Danh Ngôn Thomas Edison / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Dtdecopark.edu.vn

Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Của Thomas Edison

Quotes Of All Time

14 Câu Danh Ngôn Tiếng Pháp Ý Nghĩa Về Cuộc Sống – Sachhoctiengphap.net

Những Câu Danh Ngôn Trong Tiếng Anh Về Thời Gian – Speak English

27 Câu Nói Của Lão Tử Dùng Làm Kim Chỉ Nam Cho Cuộc Sống

Danh Ngôn Tieng Anh Ve Dàn Ông

Thomas Edison là một trong những nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử. Là một người với kho ý tưởng đồ sộ ông đã có khoảng 1500 bằng sáng chế trên toàn thế giới và trong số đó có những phát minh quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống trong thế kỉ 20 và kể cả về sau này.

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration”.

Thiên tài một phần trăm là cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi.

– Thomas Edison –

“There is no substitute for hard work”.

Không có gì thay thế được sự vất vả lao động.

– Thomas Edison –

“The chief function of the body is to carry the brain around”.

Chức năng chính của cơ thể là để chuyên chở bộ não.

– Thomas Edison –

“Everything comes to him who hustles while he waits”.

Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi.

– Thomas Edison –

“Discontent is the first necessity of progress”.

Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ.

– Thomas Edison –

“Great ideas originate in the muscles”.

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.

– Thomas Edison –

“Success is 90% perspiration and 10% inspiration”.

Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng.

– Thomas Edison –

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”.

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

– Thomas Edison –

“Your worth consists in what you are and not in what you have”.

Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là ai, chứ không nằm ở việc bạn có gì.

– Thomas Edison –

“The successful person makes a habit of doing what the failing person doesn’t like to do”.

Người thành công có thói quen làm điều mà kẻ thất bại không thích làm.

– Thomas Edison –

“I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom”.

Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình.

– Thomas Edison –

“To invent, you need a good imagination and a pile of junk”.

Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải.

– Thomas Edison –

“Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work”.

Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác làm việc và trông giống như công việc.

– Thomas Edison –

“There is a better way for everything. Find it”.

Luôn luôn có cách tốt hơn cho mọi thứ. Hãy tìm nó.

– Thomas Edison –

“When you have exhausted all possibilities, remember this: you haven’t”.

Khi bạn đã vắt kiệt tất cả các khả năng, hãy nhớ điều này: chưa phải thế đâu.

– Thomas Edison –

“I never view mistakes as failures. They are simply opportunities to find out what doesn’t work”.

Tôi không bao giờ coi sai lầm là thất bại. Chúng chỉ là cơ hội để tìm hiểu thứ gì không hoạt động.

– Thomas Edison –

“Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless”.

Chỉ vì thứ gì đó không hoạt động như kế hoạch của bạn không có nghĩa là nó vô dụng.

– Thomas Edison –

“If we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves”.

Nếu ta làm tất cả những gì mình có thể làm, ta sẽ làm chính bản thân mình kinh ngạc.

– Thomas Edison –

“The biggest failure of man is that he gives up before he realizes how close he was to success”.

Thất bại lớn nhất của con người là anh ta bỏ cuộc trước khi nhận ra mình gần đến thành công như thế nào.

– Thomas Edison –

“To have a great idea, have a lot of them”.

Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng.

– Thomas Edison –

“Having a vision for what you want is not enough… Vision without execution is hallucination”.

Có tầm nhìn về điều mình muốn là chưa đủ… Tầm nhìn mà không có thực thi chỉ là ảo ảnh.

– Thomas Edison –

“The three great essentials to achieve anything worth while are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense”.

Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là: Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường.

– Thomas Edison –

“Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time”.

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc bỏ cuộc. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn luôn thử thêm một lần nữa.

– Thomas Edison –

“I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work”.

Tôi chưa bao giờ vô tình làm điều gì, cũng như không phát minh nào của tôi đến từ sự vô tình; chúng đến từ lao động.

– Thomas Edison –

“I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that pcedes what the world calls success”.

Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

– Thomas Edison –

“Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success”.

Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.

– Thomas Edison –

Con người của bạn sẽ thể hiện trong điều bạn làm.

– Thomas Edison –

“I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others… I find out what the world needs, then I proceed to invent”.

Tôi chưa bao giờ hoàn thiện phát minh nào mà tôi không nghĩ về cách nó có thể hữu ích cho người khác… Tôi tìm hiểu thế giới cần gì, rồi tôi phát minh.

– Thomas Edison –

Bất bạo lực dẫn đến đạo đức cao nhất, đó là mục tiêu của tất cả sự tiến hóa. Chừng nào chúng ta chưa ngừng làm hại tất cả những sinh linh khác, chúng ta vẫn là kẻ man rợ.

– Thomas Edison –

“Negative results are just what I want. They’re just as valuable to me as positive results. I can never find the thing that does the job best until I find the ones that don’t”.

Kết quả tiêu cực chính là thứ tôi muốn. Với tôi, chúng cũng đáng giá như kết quả tích cực. Tôi không bao giờ có thể tìm ra thứ nào hoạt động tốt nhất chừng nào tôi còn chưa tìm ra thứ nào không.

– Thomas Edison –

“The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and pvention of disease”.

Người bác sĩ của tương lai sẽ không cho thuốc men, nhưng khiến bệnh nhân của mình quan tâm tới vấn đề chăm sóc thể xác con người, tới chế độ ăn uống, tới nguyên nhân và sự phòng bệnh.– Thomas Edison –

“The value of an idea lies in the using of it”.

Giá trị của một ý tưởng nằm ở cách sử dụng nó.

– Thomas Edison –

Danh Nhân Thế Giới Tải Torrent Epub • Thư Viện Sách Hướng Dẫn

Sách Hồ Chí Minh Lời Vàng

So Sánh Giá Sách Hồ Chí Minh Lời Vàng

10 Câu Tục Ngữ Về Tình Bạn Trong Tiếng Trung Cực Ý Nghĩa

Sống Tích Cực Hơn Qua 12 Câu Nói Bất Hủ Của Nhà Văn Mark Twain

Muốn Thành Công, Phải Nhớ Câu Nói Của Thomas Edison

Những Câu Nói Hay Của Người Nổi Tiếng Về Thành Công Trong Cuộc Sống

Bài Học Từ 5 Câu Nói Nổi Tiếng Của Cựu Tt Mỹ Franklin Về Tiền

Review Phim Forrest Gump: Chàng Ngốc Tuyệt Vời

8 Điều Bạn Và Con Có Thể Học Được Khi Cùng Xem Phim Forrest Gump

Câu Nói Nổi Tiếng Của Joker

Thomas Edison là một nhà phát minh và cũng là một thương nhân đã phát triển nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn ở thể kỉ 20. Edison có một câu nói nổi tiếng đó chính là: “Biết chấp nhận khó khăn và không bỏ cuộc”. Ông đã chứng minh câu nói của bản thân là hoàn toàn đúng qua cuộc đời của chính mình.

Ở vai trò là một nhà phát minh, Edison được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử với hơn 1000 bản sáng chế đứng dưới tên ông. Thomas Edison còn được gọi là “Thầy phù thủy ở Menlo Park”. Để có được những thành công ấy, chắc chắn ông cũng đã không ít lần thất bại. Thế nhưng, bằng ý chí và nghị lực, ông đã chứng minh cho cả thế giới rằng không gì là không thể, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc.

Sự thành công của Thomas Edison với vị trí một thương nhân cũng đã cho thấy sự lao động không ngừng nghỉ của ông, ý chí vươn lên và nghị lực của một con người đầy bản lĩnh. Ông cũng nói rằng: “Thành công đối với tôi là do 1% trí thông minh và 99% cần cù lao động”.

Ông đã cho mọi người thấy rằng, trong cuộc sống không có những con đường bằng phẳng trải dài mà là những sóng gió và hiểm trở buộc chúng ta phải đương đầu và vượt qua. Người đến được đích của hạnh phúc chắc chắn là người có đủ ý chí và nghị lực để đương đầu với mọi khó khăn và trong suy nghĩ của những con người ấy không có khái niệm của hai từ “bỏ cuộc”. Hãy xem những khó khăn mà bạn phải đối mặt chính là vật cản đường, dẹp bỏ được những vật cản ấy, con đường của bạn sẽ dễ bước hơn.

Những câu nói của Thomas Edison chính là câu thần chú giúp ông vượt qua mọi thách thức và trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới ở thế kỉ 20.

Hãy nhớ rằng thành công không tự nhiên đến, mà thành công chỉ đến khi ta biết con đường đi đến thành công. Và câu nói của Edison chính là ngọn đuốc soi đường giúp bạn đến gần hơn với điều bạn muốn.

Sự Thật Đạo Luật Tàn Khốc Của Ngô Đình Diệm

Lê Máy Chém Đi Khắp Miền Nam

Nhân Ngày Song Thất, Đoc Sách Của Thái Gia Kỳ… Tri Ân T. T. Ngô Đình Diệm (Nguyễn Đức Cung)

Tiểu Sử Cuộc Đời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Một Kẻ Đi Bán Nước Mà Cũng Được Ngạo Nghễ Ủng Hộ Ư?

Danh Ngôn Hiện Đại, Danh Ngôn Tuổi Teen

Những Câu Nói Hay Về Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ “chất” Nhất

Những Lời Chúc Tết Ý Nghĩa Nhất Dành Cho Ông Bà, Bố Mẹ Dịp Năm Mới 2022

Những Câu Nói Hay Trong Phim: Nhật Ký Tình Yêu (The Notebook)

Stt Buồn Khi Mất Người Thân

27 Lời Cha Dạy Con Hay Và Cực Kỳ Ý Nghĩa Nên Đọc

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn tuổi teen

Một số câu danh ngôn thời hiện đại mà các ban teen vẫn hay nói mà chúng tôi xin chia sẻ như sau

Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thằng khác hôn em

Muốn nhanh thì cứ phải từ từ

Nhớ đến em anh vững vàng tay lái. Nhớ đến mẹ anh nhè nhẹ tay ga: “An toàn là bạn…tai nạn là vào hòm”

Tiền là giấy … thấy là lấy

Tiền ơi tiền rơi túi mềnh, mềnh để mềnh trữ rồi mềnh sẽ tiêu

Đừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui…

Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà..

Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng hứa gì cả.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc… nấu chung một nồi

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Dân ta phải biết sử ta. Cái gì hem bít thì … tra Google

Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó!

Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng

Có tiền là có quyền hết quyền là xin tiền

Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia … ôm.

Quay đầu là bờ… Ai ngờ là Thái Bình Dương

Nếu bạn muốn trở thành một nguời luôn thành công thì cách duy nhất là bạn đừng bao giờ…thất bại

Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông.

Ai đưa con sáo sang sông… để cho con sáo mất công bay về.

Tôi từng có nhiều ham muốn. Ham muốn nhất bây giờ là…bỏ được các ham muốn khác.

Tất cả đều có thể, trừ những thứ không thể!!!

Đẹp trai, nhà giàu, có … xe đạp riêng.

Không cần mình đẹp. Chỉ cần người khác xấu.

Đời là bể khổ mà chúng sanh thì… không biết bơi!

Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn

“Ăn chay không phải là tu. Ăn chay là để âm mưu chuyện gì”

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là … cái ao.

Xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hoà.

Tình yêu không có gì ngăn cách chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu.

Người ta mất 3s để nói tiếng yêu. Mất 3 giờ để giải thích. Mất 3 ngày để chấp nhận và mất cả đời để thực hiện và ân hận!

Nếu em cần 1 kẻ chết vì em, thì đây thề có chúa, anh không phải là thằng ngu đó

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt. Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

Đã xấu mà còn xa. Đã si đa mà còn đòi đi hiến máu

Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ.

Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu

Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ!

B

ạn bè có phúc cùng chia, có hoạ …trốn sạch ở nơi phường nào ???

Nhiễu điều phủ lấy giá gương.

Mai sau có lúc ngoài đường “on sale “

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Mai sau có lúc nấu chung một nồi

Gần mực thì đen gần đèn thì…….cháy

Gần mực thì … bia, gần đèn thì… hút.

Môi hở răng ….hô

Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.

Trên trời có 1 vì sao – Dưới đất có 1 mình tao anh hùng Anh hùng thì mặc anh hùng – Tao đây lên tiếng anh hùng phải im.

Mình vì mọi người.. mọi người coi mình như mọi

Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn

Thằng cho vay là thằng dại ..thằng trả lại là thằng ngu

Con người càng lúc càng đông – Thạch Sang thì ít , Lý thông thì nhiều

Gọt xoài đừng để xoài chua – Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn.

Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào …. mặt mình mà hãy nhìn qua gương.

Trông bạn quen quen, hình như tớ … chưa gặp bao giờ.

Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Ðó chính là … kẻ thù của bạn.

By: Nhung Phung

Những Lời Chúc Sinh Nhật Ngọt Ngào Nhất Dành Cho Người Yêu.

Những Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Tình Yêu, Cuộc Sống

Top 101 Stt Buồn Của Con Trai Thấm Đẫm Nước Mắt Hay Nhất

Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Chân Thật

520 Câu Nói Hay Nhất Dành Cho Những Người Yêu Nhau Cực Ngọt Ngào Và Lãng Mạn

Châm Ngôn Và Danh Ngôn

Những Câu Nói Hay Về Đối Nhân Xử Thế: 100+ Danh Ngôn Hay

Danh Ngôn Về Đối Nhân Xử Thế

55 Câu Danh Ngôn Về Cách Đối Nhân Xử Thế

Danh Ngôn Các Thánh: Chết Đến Sống Muôn Đời

Suy Nghĩ Của Anh Chị Về Ý Kiến: ” Chỉ Có Tiền Tài Và Địa Vị Mới Có Hạnh Phúc”

2. Danh ngôn hay và ý nghĩa 3/2019

5. Có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì hãy tìm đến những câu nói hay những danh ngôn triết lý sâu sắc về cuộc sống nơi bạn sẽ cảm thấy được giải tỏa.

9. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những câu châm ngôn hay về tình yêu này.

10. Có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì hãy tìm đến những câu nói hay những danh ngôn triết lý sâu sắc về cuộc sống nơi bạn sẽ cảm thấy được giải tỏa.

11. Những danh ngôn hay về học tập, Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

12. Mục Lục:” Những dòng danh ngôn về tri thức hay và ý nghĩa nhất” Châm ngôn tri thức chứa đựng nhiều triết lý và rất đáng để suy ngẫm” Những câu nói hay nhất về kho tàng tri thức của nhân loại” Status tri thức bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất” Danh ngôn […].

13. Tuyển chọn những câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất cho cuộc sống cạnh đó bài viết cũng làm một số tấm hình và những câu châm ngôn cuộc sống trong đó nhằm tặng bạn đọc để làm hình nền.

15. Com sẽ gửi đến bạn đọc khá nhiều câu danh ngôn cuộc sống với nhiều tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có,…ngắn dài khác nhau cho bạn chọn lựa.

18. Gửi đến các bạn tuyển tập những câu danh ngôn, câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất mà mình sưu tầm được trên mạng.

24. Và danh ngôn ra đời – nó như là phương châm sống và hành động của mỗi con người.

25. 18/07/2017 · Danh ngôn sự nghiệp thành công.

27. Kho tàng châm ngôn đời sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, lời nói ý nghĩa của danh nhân trên toàn thế giới giúp bạn hiểu rõ chân lý của cuộc sống hơn.

32. 02/03/2019 · Những câu nói, triết lý hay, những danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống và tình yêu sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở lên tươi đẹp hơn.

36. Vn xin tổng hợp danh sách những câu danh ngôn và châm ngôn tiếng anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu bao gồm 32 câu châm ngôn tiếng anh và 14 câu danh ngôn tiếng anh bất hủ có lời dịch.

38. 28 thg 12, 2022 – Explore teaka1k’s board “Danh ngôn”, followed by 528 people on Pinterest.

40. Trong cuộc sống có lúc ta cảm thấy bế tắc không tìm được lối thoát và khi đó ta bắt gặp một câu châm ngôn về cuộc sống hay một chân lý sống đó như là một liều thuốc quý giá giúp bạn đứng vững lên và bước tiếp.

44. Kho tàng châm ngôn đời sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, lời nói ý nghĩa của danh nhân trên toàn thế giới giúp bạn hiểu rõ chân lý của cuộc sống hơn.

46. 23 thg 11, 2022 – Explore chirikatorhuyen’s board “Danh Ngôn :)”, followed by 383 people on Pinterest.

Danh Ngôn Tiếng Anh Tình Bạn

Danh Ngôn Về Tha Thứ

Những Câu Nói Hay Về Sự Tha Thứ: 50+ Danh Ngôn Hay

Danh Ngôn Về Sự Tha Thứ

Kho Tàng Danh Ngôn Tình Yêu Và Cuộc Sống Hay Nhất

Tổng Hợp Danh Ngôn Tình Bạn Danh Ngôn Hay Nhất

Danh Ngôn Bạn Bè Xấu.. Những Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn Phản Bội

Top Những Câu Nói Về Tình Bạn Tri Kỉ Hay Nhất

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn

11 Câu Danh Ngôn Về Tình Yêu Bằng Tiếng Hàn

Tổng hợp danh ngôn tình bạn danh ngôn hay nhất

1. A good laugh is sunshine in a house

Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà

2. To like and disklike the same thing, that is indeed true friendship

Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là Tình bạn thật sự

3. Happy is the house that shelters a friend ! It might well be built, like a festal bower or arch to entertain him a singler day

Hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở một người bạn. Nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày

4. Be slow in choosing a friend, slower in changing

Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn. danh ngôn

5.No man is whole of himself, his friends are the rest of him

Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu

6. Friends are people you can talk to without words, when you have to

Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói

7. Love-respect-loyalty, that surely is what true friendship is all about

Tình yêu – lòng kính trọng – sự trung thành, chắc chắn đó là những điều mà một tình bạn chân thực phải chứa đựng

8. It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them

Điều sung sướng của bạn thâm tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình

9. True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love .

Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .

10. True friendship continues to grow , even over the longest distance . Same goes for true love.

Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế .

11. You should always leave loved ones with loving words . It may be the last time you see them.

Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương . Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ .

12. I believe you can kepp going long after you can’t.

Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể .

13. Because you’re my best friend , and I can do anything or nothing and we have the best time together.

Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi , nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì , hay là không làm gì cả thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau .

14. Sometimes the people you expect to kick you when you’re down , will be the ones who help you get back up.

Đôi khi những người mà bạn nghĩ là sẽ đá bạn khi bạn ngã , lại chính là người sẽ giúp bạn đừng dậy.

Tổng hợp danh ngôn tình bạn danh ngôn hay nhất

Châm Ngôn Tình Yêu Hài Hước

155+ Câu Danh Ngôn Gia Đình Sâu Sắc Nhất Mọi Thời Đại

Những Câu Nói Hài Hước Về Tiền Bạc

Những Câu Nói Hay Về Hạnh Phúc Vợ Chồng Mặn Nồng, Sắt Son

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Hàn

Danh Ngôn Chế Thời @, Đọc Truyện Danh Ngôn Chế Thời @

Danh Ngon Che Hai Huoc

“đau Bụng” 99 Bài Thơ Chế Doremon Về Tình Yêu Hài Hước Nhất Năm

Tập Hợp Những Bài Thơ 8 Chữ Chế Bựa, Hài Hước Nhất Hành Tinh

Danh Ngôn Về Lời Khen Chê

Nghị Luận Xã Hội Về Khen Và Chê

Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào bạn có chạy thì nó cũng…. cắn.

1. Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.

2. Một cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt một cô gái thì đơn giản là tôi thích… cặp đùi của cô ấy.

3. Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn , vì đằng nào bạn có chạy thì nó cũng…. cắn

4. Có những điều mà 1 người không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người… cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .

5. Nếu bạn thấy không ai quan tâm tới mình thì bạn hãy thử vào nhà hàng và quên trả tiền đi. Sẽ có người quan tâm tới bạn ngay!

6. Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.

7. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

8. Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia … ôm.

9. Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ.

10. Bọn này đúng là càng lớn càng… nhiều tuổi.

11. Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì.

12. Cá không ăn muối cá ươn. Con không ăn muối…. thiếu iot rồi con ơi.

13. Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy quên nó một lần.

14. Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi nào tôi lấy vợ… và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ.

15. Sự lầm lẫn lớn nhất của đàn ông không phải ở chỗ họ tưởng rằng đàn bà yêu họ, mà ở chỗ họ tưởng rằng họ yêu đàn bà.

16. Chết cho nguời phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.

17. Tình yêu là bất tử , chỉ có nguời yêu là thay đổi.

18. Một nguời vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

19. Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến một trái tim là con đường truyền máu.

20. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Những Câu Danh Ngôn Về Mẹ Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Danh Ngon Cuoc Song Buon

Châm Ngôn Buồn Hay ❤️ 1001 Danh Ngôn Buồn Và Tâm Trạng

Danh Ngôn Cuộc Đời Buồn

Xuân, Hạ, Thu Và Đông…

Danh Y Danh Ngôn Tinh Hoa

Những Câu Nói Hay Về Nỗi Sợ: 100+ Danh Ngôn Hay

Danh Ngôn Cuộc Sống Gia Đình

Kho Tàng Danh Ngôn Cuộc Sống

100 Câu Nói Hay Về Nghị Lực Cuộc Sống Giúp Bạn Tự Tin Vượt Lên Chính Mình

Những Câu Nói Hay Về Mục Tiêu: 50+ Danh Ngôn Hay

2. SAI LẦM DUY NHẤT [ Full ] – Truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hay Cực Hay 2022

3. DANH NGÔN DANH Y TINH HOALỜI TỰA DÀNH CHO BẢN EBOOK Bản ebook DANH NGÔN DANH Y TINH HOA được hoàn thiện dựa trên file Word do bạn Phan Tâm (bibisai) cung cấp cùng với việc đối chiếu với bản scan sưu tập được trên internet.

4. Trong lá và quả chứa các glucozit (như gardenosid, gentiobiosid, geniposid, crocin), tanin, tinh dầu, pectin, β-sitosterol, D-mannitol, nonacosan.

6. Năng lượng của trí tuệ là tinh hoa của cuộc đời.

7. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất.

10. Kho tàng danh ngôn hay nhất – Những câu nói hay về Cuộc sống, Tình yêu, Tình bạn, Gia đình, Học tập, Sự nghiệp – Lời hay ý đẹp mỗi ngày cho bạn.

11. Download tài liệu Ebook Danh y danh ngôn tinh hoa.

14. Tài liệu Danh y danh ngôn tinh hoa là Tài liệu được tổng hợp trong quá trình học tập và lâm sàng, tham khảo hơn 140 tác phẩm kinh điển Trung y, tác giả chọn được 429 câu danh ngôn của danh y nhiều đời, hội tụ những tinh hoa về lý luận và biện chứng luận trị.

16. Tài liệu Danh y danh ngôn tinh hoa là Tài liệu được tổng hợp trong quá trình học tập và lâm sàng, tham khảo hơn 140 tác phẩm kinh điển Trung y, tác giả chọn được 429 câu danh ngôn của danh y nhiều đời, hội tụ những tinh hoa về lý luận và biện chứng luận trị.

19. Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc “Danh y danh ngôn hội tụ” – Trung Quốc Y dược khoa xuất bản xã – Bắc Kinh 1992.

24. Dù mang cái danh là tam tiểu thư, tứ tiểu thư nhưng hai người lại bị cha đẻ ghẻ lạnh, tỷ muội ghen ghét hãm hại.

25. Danh y – Danh ngôn tinh hoa (Trương Tồn Đễ) – GIẢM 20%, Trong quá trình học tập và lâm sàng, tham khảo hơn 140 tác phẩm kinh điển.

27. · Hoa hồng trắng t­ượng tr­ưng cho sự tinh khiết, mối tình trong trắng.

29. Tổng hợp những danh ngôn tình yêu nổi tiếng, câu nói bất hủ hay và ý nghĩa nhất về tình yêu đôi lứa.

31. 14/12/2018 · Phim hàn quốc hay nhất, Tình yêu và danh vọng là một trong những phim bộ hàn quốc hay, phim tâm lý hay, phim hàn quốc lồng tiếng, phim bộ trung quốc.

34. Y gia quan miện Y hải cầu nguyên Y nghiệp thần chương Đạo lưu dư vận Danh y danh ngôn tinh hoa Danh y – Danh ngôn Bài giảng Y học cổ truyền Dược lý Y học cổ truyền Phương tễ.

35. Từ Điển Danh Ngôn song ngữ lựa chọn những câu danh ngôn hay, lời hay ý đẹp của các bậc danh nhân, sắp xếp theo chỉ mục để tiện cho việc tra cứu.

38. Mục Lục:” Status chiến tranh hay và ý nghĩa nhất” Danh ngôn chiến tranh hay và ý nghĩa nhất” Câu nói hay về chiến tranh ý nghĩa nhất Chiến tranh gây ra khổ đau và cái chết, con mất cha, vợ mất chồng.

39. Cuồng Thượng Gia Cuồng Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không.

41. – Tất cả các truyện trên site đều được đọc giả sưu tầm từ các nguồn trên mạng, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả.

43. Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được chọn lọc và đăng tải một cách kĩ lưỡng.

Phép So Sánh Trong Danh Ngôn Việt Nam

Top 6 Bài Văn Hay Viết Về Chân Lý Sống “trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân Của Kẻ Lười Biếng” Của Nhà Văn Lỗ Tấn

Suy Nghĩ Về Câu Nói: “trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Chân Của Kẻ Lười Biếng”

Những Bài Thơ Hay Về Thầy Cô Và Mái Trường

Danh Ngôn Phụ Nữ, Hiểu Phụ Nữ Qua Câu Danh Ngôn Về Phụ Nữ

Danh Ngôn – Cầu Nguyện

20 Câu Nói “truyền Cảm Hứng” Hay Nhất Của Những Doanh Nhân Thành Đạt Trên Thế Giới

15 Danh Ngôn Kinh Điển Về “Làm Giàu Nhanh Chóng” – Cophieux

Hoa Hồng Đẹp & Danh Ngôn Hay – Huỳnh Huệ

Mùa Xuân Trong Danh Ngôn Và Thánh Kinh – Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

Danh Ngôn Về Môi Trường

Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.

Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.

Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được.

Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu.

Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi.

Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.

Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử.

Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.

Trước khi bạn chết, hãy cho đi.

Before you speak, listen.

Before you write, think.

Before you spend, earn.

Before you invest, investigate.

Before you criticize, wait.

Before you pray, forgive.

Before you quit, try.

Before you retire, save.

Before you die, give.

William Arthur Ward

Lời cầu nguyện: chìa khóa của ban ngày và ổ khóa của ban đêm.

Prayer: the key of the day and the lock of the night.

Thomas Fuller

Hãy để mọi người thử và phát hiện ra lời cầu nguyện hàng ngày mang đến cho cuộc sống điều gì đó mới mẻ, một điều không gì có thể sánh được.

Let everyone try and find that as a result of daily prayer he adds something new to his life, something with which nothing can be compared.

Mahatma Gandhi

Trong cầu nguyện, thà có trái tim mà không thốt nên lời còn hơn thốt nên lời mà thiếu vắng trái tim.

In prayer it is better to have a heart without words than words without a heart.

Mahatma Gandhi

Hãy lao động như thể mình sẽ sống cả trăm năm. Hãy cầu nguyện như thể ngày mai mình sẽ chết.

Work as if you were to live a hundred years. Pray as if you were to die tomorrow.

Benjamin Franklin

~*~

Lời cầu nguyện càng ít ngôn từ càng tốt.

The fewer the words, the better the prayer.

Martin Luther

~*~

Lời cầu nguyện là tường và thành trì vững chắc của nhà thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của người Cơ đốc.

Prayer is a strong wall and fortress of the church; it is a goodly Christian weapon.

Martin Luther

~*~

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn.

All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.

Martin Luther

Cứ trông chờ lời cầu nguyện của ta được nghe thấy chỉ là vô vọng nếu ta chỉ cầu nguyện mà không phấn đấu.

It is in vain to expect our prayers to be heard, if we do not strive as well as pray.

Aesop

Delen:

Twitter

Facebook

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Danh Ngôn Các Thánh: Tự Lực Đến Cầu Nguyện – Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh

Danh Ngôn Hay Về Ngành Y

13 Câu Nói Để Đời Của Warren Buffett

Warren Buffett Và Châm Ngôn Sống

Rượu Vang, Thịt Heo Iberico Và Thực Phẩm Nhập Khẩu Cao Cấp Nổi Tiếng Thế Giới

Danh Ngôn Về Danh Dự Và Dối Trá

Những Câu Nói Tỏ Tình Dễ Thương

Đọc Truyện: Mạt Nhật Thần Cung Thủ

Thái Cổ Côn Bằng Quyết Chương 334: 4 Chữ Châm Ngôn

Tuyển Tập Thơ 4 Chữ Ngắn,nổi Tiếng Với Nhiều Chủ Đề Khác Nhau

Tuyển Tập Thơ Về Mẹ 4 Chữ Hay Nhất Chạm Đến Trái Tim Bạn Đọc

Sự khác biệt giữa người có đạo đức và người có danh dự là người sau hối tiếc hành động nhục nhã, ngay cả khi nó thành công và anh ta không bị bắt quả tang.

The difference between a moral man and a man of honor is that the latter regrets a discreditable act, even when it has worked and he has not been caught.

~*~

Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.

A man has honor if he holds himself to an ideal of conduct though it is inconvenient, unprofitable, or dangerous to do so.

~*~

Tôi luôn thấy bí ẩn không hiểu tại sao con người lại có thể tìm vinh dự dựa trên sự nhục nhã của đồng loại.

It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by the humiliation of their fellow beings.

~*~

Còn lại gì nếu danh dự mất?

What is left when honor is lost?

~*~

Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ thiêng liêng ấy cung kính nêu lên điều anh phải trở thành, điều anh có thể trở thành và điều anh sẽ trở thành.

Duty, Honor, Country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be.

Tất cả sự lừa lọc trong đời thực chất chẳng là gì khác ngoài lời nói dối được thực hành, và sự dối trá chuyển từ ngôn từ vào sự vật.

All deception in the course of life is indeed nothing else but a lie reduced to practice, and falsehood passing from words into things.

~*~

Bạn có thể lừa một vài người trong tất cả mọi lần, và

Bạn có thể lừa mọi người trong một vài lần, nhưng

Bạn không thể lừa mẹ.

You can fool some of the people all of the time, and

You can fool all of the people some of the time, but

You can’t fool mom.

Khuyết danh

~*~

Nghĩa vụ của lòng ái quốc đối với bất cứ ai là nói dối vì đất nước của mình.

It is the patriotic duty of every man to lie for his country.

Sự thật thường là một thứ vũ khí công kích kinh khủng. Có thể dối trá, thậm chí giết người, với sự thật.

The truth is often a terrible weapon of aggression. It is possible to lie, and even to murder, with the truth.

~*~

Khó tin rằng một người đang nói thật khi bạn biết bạn sẽ nói dối nếu bạn ở vào vị trí của anh ta.

It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.

Sự thật rất đẹp, không nghi ngờ gì nữa; nhưng dối trá cũng thế.

Truth is beautiful, without doubt; but so are lies.

~*~

Sung sướng gấp đôi khi ta lừa được kẻ lừa lọc.

It is a double pleasure to deceive the deceiver.

~*~

Lời nói dối không có chân, nhưng tai tiếng thì có cánh.

A lie has no leg, but a scandal has wings.

~*~

Sự thật không bao giờ mắc nợ lời dối trá.

Truth never was indebted to a lie.

~*~

Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác, và công lý thực hiện sự thích đáng đó. Sự bất công là hành động của dối trá.

Justice is rather the activity of truth, than a virtue in itself. Truth tells us what is due to others, and justice renders that due. Injustice is acting a lie.

~*~

Dối trá không nằm trong ngôn từ; nó nằm trong sự việc.

Falsehood is never in words; it is in things.

*~

Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.

~*~

Chỉ sự lừa lọc và dối trá sợ kiểm tra. Sự thật mời gọi nó.

Fraud and falsehood only dread examination. Truth invites it.

~*~

Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tưoi đẹp bao trùm lên mọi vật.

Truth, like light, blinds. Falsehood, on the contrary, is a beautiful twilight that enhances every object.

~*~

Sự thật không hấp dẫn có thể lời nói dối ly kỳ làm lu mờ.

An unexciting truth may be eclipsed by a thrilling lie.

~*~

Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.

History books that contain no lies are extremely dull.

~*~

Không có sự dối trá, nhân loại sẽ diệt vong vì tuyệt vọng và buồn chán.

Without lies humanity would perish of despair and boredom.

~*~

Lịch sử là gì? Sự dối trá mà tất cả mọi người đều đồng ý…

What is history? The lie that everyone agrees on…

~*~

Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta; chính chúng ta tự lừa dối mình.

Nature never deceives us; it is we who deceive ourselves.

~*~

Sự giả dối có vô vàn biến thể, nhưng sự thật chỉ có một thể tồn tại duy nhất.

Falsehood has an infinity of combinations, but truth has only one mode of being.

~*~

Nếu một người rồi sẽ mang tiếng nói dối, hắn cũng nên nỗ lực để xứng đáng với cái danh đó.

If one is to be called a liar, one may as well make an effort to deserve the name.

~*~

Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc.

Violence can only be concealed by a lie, and the lie can only be maintained by violence. Any man who has once proclaimed violence as his method is inevitably forced to take the lie as his principle.

~*~

Sự đau đớn buộc ngay cả người trong sạch cũng phải nói dối.

Pain forces even the innocent to lie.

Ai lừa gạt anh thường xuyên như chính bản thân anh?

Who had deceived thee so often as thyself?

~*~

Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực.

Tricks and treachery are the practice of fools, that don’t have brains enough to be honest.

Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.

Half a truth is often a great lie.

~*~

Không gì giả dối hơn tỏ vẻ nhún nhường. Thường thì nó chỉ là sự cẩu thả trong quan điểm, và đôi khi là khoe khoang gián tiếp.

Nothing is more deceitful than the appearance of humility. It is often only carelessness of opinion, and sometimes an indirect boast.

~*~

Khi một người không thể tự lừa dối chính mình, anh ta hiếm khi có thể lừa dối người khác.

When a person cannot deceive himself the chances are against his being able to deceive other people.

~*~

Một trong những sự khác biệt nổi bật nhất giữa mèo và lời nói dối là mèo chỉ có chín mạng thôi.

One of the most striking differences between a cat and a lie is that a cat has only nine lives.

~*~

Thực tế thì cứng đầu, nhưng số liệu lại dễ uốn nắn.

Facts are stubborn, but statistics are more pliable.

~*~

Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận mình là kẻ dối trá.

A man is never more truthful than when he acknowledges himself a liar.

~*~

Người nào nói dối không có trái tim trong trắng, và không thể nấu súp ngon.

Anyone who tells a lie has not a pure heart, and cannot make a good soup.

~*~

Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.

~*~

Dễ dãi với sự dối lừa là điều nhục nhã.

It is an affront to treat falsehood with complaisance.

Đôi khi lời nói dối của những người ta yêu thương làm giảm bớt cho ta phiền muộn hơn là những lời nói thật.

Sometimes we are less unhappy in being deceived by those we love, than in being undeceived by them.

~*~

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.

~*~

Không ai tin kẻ dối trá, kể cả khi hắn nói sự thật.

A liar will not be believed, even when he speaks the truth.

~*~

Khi một lời nói dối bị thế giới bắt gặp, nó bị tìm cách thủ tiêu với nỗ lực tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đập vào đầu nó cho tới khi nó dường như đã tan tác cả linh hồn, và hãy nhìn xem! ngày hôm sau nó đã lại nhơn nhơn khỏe mạnh.

When the world has got hold of a lie, it is astonishing how hard it is to kill it. You beat it over the head, till it seems to have given up the ghost, and behold! the next day it is as healthy as ever.

Võ Thị Phương Thanh @ 18:01 30/01/2013

Số lượt xem: 3667

65+ Câu Nói Về Duyên Số, Duyên Nợ, Sự Tình Cờ Trong Cuộc Sống

Danh Ngôn Về Chờ Đợi

Những Câu Nói Hay Của Bts ❤️ ❤️

Châm Ngôn Gđpt Việt Nam : Bi

Bộ Sưu Tập Những Câu Nói Hay Về Bóng Đá Độc Nhất Vô Nhị

69 Câu Danh Ngôn Cuộc Sống, Danh Ngôn Hay Cuộc Sống Hàng Ngày

Những Lời Chào Ngày Mới Hay Nhất, Nhiều Người Dùng

Tổng Hợp Những Stt Chào Ngày Mới Hay Nhất Dành Cho Một Nửa Yêu Thương

Stt Mưa Buồn Cực Hay Hợp Với Tâm Trạng Buồn Vui Tháng 8/2020

Những Câu Nói Hay Của Giới Trẻ

301 Câu Nói Hay Bá Đạo Của Giới Trẻ Đang Hot Rần Rần Trên Facebook Zalo

Danh ngôn là nguồn tri thức sống để mọi người xem và cảm nhận về mọi thứ xung quanh ta. Cuộc sống và tình yêu là hai chủ đề đang được khắc họa rõ nét nhất qua từng câu danh ngôn châm ngôn hàng ngày. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ đến các bạn những câu danh ngôn cuộc sống hàng ngày ý nghĩa nhất.

Danh ngôn cuộc sống là kho báu có giá trị vô giá cho tâm hồn nhân loại, những người thích đọc sách hay xem những trích dẫn và những câu danh ngôn luôn có một tấm lòng bao dung hơn trong cuộc sống, góc nhìn thoáng hơn và không tính toán. Do vậy họ thường nhận xét cuộc đời xung quanh và cuộc sống hàng ngày qua những câu danh ngôn ý nghĩa, cùng xem những câu danh ngôn cuộc sống hay ý nghĩa bên dưới đây nhé.

Danh Ngôn Cuộc Sống – Lời Hay Ý Đẹp

Qua từng câu danh ngôn mang theo những đặc thù riêng nhưng vẫn đúc tích ngắn gọn nhưng vẫn chứa đủ ý nghĩa, các bạn có thể xem những bài viết danh ngôn về phụ nữ những câu danh ngôn hay về tình yêu và danh ngôn nói về sự thành công mà chúng tôi gửi đến các bạn trước đó. Một lần nữa những câu danh ngôn về cuộc sống hàng ngày dưới đây sẽ giúp bạn nhìn lại gần nửa cuộc đời mình nhé.

1. Gia đình hạnh phúc như là một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu dành cho mọi thành viên trong gia đình sau khi đã nỗ lực làm mọi điều có thể hoặc không mong muốn để cho mọi người biết rằng gia đình chúng tôi đang hạnh phúc!

2. Dù bạn nghĩ cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ như thế nào đi nữa, hãy thức dậy mỗi ngày và cảm ơn cuộc sống. Ở những nơi khác, nhiều người vẫn đang đấu tranh để tồn tại.

3. Tình yêu tôi dành cho anh là duy nhất nhưng một khi đã mất đi rồi thì khó mà tìm lại được, đừng nghĩ yêu nhiều sẽ không từ bỏ được, đôi khi im lặng lại còn đáng sợ hơn bất cứ hành động nào, cho nên đừng bao giờ nghĩ tôi không nói là tôi ngu, tôi không biết gì hết, lầm rồi đó anh ơi.

4. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều mang một phần nào ý nghĩa cho cuộc đời bạn,nên hãy trân trọng mọi thứ,và dù đánh mất tất cả cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin và nụ cười trên gương mặt.

5. “Thành công là một hành trình, chứ không phải là điểm đến.”

Bạn có đang đi trên hành trình này không? Hành trình của chúng ta sẽ có rất nhiều điểm đến. Hãy cùng nhìn lại chặng đường đã qua và cùng nhau cố gắng hơn nữa bạn nhé!

Mỗi câu danh ngôn hay về cuộc sống đều mang đến những lời hay ý đẹp, những bài học quý giá, những giá trị khang hiếm trong cuộc sống mỗi chúng ta. Những câu danh ngôn sẽ dậy cho chúng ta một cuộc sống đẹp hơn khi biết mỉm cuời, biết khen người khác và nhẫn nhịn, tức giận ít đi, luôn biết cảm ơn, sức mạnh của tâm niệm… tất cả giúp chúng ta có cuộc sống hàng ngày đẹp không chỉ chúng ta mà mọi người xung quanh.

Cuộc sống luôn có nhiều điều trắc trở, không chỉ có áp lực, sự tha hóa và mệt mỏi khi phải cố gắng kím sống nới đất chật người đông này. Mà còn đến ngay từ bản thân chúng ta, khi mà lòng kiên trì và sự nhẫn nại là không có, khi mà niềm tin lạc mất nơi chính bản thân mình… những cái đó rất là đáng sợ. Cùng xem những câu danh ngôn về cuộc sống dưới đây và xem thêm: danh ngôn về cuộc sống gia đình và những câu danh ngôn ý nghĩa về mẹ nhé.

6. Nếu như bạn dám ước mơ và cố gắng theo đuổi nó,thì cả vũ trụ này sẽ mang những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.

7. Trong cuộc sống, người hạnh phúc và người không hạnh phúc đôi khi chỉ khác nhau ở Thái Độ Sống.

8. Đừng bao giờ lo sợ trước tương lai, nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, thì một ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn…

9. Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng đôi khi có những chuyện rất quan trọng, chúng ta vẫn không tài nào giữ được .

10. Con người ta có ba cái đầu: một cái do bẩm sinh, một cái có được từ trong sách, một cái có được từ trong cuộc sống.

11. Người khôn ngoan là người biết lắng nghe ,tiếp thu,thực hiện những điều tốt, điều hay và chối bỏ những điều xấu, điều dở.

12. Đáng chê trách lớn nhất là sự hèn nhát, đáng khinh bỉ lớn nhất là sự hèn hạ, đáng khen ngợi lớn nhất là sự dũng cảm xả thân vì nghĩa, sự cống hiến, biết hi sinh vì người khác, mình vì mọi người.

13. Không ai phục nhau ở học vị, bằng cấp mà phục nhau ở chí khí, phục nhau ở tài đức vẹn toàn.

14. Cuộc sống đâu đâu cũng đều có cạm bẫy, nếu chưa từng va chạm, bạn sẽ mãi không bao giờ hiểu được cuộc sống là gì…

15. Hãy khép lại quá khứ u buồn, đau khổ nhưng đừng quên quá khứ tội lỗi, lỗi lầm( nếu có) để còn biết mà sửa chữa lỗi lầm.

16. Đừng ngồi một chỗ mà ân hận, sám hối tội lỗi, lỗi lầm mà hãy làm những việc thiện, tốt để chuộc lại tội lỗi, lỗi lầm của mình.

17. Đọc kinh mà vẫn làm điều xấu thì phật chẳng thương. Sám hối tội lỗi mà vẫn tái phạm làm trời tức giận.

18. Anh hùng không kể công nhiều hay ít. Tài trí không kể mưu ít hay nhiều.

19. Nhỏ nhen (nhỏ nhoi) là kẻ hay nói xấu, mách lẻo chuyện của người khác. Cao thượng là người biết bao dung, tha thứ và làm nhiều việc tốt cho mọi người,mình vì mọi người.

20. Làm điều ác, trời không dung,

người oán hận. Làm điều tốt, trời không phụ, phật thương tình.16. Hãy luôn là chính mình và biết vượt lên chính mình.

21. Tội lỗi sớm hay muộn sẽ bị trừng phạt. Có tội phải bị trừng phạt, pháp luật phải nghiêm, quan phải thanh liêm thì dân chúng mới phục, mới trị được thiên hạ.

22. Bao che, dung túng cho tội lỗi là muốn xấu cho người khác, là ghét, là điều đáng chê trách. Bảo vệ cho công lý, lẽ phải là làm điều tốt cho người khác, là thương, là điều được mọi người hoan nghênh, khen ngợi.

23. Đôi khi bạn xây nên bức tường, không phải vì để tránh người ngoài, mà để xem ai đủ khả năng để bạn gỡ bỏ bức tường đó.

24. Tội lỗi nào sớm hay muộn cũng bị trừng phạt, cũng được đưa ra ánh sáng, không thoát được tội lỗi cho dù có chức quyền to đến đâu và tiền nhiều đến mấy cũng không thoát khỏi bàn tay công lý ( đừng có chạy án mà làm gì). Thiên võng khôi khôi ( Lưới trời lồng lộng). Tuy thưa bất lậu(Tuy thưa mà khó lọt:khó lọt trôi, thoát tội).

25. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là sự thắng lợi mà là sự cố gắng nỗ lực. Điều cơ bản nhất không phải là giành được chiến thắng mà là chiến đấu hết mình.

26. Lá lành dùm lá rách, lá rách dùm lá tả tơi, có chi đâu phải phủ phàn, giúp được người là công Đức của ta… Hãy mở rộng vòng tay . Một miếng khi đối bằng một gói khi no đó các bạn.

27. Nhìn lại cuộc đời cho ta thấy chúng ta rất may mắn khi sinh ra và lớn lên tại quê hương mình. Hãy mang những may mắn này giúp đỡ va chia sẽ cho những người bất hạnh và không may mắn!!!

28. Đồng tiền chi phối hoàn toàn nhận thức và cách hành sử của con người, nó luôn thách thức áp đặt lương tâm của nhân loại, của con người, và sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là tình thương đồng loại đâu, đến anh em ruột thit còn chưa chak đã có tình thương huống chi là những đồng loại sung quanh.

29. Trong một xã hội mà lòng ích kỷ và sự tự tôn thường được đặt cao hơn những giá trị còn lại, không có mấy người kỳ vọng vào lòng tốt của người khác. Vì sau tất cả, công bằng mà nói thì đời vốn không bằng.

30. Khi ta bóc trần họ, nhiều người nhảy vào ném đá ta tơi tả. Rồi khi họ tự lộ bản chất ra, nhiều người quay ra ném đá họ và khi đó ta chỉ là quá khứ chẳng ai còn nhớ.

Vòng xoáy của cuộc đời đưa chúng ta đên muôn vàn khó khăn, trắc trở và sai lầm trong cuộc sống, nhưng rồi mỗi nguời lại thể hiện một thái độ khác nhau. Cùng xem những câu danh ngôn cuộc sống ở trên để tìm ra chân lý của cuộc sống hàng ngày các bạn nhé.

[Bst] Những Câu Nói Hay Về Thuốc Lá Chất Phát Ngất

1000+ Câu Nói Hay Về Biển Dạt Dào Bao Cảm Xúc Yêu Đương

Những Câu Chúc Ngủ Ngon Hay Nhất Dành Cho Người Yêu

Những Câu Nói Chia Tay Người Yêu Đầy Xúc Động, Buồn Tận Cõi Lòng

Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Đau Khổ Hay Nhất !!!