • Thơ Tình Yêu Mùa Thu, 30+ Bài Thơ Tình Yêu Viết Về Mùa Thu Lãng Mạn
 • 1001 Câu Nói Đá Xoáy Bạn Bè Và Người Thứ 3 Cực Thâm Khiến Ai Cũng Phải Nể
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Nói Về Đam Mê Nên Đọc…
 • Những Câu Nói Hay Về Niềm Đam Mê Giúp Truyền Lửa Sức Mạnh Cho Bạn
 • Ra Mắt Forum Fususu Cùng Bạn Phát Triển Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Giúp Phát Triển Bản Thân
 • Hiểu Rõ Giá Trị Bản Thân
 • Danh Ngôn Về Sự Cho Đi
 • 10 Quy Luật Cuộc Sống
 • Top Những Câu Danh Ngôn Về Triết Lý Cuộc Sống
 • Nói tới phát triển bản thân đặc biệt là phát triển bản thân mỗi ngày, đó là một hành trình không hề dễ dàng. Trên hành trình đó, bạn khó có thể thiếu những người bạn tốt để khuyến khích động viên, hay những người thầy giỏi để chỉ đường dẫn lối. Chính vì thế mà chúng tôi đã ra đời!

  Với mục đích chính là kết nối những con người tư duy tích cực nói chung, hay hỗ trợ các độc giả Fususu nói riêng, chúng tôi được thiết kế hiện đại, hỗ trợ tối đa Smartphone, và hệ thống thông báo thông minh qua Email/Browser chắc chắn sẽ là một nơi tích cực giúp bạn phát triển bản thân mỗi ngày.

  Tại sao cần phải phát triển bản thân mỗi ngày?

  Nếu như mỗi ngày bạn chỉ cần phát triển bản thân sao cho tốt hơn hôm qua 1% thôi, thì kết quả hôm nay sẽ là 101% nhân với kết quả của ngày hôm qua. 1 x 1.01 = 1.01. Một con số nhỏ nhoi. Song nếu trong một năm, bạn kiên trì phát triển bản thân mỗi ngày 1%, thì kết quả cuối năm sẽ là 1.01 mũ 365 = 37.78 lần!

  Còn nếu như mỗi ngày bạn tệ hơn hôm trước 1%, thì kết quả cuối năm sẽ là 0.99 mũ 365 = 0.025 lần so với ban đầu. Một phép tính thật đáng suy ngẫm, chỉ cần nỗ lực phát triển bản thân mỗi ngày hơn 1%, cuối năm kết quả sẽ gấp 37.78 lần. Còn nếu giảm đi 1%, thì cuối năm bạn tệ hơn… 1000 lần so ban đầu!

  Khó khăn thực tế khi phát triển bản thân mỗi ngày

  Thật ra thì phép tính bên trên chỉ là một phép ẩn dụ, cho thấy sức mạnh của những thay đổi nhỏ, diễn ra đều đặn mỗi ngày. Còn trong thực tế, sẽ hơi khác một chút. Việc duy trì để làm một thứ gì đó tốt như hôm qua đã là khá khó khăn rồi, chứ chưa nói tới việc phát triển bản thân mỗi ngày tốt hơn dù chỉ 1%.

  Bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nào là Quý ông. Trì Hoãn, Quý bà. Lười Biếng, Con quỷ Matatru (mất tập trung), Con mèo Buồn ngủ, v.v… nói chung là đủ mọi thứ có thể xuất hiện và cản trở bạn. Fususu tin là bạn đã biết, hoặc thậm chí rất quen thân với những nhân vật này. Dù sao đi nữa, đừng để chúng làm chủ bạn!

  Bí quyết để phát triển bản thân mỗi ngày hiệu quả

  Thú thật với bạn, Fususu cũng là con người, chứ chẳng phải thần thánh nên cũng có những khoảng thời gian bị quấy nhiễu bởi các nhân vật trên, dẫn tới không thể phát triển bản thân mỗi ngày được. Và những lúc ấy, Fususu đều nhớ lại một khoảng thời gian mình đã phát triển bản thân vô cùng mạnh mẽ.

  Một Forum để giúp bạn phát triển bản thân, liệu có khả thi?

  Với xu hướng phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, đặc biệt là sự tiện lợi của Facebook, nhiều người cho rằng các Forum truyền thống đã không còn chỗ đứng. Song Fususu tin rằng, đối với việc phát triển bản thân mỗi ngày hiệu quả, thì Facebook không phải là một lựa chọn tốt. Vì sao? Đây là những ưu nhược điểm của Facebook và Forum.

  #1 – Facebook có thể giúp thông tin lan rộng, nhưng không bền vững như Forum.

  #2 – Facebook có thể giúp bạn kết nối bạn bè, nhưng rất khó chọn lọc như Forum.

  #3 – Facebook giúp bạn… giải trí, còn Forum sẽ giúp bạn phát triển bản thân!

  Nếu như bạn thích theo dõi cuộc sống của một ai đó, hay đọc tin tức giải trí, bạn có thể lên Facebook. Song nếu như bạn muốn giải quyết một vấn đề cụ thể, hay phát triển bản thân trong một lãnh vực cụ thể, hãy tìm tới một Forum. Thực tế, Fususu đã khó có thể tự cài đặt và ra mắt Forum Fususu, nếu không tham gia học hỏi từ các Forum nước ngoài về quản trị, code web v.v…

  Đã đến lúc khởi tạo Forum giúp bạn phát triển bản thân mỗi ngày!

  Có một quy luật là không gì tồn tại mãi, và thường sau 10 năm sẽ có một sự thay đổi gì đó. Khoảng năm 2008, là lúc các Forum bắt đầu phát triển mạnh mẽ và sau một thời gian thì bắt đầu Facebook vào thay thế. Tới giờ cũng hơn 10 năm rồi, và Fususu… “tiên tri” rằng sớm muộn Facebook sẽ bị thay thế.

  Chưa biết ai hay cái gì sẽ thay thế Facebook, song Fususu tin rằng việc tạo ra một Forum giúp bạn phát triển bản thân mỗi ngày là thực sự cần thiết. Fususu đã làm điều đó, và chào đón bạn đến với Forum Fususu, nơi bạn không chỉ được giải đáp mọi thắc mắc về cách áp dụng các cuốn sách bổ ích từ Fususu, mà còn được kết nối với cộng đồng độc giả tích cực!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thơ Tình Yêu Mùa Thu, 30+ Bài Thơ Tình Yêu Viết Về Mùa Thu Lãng Mạn
 • 1001 Câu Nói Đá Xoáy Bạn Bè Và Người Thứ 3 Cực Thâm Khiến Ai Cũng Phải Nể
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Nói Về Đam Mê Nên Đọc…
 • Những Câu Nói Hay Về Niềm Đam Mê Giúp Truyền Lửa Sức Mạnh Cho Bạn
 • Danh Ngôn Về Niềm Đam Mê
 • Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng Và Tạo Động Lực Phát Triển Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói, Trích Dẫn Hay Trong Phim Thái Về Tình Yêu
 • Đọc Phần Iv : Những Triết Lý Sống Bất Hủ Của Nhân Vật Phản Diện.
 • Những Câu Nói Ý Nghĩa Xúc Động Về Cha Mẹ Lay Động Lòng Người
 • Những Câu Trích Dẫn Sách Hay Nhất Về Gia Đình
 • Tổng Hợp Những Trích Dẫn Hay Trong Sách Kỹ Năng Sống Cho Bạn
 • Những câu nói truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển bản thân

  Những câu nói truyền cảm hứng và câu nói tạo động lực có một khả năng tuyệt vời để thay đổi cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Đây là lý do tại sao List Sách tổng hợp bài viết với những câu nói hay về cuộc sống giúp truyền lửa để bạn phát triển bản thân mỗi ngày và toàn diện hơn.

  Cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về bản thân, bao gồm niềm tin và kỳ vọng của bạn về những gì bạn có thể làm, quyết định mọi thứ xảy ra với bạn trong tương lai. Khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thay đổi cuộc sống. Cũng giống như những lời nói tích cực hoặc một câu nói hài hước đúng lúc có thể khiến ai đó mỉm cười và truyền động lực để bạn trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn.

  “Bạn có toàn quyền kiểm soát chỉ một thứ duy nhất trong vũ trụ này, đó là suy nghĩ của bạn.”

  Điều đặc biệt trong bài viết này đó là những câu nói tạo động lực và truyền cảm hứng bên dưới đều được những thành viên trên cộng đồng List Sách Hay Nên Đọc giới thiệu và đóng góp. List Sách xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn với sự đóng góp to lớn này.

  NHỮNG CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG, TẠO ĐỘNG LỰC

  01. “Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hi vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích.” – Shakespeare

  02. “Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời bị mất hết nhụy còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông.” – R.Ta-go

  04. “Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hay đợi thời điểm khác. Chúng ta chỉ là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm.” – Barack Obama

  05. “Sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người… Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. Đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào.” – Giăng Giắc-cơ Rút Xô

  06. “Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy

  Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử

  nếu không nó sẽ bị giết.

  Mỗi sáng một con sư tử thức dậy

  Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất

  … hoặc nó sẽ bị chết đói.

  Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương

  Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy…” – Thomas L. Friedman

  07. “Cách báo thù tốt nhất chính là thành công vang dội” – Frank Sinatra

  08. “Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ, giấc mơ là những điều mà không cho phép bạn ngủ” – Cristiano Ronaldo

  11. “Trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuối trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười.” – Sống thực tế giữa đời thực dụng

  13. “Dù cuộc sống có vần xoay thế nào, hãy sống thật tử tế” – Gari

  14. “Thời gian một đi là không trở lại, không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời” – Rosie Nguyễn

  15. “Không có áp lực thì không có động lực” – Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

  16. “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu” – Mahatma Gandhi

  17. “Khi bạn có tiền trong tay chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai, đó là cuộc sống.” – Bill Gates

  19. “Ai cũng có thể ngồi xuống để viết dù có thể chưa bao giờ dám đứng lên để sống.” – Mari Tamagawa

  20. “Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.” – Khuyết danh

  22. “Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa. Hãy gắn 1 cái.” – Milton Berle

  24. “Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ.” – Tony Gaskins

  26. “Đừng chỉ vì 1 vài lời nhận xét đánh giá của người khác mà xem thường bản thân mình đừng để chỉ vì 1 lỗi nhỏ mà phủ nhận cả 1 chặng đường dài. Phải nhớ rằng khi ko có ai vỗ tay chúc mừng bạn thì bạn vẫn phải tao nhã cúi đầu cảm ơn bản thân vì đã cố gắng.”

  27. “Trước khi nói, hãy lắng nghe.

  Trước khi viết ra, hãy suy nghĩ.

  Trước khi tiêu pha, hãy k.i.ế.m. được.

  Trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.

  Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu.

  Trước khi phê phán, hãy đợi đến lúc thích hợp.

  Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ.

  Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại.

  Trước khi C.h.e.t, hãy cho đi.” – William Arthur Ward

  28. “Điều quan trọng nhất là đừng nhìn vào phong cảnh mơ hồ trước mắt hãy làm những việc gần nhất mà mình hiểu rõ.” – Thomas Carilyle

  29. “Chúng ta ở đây hôm nay là để vượt qua đầm lầy, không phải để giết hết tất cả bọn cá sấu” – Cha giàu, cha nghèo

  30. “Chẳng có lí do gì để mình sống dựa trên tiêu chuẩn của người khác.”

  “Có những ngày thật đen tối, nhưng sau những ngày đen tối ấy, ta hi vọng vào những ngày tốt đẹp hơn. Đó là lí do ta sống”

  “Mọi người thường mơ hồ về cái mà mình thuộc về – ai cũng trải qua điều đó cả thôi. Cuộc sống là một chuỗi những lần chệch hướng, điều đó đúng với mình nữa vì mình còn trẻ. Mình cũng từng lạc lối, nhưng cuộc sống chính là những lần ta cảm thấy lạc lối.”

  ” Bạn có thể tốt hơn và tốt hơn vào ngày mai, nên đừng dừng việc hoàn thiện bản thân mình.” – RM_BTS

  31. “Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương.” – Tào Tháo

  32. “Con người sẽ trưởng thành ba lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới.

  Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực.

  33. “Bước đi mà cứ nhìn về đằng sau thì chỉ có thể trông thấy những thứ đã đi qua. Phải đặt chân lên con đường bên trái thì mới biết được rằng bên phải cũng có đường.” – Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào

  35. “Quyền được sống là tự do và theo đuổi hạnh phúc.Tại sao phải theo đuổi hạnh phúc? Theo tôi có lẽ là vì hạnh phúc là một thứ gì đó mà chúng ta chỉ theo đuổi mới có được.” – Chris Gardner (Phim the pursuit of happyness)

  37. “Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là có niềm tin rằng chúng ta được yêu thương.” – Victor Hugo

  38. “Ngày hôm nay nếu bạn lãng phí đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai.” – Thư viện Harvard

  39. “Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.” – H. Jackson Brown

  40. “Bạn quá trẻ để thế giới này hạ gục bạn.” – BTS V

  41. “Một là không có sợi tóc bạc. Hai là mọi sợi tóc đều bạc.” – Sống như người Paris

  42. “Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao.” – John Masson

  43. “Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.” – William Arthur Ward

  44. “Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh.” – Sưu tầm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Và Đáng Suy Ngẫm Về Cuộc Sống
 • Tự Truyền Cảm Hứng Nhờ Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh
 • Câu Trích Dẫn Tiếng Anh Hay Nhất Cho Dân Mê Du Lịch! Quotes About Travel
 • Lời Khuyên Đáng Giá Ngàn Vàng Khi Học Tiếng Anh
 • Buồn Làm Sao Buông Của Anh Khang Là Nỗi Buồn Của Thanh Xuân
 • Thư Ngỏ Hợp Tác Phát Triển

  --- Bài mới hơn ---

 • 30 Câu Chúc Sinh Nhật Tặng Người Yêu Ngắn Gọn Và Ngọt Ngào Nhất Năm.
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 2/2021 ❤️️ Hay Nhất
 • Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Vợ Hay Và Ý Nghĩa Vô Cùng
 • Ý Nghĩa Và Lời Chúc Dành Cho Ngày Thầy Thuốc Việt Nam
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Ý Nghĩa Và Hay Nhất Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Dựa trên nhu cầu thực tế Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng & Hướng nghiệp thuộc trường Cán bộ quản lý văn hóa thể thao & du lịch mong muốn được gửi tới Quý đơn vị được phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ các chương trình sau:

  1/ Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn: Hình thức đào tạo trực tuyến và tập trung

  – Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03

  – Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Tiếng anh theo khung 6 bậc : A1, A2, B1, B2, C1, C2

  – Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh 6 bậc khung tham chiếu Châu Âu: Toefl ITP, Toeic, IELTS, Cambridge

  – Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Trung

  – Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành Chính

  – Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên, chuyên viên chính, nghiệp vụ quản lý giáo dục, chuẩn Chức danh bác sỹ hạng 1,2,3; Chuẩn chức danh Giáo viên các hạng 1,2,3.

  – Lớp bồi dưỡng cán bộ công chức văn hóa xã hội cấp xã

  – Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương

  – Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chương trình Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên, viên chức làm công tác thiết bị -thí nghiệm, giáo vụ, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật các trường Công lập;

  – Các lớp bồi dưỡng về kỹ năng.

  2/ Các chương trình dài hạn: Hình thức đào tạo trực tuyến và tập trung, mở lớp tại địa phương:

  • Hệ đào tạo Trung cấp- Cao đẳng – Đại học chính quy
  • Hệ Liên thông- Văn bằng hai
  • Thạc sỹ
  • Với các chuyên ngành: Luật, Dược sỹ, Quản lý giáo dục, Điều dưỡng, Giáo dục mầm non, Kỹ thuật chế biến món ăn, Cơ khí, Điện Công nghiệp, Điện – Điện tử, Điều dưỡng, Ngôn ngữ anh, Giáo dục tiểu học, Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin…
  • LIÊN TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HỖ TRỢ ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ LỊCH THI LIÊN TỤC, THI NGAY TRONG TUẦN, LỆ PHÍ ĐÀO TẠO ÔN TẬP HỢP LÝ, CHỨNG CHỈ CHUẨN, KỲ THI THẬT CÓ LƯU HỒ SƠ GỐC, ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. ( Có ưu đãi lệ phí khi học viên đăng ký theo nhóm)
  • LIÊN TỤC TUYỂN SINH TRONG NĂM.
  • Mọi chi tiết liên hệ điện thoại/ zalo: 0916.326.285-0385.543.536
  • Hồ sơ gửi về: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng & Hướng nghiệp
  • Trường Cán Bộ Quản lý, văn hóa, thể thao & du lịch

  Địa chỉ: 128A- Đường Hồ Tùng Mậu – Phường Mai Dịch – Quận Cầu giấy – TP Hà Nội

  Trung tâm xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan lãnh đạo sở đã tạo cơ hội hợp tác. Hy vọng Trung tâm sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý đơn vị, quý Thầy Cô.

  Trân trọng!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Lời Chúc Sinh Nhật Hay
 • Những Câu Chúc Sinh Nhật Hay Nhất Dành Cho Bạn Bè
 • Nhạc Chuông Lời Chúc Cho Người Ra Đi
 • Những Lời Chúc Hay Dành Cho Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20
 • Lời Chúc 20/10 Hay, Ý Nghĩa Nhất Cho Ngày Phụ Nữ Việt Nam
 • Danh Ngôn Về Yêu Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Yêu Xa Bằng Tiếng Anh, Xúc Động Nhất
 • 25 Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Giúp Bạn Vượt Qua Khó Khăn
 • Stt Nụ Cười, 50+ Câu Danh Ngôn & Câu Nói Hay Ý Nghĩa Về Nụ Cười
 • 99 Stt Vui Vẻ Yêu Đời Ngắn Để Đăng Facebook
 • 20 Câu Nói Rợn Người Của Trùm Phát Xít Adolf Hitler
 • Danh ngôn mới

  Nếu có ai không chịu nhìn vào bạn dưới làn ánh sáng mới, và họ chỉ có thể nhìn thấy con người cũ của bạn, chỉ thấy bạn với những lỗi lầm mà bạn từng phạm phải, nếu họ không nhận ra bạn không phải là sai lầm của bạn, thì họ cần rời khỏi cuộc đời bạn.

  Steve Maraboli

  Bạn có thể trải nghiệm thay đổi lớn một khi bạn học được sức mạnh của việc buông tay. Đừng để bất cứ ai hay bất cứ điều gì kiểm soát, giới hạn, đè nén, hay làm bạn nản lòng không sống thật với bản thân! Ngày hôm nay là ngày CỦA BẠN để định hình và chinh phục – giải phóng bản thân khỏi những người và sự việc đầu độc hoặc làm suy giảm tinh thần bạn.

  Steve Maraboli

  Cảm ơn vì đã hiểu nhầm tôi, từ bỏ tôi, không thấy tôi và dạy cho tôi luôn luôn tự nhìn thấy bản thân mình.

  Maryam Hasnaa

  Em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Sẽ có một ngày em hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

  To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

  Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

  Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.

  Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.

  He who falls in love with himself will have no rivals.

  Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.

  Never say anything about yourself you do not want to come true.

  Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình không còn thật sự quan tâm rồi tương lai sẽ trở thành một người như thế nào, mà quan trọng là bạn có đang sống một cuộc sống mà bạn là chính mình không. Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.

  Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.

  Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin. Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!

  You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!

  Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.

  At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things.

  Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.

  Be a friend to thyself, and others will be so too.

  Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.

  There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.

  Hãy tự giúp mình và Thiên đường sẽ giúp ta.

  Help thyself and Heaven will help thee.

  Hãy nghĩ về … thế giới bạn mang trong bản thân mình.

  Think… of the world you carry within you.

  Tình bạn với mỗi người rất quan trọng, bởi nếu không có nó, anh không thể trở thành bạn với bất cứ ai trên thế giới.

  Friendship with ones self is all important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.

  Mơ mộng về con người mà bạn muốn được giống là lãng phí con người thực chất của bạn.

  To dream of the person you would like to be is to waste the person you are.

  Yêu nhau bên nhau trọn đời, là một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức không ai dám đảm bảo mình có thể làm được. Phương pháp an toàn và thích hợp nhất vẫn là tự yêu chính bản thân mình trọn đời. Phụ nữ nên phải hiểu rằng, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, đừng bao giờ hoang đường cho rằng có thể dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền, tự mình làm ra. Yêu, tự bản thân yêu lấy chính mình. Hạnh phúc, tự mình cảm nhận.

  Nếu như có ai đó tặng tiền tặng tình yêu tặng hạnh phúc cho bạn, vậy thì cũng tốt. Nhưng bạn vẫn phải tự mình tạo lập cuộc sống cho bản thân. Cuộc đời của bạn, chính là thuộc về bạn. Về mặt tinh thần, tốt nhất đừng để người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến chính mình. Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình, và đừng lo lắng về bóng tối, bởi đó là khi sao sáng nhất.

  To be a star, you must shine your own light, follow your own path, and don’t worry about the darkness, for that is when the stars shine brightest.

  Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại. Có hai nguồn động lực cơ bản: nỗi sợ hãi và tình yêu. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta quay lưng lại với cuộc đời. Khi chúng ta yêu, chúng ta mở lòng đón nhận tất cả những gì đời trao tặng với niềm nhiệt huyết, sự hào hứng và chấp nhận. Chúng ta cần học yêu bản thân đầu tiên, yêu tất cả những hào quang và khuyết điểm. Nếu chúng ta không thể yêu bản thân, chúng ta không thể mở ra toàn bộ khả năng yêu thương người khác hay tiềm năng sáng tạo. Sự tiến hóa và tất cả hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn nằm ở tầm nhìn không biết sợ hãi và mở lòng của những người biết ôm lấy cuộc sống.

  There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.

  Đẹp là khi bạn là chính mình. Bạn không cần phải được chấp nhận bởi những người khác. Bạn cần phải chấp nhận chính mình. Để lớn lên và sống đúng với bản thân mình đòi hỏi lòng can đảm.

  It takes courage to grow up and turn out to be who you really are.

  Phụ nữ sợ nhất không phải người khác đối xử không tốt với mình, mà bản thân mình cũng không trân trọng chính mình. Thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không? Mọi người thích nói với ta cái gì ta làm được, cái gì không. Nhưng cuối cùng, bất cứ điều gì mà ta định làm hay không làm thì lựa chọn là của ta.

  Mọi người sẽ cố nói ta phải thế nào trong cả cái cuộc đời này. Ta chỉ cần đấm trả lại và bảo, “không, đây mới chính là tôi”.

  Em muốn người ta nhìn mình khác đi? Hãy tự làm. Em muốn mọi chuyện thay đổi, thì em phải ra ngoài đó và tự mình thay đổi họ, vì không có tiên đỡ đầu trong thế giới này đâu. Tình yêu là một hành vi nhờ học mà có. Nếu bạn không học được cách yêu bản thân, ai đó sẽ dạy bạn cách căm ghét bản thân.

  Love is a learned behavior. If you don’t learn how to love yourself someone will teach you how to hate yourself.

  Bạn phải yêu bản thân đủ nhiều để đặt ra một chuẩn mực cho cuộc đời mà bạn không sẵn lòng thỏa hiệp. Nếu bạn chấp nhận chuẩn mực của người khác, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc.

  You have to love yourself enough to set a standard for your life that you’re unwilling to compromise. If you accept the standards of others for your life, you’ll never be happy.

  Khi bạn yêu bản thân, bạn sẽ cảm thấy tiếc cho những người căm ghét bạn thay vì căm ghét ngược lại họ.

  When you love yourself, you’ll feel sorry for those that hate you instead of hating them back.

  Khi bạn thực sự yêu bản thân, bạn không có kẻ thù. Người ta có thể căm ghét bạn, nhưng bạn quá to lớn để căm ghét lại họ.

  When you truly love yourself, you don’t have enemies. They may hate you but you’re too big to hate them back.

  Thế giới này đối với phụ nữ có quá nhiều yêu cầu: nào là công dung ngôn hạnh, dung mạo như hoa, sinh con đẻ cái, cầm kỳ thi họa. Thế nhưng thực tế, phụ nữ chỉ cần làm được 6 từ sau đây “đối xử tốt với bản thân”.. Có rất nhiều cô gái không phải không đủ tốt, chỉ là họ đối với người khác quá tốt, lúc nào cũng chỉ muốn làm vừa ý người khác, thế nhưng lại không nhận ra rằng nếu bạn chỉ suốt ngày muốn làm vui lòng người khác, giá trị của bản thân bạn tự dưng sẽ trở nên thấp kém. Chỉ khi nào bạn làm vừa lòng chính mình, khiến người khác phải làm vui lòng bạn, như vậy bạn mới trở nên thật đáng giá. Hãy tử tế. Hãy dịu dàng. Và hãy bắt đầu với bản thân mình.

  Be kind. Be gentle. And start with yourself.

  Em tự cảm thấy thất vọng về bản thân như vậy thì thấy dễ chịu hơn sao? Ngay cả bản thân mình mình còn không yêu thì yêu ai? Có thể được ai yêu? Mình không vui thì không bao giờ làm người khác vui được.

  스스로 즐겁지 않으면 남을 즐겁게 해줄수없다.

  Tôn kính bản thân, tự biết mình, tự kiểm soát mình; chỉ cần ba điều này là đủ để dẫn ta tới quyền năng vô hạn.

  Self-reverence, self-knowledge, self-control; these three alone lead one to sovereign power.

  People hate you for 1 of 3 reasons.

  1) They hate themselves

  2) They want to be you

  3) They see you as a threat.

  When you love yourself you are incapable of hating anyone no matter what they’ve done.

  Người ta ghét bạn vì một trong ba lý do:

  1) Người ta ghét bản thân mình.

  2) Người ta muốn được giống như bạn.

  3) Người ta coi bạn là mối đe dọa.

  Khi bạn yêu bản thân, bạn không thể căm hận bất cứ ai, dù họ đã làm gì.

  Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta đôi khi quên mất rằng chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp, những khoảng khắc vui vẻ và bạn bè thân thương. Vậy nên hãy ghi nhớ điều này. BẠN xứng đáng!

  In our busy lives we sometimes forget that we’re worthy of beautiful things, joyous moments and loving friends. So let this be a reminder. You ARE worthy!

  Thương yêu của người khác đều như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể đòi hỏi quá đáng, có được chưa chắc đã an toàn. Trên thế giới này, người có thể yêu ngươi, chỉ có mình ngươi. Bạn không cần phải là mẹ bạn, trừ phi đó là người bạn muốn trở thành.

  Bạn không cần phải là mẹ của mẹ của mẹ bạn, hay thậm chí mẹ của bà nội bạn.

  Bạn có thể thừa hưởng cái cằm, vầng trán hay đôi mắt giống họ, nhưng bạn không nhất định phải trở thành như những người từng sống trước bạn.

  Vì vậy nếu bạn cần thừa kế gì từ họ thì hãy thừa kế sức mạnh và sự bền bỉ.

  Bởi vì con người duy nhất bạn được định để trở thành là con người do chính bạn quyết định.

  You do not have to be your mother unless she is who you want to be. You do not have to be your mother’s mother’s mother, or even your grandmother’s mother on your fathers side.

  You may inherit their chin or their hips or their eyes, but you are not destined to become the women who came before you.

  You are not destined to live their lives.

  So if you inherit something, inherit their strength, their resilience.

  Because the only person you are destined to become is the person you decide to be.

  Người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình. Bạn giữ một mảnh ghép rất quan trọng. Không có nó, thế giới không hoàn thiện. Bạn đáng quý như vậy đấy.

  You hold a very important piece of the puzzle. Without it the world is incomplete. That’s how pcious you are.

  Điều đau đớn nhất là đánh mất bản thân khi yêu người khác quá nhiều, và quên đi rằng chính bản thân bạn cũng đặc biệt.

  The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.

  Đừng bao giờ đánh mất bản thân trong khi cố níu kéo người không quan tâm tới việc đánh mất bạn.

  Never lose yourself while trying to hold on to someone who doesn’t care about losing you.

  Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. Một lợi thế của việc già đi là tôi học được cách không tìm kiếm sự tán đồng của người khác nữa.

  A great benefit of getting older is that I learned to stop looking for other people’s approval.

  Thương yêu là khả năng chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng… Nếu mình không phát khởi được năng lượng đó cho chính mình, nếu mình không chăm sóc được mình, không nuôi dưỡng được mình, không bảo hộ được mình, thì khó mà chăm sóc cho kẻ khác. Cho dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn luôn là chính mình.

  No matter what happens, always be yourself.

  Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Nghị Lực, Ý Chí Vươn Lên Trong Cuộc Sống
 • Những Lời Xin Lỗi Chân Thành Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Con Gái Xăm Trổ Sở Hữu Lượt Share Khủng
 • Những Câu Nói Hay Về Xã Hội Cuộc Sống: 50+ Stt, Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Về Vẻ Đẹp Của Người Phụ Nữ Đông Nam Á
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Về Nội Lực Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Về 365 Câu Danh Ngôn Cho Cuộc Sống Hàng Ngày Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Thực Hiện Châm Ngôn “dĩ Hòa Vi Quý” Trong Đời Sống Hôn Nhân Gia Đình
 • Kể Về Bữa Cơm Gia Đình Em
 • Nói Về Lao Động :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • 15 Danh Ngôn Nổi Tiếng Về Tình Yêu
 • “Just when I think I have learned the way to live, life changes.” – Danh ngôn cuộc sống của Hugh Prather.

  Khi học được cách sinh tồn mãnh liệt, cách sống đầy khao khát, cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

  “All wonders you seek are within yourself.” – Danh ngôn cuộc sống của Sir Thomas Browne.

  Tất cả những câu hỏi bạn đặt ra và cần người khác trả lời hay gợi ý, bạn đều có thể tự trả lời và trả lời rất tốt. Hãy tin vào chính mình.

  Một câu Danh ngôn cuộc sống của hay nhiều lúc có tác động to lớn, kỳ diệu đến suy nghĩ, hành động và cảm xúc của bạn, thậm chí có thể góp phần thay đổi cuộc đời bạn. Bạn có thể tìm thấy nhiều câu danh ngôn cuộc sống cực kỳ hữu ích và sâu sắc trải nghiệm cuộc sống tại http://danhngonsong.com

   Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng gập bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Đó là bởi vì họ có thể kết nối những kinh nghiệm mình có và tổng hợp thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc họ đã suy nghĩ nhiều về kinh nghiệm của mình hơn người khác

  Steve Jobs

   Càng hiểu biết, con người càng tự do.

  Plus les hommes seront éclairés, et plus ils seront libres.

  Voltaire

   Cái lưỡi của một thằng khùng đủ dài để cắt đứt cổ của nó.

  Tục ngữ Anh

   Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

  Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.

  Les Brown

   Tôi không nghĩ ra được nhu cầu nào thời thơ ấu lại mạnh mẽ như mong muốn có được sự bảo vệ của người cha.

  Sigmund Freud

   Tất cả chúng ta đều thất bại trong việc theo đuổi giấc mơ về sự hoàn hảo. Vì vậy tôi đánh giá chúng ta trên cơ sở những thất bại huy hoàng khi cố làm những điều không thể

  William Faulkner

   Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước – và chiến tranh.

  Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism – and wars.

  Dale Carnegie

   Ngày hôm nay bạn là Bạn, điều đúng hơn là chỉ đúng. Chẳng ai khác là Bạn hơn chính bạn. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.

  Dr Seuss

   Nền không chắc mà tường không cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.

  Hậu Hán Thư

   Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp và giàu có của tâm hồn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.

  Thomas Carlyle

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Sưu Tầm Các Danh Ngôn Hay Về Cái Chết
 • 27 Câu Nói Để Đời Của Lão Tử
 • Trí Huệ Lão Tử: Những Câu Danh Ngôn Thú Vị Trong Đạo Đức Kinh
 • 6 Câu Triết Lý Ẩn Chứa Trí Tuệ Của Lão Tử
 • Sưu Tầm 100+ Những Câu Nói Hay Về Tiền Và Tình Yêu Tình Bạn Hài
 • Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Và Truyền Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn Thấm Thía Nhất
 • Những Câu Danh Ngôn Cuộc Sống Hay Bất Hủ
 • Những Câu Nói Hay Về Duyên Phận Trong Tình Yêu, Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Về Duyên Phận, Duyên Nợ Đọc Để Ngẫm!
 • Lic: Mã Định Danh Ngôn Ngữ
 • Danh ngôn Hồ Chí Minh: Một cuốn sách quý có giá trị về nội dung và hình thức

  (TTGDTT)- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa ấn hành cuốn sách DANH NGÔN HỒ CHÍ MINH do tác giả Thế Kỷ làm chủ biên. Ban biên soạn gồm: Thế Kỷ, Nguyễn Như Ý, Phạm Quốc Cường, với sự cộng tác của Ngô Văn Hiền và Hà Nguyên.

  Với cuốn sách này, người đọc cảm nhận được tư tưởng của Bác một cách trực tiếp từ những lời nói chân thành, dễ hiểu mà vô cùng sâu sắc. Các câu danh ngôn thể hiện tư tưởng và quan điểm cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách, phẩm giá của con người; đào tạo và sử dụng cán bộ; lực lượng vũ trang cách mạng; đường lối ngoại giao và quan hệ quốc tế, vai trò của các tổ chức, đoàn thể cách mạng, xây dựng nền giáo dục dân chủ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam, chính sách đại đoàn kết…

  Những tư tưởng trên được xuất phát từ những lời nói chân thành, dễ hiểu mà vô cùng sâu sắc, chiết ra từ một bộ óc thông thái, một nhân cách cao đẹp và một trái tim nhiệt thành yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Các tác giả đã lựa chọn những câu nói cô đọng nhất, ảnh hưởng tới nhiều đối tượng nhất nên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, người đọc có thể lật giở từng trang sách để nhận thấy những lời khuyên chí tình, thân thiết, giản dị của một lãnh tụ, một nhà hiền triết, một người thầy, một người cha, một người anh để tự suy ngẫm về những điều trong cuộc sống, trong công việc.

  Sách được in bìa cứng trang trọng, dày 632 trang, bao gồm 100 trang ảnh quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong và ngoài nước; 2.000 danh ngôn trích từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Mỗi câu nói đều được chú thích rõ nguồn gốc (nói với ai, vào thời điểm nào, đã đăng ở đâu).

  “Danh ngôn Hồ Chí Minh” là một cuốn sách quý có giá trị về nội dung và hình thức. Đây sẽ là một tài liệu giúp ích thiết thực cho việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 5 năm 2011 và Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

  ……………………………….

  TIN CÙNG CHỦ ĐỀ.

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG

  Danh ngôn Hồ Chí Minh: Một cuốn sách quý có giá trị về nội dung và hình thức

  (TTGDTT)- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa ấn hành cuốn sách DANH NGÔN HỒ CHÍ MINH do tác giả Thế Kỷ làm chủ biên. Ban biên soạn gồm: Thế Kỷ, Nguyễn Như Ý, Phạm Quốc Cường, với sự cộng tác của Ngô Văn Hiền và Hà Nguyên.

  Với cuốn sách này, người đọc cảm nhận được tư tưởng của Bác một cách trực tiếp từ những lời nói chân thành, dễ hiểu mà vô cùng sâu sắc. Các câu danh ngôn thể hiện tư tưởng và quan điểm cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân cách, phẩm giá của con người; đào tạo và sử dụng cán bộ; lực lượng vũ trang cách mạng; đường lối ngoại giao và quan hệ quốc tế, vai trò của các tổ chức, đoàn thể cách mạng, xây dựng nền giáo dục dân chủ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam, chính sách đại đoàn kết…

  Những tư tưởng trên được xuất phát từ những lời nói chân thành, dễ hiểu mà vô cùng sâu sắc, chiết ra từ một bộ óc thông thái, một nhân cách cao đẹp và một trái tim nhiệt thành yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Các tác giả đã lựa chọn những câu nói cô đọng nhất, ảnh hưởng tới nhiều đối tượng nhất nên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, người đọc có thể lật giở từng trang sách để nhận thấy những lời khuyên chí tình, thân thiết, giản dị của một lãnh tụ, một nhà hiền triết, một người thầy, một người cha, một người anh để tự suy ngẫm về những điều trong cuộc sống, trong công việc.

  Sách được in bìa cứng trang trọng, dày 632 trang, bao gồm 100 trang ảnh quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong và ngoài nước; 2.000 danh ngôn trích từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Mỗi câu nói đều được chú thích rõ nguồn gốc (nói với ai, vào thời điểm nào, đã đăng ở đâu).

  “Danh ngôn Hồ Chí Minh” là một cuốn sách quý có giá trị về nội dung và hình thức. Đây sẽ là một tài liệu giúp ích thiết thực cho việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 5 năm 2011 và Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sách Danh Ngôn Hồ Chí Minh
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Vô Ơn Ăn Cháo Đá Bát Trong Cuộc Sống Đọc Là Thấm
 • Những Câu Nói Về Sự Vô Ơn Ơn Trong Cuộc Sống Đầy Ý Nghĩa
 • Danh Ngôn Về Con Gái
 • Danh Ngôn Hay Về Con Gái
 • Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Bản Thân

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Phụ Nữ (Phần 1)
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Lòng Vị Tha
 • Châm Ngôn Tiếng Anh Ý Nghĩa Về Nhà Giáo
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Ước Mơ Hay Nhất
 • Danh Ngôn Hay Nhất Về Tình Dục (Best Idioms About Sex)
 • Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân

  1. As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves. – Mahatma Gandhi

  2. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt

  3. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. – Helen Keller

  4. Your future depends on many things, but mostly on you. – Frank Tyger

  5. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. – Sophia Loren

  6. Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults. – Les Brown

  7. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. – Les Brown

  8. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. – Ralph Waldo Emerson

  9. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you. – Brian Tracy

  10. The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. – Victor Hugo

  11. Never say anything about yourself you do not want to come true. – Brian Tracy

  12. I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

  Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về bản thân

  13. The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. – Benjamin Franklin

  14. There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. – Henry David Thoreau

  15. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. – Henri Frederic Amiel

  16. At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things. – Albert Camus

  17. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. – Agnes Repplier

  18. Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or pdecessors. Try to be better than yourself. – William Faulkner

  19. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. – William Arthur Ward

  20. I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself. – Aldous Huxley

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Câu Tiếng Anh Ngắn Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Tình Yêu (P2) Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng Geo
 • Chùm Stt Thất Tình Bằng Tiếng Anh Tan Nát Cõi Lòng
 • Steve Jobs Và 15 Danh Ngôn Bất Hủ Về Truyền Cảm Hứng
 • Sống Thử Và Những Hệ Lụy
 • 50 Lời Dạy Tâm Đắc Nhất Của Đạo Phật Về Cuộc Sống
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100