Danh Ngôn Tiếng Anh Về Thành Công / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Thành Công

--- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Thương Mại Buôn Bán
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Cái Chết Hay Nhất !!!
 • Danh Ngôn Về Lòng Thương Người
 • Những Câu Nói Hay Về Lòng Yêu Nước: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Lòng Ái Quốc
 • Danh ngôn tiếng Anh về thành công sẽ là một kho tàng những từ vựng, cụm từ, ngữ pháp tiếng Anh tốt cho các bạn học tiếng Anh. Những câu danh ngôn tiếng Anh về thành công hay nhất và ý nghĩa nhất sẽ được cập nhật ngay sau đây giúp các bạn có được những kiến thức mới và những câu nói hay.

  Danh ngôn tiếng Anh về thành công

  Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

  – He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise.

  Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.

  – Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

  Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

  – You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

  Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

  – To be a winner, all you need to give is all you have.

  Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

  Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

  – Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

  Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

  – It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

  Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

  – I think if you do something and it turns out ptty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just p out what’s next.

  Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

  – To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

  Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

  – The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

  Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

  – All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

  Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

  – The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

  Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

  – There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

  Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

  – The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

  Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

  – A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

  Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

  – Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

  Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

  – I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that pcedes what the world calls success.

  Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

  – Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

  Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

  – Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

  Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

  – Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

  Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

  – Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

  Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

  – Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

  Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

  Related Posts:

  1. Danh ngôn tiếng Anh về trẻ em thú vị nhất
  2. Danh ngôn tiếng Anh về tương lai hay nhất
  3. Danh ngôn tiếng Anh về thầy cô ý nghĩa nhất
  4. Danh ngôn tiếng Anh về thời gian

  --- Bài cũ hơn ---

 • 49+ Câu Danh Ngôn Cuộc Sống Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • 20 Câu Nói Hay Muôn Đời Giá Trị Của Các Vĩ Nhân Thế Giới
 • Những Câu Danh Ngôn 20/11 Ý Nghĩa Trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam
 • Những Câu Nói Hay Khi Chia Tay Người Yêu Xúc Động Nhất
 • Học Tiếng Anh Qua Các Câu Danh Ngôn Hay Về Tình Bạn Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng Geo
 • Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Sự Thành Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Cười Nhiều Thêm Mỗi Ngày Với Châm Ngôn Tiếng Anh Về Nụ Cười
 • Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Chủ Đề Tiền Bạc
 • 10 Danh Ngôn Tiếng Anh Về Sức Khỏe Của Người Nổi Tiếng
 • Châm Ngôn Tiếng Anh Ý Nghĩa Về Tương Lai Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng Geo
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Niềm Tin
 • Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

  Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

  I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

  Thomas Edison

  ~*~

  Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

  How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

  Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

  Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

  Helen Keller

  ~*~

  Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

  Winston Churchill

  ~*~

  Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

  Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

  Albert Schweitzer

  ~*~

  Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

  Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

  William Arthur Ward

  ~*~

  Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

  Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

  Helen Keller

  ~*~

  Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

  Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

  Dale Carnegie

  ~*~

  Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

  I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that pcedes what the world calls success.

  Thomas Edison

  ~*~

  Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

  Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

  Brian Tracy

  ~*~

  Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

  A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

  Elbert Hubbard

  ~*~

  Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

  The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

  Brian Tracy

  ~*~

  Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

  There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

  Mark Twain

  ~*~

  Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

  The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

  Mark Twain

  ~*~

  Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

  All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

  Brian Tracy

  ~*~

  Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

  The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

  Elbert Hubbard

  ~*~

  Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

  To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

  Voltaire

  ~*~

  Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

  I think if you do something and it turns out ptty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just p out what’s next.

  Steve Jobs

  ~*~

  Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

  It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

  William James

  ~*~

  Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

  Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

  Biz Stone

  ~*~

  Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

  Khuyết danh

  ~*~

  Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

  To be a winner, all you need to give is all you have.

  Khuyết danh

  ~*~

  Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

  You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

  Albert Camus

  ~*~

  Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

  Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

  Henri Frederic Amiel

  ~*~

  Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.

  He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise.

  Khuyết danh

  ~*~

  Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

  Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head.

  Grantland Rice

  Cùng Danh Mục:

  Liên Quan Khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hình Ảnh Câu Danh Ngôn Hay
 • 20 Triết Lý Hay Về Tình Yêu
 • 20 Câu Nói Triết Lý Về Tình Yêu
 • 45 Câu Danh Ngôn Tình Bạn, Châm Ngôn
 • Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Hay Nhất Của 10 Ceo Nổi Tiếng Thế Giới
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Sự Thành Công Và Thất Bại

  --- Bài mới hơn ---

 • Ola Me Về Tình Yêu Hay Nhất, Buồn Nhất, Dễ Thương Nhất
 • Những Status Buồn, Stt Tâm Trạng Về Cuộc Sống, Tình Yêu Hay Nhất
 • Top 250 Stt Thả Thính Mùa Đông Chất Nhất Tháng 8 2022
 • Tổng Hợp Những Lời Chúc 20/10 Cho Cô Giáo Bằng Tiếng Anh, Lời Chúc Ngà
 • Lời Chúc Buổi Sáng Bằng Tiếng Anh Hay Nhất,ý Nghĩa Nhất
 • Danh ngôn tiếng Anh với những từ ngữ và câu văn hoàn chỉnh là những tài liệu giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn. Những câu danh ngôn tiếng Anh về sự thành công và thất bại sau đây sẽ giúp các bạn có thêm những câu tiếng Anh hay và ý nghĩa cho quá trình học tập của mình. Hãy cùng học những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sự thành công và thất bài nhé!

  Danh ngôn tiếng Anh về sự thành công và thất bại

  – Many people dream of success. Success can only be achieved through repeated failure and introspection. In fact, success repsents the 1% of your work that results from 99% that is called failure.

  Nhiều người ước mơ được thành công. Thành công chỉ có thể đạt được qua thất bại và sự nội quan liên tục. Thật ra, thành công thể hiện 1% công việc ta làm – kết quả có được từ 99% cái gọi là thất bại.

  – No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.

  Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.

  – The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

  Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là cái đích chúng ta nhắm tới quá cao và chúng ta không đạt tới, mà là cái đích chúng ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt được nó.

  – What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals.

  Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.

  – Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

  Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

  – I have learned more from my failures than from my success.

  Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.

  – The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.

  Thế giới đầy rẫy sự dư dả và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc rây thay vì một chiếc xe bồn… một thìa uống trà thay vì một chiếc máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.

  – Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.

  Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết

  – There are two kinds of people in this world: those who are looking for a reason and those who are finding success.

  Those who are looking for a reason always seeking the reasons why the work is not finished. And people who find success are always looking for reasons why the work can be completed.

  Có hai loại người trên thế giới này, đó là những người tìm kiếm nguyên nhân và những người đi tìm thành công.

  Loại người tìm kiếm nguyên nhân luôn luôn cố tìm cho ra những nguyên nhân tại sao công việc không được hoàn thành. Còn những người đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu những lý do tại sao công việc có thể hoàn thành.

  – There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

  Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

  Vị trí của tôi ngày hôm qua

  – I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.

  Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.

  – In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.

  Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.

  – The winner says, “Let me do it for you”.

  The loser says, “That is not my job”.

  Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói: “Đó không phải là việc của tôi”.

  – People who fail to succeed usually get stopped by frustration. All succesful people learn that success is buried on the other side of frustration. Unfortunately, some people don’t get to the other side.

  Những người không đạt được thành công thường bị tâm trạng thất vọng chặn lại. Tất cả những người thành công đều biết rằng thành công được che giấu ở mặt bên kia của sự thất vọng. Thật không may, một số người không đến được mặt bên đó.

  – When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work.

  Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc nhiều hơn gấp 10 lần.

  Đó là những câu danh ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa giúp các bạn trong quá trình học tiếng Anh của mình. Hãy ghi lại và học tiếng Anh hiệu quả hơn nhé!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Những Câu Nói Hay Về Thời Gian Khiến Bạn Phải Giật Mình Suy Ngẫm
 • Những Câu Stt Hay Về Tình Bạn Thân Ngắn
 • Lời Chúc Valentine 14/2 Tặng Bạn Trai Cảm Động Ngọt Ngào Lãng Mạn
 • Lời Chúc Valentine Tặng Bạn Trai, Lời Chúc 14/2 Tặng Bạn Trai Hay Nhất
 • Ca Dao Tục Ngữ Về Duy Tâm Chủ Quan
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Ý Nghĩa Về Thành Công Và Thất Bại

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Stt Hay Về Tình Bạn
 • Stt Hay Khi Đăng Ảnh Người Yêu Lên Mạng Xã Hội Nhận Triệu Like
 • Những Status Buồn Và Bài Thơ Hay Về Con Gái Đi Lấy Chồng Xa Sâu Sắc Nhất
 • Cập Nhật Những Câu Stt Yêu Xa Hay Và Cảm Động Nhất Năm 2022
 • Những Câu Nói Bất Hủ Về Tình Yêu Hay Nhất Thế Giới Có Thể Giúp Bạn Thoát Kiếp Fa
 • Thành công và thất bại luôn song hành trong cuộc sống. Mỗi sự thành công đều là thành quả sau một loạt nỗ lực, kiên trì không ngừng của bạn. Các câu danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại sau sẽ đem lại cho bạn nhiều bài học chân thực của cuộc sống.

  Danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại

  Hãy học cách hài lòng với những gì bạn có trong khi bạn theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

  Tôi đã học được nhiều điều từ những thất bại của mình hơn là từ thành công

   The world is full of abundance and opportunity, but far too many people come to the fountain of like with a sieve instead of a tank car… a teaspoon instead of a steam shovel. They expect little and as a result they get little.

  Thế giới đầy rẫy sự giàu có và cơ hội, nhưng có quá nhiều người đến với suối nguồn của cuộc sống mà chỉ mang theo một chiếc sàng thay vì một chiếc xe tăng… một thìa uống trà thay vì một cỗ máy xúc. Họ mong đợi ít và kết quả là họ nhận được ít.

  Không ai có được bảo đảm chắc chắn sẽ thành công. Tất nhiên, những nhân tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, xưa cũ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lập kế hoạch tốt và sự kiên trì.

  Thành công là khả năng đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không bị mất đi nhiệt huyết.

  Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả tốt đẹp của mình.

  Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã tiến gần hơn so với vị trí của tôi vào ngày hôm qua.

   It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong; but it is a better thing to be loved of many friends.

  Giàu có là một điều tốt, khỏe mạnh cũng là một điều tốt; nhưng điều tốt hơn nữa là được nhiều bạn bè yêu quý.

  Trong cuộc đối đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.

  Những điều vĩ đại được thực hiện qua sự can đảm nhiều hơn là bằng sự khôn ngoan.

  Bạn tâm đắc nhất với câu nào trong “Danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về thành công và thất bại“? Đây đều là những câu nói tiếng anh hay và ý nghĩa để bạn suy ngẫm về cuộc sống, công việc cũng như rất nhiều điều khác nữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nhắn Tin Nói Chuyện, Tỏ Tình, Làm Quen Với Bạn Gái Hài Hước
 • Những Câu Status So Deep Cực Hay Cho Hội Sống Ảo
 • Chia Tay Tuổi Học Trò: Thời Gian Ơi Xin Hãy Ngừng Trôi!
 • Top 10 Câu Nói Lời Hay Ý Đẹp Về Tình Anh Em Ruột Thịt Sâu Sắc Ý Nghĩa Cảm Động !
 • Những Câu Nói Hay Về Tiền Bạc Nhất Định Phải Biết
 • Danh Ngôn Về Sự Thành Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tâm Trạng Buồn Chán: 24+ Stt, Danh Ngôn Hay
 • Những Status Hài Hước “nói Xấu” Vợ Của Các Ông Chồng
 • Khi Đàn Ông Nói Xấu Vợ
 • Danh Ngôn Nụ Cười Tiếng Anh
 • Danh Ngôn Về Nước Hoa 3 (Tt)
 • Ngày đăng: 18/04/2015, 11:00

  Những câu danh ngôn nói về sự thành công * * * Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có một lời bào chữa nào . C.Xanbot Hãy học cách sống vượt thành công của người khác A.Fuirstenbeg Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào. A.Lincol n Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp A schwarzenegger Không có nghèo gì bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí. Uông Cách Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình. Goethe Bí quyết của sự thành công – nếu có – đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình Henry Ford Những ý tưởng cao đẹp là vốn liếng chỉ sinh lợi trong tay những người tài năng. D. Rivarol. Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay Lord Chesterfield Nếu không vấp phải một trở ngại nào nữa, tức là bạn đã đi chệch đường rồi đó. M. Ghenin Kẻ nào không muốn cúi xuống lượm một cây kim thì không đáng có một đồng bạc. Ngạn ngữ Anh Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến A.Moravia Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai. Bill Gates Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá. Mirko Gomex Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi Nếu “điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ dễ của nó Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông Khẩu hiệu dẫn đến thành công là :” áp dụng – thích nghi – Cải tiến” Hỏi bất kỳ kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời: Thành công là nhờ may mắn Nhiều người làm việc chỉ vì họ phải làm việc thì sẽ không bao giờ tiến bước Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Chỉ có thành công duy nhất – đó là có khả năng sống cuộc sống của mình theo cách mình muố n Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại N gười có học không phải là người biết nhiều mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết Marius Grout Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi B.Franklin Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc La Bruyere Tôi còn những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ Nền không chắc mà tường cao thì sự sụp đổ nằm sẵn nơi đó rồi Hậu Hán Thơ Thành đạt không phải ở người giúp đỡ mà chính do lòng tự tin A. Braham Lincoln Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng Marc aurele Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông Nguyễn Thái Học Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho đồng loại nhiều nhất. Kinh coran Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại Francois Mauriac Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm Jean Ronstard Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả Aristot Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết Julien Green Nếu tôi biết điều gì tôi muốn tôi sẽ biết hơn điều gì tôi làm Benjamin Constant Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi Afred de Vigny Các yếu tố của nghệ thuật học tập là ý chí, trật tự và thời gian M. Prévost Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó Schiller Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhưng cho tất cả Saint J.Chrysistome Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết La Rochefoucould Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất Platon Kẻ hoang phí sẽ là kẻ ăn mày trong tương lai. Kẻ tham lam là kẻ ăn mày suốt đời Ngạn ngữ Balan Học trò xoàng xĩnh là học trò không vượt được thầy Léonard de Vinci Hãy tham khảo ý kiến người khác cho kỹ càng trước khi bắt tay vào việc, và khi đã quyết định rồi thì hãy hành động ngay tức khắc Sallust Ba cái nền tảng của học vấn là: nhận xét nhiều, từng trải nhiều và học tập nhiều Catherall Biết điều mà ai cũng biết là không biết gì hết. Cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết R. Gourmont Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất G.Lichtenberg Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật. Không thành thật, không có phương pháp nào đắc dụng với bạn hết E. Wheeler Câu trả lời gọn nhất là hành động Goethe Đường tuy gần không đi không bao giờ đến, việc tuy nhỏ không làm chẳng bao giờ nên Tuân Tử Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau Tục ngữ Anh Đừng cho rằng cơ hội sẽ gõ cửa nhà bạn hai lần Đời người được đo bằng tư tưởng và hành động chứ không phải bằng thời gian Emerson Lý tưởng ấp ủ trong tâm trí sẽ tạo nên những hành vi phù hợp với lý tưởng E. Hubbart Người anh hùng vĩ đại nhất là người làm chủ được những ước mơ của mình Bhartrihary Nếu bạn muốn giầu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải học cách sử dụng đồng tiền. B. Franklin Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình Anita Hill Đừng để ai phiền trách bạn. Trong một việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổi lỗi cho ai Earvid Johnson Nếu chẳng may bạn phạm lỗi lầm, kể cả những lỗi lớn, hãy nhớ rằng luôn luôn có cơ may khác cho bạn chuộc lỗi . Những câu danh ngôn nói về sự thành công * * * Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có một lời bào chữa nào . C.Xanbot Hãy học cách sống vượt thành công của người. giờ biết hết năng lực của mình. Goethe Bí quyết của sự thành công – nếu có – đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của. trước lúc rạng đông Khẩu hiệu dẫn đến thành công là :” áp dụng – thích nghi – Cải tiến” Hỏi bất kỳ kẻ thất bại nào bạn cũng nhận được câu trả lời: Thành công là nhờ may mắn Nhiều người làm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Về Năm Mới Và Mùa Xuân
 • Những Câu Nói Hay Về Cơ Hội: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Về Nghị Lực Sống!
 • Những Câu Danh Ngôn Nổi Tiếng Nhung Cau Danh Ngon Noi Tieng Doc
 • Những Câu Nói Hay Về Buồn: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Về Sự Cố Gắng Và Thành Công Giúp Bạn Học Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Con Người
 • Giang Sơn Dễ Đổi Bản Tính Khó Dời, Bản Tính Con Người Có Thay Đổi Được Không
 • Giang Sơn Dễ Đổi, Bản Tính Khó Dời
 • Những Câu Nói Hay Của Người Nổi Tiếng Đậm Triết Lý
 • Sửa Nhà Cũ Của Tt Nguyễn Văn Thiệu Để Đón Du Khách
 • Những câu danh ngôn tiếng Anh về sự cố gắng và thành công giúp bạn học tiếng Anh

  Học tiếng Anh qua các danh ngôn không chỉ có được khối lượng từ vựng phong phú mà nó còn giúp bạn trở thành người khéo ăn khéo nói trong khi giao tiếp với người nước ngoài,đối tác hay đồng nghiệp.

  Trong bài viết hôm nay, Royal English gửi đến bạn những câu danh ngôn tiếng Anh về sự cố gắng thành công giúp bạn học tiếng Anh mỗi ngày.

  1.Genius is one percent inspiration and ninety- nine percent perspiration

  Thiên tài là một phần trăm và 99 phần trăm đổ mồ hôi

  2.Where there is a will, there is a way

  Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

  3.On the way to success, there is no trace of lazy men

  Trên con đường thành công không có bước chân của kẻ lười biếng

  4.I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying

  Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở việc gì đó, nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng

  5.A winner never stops trying

  Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức

  7.Set your target and keep trying until you reach it

  Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng cho đến khi bạn đạt được nó

  8.Strive not to be a success, but rather to be of value

  Hãy phấn đấu để mình có ích chứ không phải để thành công

  9.To succeed in life, people need 2 things: confident and ignorance

  Để thành công trong cuộc sống này,bạn cần 2 điều: tự tin và ngu dốt

  10.Success isn’t final, failure isn’t fatal: it’s the courage to continue that counts

  Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại cũng không phải là đường cùng, bạn can đảm đi tiếp là điều quan trọng nhất

  11.Develop success from failures. Failure and discouragement are 2 of the surest stepping stones to success

  Hãy trồng cây thành công từ những hạt thất bại. Thất bại và sự chán nản chính là bước đệm thúc đẩy bạn đến thành công

  12.I have not failed. I have just found 10000 ways that will not work

  Cách tốt nhất mà ta có thể thành công trong cuộc đời này là hãy hành động như những gì ta khuyên nhủ người khác.

  14.To be a winner, all you need to give is all you have

  Để trở thành người chiến thắng, bạn cần phải làm là cho đi tất cả những gì bạn có

  15.He has never been very successful. When opportunity knocks, he always complains about ít noise

  Anh ta chưa bao giờ thật sự thành công vì mỗi lần cơ hội gõ cửa nhà anh ta thì anh ta lại đi phàn nàn về tiếng ồn của nó mà không biết tận dụng nó

  16.The key to success is to focus the conscious mind on things you desire not things you fear

  Hi vọng các bạn có thể tìm thấy một châm ngôn sống của chính mình thông qua chúng

  Liên hệ : 0866858900 để được giải đáp mọi thắc mắc

  Trung tâm tiếng anh Royal English

  Địa chỉ : 360 Nguyễn Lương Bằng, tầng 3 tòa nhà Hòa Xá, TPHD.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tiếng Anh Qua Những Câu Châm Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Về Cuộc Sống Hằng Ngày Hay Và Ý Nghĩa
 • Giải Thích Câu Tục Ngữ: Thời Gian Là Vàng Bạc
 • Những Câu Nói Bất Hủ Của Người Nổi Tiếng Đáng Suy Ngẫm
 • Những Câu Châm Ngôn Hay Bất Hủ Ý Nghĩa Nhất Về Cuộc Sống
 • Câu Danh Ngôn Về Thành Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Hay Về Cha
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Thay Đổi Hay Nhất !!!
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Ngắn
 • Châm Ngôn Tình Bạn Hay
 • 999+ Châm Ngôn Về Tình Bạn Hay Và Đáng Suy Ngẫm Nhất
 • 6. Khi bạn là người thành công nhất trong gia đình, trong khu phố, và trong tỉnh thành, ai cũng nghĩ bạn là Ngân Hàng Nhà Nước, và bạn phải tự tìm ra đâu là giới hạn.

  13. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại”.

  14. 10/05/2015 · Câu nói hay nhất về cuộc sống ý nghia, câu nói về cuộc sống giúp bạn tự tin và trưởng thành hơn * Top 20 câu châm ngôn truyền cảm hứng cho bạn 1.

  15. Hãy tham khảo những câu danh ngôn phụ nữ hay nhất sau đây để có thể hiểu được thế giới tâm hồn phái đẹp.

  17. Tổng hợp danh ngôn về sự nghiệp hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về thành công và sự nghiệp, những câu nói về sự nghiệp hay nhất.

  22. Loihayydep xin gửi đến các bạn độc giả yêu danh ngôn những câu danh ngôn về công việc hay nhất.

  28. Bạn không thể thành công trong công việc của mình nếu như không có sự hiểu biết rõ ràng về chúng, và dù bạn có thích công việc của mình hay không thì điều mà bạn vẫn luôn phải làm đó là không ngừng cố gắng và vươn lên.

  30. Tổng hợp những câu danh ngôn về thành công, sự nghiệp và cuộc sống, những câu nói truyền động lực và cảm xúc mạnh mẽ để bạn sống tốt hơn, cơ hội thành công ….

  31. Qua những câu danh ngôn về thành công ngắn gọn súc tích sau đây, hi vọng các bạn sẽ có động lực hơn trong cuộc sống này.

  32. Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

  37. Xin mời các bác cùng đoc những câu nói hay, danh ngôn ý nghĩa nói về sự thành công trong cuộc sống.

  40. Tổng hợp danh ngôn về sự nghiệp hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về thành công và sự nghiệp, những câu nói về sự nghiệp hay nhất.

  41. Tuyển tập các câu danh ngôn song ngữ ý nghĩa về thành công, những câu nói về thành công ý nghĩa và hay nhất, lời hay ý đẹp về thành công.

  42. 24/09/2012 · Những câu danh ngôn về thành công Được đăng bởi Unknown , vào lúc 22:10 Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có một lời bào chữa nào.

  46. 100 câu nói hay về công cha nghĩa mẹ mà con cái phải khắc cốt ghi tâm, hiểu về đức hi sinh cao cả của bậc sinh thành không gì có thể diễn tả hết thành lời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Nói Nổi Tiếng Của Itachi Bất Ngờ Được Xuất Hiện Trong Bảng Tin Vtv
 • Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất
 • Tuyển Tập Những Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn Hay, Ý Nghĩa
 • Những Châm Ngôn Thành Công Hay Nhất Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Danh Ngôn Tình Vợ Chồng
 • Danh Ngôn Hay Về Sự Thành Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Về Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Danh Ngôn Hay Nhất Về Tình Bạn
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Nhất Về Giáo Dục
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Tình Bạn Của Người Nổi Tiếng
 • Những Câu Nói Hay Về Bình Yên: 50+ Danh Ngôn Hay
 • DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG

  Thành công hai chữ mà chính là niềm khát khao mà đa số chúng ta ai cũng nỗ lực tìm kiếm trong cuộc sống. Thành công mang ý nghĩa khác nhau đối với từng người khác nhau.

  ~ Số đông người cảm thấy mình thành công khi họ đạt được những mục tiêu hay ước mơ to lớn, vĩ đại. Họ là triệu phú, họ sở hữu nhiều tài sản có giá trị như tiền bạc, nhà cửa, xe hơi, máy bay hay sở hữu nhiều Cty riêng, một chính trị gia hay một ca sĩ, người mẩu nổi tiếng, hay sỡ hữu một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước….

  ~ Số khác họ tin rằng họ thành công khi họ được xã hội và những người chung quanh công nhận tức là họ chỉ thành công khi thắng giải, đánh bại người khác hoặc được mọi người tung hô, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều fan, thành hoa hậu …

  ~ Số người khác chỉ cảm thấy thành công miễn là họ đã nỗ lực hết sức mình hàng ngày, bất kể kết quả ra sao hoặc người khác nghĩ gì cũng mặc.

  Thành công không phải là đích đến, mà là cả một cuộc hành trình! Bạn có thể thành công ngay từ hôm nay và thành công lại nối tiếp thành công!

  Mỗi ngày bạn cố gắng làm một điều gì đó có kết quả với mục tiêu đã định, thì bạn đã là người thành công từ ngày hôm ấy. Sau khi công việc bạn đã có kết quả mà bạn còn học hỏi điều mới mẻ, hoàn thiện mình hơn ngày hôm qua thì chắc rằng bạn sẽ thành công hôm nay và ngày mai sau khi bạn làm việc có kết quả thì bạn cũng sẽ thành công nữa vào ngày mai. Thành công lại nối tiếp thành công!

  Bạn không chỉ hài lòng về mình và cuộc đời mình vào cuối cuộc hành trình mà bạn nên hành động và hài lòng trong suốt cuộc hành trình bạn thực hiện mục tiêu và ước mơ của bạn mõi ngày.

  Các bạn cùng tham khảo những câu danh ngôn hay về thành công:

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 1

  Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

  The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 2

  Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

  How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 3

  Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

  A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 4

  Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 5

  Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

  We cannot insure success, but we can deserve it.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 6

  Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

  I think if you do something and it turns out ptty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just p out what’s next.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 7

  Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

  The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 8

  Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

  Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

  Brian Tracy

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 9

  Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

  All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 10

  Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

  For success, attitude is equally as important as ability.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 11

  Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

  You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 12

  Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

  To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 13

  Con đường dẫn đến thành công luôn luôn đang được xây dựng.

  The road to success is always under construction.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 14

  Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.

  To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 15

  Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó.

  Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 16

  Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.

  Men are born to succeed, not to fail.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 17

  Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

  Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 18

  Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

  People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

  Dale Carnegie

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 19

  Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

  Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 20

  Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

  I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 21

  Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

  I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that pcedes what the world calls success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 22

  Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

  To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 23

  Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

  There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 24

  Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

  Strive not to be a success, but rather to be of value.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 25

  Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

  Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 26

  Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

  Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 27

  Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.

  He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 28

  Sự nhiệt tình quan trọng hơn mọi tiện ích khác. Nó sẽ tìm được giải pháp khi dường như giải pháp không hề có, và nó sẽ đạt được thành công ở nơi mà người ta nghĩ không thể thành công.

  Enthusiasm is more important than any other commodity. It will find solutions when none are apparent, and it will achieve success where none is thought possible.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 29

  Mặt trời sẽ không rơi chỉ vì ngày hôm nay bạn vấp ngã, nhưng nó sẽ lại mọc để đi cùng bạn tới thành công.

  The sun won’t fall just because you fail today, but it will rise again to accompany you reach the success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 30

  Con đường dẫn tới thành công luôn luôn đang được xây dựng.

  The road is always under construction.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 31

  Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 32

  Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 33

  Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

  Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 34

  Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

  The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 35

  Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.

  To be successful, you’ve got to be willing to fail.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 36

  Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.

  The ladder of success doesn’t care who climbs it.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 37

  Con người chẳng bao giờ lên kế hoạch để thất bại; chỉ đơn giản là họ đã thất bại trong việc lên kế hoạch để thành công.

  Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 38

  Bạn không cần phải thức đêm để thành công; bạn chỉ cần tỉnh táo vào ban ngày.

  You don’t have to stay up nights to succeed; you have to stay awake days.

  Chưa rõ tác giả!

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 39

  Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

  To be a winner, all you need to give is all you have.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 40

  Hãy mang cả thành công của người khác trong giấc mơ của mình, vì thành công của chính mình.

  Include the success of others in your dreams for your own success.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 41

  Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

  Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  DANH NGÔN HAY VỀ SỰ THÀNH CÔNG SỐ: 42

  Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

  Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Hay Nhất Về Gia Đình
 • Thành Ngữ Tục Ngữ Hán Nôm Thông Dụng Nhất
 • Danh Ngôn Về Sự Nghèo Khó
 • Viết Phần Kết Bài Cho Đề 41 “chú Gà Chọi Bị Bỏ Rơi” Văn Lớp 10.
 • Nhận Biết Tướng Đi Của Gà Chọi Tìm Ngay Được Gà Hay
 • Danh Ngôn Sống Nói Về Những Người Nổi Tiếng Thành Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Thơ Yêu Xa, 50+ Chùm Thơ Tình Dành Cho Người Yêu Xa Thương Nhớ
 • 50 Câu Danh Ngôn Hay Nhất, Tình Yêu Buồn, Hạnh Phúc
 • Những Bài Thơ Hay Nhất Về Tình Yêu Đơn Phương Thầm Kín
 • 29 Stt, Bài Thơ Và Danh Ngôn Hay Về Miệng Đời Thế Gian Gian Ác
 • Những Câu Nói Hay Về Miệng Lưỡi Thế Gian
 • 2. Chúng ta là gì hôm nay là từ những ý nghĩ của ngày hôm qua, và cái hiện tại chúng ta nghĩ là đời sống của chúng ta ngày mai.

  Đời sống của chúng ta tạo nên do tâm của chúng ta. Đức Phật

  3. Đừng nhìn lại quá khứ, đừng mơ tưởng vào tương lai, hãy chú tâm ngay vào phút giây hiện tại. Đức Phật

  4. Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói. Nhưng đừng nói tất cả những gì bạn suy nghĩ. Dalarme

  5. Kẻ dốt khẳng định, người thông thái nghi ngờ, nhà hiền triết suy nghĩ. Aristote

  6. Không có gì giá trị hơn hôm nay. Bạn không thể sống lại ngày hôm qua, và ngày mai thì vẫn còn ngoài tầm với của bạn. Johann Wolfgang Von Goeth

  7. Quả là khó hiểu cái gì đã thúc đẩy con người khiến cho người đó xem công việc quan trọng kinh khủng như thế? Cho ai? Cho người đó?- Người ta sắp ra đi kia mà. Cho cộng đồng? Cho hậu thế? Không, đó vẫn là điều khó hiểu. Albert Einstein

  8. Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên. Bill Gates

  9. Bí quyết của sự thành công – nếu có – đó là khả năng tự đặt mình vào địa vị người khác và xem xét sự vật vừa theo quan điểm của họ vừa theo quan điểm của mình. Henry Ford

  10. Cuộc sống có hai quy luật cơ bản: thay đổi là điều không thể tránh được, và, mọi người thường chống lại sự thay đổi . Roger von Oech

  11. Hãy làm điều bạn thích và hãy thích điều bạn làm, như vậy bạn sẽ không thấy là bạn đang làm. Khuyết danh

  12.Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại. Colin Powell

  13. Hãy kết thúc mỗi ngày bằng cách hoàn thành những gì cần phải hoàn thành; sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra nhưng hãy nhanh chóng quên chúng đi. Ngày mai là một ngày mới, bạn sẽ bắt đầu nó một cách tươi sáng với tinh thần tập trung cao và không để chuyện quá khứ gây trở ngại. Ralph Waldo Emerson

  14. Hãy tránh xa những người coi thường tham vọng của bạn. Người nhỏ nhen sẽ làm như vậy còn những người vĩ đại sẽ khiến bạn cảm thấy mình cũng có thể trở thành người vĩ đại. Mark Twain

  15. Ngay từ bây giờ và sau này, hãy nghỉ ngơi và thư giãn. Làm việc liên tục có thể ảnh hưởng xấu tới phán đoán của bạn. Leonardo DaVinci

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Trí Tuệ: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Sâu Sắc Về Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Mục Tiêu: 50+ Danh Ngôn Hay
 • 100 Câu Nói Hay Về Nghị Lực Cuộc Sống Giúp Bạn Tự Tin Vượt Lên Chính Mình
 • Kho Tàng Danh Ngôn Cuộc Sống
 • Stt Thành Công, Danh Ngôn & 101 Câu Nói Hay Về Sự Thành Công Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Stt Tiền Bạc – 60 Dòng Triết Lý Hay Về Tiền Trong Tình Yêu Cuộc Sống
 • 111+ Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Giúp Bạn Vượt Qua Sóng Gió Cuộc Đời
 • Stt Nghi Ngờ – Danh Ngôn & 50 Câu Nói Ý Nghĩa Về Sự Nghi Ngờ!
 • [101] Stt Ngắn Về Tình Yêu Chân Thành Đậm Chất Lãng Mạn
 • Bst Câu Nói Hay Về Biển, Dạt Dào Cảm Xúc
 • Khi đọc bài viết 101 câu nói hay về sự thành công này, có lẽ trước đó các bạn đã xem qua những dòng status thất bại ý nghĩa rồi, tôi sẽ không nói thêm về thành công là gì hay thất bại là gì nữa. Mỗi chúng ta đều có một định nghĩa cho riêng mình về thành công hay thất bại, tuy nhiên, chung quy lại thì thành công vẫn là đích đến của mọi con đường, và thất bại là những ngã rẽ mà chúng ta không ai định trước, như bài trước đó tôi đã có nhắc tới. Hôm nay, để hiểu rõ hơn về sự thành công và định nghĩa cốt lõi của sự thành công qua những góc nhìn khác nhau, tôi đã tổng hợp bài viết này gồm 101 câu danh ngôn, status và những câu nói hay về sự thành công trong cuộc sống, tình yêu hay nhất cho các bạn tham khảo. Còn bây giờ, mời các bạn cùng xem qua và suy ngẫm những câu nói hay về thành công ý nghĩa nhất ngay sau đây. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những dòng trích dẫn thành công đáng giá này. Chúc các bạn vui vẻ bên những dòng status thành công và danh ngôn thành công trong cuộc đời hay!

  Status thành công hay trong cuộc đời và sự nghiệp

  1, Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

  – Strive not to be a success, but rather to be of value.

  Albert Einstein

  2, Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

  – To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

  Mark Twain

  3, Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

  – How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

  Elbert Hubbard

  4, Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

  – Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

  Helen Keller

  5, Người thành công biết học được từ sai lầm và thử lại theo cách khác.

  – The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.

  Dale Carnegie

  6, Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người.

  Thi Định Nhu

  7, Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

  – Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

  Helen Keller

  8, Những người thành công hỏi những câu hỏi hay hơn, và kết quả là họ có được câu trả lời hay hơn.

  – Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.

  Tony Robbins

  9, Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

  – Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

  Albert Schweitzer

  10, Người nào nhìn thấu cả sự sống và cái chết sẽ gặt hái được thành công nhiều nhất.

  – He who sees through life and death will meet with most success.

  Khuyết danh

  11, Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

  – I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that pcedes what the world calls success.

  Thomas Edison

  12, Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.

  – The ladder of success doesn’t care who climbs it.

  Frank Tyger

  13, Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

  – Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

  Brian Tracy

  14, Thành công thường chỉ cách ta một ý tưởng mà thôi.

  – Success is often just an idea away.

  Frank Tyger

  15, Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

  – To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

  Voltaire

  16, Danh ngôn về sự thành công, danh ngôn về mơ mộng, danh ngôn về tương lai, danh ngôn brian Tracy

  Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

  – All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

  Brian Tracy

  17, Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

  – There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

  Mark Twain

  18, Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

  – The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

  Brian Tracy

  19, Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

  – The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

  Mark Twain

  20, Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

  – The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

  Elbert Hubbard

  Câu nói hay về sự thành công trong tình yêu và cuộc sống

  21, Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

  – People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

  Dale Carnegie

  22, Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.

  – Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

  Dale Carnegie

  23, Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

  – We cannot insure success, but we can deserve it.

  John Adams

  24, Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

  – For success, attitude is equally as important as ability.

  Walter Scott

  25, Những ai cố gắng và liên tục cố gắng sẽ đạt được và duy trì được thành công.

  – Success is achieved and maintained by those who try and keep trying.

  W. Clement Stone

  26, Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

  – I think if you do something and it turns out ptty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just p out what’s next.

  Steve Jobs

  27, Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

  – Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

  Biz Stone

  28, Bạn không cần phải thức đêm để thành công; bạn chỉ cần tỉnh táo vào ban ngày.

  – You don’t have to stay up nights to succeed; you have to stay awake days.

  Khuyết danh

  29, Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

  – It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

  William James

  30, Để thành công, hãy chớp lấy cơ hội cũng nhanh như khi vội vã kết luận.

  – To succeed, jump as quickly at opportunities as you do at conclusions.

  Benjamin Franklin

  31, Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

  – You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

  Albert Camus

  32, Hãy mang cả thành công của người khác trong giấc mơ của mình, vì thành công của chính mình.

  – Include the success of others in your dreams for your own success.

  Khuyết danh

  33, Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.

  – Men are born to succeed, not to fail.

  Henry David Thoreau

  34, Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

  – To be a winner, all you need to give is all you have.

  Khuyết danh

  35, Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

  Khuyết danh

  36, Nếu bạn nhất định phải có được sự công bằng để sống cuộc đời thành công và hạnh phúc, bạn sẽ không làm được điều đó trong kiếp này, trên hành tinh này.

  – If you intend to insist on justice in order to live a successful and happy life, you will not do so in this lifetime, on this planet.

  Maxwell Maltz

  37, Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

  – Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

  Henri Frederic Amiel

  38, Không có thành công nào mà không có vất vả.

  – There is no success without hardship.

  Sophocles

  39, Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó.

  – Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

  Henry David Thoreau

  40, Hãy nhớ rằng bạn không phải lúc nào cũng thắng. Một ngày nào đó, ngay cả người có tài xoay sở nhất cũng nếm mùi thất bại. Nhưng trong trường hợp này, luôn có ngày mai – sau khi bạn đã làm hết sức mình vì thành công của hôm nay.

  – Remember you will not always win. Some days, the most resourceful inpidual will taste defeat. But there is, in this case, always tomorrow – after you have done your best to achieve success today.

  Maxwell Maltz

  Những câu nói hay về thành công bằng tiếng Anh

  41, Thành công không phải ngẫu nhiên. Đó là sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và quan trọng nhất, tình yêu đối với việc mình đang làm.

  – Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing.

  Pele

  42, Cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn vào chính bản thân mình.

  – Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself.

  Robert Collier

  43, Con đường dẫn đến thành công luôn luôn đang được xây dựng.

  – The road to success is always under construction.

  Khuyết danh

  44, Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là sự thiếu hụt sức mạnh, hay thiếu hụt kiến thức, mà đúng hơn là thiếu hụt ý chí.

  – The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.

  Vince Lombardi

  45, Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.

  – He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise.

  Khuyết danh

  46, Khi bạn nhìn sự việc rõ ràng trong tâm trí, cơ chế thành công đầy sáng tạo trong bạn sẽ chiếm lĩnh và làm việc hiệu quả hơn nhiều bạn có thể làm với ý thức nỗ lực hay ý chí.

  – When you see a thing clearly in your mind, your creative success mechanism within you takes over and does the job much better than you could do it by conscious effort or willpower.

  Maxwell Maltz

  47, Đằng sau người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ. Còn đằng sau người phụ nữ thành công là sự cô đơn.

  Nghe nói anh yêu em – Thuần Gian Khuynh Thành

  48, Mặt trời sẽ không rơi chỉ vì ngày hôm nay bạn vấp ngã, nhưng nó sẽ lại mọc để đi cùng bạn tới thành công.

  – The sun won’t fall just because you fail today, but it will rise again to accompany you reach the success.

  Restu Mustaqim

  49, Thành công không nằm ở việc không bao giờ phạm sai lầm, mà nằm ở việc không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm tới lần thứ hai.

  – Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time.

  George Bernard Shaw

  50, Cách duy nhất để thành công trong bất cứ chuyện gì là tận tâm tận sức.

  – There’s only one way to succeed in anything, and that is to give it everything.

  Vince Lombardi

  51, Hầu hết mọi người đạt được thành công lớn nhất khi vượt qua chỉ một bước lên trên điều có vẻ như thất bại lớn nhất của họ.

  – Most people achieved their greatest success one step beyond what looked like their greatest failure.

  Brian Tracy

  52, Thường thì sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.

  – Often the difference between a successful man and a failure is not one’s better abilities or ideas, but the courage that one has to bet on his ideas, to take a calculated risk, and to act.

  Maxwell Maltz

  53, Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận.

  – Success in life isn’t a given-it costs attitude,ambition and acceptance.

  Jennifer Leigh Youngs

  54, Về cơ bản, có ba loại người: người không thành công, người thành công trong chốc lát, và người thành công bền vững. Sự khác biệt nằm ở nghị lực.

  – There are, basically, three kinds of people: the unsuccessful, the temporarily successful, and those who become and remain successful. The difference is character.

  Brian Tracy

  55, Thay vì học hỏi từ thành công của người khác, hãy học hỏi từ sai lầm của họ. Hầu hết những người thất bại sẽ chia sẻ những lý do thất bại chung, trong khi thành công thì được gắn với đủ loại lý do khác nhau.

  – Instead of learning from other people’s success, learn from their mistakes. Most of the people who fail share common reasons (to fail) whereas success can be attributed to various different kinds of reasons.

  Jack Ma

  56, Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tiêu cực đẩy bạn khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn khâm phục những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tích cực hấp dẫn bạn trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống.

  – If you envy successful people, you create a negative force field of attraction that repels you from ever doing the things that you need to do to be successful. If you admire successful people, you create a positive force field of attraction that draws you toward becoming more and more like the kinds of people that you want to be like.

  Brian Tracy

  57, Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

  – Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head.

  Grantland Rice

  58, Con đường dẫn tới thành công luôn luôn đang được xây dựng.

  – The road is always under construction.

  Lily Tomlin

  59, Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả chăm chỉ.

  – Talent is cheaper than table salt. What separates the talented inpidual from the successful one is a lot of hard work.

  Stephen King

  60, Thành công và thất bại. Ta nghĩ chúng đối lập nhau, nhưng thực ra không phải. Chúng là bạn đồng hành – vị anh hùng và người cộng sự.

  – Success and failure. We think of them as opposites, but they’re really not. They’re companions – the hero and the sidekick.

  Laurence Shames

  Trích dẫn thành công & stt hay về sự thành công ý nghĩa nhất

  61, Tất cả mọi con đường dẫn đến thành công đều phải đi qua đại lộ Vất vả vào lúc nào đó.

  Eric Thomas

  62, Bạn luôn thành công trong việc tạo ra kết quả.

  – You always succeed in producing a result.

  Tony Robbins

  63, Phân biệt giữa các thử nghiệm thất bại và thành công không phải là chuyện đơn giản. Hầu hết những việc cuối cùng thành công là kết quả của nhiều thự nghiệm không thành công mà trong quá trình ấy, những trở ngại dần dần bị loại bỏ.

  – It is not a simple matter to differentiate unsuccessful from successful experiments. Most work that is finally successful is the result of a series of unsuccessful tests in which difficulties are gradually eliminated.

  Robert H. Goddard

  64, Sự chủ động đối với thành công giống như que diêm đang cháy đối với ngọn nến.

  – Initiative is to success what a lighted match is to a candle.

  Orlando Aloysius Battista

  65, Thành công luôn diễn ra ở nơi kín đáo, và thất bại xảy đến ở chỗ công khai.

  – Success always occurs in private, and failure in full view.

  Khuyết danh

  66, Tôi không bao giờ tìm kiếm thành công vì danh vọng và tiền bạc; tài năng và đam mê nằm trong thành công mới đáng quý.

  – I’ve never sought success in order to get fame and money; it’s the talent and the passion that count in success.

  Ingrid Bergman

  67, Không có thành công bất biến mà không có sự tận tụy.

  – There’s no abiding success without commitment.

  Tony Robbins

  68, Thành công hay thất bại phụ thuộc nhiều vào thái độ hơn là vào năng lực. Những người thành công hành động như thể họ đã thành đạt, hay đang thưởng thức điều gì đó. Không lâu sau, nó trở thành hiện thực. Hành động, quan sát, cảm thấy thành công, hành xử theo điều đó, và bạn sẽ kinh ngạc vì kết quả tích cực.

  – Success or failure depends more upon attitude than upon capacity. Successful men act as though they have accomplished or are enjoying something. Soon it becomes a reality. Act, look, feel successful, conduct yourself accordingly, and you will be amazed at the positive results.

  William James

  69, Người lúc nào cũng muốn thành công phải thay đổi hành vi của mình tùy thời.

  – Whosoever desires constant success must change his conduct with the times.

  Niccolo Machiavelli

  70, Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công.

  – Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope and confidence and love and success.

  Dale Carnegie

  71, Sẽ sáng suốt khi nhớ rằng không thành công hay thất bại nào là cuối cùng.

  – It is wise to keep in mind that no success or failure is necessarily final.

  Khuyết danh

  72, Bí mật của thành công là học cách sử dụng nỗi đau và lạc thú thay vì để nỗi đau và lạc thú sử dụng bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn tự chi phối cuộc đời mình. Nếu bạn không, cuộc đời chi phối bạn.

  – The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure use you. If you do that, you’re in control of your life. If you don’t, life controls you.

  Tony Robbins

  73, Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.

  – Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

  Robert F. Kennedy

  74, Thành công thực sự hay hạnh phúc thực sự không thể chạm tới cho đến khi ta tự chấp nhận bản thân ở một mức độ nào đó. Những người bất hạnh và khốn khổ nhất trên thế giới là những người không ngừng ráng sức và cố gắng để tự thuyết phục mình, và thuyết phục người khác rằng họ là điều gì đó khác hơn con người cơ bản của họ.

  – No real success or genuine happiness is possible until a person gains some degree of self-acceptance. The most miserable and tortured people in the world are those who are continually straining and striving to convince themselves and others that they are something other than what they basically are.

  Maxwell Maltz

  75, Mong muốn có thành công mà không làm việc chăm chỉ cũng giống như cố gắng thu hoạch khi chưa hề gieo trồng.

  – Striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven’t planted.

  David Bly

  76, Điều kiện tất yếu đầu tiên của thành công là khả năng dồn năng lượng thể xác và tinh thần vào một vấn đề triền miên, không mệt mỏi.

  – The first requisite for success is the ability to apply your physical and mental energies to one problem incessantly without growing weary.

  Brian Tracy

  77, Thành công là thứ bạn thu hút nhờ con người mà mình đã trở thành.

  – Success is something you attract by the person you become.

  Jim Rohn

  78, Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

  – Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.

  Napoleon Hill

  79, Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

  – On the way to success, there is no trace of lazy men.

  Khuyết danh

  80, Nơi duy nhất mà thành công đến trước việc cần làm là trong từ điển.

  – The only place success comes before work is in the dictionary.

  Vince Lombardi

  Status hay về sự thành công và thất bại trong công việc

  81, Thành công mà không có cảm giác thỏa nguyện là thất bại.

  – Success without fulfillment is failure.

  Tony Robbins

  82, Tôi có thất bại không không quan trọng. Ít nhất thì tôi đã truyền được ý niệm cho người khác. Thậm chí dù tôi không thành công, ai đó sẽ thành công.

  – It doesn’t matter if I failed. At least I passed the concept on to others. Even if I don’t succeed, someone will succeed.

  Jack Ma

  83, Thà thất bại trong một đại nghiệp cuối cùng sẽ thành công còn hơn thành công trong một đại nghiệp cuối cùng sẽ thất bại.

  – It is better to fail in a cause that will ultimately succeed than to succeed in a cause that will ultimately fail.

  Peter Marshall

  84, Con đường dẫn tới thành công cần hành động lớn lao và quả quyết.

  – The path to success is to take massive, determined action.

  Tony Robbins

  85, Khi gặp khó khăn lớn như núi, nghĩa là việc lớn sắp thành.

  Danh ngôn tiếng Hàn

  86, Bí quyết của thành công là không thay đổi mục đích

  Tục ngữ Hàn Quốc

  87, Chúng tôi sẽ thành công bởi vì chúng tôi trẻ và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

  – We will make it because we are young and we will never, never give up.

  Jack Ma

  88, Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.

  Khuyết danh

  89, Người thành công chỉ đơn giản là người có những thói quen thành công.

  – Successful people are simply those with successful habits.

  Brian Tracy

  90, Cái giá của thành công là công việc vất vả, sự tận tâm đối với việc trước mắt, và lòng quyết tâm rằng dù thành công hay thất bại, ta cũng đã làm hết sức mình.

  – The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand.

  Vince Lombardi

  91, Tất cả những người thành công đều là những người mơ mộng. Họ tưởng tượng tương lai mình sẽ như thế nào, lý tưởng trong mọi khía cạnh, và rồi họ làm việc hàng ngày theo hướng thị kiến xa xôi đó, mục tiêu hay mục đích đó.

  – All successful people are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

  Brian Tracy

  92, Tôi có thể cho bạn công thức thành công sáu chữ: Nghĩ kỹ lưỡng – theo tận cùng.

  – I can give you a six-word formula for success: Think things through – then follow through.

  Eddie Rickenbacker

  93, Những hạn chế chỉ là cơ hội để trưởng thành. Tôi dùng chúng làm bước đệm để đi tới thành công.

  – Limitations are merely opportunities to grow. I use them as stepping-stones to success.

  Louise Hay

  94, Thành công đến vào khoảng khắc con người quyết định.

  – People become successful the minute they decide to.

  Harvey MacKay

  95, Hãy hiểu rằng được lao động là một món quà. Tình yêu công việc là thành công. Hãy biết ơn rằng mỗi sáng khi thức dậy bạn có điều gì đó cần phải làm (dù bạn thích hay không).

  – Realize that the privilege to work is a gift. Love of work is success. Be thankful that every morning that you get up that you have some thing that must be done (whether you like it or not).

  Richard L Evans

  96, Lạc quan là phẩm chất được cho có liên quan tới thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ phẩm chất nào khác.

  – Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.

  Brian Tracy

  97, Sự bình tĩnh trầm ổn, sự vô tư hào phóng, tình yêu thương không vị kỷ, nỗ lực không vụ lợi: đó là những điều mang đến thành công trong cuộc đời. Nếu bạn có thể tìm thấy sự yên bình trong bản thân và chia sẻ nguồn an ủi ra xung quanh, bạn sẽ hạnh phúc hơn cả vua chúa.

  – Great calm, generous detachment, selfless love, disinterested effort: these are what make for success in life. If you can find peace in yourself and can spad comfort around you, you will be happier than an empss.

  Rabindranath Tagore

  98, Hãy ăn mặc để thành công. Hình ảnh rất quan trọng. Người ta đánh giá bạn theo vẻ bề ngoài.

  – Dress for success. Image is very important. People judge you by the way you look on the outside.

  Brian Tracy

  99, Người thất bại tập trung vào điều họ phải trải qua; người thành công tập trung vào điều họ sẽ cảm nhận ở cuối đường.

  – People who fail focus on what they will have to go through; people who succeed focus on what it will feel like at the end.

  Tony Robbins

  100, Hoàn toàn đúng là bạn có thể thành công tốt nhất và nhanh nhất bằng cách giúp người khác thành công.

  – It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.

  Napoleon Hill

  101, Không có bí mật nào cho sự thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

  – There are no secrets to success. It is the result of pparation, hard work, and learning from failure.

  Colin Powell

  Và vừa rồi là 101 dòng status, danh ngôn cùng những câu nói hay nhất về sự thành công mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích những triết lý ý nghĩa về sự thành công này. Qua 101 câu nói hay về sự thành công vừa rồi, các bạn tâm đắc với câu nào nhất? Hãy chia sẻ chúng qua phần bình luận nhé! Hãy nhớ rằng, không có sự thành công hay thất bại nào là cuối cùng, để duy trì được thành công, nó phụ thuộc vào sự tận tụy và thái độ của mỗi chúng ta. Chúc các bạn vui vẻ!

  Hãy thường xuyên ghé thăm website để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

  STT Thành Công, Danh Ngôn & 101 Câu Nói Hay Về Sự Thành Công Hay

  --- Bài cũ hơn ---

 • 50 Status Ước Mơ Và Những Danh Ngôn Hay Về Ước Mơ Và Hoài Bão
 • Stt, Danh Ngôn, Câu Nói Hay Về Sự Chia Ly Rất Ý Nghĩa & Tâm Trạng
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Và Stt Tình Yêu Ý Nghĩa Nhất
 • Những Dòng Danh Ngôn Và Stt Ý Nghĩa Hay Nhất Về Tình Yêu Đôi Lứa
 • Stt Tình Bạn – 70 Câu Danh Ngôn & Status Ý Nghĩa Về Tình Bạn Thân
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100