Danh Ngôn Về Cuộc Sống Tiếng Anh / 2023 / Top 21 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Cuộc Sống / 2023

Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Bạn sẽ không có một tương lai tươi sáng hơn nếu cứ suốt ngày nghĩ mãi về quá khứ

An toàn là sự mê tín. Nó không tồn tại trong tự nhiên cũng không phải trải nghiệm của con người. Tránh né nguy hiểm không làm ta an toàn hơn khi đối đầu với nó. Cuộc đời hoặc là chuyến phiêu lưu táo bạo hoặc không là gì cả.

Alone we can do so little; together we can do so much.

Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart. Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng.

We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings. Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người.

Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others. Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

Monsters are real, and ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win.

Quái vật là có thật, ma quỷ cũng có thật.Chúng tồn tại bên trong chúng ta và đôi khí chúng chiến thắng con người ta

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Niềm Vui Cuộc Sống / 2023

Học tiếng Anh qua những câu danh ngôn là cách học tiếng Anh thú vị mà bạn nên chú ý. Danh ngôn tiếng Anh về niềm vui cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những câu danh ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa, giúp bạn có thêm những từ vựng tiếng Anh thú vị. Danh ngôn tiếng Anh về niềm vui cuộc sống sẽ cho bạn những câu nói hay và ý nghĩa, hãy cùng học những câu danh ngôn tiếng Anh hay này nhé!

Danh ngôn tiếng Anh về niềm vui cuộc sống

-I cried because I had no shoes until I saw a man who had no feet

Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày.

-Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

-Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào.

-Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.Joy always came after pain.

Niềm vui luôn luôn đi sau đau khổ.

-Loss leaves us empty – but learn not to close your heart and mind in grief. Allow life to replenish you. When sorrow comes it seems impossible – but new joys wait to fill the void.

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng – nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể – nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống.

-Smiles form the channels of a future tear.

Trong nụ cười hứa hẹn vệt nước mắt.

-To have joy one must share it. Happiness was born a twin.

Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

-A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.

Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

-People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.

Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích.

-Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance – the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.

Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc – người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.

-Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

-A day without laughter is a day wasted.

Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí.

-The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.

Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.

-Joy in looking and comprehending is nature’s most beautiful gift.

Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.

-Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance – the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.

Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc – người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.

-One of the sanest, surest, and most generous joys of life comes from being happy over the good fortune of others.

Một trong những niềm vui lành mạnh nhất, chắc chắn nhất và hào phóng nhất trong đời là vui mừng vì vận may của người khác.

-Jump up, look around, find yourself some fun. No sense in sitting there hating everyone.

Hãy nhảy lên, nhìn quanh, tìm điều gì đó vui vẻ. Thật vô nghĩa khi cứ ngồi ở đó mà căm ghét mọi người.

-Allow children to be happy in their own way, for what better way will they find?

Hãy để trẻ em vui sướng theo cách riêng của chúng, vì chúng liệu có thể tìm được cách nào hay hơn không?

-Enjoy life. This is not a dress rehearsal.

Hãy hưởng thụ cuộc đời. Nó không phải là buổi diễn tập.

-I have always said and felt that true enjoyment can not be described.

Tôi luôn nói và cảm thấy rằng sự thích thú thực sự không thể miêu tả được.

-Joy always came after pain.

Niềm vui luôn luôn đi sau đau khổ.

-To have joy one must share it. Happiness was born a twin.

Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh phúc chào đời đã là anh em sinh đôi.

-It’s more fun to be a pirate than to join the navy.

Làm hải tặc sướng hơn gia nhập hải quân.

-Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

-Excess of joy is harder to bear than any amount of sorrow.

Chịu đựng niềm vui cực độ khó hơn bất cứ nỗi đau khổ nào.

-Let us read and let us dance – two amusements that will never do any harm to the world.

Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này.

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born

Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào

-Why is it that we rejoice at a birth and grieve at a funeral? It is because we are not the person involved.

Tại sao chúng ta lại vui mừng trước sự chào đời và thương tiếc ở lễ tang? Bởi vì chúng ta không phải là đương sự.

-Since you get more joy out of giving joy to others, you should put a good deal of thought into the happiness that you are able to give.

Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho.

-Joy’s smile is much closer to tears than laughter.

Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười.

-The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

-Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties

Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.

Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả với những câu danh ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa về niềm vui trong cuộc sống này nhé!

Những Câu Danh Ngôn Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh – Speak English / 2023

Life is a story, make yours the best seller. Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

.

When life changes to be harder, change yourself to be stronger. Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

.

In three words I can sum up I’ve learned in life: it goes on. Bằng 3 từ tôi có thể tóm tắt những gì tôi học được về cuộc sống: nó tiếp tục.

.

You’re given this life because you’re strong enough to live it. Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

.

Life is trying things to see if they work. Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.

.

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain. Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

.

Life has no remote. Get up and change it yourself. Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

.

One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

.

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn. .

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

.

Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.

.

If you sleep on life, all you will have are dreams. Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

.

Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly. Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

54 Câu Châm Ngôn Và Danh Ngôn Tiếng Anh (Quotes) Hay Nhất Về Cuộc Sống / 2023

1. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you-Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em

2. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry-Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

3. Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have-Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ

4. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart-Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

5. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile-Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó

6. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you-Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn

7. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful-Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện

8. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.-Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất

9.You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.-Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

10.All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.-Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

11.A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.-Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

12.Believe in the sprit of love… it can heal all things.-Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể hàn gắn mọi thứ.

13.Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.-Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

14.You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.-Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

15.Frendship often ends in love, but love in frendship-never-Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

16.How can you love another if you don’t love yourself?-Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

17.Hate has a reason for everithing bot love is unreasonable.-Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

18.I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.-Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

19.I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.-Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc

20.I looked at your face… my heart jumped all over the place.-Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

21.In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.-Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

22.It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.-Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

23.If you be with the one you love, love the one you are with.-Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu

24.You may only be one person to the world but you may be the world to one person.-Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

25.I love you with know how, why ,or even from where…-anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu.

26.How come we don’t always know when love begins,but we alway know when it ends ?-Tại sao chúng ta không bao giờ nhận được tình yêu bắt đầu từ khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

27.The only feeling of read loss is when you love someone more than you love yourself-Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn thật sự cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình.

28.When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart.and when you love someone more and you’ ve done all you can do, you set them free. and is that love was true, when you love someone, it will alll come back to you.-Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa.Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm cho tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi.vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.

29.If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much u mean to me.-Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa. Anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào

30.Everyday, when God Opend the door of Heaven, he saw me and asked: “What is your wish for today?!” I said: Lord Please take care of the one reading this message!-Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đàng, ngài nhìn anh và hỏi: “Đìêu ước hôm nay của con là gì ?” anh trả lời: “Xin người hãy bảo vệ cho người đang đọc tin nhắn này!

31.I love you like my life,do you know why? because you are my life. . .-Anh yêu em như yêu cuộc sống của chính mình, em bíêt tại sao ko? Vì em chính là cuộc sống của anh.

32.If water were kisses, I’d send you the seaIf leaves were hugs, I’d send you a treeIf nite was love ,I’d send you the starsBut I can’t send u my heart cause that where you are– Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả.Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây. . .Nếu đêm dài là tình yêu , anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.Nhưng trái tim anh ko thể dành tặng em vì nơi đó đã thuộc về em.