Danh Ngôn Về Kiên Nhẫn / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Về Sự Kiên Nhẫn

--- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Về Lòng Kiên Nhẫn Giúp Truyền Động Lực Sống Mạnh Mẽ
 • Những Stt Buồn Hay Tâm Trạng Về Gia Đình, Tình Yêu, Cuộc Sống
 • Những Lời Chúc Ngủ Ngon Lãng Mạn Ngọt Ngào Và Đáng Yêu Hay Nhất Cho Người Thương
 • 10 Câu Nói Càng Đọc Càng Thấm Của Galileo Galilei
 • Những Status Hay Câu View Câu Like Câu Comment Bá Đạo Nhất
 • Danh ngôn về Sự Kiên nhẫn: Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

  Danh ngôn về Sự Kiên nhẫn

  Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.The faster you go, the shorter you are.

  Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

  Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.

  Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

  The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know…Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.

  Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.

  Patience and time do more than strength or passion.

  Chín điều cần thiết để sống thỏa nguyện:

  Đủ sức khỏe để biến công việc thành lạc thú.

  Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.

  Đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh.

  Đủ trang nhã để thú nhận tội lỗi và bỏ chúng lại sau lưng.

  Đủ kiên nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp.

  Đủ khoan dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm.

  Đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người.

  Đủ đức tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực.

  Đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai.

  Nine requisites for contented living:

  Health enough to make work a pleasure.

  Wealth enough to support your needs.

  Strength to battle with difficulties and overcome them.

  Grace enough to confess your sins and forsake them.

  Patience enough to toil until some good is accomplished.

  Charity enough to see some good in your neighbor.

  Love enough to move you to be useful and helpful to others.

  Faith enough to make real the things of God.

  Hope enough to remove all anxious fears concerning the future.

  Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt.

  Patience is bitter, but its fruit is sweet.

  Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.

  All human wisdom is summed up in two words; wait and hope.

  Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

  We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.

  Từng chút từng chút một là bí quyết thành công.

  Little by little does the trick.

  Lòng kiên nhẫn bị lạm dụng sẽ trở thành giận dữ.

  Abused patience turns to fury.

  Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội cho sự tử tế, cảm thông và kiên nhẫn.

  Deliberately seek opportunities for kindness, sympathy, and patience.

  Thật lạ là năm tháng dạy chúng ta kiên nhẫn; rằng thời gian của chúng ta càng ngắn ngủi, khả năng chờ đợi của chúng ta lại càng cao.

  It is strange that the years teach us patience; that the shorter our time, the greater our capacity for waiting.

  Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

  Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish.

  Người có lòng kiên nhẫn có thể đạt được điều mình muốn.

  He that can have patience can have what he will.

  Tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nhưng nó không dễ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bổn phận, và nó đi cùng nhiều thất bại dọc đường. Thử thách thực sự không phải là việc bạn có tránh được những thất bại này không, bởi vì bạn sẽ không tránh được. Thử thách nằm ở việc liệu bạn có để chúng làm mình chai cứng hay xấu hổ tới mức ngừng hành động, hay liệu bạn có học hỏi được từ chúng không; liệu bạn có chọn bền bỉ theo đuổi không.

  Making your mark on the world is hard. If it were easy, everybody would do it. But it’s not. It takes patience, it takes commitment, and it comes with plenty of failure along the way. The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere.

  Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung.

  Patience is not passive; on the contrary, it is active; it is concentrated strength.

  Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

  Patience is the courage of the conqueror, the strength of man against destiny.

  Hãy nắm bắt nhịp bước của tự nhiên: bí mật của nàng là sự kiên nhẫn.

  Adopt the pace of nature: her secret is patience.

  Giới hạn cao nhất của lòng kiên nhẫn là: không nói, không cáu, không giận. Sự bền bỉ là tính kiên nhẫn được tập trung.

  Endurance is patience concentrated.

  Điều chúng ta có thể và nên thay đổi là bản thân mình: sự kiên nhẫn của mình, tính tự cao tự đại của mình (kể cả tự cao tự đại về trí óc), cảm nhận của mình về tổn thương, sự thiếu hụt của mình trong yêu thương và độ lượng. Tôi coi mọi nỗ lực khác để thay đổi thế giới, dù có xuất phát từ ý định cao đẹp nhất, đều chỉ là vô ích.

  What we can and should change is ourselves: our impatience, our egoism (including intellectual egoism), our sense of injury, our lack of love and forbearance. I regard every other attempt to change the world, even if it springs from the best intentions, as futile.

  Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

  Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.

  Không có con đường nào dài quá đối với những kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với kẻ kiên nhẫn làm việc. Thiên tài có thể đặt nền móng, nhưng hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn. Thứ rất quan trọng mà bạn phải có là sự kiên nhẫn.

  The very important thing that you must have is patience.

  Sự dùng dằng không thể quyết định thường bị nhầm là sự kiên nhẫn.

  The inability to make a decision has often been passed off as patience.

  Sự kiên nhẫn là lớp bảo vệ chống lại điều sai trái cũng như quần áo chống lại cái lạnh. Bởi nếu bạn mặc thêm quần áo khi trời thêm lạnh, cái lạnh sẽ không thể làm hại bạn. Cũng như vậy, bạn phải gia tăng lòng kiên nhẫn khi đối diện với những sai trái trầm trọng, và chúng sẽ không thể làm bạn phiền não.

  Patience serves as a protection against wrongs as clothes do against cold. For if you put on more clothes as the cold increases, it will have no power to hurt you. So in like manner you must grow in patience when you meet with great wrongs, and they will then be powerless to vex your mind.

  Tôi không vô tư lự nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả và vì vậy, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi bất cứ điều gì tương lai sắp đặt.

  I am not thoughtless but am ppared for anything and as a result can wait patiently for whatever the future holds in store, and I’ll be able to endure it.

  Nguồn sức mạnh to lớn thường là sự kiên nhẫn giản đơn.

  The greatest power is often simple patience.

  Nói đang thao thao sướng miệng mà ngưng ngang được; ý đương hớn hở mà thu hẳn lại được; tức giận, ham mê đương sôi nổi mà tiêu biến được, không phải là người kiên nhẫn thì không tài nào được như thế.

  Vũ khí tốt nhất chống lại những bùn nhơ của cuộc đời là lòng can đảm, tính ngoan cường và sự kiên nhẫn. Lòng can đảm cho ta sức mạnh, tính ngoan cường khiến ta vui, và sự kiên nhẫn mang đến bình yên.

  The best weapons against the infamies of life are courage, wilfulness and patience. Courage strenthens, wilfulness is fun and patience provides tranquility.

  Giữ miệng khi người ta ngồi lê đôi mách, mỉm cười không thủ địch trước con người và các tổ chức, đền bù sự thiếu hụt yêu thương trên thế giới với nhiều yêu thương hơn trong những vấn đề nhỏ bé và riêng tư; chính trực trong công việc, có lòng kiên nhẫn, bỏ qua sự đáp trả rẻ tiền đối với lời chỉ trích và nhạo báng: tất cả những điều ta có thể làm được.

  To hold our tongues when everyone is gossiping, to smile without hostility at people and institutions, to compensate for the shortage of love in the world with more love in small, private matters; to be more faithful in our work, to show greater patience, to forgo the cheap revenge obtainable from mockery and criticism: all these are things we can do.

  Kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng. Kẻ khéo học chiến đấu thì không tức giận. Đã khéo học thì phải kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn chẳng bao giờ quan trọng hơn khi bạn đang ở bên bờ đánh mất nó.

  Patience is never more important than when you are at the edge of losing it.

  Viết rất tốt, nghĩ vẫn tốt hơn. Thông minh rất tốt, kiên nhẫn vẫn tốt hơn.

  Writing is good, thinking is better. Cleverness is good, patience is better.

  Sự kiên nhẫn rất cần thiết, bởi người ta không thể gặt hái ngay khi vừa gieo trồng.

  Patience is necessary, and one cannot reap immediately where one has sown.

  Sự kiên nhẫn cũng là một hình thức của hành động.

  Patience is also a form of action.

  Trong bất cứ tình huống nào bạn có thể nghĩ ra, thiếu kiên nhẫn là nguồn của sự yếu đuối và nỗi sợ, trong khi kiên nhẫn thể hiện sự chắc chắn và mạnh mẽ.

  In any situation you can think of, impatience is a source of weakness and fear, while patience repsents substance and strength.

  Tôi cực kỳ kiên nhẫn, miễn là cuối cùng tôi được như ý của mình.

  I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end.

  Tình yêu không phải là một thứ tự nhiên. Đúng hơn, nó đòi hỏi kỷ luật, sự tập trung, lòng kiên nhẫn, niềm tin, và việc vượt qua được sự ái kỷ. Nó không phải là một cảm xúc. Nó là hành động thực hành.

  Love isn’t something natural. Rather it requires discipline, concentration, patience, faith, and the overcoming of narcissism. It isn’t a feeling, it is a practice.

  Bạn có thể có tất cả. Chỉ không phải là tất cả vào cùng một lúc.

  You can have it all. Just not all at once.

  Tôi sẽ không bị âm thanh, tiếng nói chuyện hoặc bước lùi làm sao nhãng. Sự kiên nhẫn, tận tụy, phong nhã và mục đích sẽ dẫn đường tôi.

  I will not be distracted by noise, chatter, or setbacks. Patience, commitment, grace, and purpose will guide me.

  Sự kiên nhẫn luôn luôn tìm được phần thưởng và sự lãng mạn luôn quanh quẩn bên ta!

  Patience is always rewarded and romance is always round the corner!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn, Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Ý Nghĩa Làm Thay Đổi Số Phận
 • Những Câu Nói Chia Tay Người Yêu Hay Nhất, Câu Nói Chia Tay Hay Nhất
 • Tuyển Tập Stt Hay Về Cơn Mưa Của Những Hoài Niệm
 • Những Stt Hay Về Tình Bạn, Tình Yêu Và Cuộc Sống
 • Danh Ngôn Về Lãnh Đạo
 • Những Câu Danh Ngôn Về Lòng Kiên Nhẫn Giúp Truyền Động Lực Sống Mạnh Mẽ

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Stt Buồn Hay Tâm Trạng Về Gia Đình, Tình Yêu, Cuộc Sống
 • Những Lời Chúc Ngủ Ngon Lãng Mạn Ngọt Ngào Và Đáng Yêu Hay Nhất Cho Người Thương
 • 10 Câu Nói Càng Đọc Càng Thấm Của Galileo Galilei
 • Những Status Hay Câu View Câu Like Câu Comment Bá Đạo Nhất
 • Câu Nói Hay Tạo Động Lực Khi Cuộc Sống Buồn Chán, Mệt Mỏi
 • Những câu danh ngôn về lòng kiên nhẫn giúp truyền động lực sống mạnh mẽ, vươn lên trong cuộc đời. Lòng kiên nhẫn là đức tính quý báu và cần trải qua những biến cố, đánh đổi bằng nhiều năm tháng trải nghiệm. Bạn có biết kiên nhẫn là chìa khóa mở ra mọi thành công và hạnh phúc?! nhưng trong cuộc sống đầy mệt mỏi này dễ khiến bạn nản chí, mệt mỏi. Những lúc như vậy, những câu nói về lòng kiên nhẫn sẽ thúc đẩy tâm trạng của bạn đấy. Để giúp mọi người có thêm nhiều thông tin hữu ích, sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp những câu danh ngôn về sự kiên nhẫn dưới đây, cùng theo dõi nhé.

  Hãy cùng Boxxyno.com tham khảo những câu danh ngôn về lòng kiên nhân dưới đây và chia sẻ cho mọi người nhé.

  Những câu danh ngôn hay về sự kiên nhẫn cố gắng

  1. Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai. – William Arthur Ward

  2. Vũ khí tốt nhất chống lại những bùn nhơ của cuộc đời là lòng can đảm, tính ngoan cường và sự kiên nhẫn. Lòng can đảm cho ta sức mạnh, tính ngoan cường khiến ta vui, và sự kiên nhẫn mang đến bình yên.

  3. Sự kiên nhẫn là lớp bảo vệ chống lại điều sai trái cũng như quần áo chống lại cái lạnh. Bởi nếu bạn mặc thêm quần áo khi trời thêm lạnh, cái lạnh sẽ không thể làm hại bạn. Cũng như vậy, bạn phải gia tăng lòng kiên nhẫn khi đối diện với những sai trái trầm trọng, và chúng sẽ không thể làm bạn phiền não.

  4. Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng. – Alexandre Dumas

  5. Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi. – John Quincy Adams

  6. Tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nhưng nó không dễ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bổn phận, và nó đi cùng nhiều thất bại dọc đường. Thử thách thực sự không phải là việc bạn có tránh được những thất bại này không, bởi vì bạn sẽ không tránh được. Thử thách nằm ở việc liệu bạn có để chúng làm mình chai cứng hay xấu hổ tới mức ngừng hành động, hay liệu bạn có học hỏi được từ chúng không; liệu bạn có chọn cách bền bỉ theo đuổi không. – Nguyên Tổng thống Mĩ, Nhà diễn thuyết Barack Obama

  7. Kiên nhẫn không phải là thụ động, ngược lại, nó rất chủ động. Đó là sức mạnh tập trung. – Edward Bulwer Lytton

  8. Thiên tài có thể đặt nền móng, nhưng hoàn tất công việc phải là lao động kiên nhẫn.

  9. Nói đang thao thao sướng miệng mà ngưng ngang được; ý đương hớn hở mà thu hẳn lại được; tức giận, ham mê đương sôi nổi mà tiêu biến được, không phải là người kiên nhẫn thì không tài nào được như thế. – Nhà Triết học, Nhà Chính trị, Ngà Tư tưởng Vương Dương Minh

  10. Điều chúng ta có thể và nên thay đổi là bản thân mình: sự kiên nhẫn của mình, tính tự cao tự đại của mình (kể cả tự cao tự đại về trí óc), cảm nhận của mình về tổn thương, sự thiếu hụt của mình trong yêu thương và độ lượng. Tôi coi mọi nỗ lực khác để thay đổi thế giới, dù có xuất phát từ ý định cao đẹp nhất, đều chỉ là vô ích. – Nhà thơ, Nhà văn, Họa sĩ Hermann Hesse

  11. Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

  Những câu nói hay về sự kiên nhẫn trong cuộc sống

  1. Khi bạn bình tĩnh giải thích cho một đứa trẻ 2 tuổi nghịch ngợm đến lần thứ 50 là tại sao nó không được leo lên bàn ghế…có nghĩa là bạn đã chứng tỏ được lòng kiên nhẫn của mình.

  2. Hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về những lần bạn đã sử dụng được sức mạnh của lòng kiên nhẫn và hãy nghĩ về những ai đã kiên nhẫn với bạn!

  3. Thiếu kiên nhẫn là một thói quen, và kiên nhẫn cũng vậy. Để có thói quen kiên nhẫn bạn cần có động lực , sự rèn luyện và nhận thức rõ giá trị của lòng kiên nhẫn.

  4. Bí mật của các bậc vĩ nhân lưu danh tên tuổi xưa nay – những người đã làm nên những điều vĩ đại, đã truyền cảm hứng và cứu rỗi không biết bao linh hồn – là gì? Đó là lòng kiên nhẫn. (Inayat Khan)

  5. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

  6. Nước chảy đá mòn không phải hoàn toàn do sức mạnh của nước, mà do việc lặp đi lặp lại của dòng chảy. (Holly Chen)

  7. Chìa khóa cho mọi vấn đề là lòng kiên nhẫn.

  8. Đĩa thịt gà thơm ngon ta có được là kết quả của cả một quá trình bắt đầu từ khi ấp trứng, chứ không đơn thuần từ hành động đập vỏ mà ra. (Arnold H. Glasgow)

  9. Lòng kiên nhẫn giúp chúng ta trở nên điềm đạm và chín chắn hơn.

  10. Kiên nhẫn, thông qua hình thức biết chấp nhận hoàn cảnh, cũng giúp chúng ta dễ dàng mở rộng tấm lòng để cảm thông với người khác, vì chúng ta biết rằng đã là con người thì ai cũng có những hạn chế nhất định.

  11. Bạn chính là kết quả của sự kiên nhẫn của tạo hóa. Tuổi của bạn hiện tại chính bằng tuổi của Trái Đất (4,54 tỉ năm) + tuổi thực của bạn! Vì vậy, bạn cũng nên học cách kiên nhẫn để thành công!

  12. Kiên nhẫn đến tạo nên sự xuất sắc. Tài năng đến từ một quá trình kiên nhẫn lâu dài. (Gustave Flaubert).

  13. Nhà bác học Thomas Edison trong quá trình phát minh ra bóng đèn điện, ông đúc kết kinh nghiệm như sau: “Tôi đã trải qua 2000 lần thử nghiệm khác nhau mới tìm được kết quả cuối cùng, nhưng tôi không nghĩ mình đã thất bại 2000 lần.

  Tôi không hề thất bại lần nào. Tôi đã thành công trong việc chứng minh rằng có gần 2000 chất liệu không thể dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn. Và một khi đã loại bỏ dần những chất không phù hợp, tôi cuối cùng cũng tìm ra nó!”.

  14. Kiên nhẫn giúp ta vượt qua được mọi thăng trầm của cuộc sống.

  15. Kiên nhẫn giúp ta có được những quyết định sáng suốt. Điềm tĩnh giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn hơn vì nó giữ cho óc phán đoán của chúng ta không bị chi phối bởi sự hoảng sợ.

  16. Kiên nhẫn là nghệ thuật dưỡng nuôi niềm hy vọng. (Luc de Vauvenargues)

  17. Sau hơn 10.000 ngày bị cầm tù, vào tuổi 71, Nelson Mandela cuối cùng cũng được tự do và ông tiếp tục dẫn dắt Nam Phi đi đến một nền dân chủ thực sự.

  18. Walt Disney đã bị từ chối 302 lần trước khi tìm được nhà tài trợ cho dự án xây dựng công viên Disneyland.

  Hy vọng những câu danh ngôn về sự kiên nhẫn trên đây sẽ giúp ích được phần nào cho mọi người. Sự thành công chỉ đến khi chúng ta có những quyết định hợp lý, đúng lúc, cũng như người làm vườn phải tôn trọng thời gian, phải có lòng kiên nhẫn chờ đến đúng mới có thể thu hoạch thành quả. Hãy tập cho chính mình đức tính này bạn! Đừng quên thường xuyên đồng hành cùng chuyên mục những câu nói hay nhé!Những Câu Nói Hay – Tags: những câu nói hay về cuộc sống, những stt hay và ý nghĩa nhất, stt hay, stt hay về cuộc sống

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Về Sự Kiên Nhẫn
 • Những Câu Danh Ngôn, Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Ý Nghĩa Làm Thay Đổi Số Phận
 • Những Câu Nói Chia Tay Người Yêu Hay Nhất, Câu Nói Chia Tay Hay Nhất
 • Tuyển Tập Stt Hay Về Cơn Mưa Của Những Hoài Niệm
 • Những Stt Hay Về Tình Bạn, Tình Yêu Và Cuộc Sống
 • Học Kiên Trì Và Nhẫn Lại

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Quy Tắc Trong Kinh Doanh Theo Lời Phật Dạy
 • Lời Dạy Sau Cùng Của Đức Phật Trước Khi Ngài Nhập Niết Bàn
 • 4 Lời Phật Dạy Về Nhân Quả: Khai Ngộ Nhân Sinh
 • Lời Dạy Của Đức Phật Khi Suy Nghĩ Về Kiếp Người
 • Nhân Quả Báo Ứng Cùng Luật Nhân Quả
 • Người mới bắt đầu con đường tu học trong chùa thường được dạy cách thực tập vượt qua cái tôi bằng cách phải làm những việc vặt vãnh, buộc học những nghi thức, thi kệ, luật ni, các lời kinh. Rất nhiều tu sĩ “trượt vỏ chuối” ngay trong chặng này. Muốn thành công thì ta phải kiên trì hơn những người bình thường.

  Một trong sáu Ba la mật được đức Phật giảng dạy cho các đệ tử của Ngài là giữ tâm kiên trì, nhẫn nại trước nghịch cảnh, khó khăn.

  Rất tiếc, người Trung Quốc đã dịch ra thành một từ có nghĩa quá hẹp là “nhẫn nhục”. Nhẫn nhục chỉ là một nội hàm nhỏ của nhẫn nại. Trong kinh Trung bộ và một số bài kinh Pali khác, đức Phật mô tả nhẫn nại bao gồm nhẫn nại thời tiết khí hậu bốn mùa, nhẫn nại các khó khăn của hoàn cảnh như chiến tranh, thay đổi chính thể, các luật lệ hà khắc không phục vụ cho quyền lợi của dân tộc và phát triển của mọi thành phần.

  Nhẫn nại còn là những chịu đựng tích cực để lên dây cót tinh thần cho chúng ta không bỏ cuộc giữa chừng, thiếu trách nhiệm và trốn tránh những rắc rối mà lẽ ra nếu kiên trì theo đuổi thì ta sẽ nhận diện được và vượt qua. Nhẫn nại còn là sự chịu đựng đi theo cái thiện và phải chấp nhận những nghịch cảnh diễn ra với những người làm thiện để từ đó chúng ta có cơ hội mang lại công bằng xã hội, những giá trị lợi ích lớn cho tha nhân.

  Thiếu tính nhẫn nại thì chỉ cần gặp một vài trở ngại nhỏ là ta đã thui chột lòng hảo tâm của mình. Có không ít người tâm thiện nhưng chưa được trí tuệ soi sáng. Vì thế khi họ bị một vài người xấu lợi dụng thì ngọn lửa từ bi trong họ có thể bị tắt ngấm ngay. Họ bị ám ảnh, hoài nghi và không muốn dấn thân làm việc thiện nữa.

  Đừng quên câu ngạn ngữ “nhà dột có nơi, mía sâu có mắt” để không quy nạp tùy tiện, không quơ đũa cả nắm. Một sự kiện cá biệt xảy ra tại chùa Bồ Đề không thể được mang ra để quy kết cho toàn bộ các chùa ở Việt Nam.

  Nhờ công nghệ thông tin và các công cụ hiện đại như iPad, iPhone, điện thoại thông minh, chúng ta có thể cập nhập thông tin rất nhanh. Mặt khác nếu không khéo léo thì hàng ngày chúng ta sẽ phải hấp thụ một lượng thông tin xấu quá nhiều. Cứ vào những trang web online lớn thì có thể thấy, tin xấu xuất hiện nổi trội hơn tin tốt. Các phóng viên, nhà báo của các trang mạng điện tử thường dùng tin xấu để câu khách, giật tít càng “nóng” càng tốt. Truyền thông theo cách đó gieo rắc rất nhiều các hạt giống khổ đau ở người đọc, người xem, người tiêu thụ. Coi chừng vì hấp thu quá nhiều các hạt giống xấu, đến một lúc nào đó do mất tự chủ các hạt giống đó sẽ nảy mầm thành những hành động tiêu cực.

  Ta cần biết nhẫn nại để thận trọng phân tích đúng sai. Chỗ nào xấu, chỗ đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không vì một chỗ xấu mà ta đánh mất niềm tin với những chỗ tốt. Hai năm trở lại đây, truyền thông Việt Nam đã lợi dụng những sự kiện như vậy để tấn công Phật giáo. Khi làm Phật sự, làm từ thiện hay khi phụng sự nói chung, ta phải có bản lĩnh để không bỏ cuộc nửa chừng.

  Người mới bắt đầu con đường tu học trong chùa thường được dạy cách thực tập vượt qua cái tôi bằng cách phải làm những việc vặt vãnh, buộc học những nghi thức, thi kệ, luật ni, các lời kinh. Rất nhiều tu sĩ “trượt vỏ chuối” ngay trong chặng này. Muốn thành công thì ta phải kiên trì hơn những người bình thường.

  Thượng tọa Thích Nhật Từ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mọi Chuyện Trên Đời Đều Đã Có Đáp Án, Quan Trọng Là Bạn Phải Kiên Nhẫn
 • Ai Cũng Cần Có Khổ Đau
 • Ai Đang Khổ Đau Bệnh Tật Đeo Bám Hãy Nghe Phật Dạy Đừng Khóc Khi Đời Đau Khổ
 • Lời Phật Dạy Yêu Cũng Phải Học, Yêu Là Phải Thương…
 • Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai Theo Tinh Thần Phật Giáo
 • Danh Ngôn Về Nhẫn Nhịn

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Danh Ngôn Nghệ Thuật Hay Nhất (P.1)
 • Danh Ngôn Nghệ Thuật Ý Nghĩa
 • Những Câu Danh Ngôn Ngắn Hay
 • Ngày 20/11: 10 Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Thầy Cô
 • Danh Ngôn Luật Nhân Quả
 • 2. Học Cách Nhẫn Nhịn Trong Cuộc Sống

  7. Một danh ngôn cổ phương Đông khác rất nổi tiếng đã từng được lấy làm đề thi Tú tài của thế kỷ trước, đó là câu: “Nhẫn nhịn được cái sự tức giận một lúc, sẽ tránh được cái lo âu trăm ngày” (Nhẫn đắc nhất thời chi khí, đắc bách nhật chi ưu).

  9. Phàm giao du với người ngoài thì luôn phải biết giữ sự giản dị và cung kính.

  13. Sep 07, 2022 · Phật dạy Im Lặng Là Vàng – Nhẫn Nhịn Là Bạc – Triết lý phật giáo Càng Nghe Càng Ngấm Càng Hay Video hay trong kênh Tử Vi Huyền Bí: Lý Do khiến “Người Thông M.

  18. Từ khóa tìm kiếm google: sự kiên nhẫn câu nói hay về sự kiên nhẫn danh ngôn về sự kiên nhẫn danh ngôn về cuộc sống Chia sẻ.

  19. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

  21. Nếu như không biết kiềm chế bản thân, có thể chúng ta sẽ gây ra những điều đáng tiếc, thay vì điều đó, hãy bình tĩnh.

  25. Những câu nói bất hủ của teen @_@ Những câu nói hay về tềnh yêu bằng tiếng anh.

  27. – Người nào cũng biết Quốc Cữu gia nổi danh là háo sắc, hầu như nữ nhân nào hắn thấy hợp mắt thì đều cưỡng đoạt cho vào phủ, mà cũng không ai dám làm gì hắn.

  33. Jun 27, 2014 · Theo từ điển tiếng Việt, nhẫn là nhịn.

  34. Jan 12, 2022 · Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.

  36. Danh ngôn Kiên Nhẫn – Đọc và suy ngẫm tuyển tập 37 câu trích dẫn, status cùng những câu nói hay về Kiên Nhẫn tuyển chọn.

  37. Danh ngôn cuộc sống, châm ngôn sống bạn nên đọc.

  38. ” Có người lại trích lời Ðức Khổng Tử “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” và suy ra rằng việc nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mưu lớn.

  42. 100 câu nói hay về tình yêu lãng mạn nhất thời đại.

  45. Lúc Hàn Kỳ đóng quân ở đại danh phủ, có người biếu ông hai chiếc chén ngọc quý giá, nói rằng đó là bảo vật có một không hai trên thế giới.

  46. Đây là những câu danh ngôn về thành công bằng tiếng Anh được lưu truyền từ bao đời nay chắc chắn sẽ có ích cho bạn đấy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Nghị Lực Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Nghị Lực Trong Cuộc Sống: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Tiếng Nhật Ý Nghĩa
 • Danh Ngôn Hay Nhất Của Mahatma Gandhi
 • Những Câu Châm Ngôn
 • Danh Ngôn Về Lòng Kiên Trì

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Sự Kiên Trì
 • 199+ Hình Ảnh Châm Ngôn Cuộc Sống Sâu Sắc Mang Thông Điệp Ý Nghĩa
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Và Tình Yêu Ý Nghĩa Giúp Bạn Bồi Đắp Niềm Tin
 • Tuyển Tập Những Câu Danh Ngôn Khuyến Thiện Trong 24 Bộ Chính Sử Của Trung Hoa Cổ Đại
 • Lịch Desktop Có Danh Ngôn
 • 2. Danh ngôn cuộc sống – sự kiên nhẫn

  5. Từ Khóa: cham ngon cuoc song su kien tri, cham ngon du, cham ngon du va khong du, châm ngôn kiên trì, cham ngon tinh kien nhan, châm ngôn tình y6, cham ngon ve su kien tri, cham ngon ve su kien tri thanh cong, cham ngon ve y chi, châm ngôn vựơt lên đau khổ, châm ngôn ý chí, cham ngon y chi song, châm ngôn ý chí tình.

  6. Tiếp nối theo các bài viết về sắc đẹp, ý chí, lòng tin, Edu2Review sẽ giới thiệu ngay với các bạn những câu thành ngữ tiếng Anh về kiên trì, kiên nhẫn.

  10. Những câu danh ngôn ngắn gọn mà ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống của mỗi người.

  11. Ngạn ngữ Tây Ban Nha – Giới thiệu bài viết Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê.

  13. If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.

  15. Kiên nhẫn là lòng can đảm của người chiến thắng, là sức mạnh của con người chống lại số phận.

  16. 30/08/2010 · Các anh chi ơi , các anh chị cho em trên 5 câu ca dao nói về tính siêng năng, kiên trì, nếu đúng, em tặng 10 điểm lận.

  20. Câu chuyện đã cho chúng ta những bài học thật quý giá về ý nghĩa của cuộc sống, lòng kiên trì, tình yêu nghề.

  23. Câu chuyện đã cho chúng ta những bài học thật quý giá về ý nghĩa của cuộc sống, lòng kiên trì, tình yêu nghề.

  26. Vài lần, con gái tôi gọi điện và nói, Mẹ, mẹ phải đến xem những bông thuỷ tiên vàng trước khi chúng t.

  27. 20/02/2016 · Rèn tính Kiên Trì để thành công.

  30. Cuộc sống của giống như một chiếc xe đạp nếu muốn nó thăng bằng thì bạn phải tiếp tục di chuyển.

  32. Hai câu chuyện ý nghĩa về dũng khí và sự kiên trì Sống trên đời giống như đang chèo thuyền ngược dòng nước, chỉ có không ngơi nghỉ mới có thể tới được bến bờ.

  34. … Yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ.

  38. Các câu nói hay tri ân công ơn thầy giáo cô giáo.

  40. Kiên nhẫn (hay nhẫn nại) là trạng thái của sự chịu đựng trong những hoàn cảnh khó khăn, có nghĩa là kiên trì đối mặt với sự chậm trễ hoặc hành động khiêu khích mà không biểu hiện sự khó chịu hoặc giận dữ một cách tiêu cực.

  43. 20/04/2008 · ai biết danh ngôn về lòng biết ơn, lòng kiên trì, học vấn, lòng nhân đạo, lòng yêu nước.

  48. Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Châm Ngôn Tiếng Trung Hay
 • Danh Ngôn Nước Ngoài Hay
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Hay Và Ý Nghĩa Cho Mỗi Ngày
 • Danh Ngôn Về Thời Gian Hay Nhất
 • 25 Câu Chúc Noel, Giáng Sinh Tiếng Anh Không Thể Bỏ Qua
 • Danh Ngôn Về Sự Kiên Cường

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Sự Nghiệp, Câu Danh Ngôn Thành Công Về Sự Nghiệp
 • Top 50 Câu Danh Ngôn Về Tình Bạn Nổi Tiếng Nhất Hiện Nay
 • Những Câu Nói Hay Trong 5S Online
 • Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Không Nên Bỏ Qua
 • Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Nhất Về Sách
 • Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.

  Anytime you suffer a setback or disappointment, put your head down and plow ahead.

  Để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!

  To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!

  Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

  When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.

  Les Brown414 người thích Thích

  Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

  Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

  Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất trên thế giới. Nhưng để vững tâm ngay cả khi tất cả mọi người sẽ thông cảm nếu bạn suy sụp, đó là sức mạnh thật sự.

  Anyone can give up, it’s the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that’s true strength.

  Sự tổn thương là một điều thật buồn cười.

  Mặc dù nó khiến bạn cảm thấy yếu đuối bên trong,

  cuối cùng nó lại khiến bạn mạnh mẽ hơn.

  Hurt is a funny thing.

  Even though it makes you feel weak inside,

  it actually makes you stronger.

  Khổ đau cũng như hoa quả. Chúa không khiến nó mọc lên trên những cành quá yếu ớt để chịu nổi nó.

  Sorrow is a fruit. God does not make it grow on limbs too weak to bear it.

  Bốn điều mà thế hệ trẻ nên suy ngẫm:

  – Thất bại là gì: Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất.

  – Kiên cường là gì: Một khi bạn đã kinh qua gian khó, uất hận và thất vọng, chỉ khi đó bạn mới hiểu được kiên cường là gì.

  – Nghĩa vụ của bạn là: Siêng năng hơn, chăm chỉ hơn, và tham vọng hơn người khác.

  – Chỉ kẻ ngu mới dùng miệng để nói. Người thông minh dùng trí óc, và người sáng suốt dùng trái tim.

  The 4 main questions the young generation must ponder on:

  – What is failure: Giving up is the greatest failure.

  – What is resilience: Once you have been through hardships, grievances and disappointments, only then will you understand what is resilience.

  – What your duties are: To be more diligent, hardworking, and ambitious than others.

  – Only fools use their mouth to speak. A smart man uses his brain, and a wise man uses his heart.

  Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.

  Just because Fate doesn’t deal you the right cards, it doesn’t mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.

  Hãy coi nhẹ những tổn thương nhỏ, và chúng sẽ biến mất.

  Slight small injuries, and they will become none at all.

  Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, đói, khát trên sa mạc đầy cát; sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con người vượt qua mọi hiểm họa.

  As a camel beareth labor, and heat, and hunger, and thirst, through deserts of sand, and fainteth not; so the fortitude of a man shall sustain him through all perils.

  Rất nhiều những điều vĩ đại trên thế giới được xây dựng bởi những con người mệt mỏi và chán nản nhưng vẫn tiếp tục lao động.

  Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working.

  Người dân chài biết biển thật nguy hiểm và bão tố thật khủng khiếp, nhưng họ chưa bao giờ thấy những nguy hiểm đó là đủ để chùn chân ở lại bờ.

  The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.

  Khi tai ách xảy ra, hoặc bạn để nó đánh bại mình, hoặc bạn đánh bại nó.

  When something an affliction happens to you, you either let it defeat you, or you defeat it.

  Trước cơn bão đang ập tới, ta phải suy nghĩ, sống và chết như một vị vua.

  I must in the face of a storm, think, live and die as a king.

  Tôi yêu những người có thể mỉm cười trong gian khó, có thể tìm được sức mạnh từ đau thương, và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm. Những điều này có thể làm chùn bước một tinh thần yếu đuối, nhưng những người có trái tim kiên cường và hành động không trái với lương tâm sẽ theo đuổi các nguyên tắc của mình tới chết.

  I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

  Người lãnh đạo nên là người nhìn xa trông rộng và có tầm nhìn tốt hơn nhân viên.

  Người lãnh đạo nên có sự gai góc và kiên trì cao hơn, và có thể chịu đựng được những gì mà nhân viên không thể.

  Người lãnh đạo nên có sức chịu đựng và khả năng chấp nhận thất bại cao hơn.

  Vì vậy, phẩm chất của một người lãnh đạo tốt nằm ở tầm nhìn, sự ngoan cường và năng lực.

  A leader should be a visionary and have more foresight than an employee.

  A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the employees can’t.

  A leader should have higher endurance and ability to accept and embrace failure.

  The quality of a good leader therefore is his vision, tenacity, and his capability.

  Khi giấc mơ của bạn biến thành bụi đất, hãy hút bụi.

  When your dreams turn to dust, vacuum.

  Đầu tiên hãy hỏi mình: Chuyện gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Rồi chuẩn bị chấp nhận nó. Rồi tiến tới cải thiện điều tồi tệ nhất.

  First ask yourself: What is the worst that can happen? Then ppare to accept it. Then proceed to improve on the worst.

  Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình, và đừng lo lắng về bóng tối, bởi đó là khi sao sáng nhất.

  To be a star, you must shine your own light, follow your own path, and don’t worry about the darkness, for that is when the stars shine brightest.

  Đau khổ khiến người ta kiên cường hơn,

  Nước mắt khiến người ta dũng cảm hơn,

  Trái tim tan nát khiên người ta biết nhìn xa trông rộng hơn,

  Vì vậy hãy cảm ơn những gì đã qua, nó đã giúp bạn có một tương lai tươi đẹp hơn. Tôi sẽ không cầu xin xoa dịu nỗi đau của tôi, mà cầu xin trái tim để chinh phục nó.

  Let me not beg for the stilling of my pain but for the heart to conquer it.

  Khi con sóng cuộc đời ập đến

  Và dòng chảy làm thuyền bạn lật

  Đừng tốn nước mắt cho điều đã đi qua

  Cứ nẳm ngửa trên mặt nước và thả mình trôi

  When the tide of life turns against you

  And the current upsets your boat

  Don’t waste tears on what might have been

  Just lie on your back and float.

  Tại sao bạn lại muốn xóa bỏ khỏi cuộc đời mình mọi nỗi bực bội, đau khổ và phiền muộn, vì rốt cuộc bạn đâu biết chúng đang dựng lên những gì trong mình? Tại sao bạn lại muốn hành hạ mình với câu hỏi chuyện này vì sao lại xảy ra và rồi sẽ dẫn tới đâu? Vì bạn biết đấy, rốt cuộc bạn đang ở giữa những chuyển dịch, và bạn mong muốn không gì hơn ngoài thay đổi. Nếu có gì không lành mạnh trong phản ứng của mình, hãy nhớ rằng bệnh tật là cách mà một sinh vật tự giải thoát khỏi những thứ xa lạ; và bạn đơn giản phải giúp nó để ốm, để đón nhận toàn bộ cơn bệnh và phát bệnh cùng nó, bởi đó là cách duy nhất để khỏe mạnh hơn.

  Why do you want to shut out of your life any uneasiness, any misery, any depssion, since after all you don’t know what work these conditions are doing inside you? Why do you want to persecute yourself with the question of where all this is coming from and where it is going? Since you know, after all, that you are in the midst of transitions and you wished for nothing so much as to change. If there is anything unhealthy in your reactions, just bear in mind that sickness is the means by which an organism frees itself from what is alien; so one must simply help it to be sick, to have its whole sickness and to break out with it, since that is the way it gets better.

  Mất đi thứ gì đó, vĩnh viễn sẽ không thấy nó, vĩnh viễn không tìm lại được. Nhưng mà, vẫn còn người và vật trước mắt, nên tích cực tranh thủ, hết sức quý trọng. Có lẽ, cuộc đời chính là như thế, mất đi, chấm dứt, bắt đầu, tiếp tục, lại chấm dứt, rồi biến mất… Cho dù thế nào, chúng ta đều muốn gánh hết tai nạn và hạnh phúc của riêng mình, tiến lên phía trước, không quay đầu lại. Bạn không trưởng thành, chẳng ai trưởng thành thay bạn được.

  Bạn không kiên cường, chẳng ai kiên cường thay bạn được. Thật ra có ai mà sinh ra đã kiên cường được như cây đại thụ kia, chẳng qua là trước mặt những người cần được bảo vệ, nhất thiết phải thể hiện sự kiên cường, không thể để cho người đó lo lắng, có vậy thôi. Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường. Cho nên em thấy không, đối với những chuyện không như ý, em hãy mỉm cười, vừa cười vừa thầm khinh bỉ nó, em cứ kiên trì nụ cười, cuối cùng người thắng chính là em. Việc nhận thức được phẩm giá của mình làm người thông minh trở nên khiêm tốn hơn và đồng thời cũng kiên cường hơn. Vũ khí tốt nhất chống lại những bùn nhơ của cuộc đời là lòng can đảm, tính ngoan cường và sự kiên nhẫn. Lòng can đảm cho ta sức mạnh, tính ngoan cường khiến ta vui, và sự kiên nhẫn mang đến bình yên.

  The best weapons against the infamies of life are courage, wilfulness and patience. Courage strenthens, wilfulness is fun and patience provides tranquility.

  Khi một cô gái kiên cường đã lâu, dường như sự mạnh mẽ của cô ấy sẽ thành điều đương nhiên. Vì vậy nên mọi người quên mất rằng, cô ấy cũng là con gái, cũng cần được bảo vệ, cần có chỗ dựa. Tôi đã khóc đủ nhiều cho một đời rồi. Hôm nay tôi quyết định sẽ cười.

  I’ve done more than enough crying for one lifetime. Today I choose to laugh.

  Nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất sống trong ảo mộng… Bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải tươi cười mà bước qua, đừng mất nhiều thời gian suy nghĩ một việc như thế này. Đợi đến lúc già, hối cũng không kịp. Hãy giữ một trái tim kiên cường, một lương tâm trong sạch, và đừng bao giờ tuyệt vọng.

  A stout heart, a clear conscience, and never despair.

  Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. Ngày hôm nay tôi có nhiều việc phải làm;

  Tôi cần tàn sát ký ức,

  Biến linh hồn tôi thành đá

  Rồi dạy tôi lại sống thế nào…

  I have a lot of work to do today;

  I need to slaughter memory,

  Turn my living soul to stone

  Then teach myself to live again…

  Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất. Người tha thứ đầu tiên là người kiên cường nhất. Người từ bỏ đầu tiên là người hạnh phúc nhất. Sống trên đời, có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn và bất hạnh, ngươi không thể đoán trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu gặp thì phải kiên cường đối mặt. Người chết thì cũng đã chết nhưng người sống thì vẫn phải sống, chớ nên quá đau lòng. Có nhiều khi, con người ta cảm thấy trái tim mình đã đủ cứng rắn, da mặt cũng đủ dày, và những chuyện trước kia có thể được nhắc đến không cần phải ý tứ gì nữa, con người ta thường cho rằng mình đã đủ kiên cường và có thể mỉm cười đối diện với thế gian này, đem những giọt nước mắt biến thành nụ cười bình thản. Chiếc áo giáp nhìn qua tưởng cứng rắn, nhưng thực ra, chỉ một câu nói thôi cũng có thể xuyên thủng, khiến nó đau đến tận xương tủy. Tự mình phải sống thật kiên cường, không ai có thể kiên cường thay mình cả. Dựa dẫm vào người khác quá mức sẽ khiến người quan tâm đến bạn cảm thấy nặng nề. Một người phụ nữ để tỏ ra mình có tính kiên cường thường giấu kín những điều không vui trong lòng. Thật ra có thể đối mặt với sự yếu đuối của mình có lẽ mới là sự kiên cường thật sự. Bạn biết rất rõ, sâu bên trọng bạn, rằng chỉ có một phép màu duy nhất, một quyền năng duy nhất, một sự cứu rỗi duy nhất… và tên nó là yêu thương. Vậy nên, hãy yêu những đớn đau của mình. Đừng phản kháng nó, đừng chạy trốn nó. Chính sự căm ghét là điều gây tổn thương, không phải thứ gì khác.

  You know quite well, deep within you, that there is only a single magic, a single power, a single salvation… and that is called loving. Well, then, love your suffering. Do not resist it, do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else.

  Bất cứ nơi nào bạn đi, dù thời tiết có như thế nào, hãy luôn mang theo ánh nắng mặt trời của riêng bạn.

  Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine.

  Mỗi một người phụ nữ đều có quyền được yếu đuối…Em nên biết, cuộc đời mỗi người phải được làm tất cả những điều mình thích mới thật sự ý nghĩa. Em rất kiên cường, nhưng phụ nữ quá kiên cường sẽ rất vất vả. Khi bạn có Chanh, hãy làm Nước Chanh. Một người thầy tốt sẽ làm điều đó. Nhưng kẻ ngu ngốc làm điều ngược lại. Nếu anh ta bị cuộc đời trao cho một quả chanh, anh ta bỏ cuộc và bảo: “Tôi bị đánh bại rồi. Đây là số phận. Tôi chẳng có cơ hội.” Rồi anh ta oán trách thế gian và đắm mình trong than thân trách phận. Nhưng khi người sáng suốt được trao một quả tranh, anh ta bảo: “Tôi học được gì từ nỗi bất hạnh này đây? Tôi làm thế nào để cải thiện tình huống của mình đây? Làm sao để tôi biến quả chanh này thành nước chanh?”

  If You Have A Lemon, Make A Lemonade. That is what a great educator does. But the fool does the exact opposite. If he finds that life has handed him a lemon, he gives up and says: “I’m beaten. It is fate. I haven’t got a chance.” Then he proceeds to rail against the world and indulge in an orgy of selfpity. But when the wise man is handed a lemon, he says: “What lesson can I learn from this misfortune? How can I improve my situation? How can I turn this lemon into a lemonade?

  Một số người nghĩ rằng mạnh mẽ tức là không bao giờ thấy đau. Nhưng trong thực tế, những người mạnh mẽ nhất là những người cảm thấy nỗi đau, thấu hiểu nó và chấp nhận nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Sự Đau Khổ: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Hay Về Sự Đau Khổ
 • Danh Ngôn Về Lòng Ái Quốc
 • Những Câu Nói Hay Về Lòng Yêu Nước: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Lòng Thương Người
 • 20 Stt Hay Về Sự Kiên Nhẫn Trong Tình Yêu Hay Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • 200 Caption Hay Về Tình Bạn Thân Là Chiến Hữu Hay Nhất 2022
 • Tuyển Tập Những Stt Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Tình Yêu Đôi Lứa
 • 19+ Stt Thất Tình Ngắn Chất, Hay Nhất Dành Cho Con Trai, Con Gái
 • Tổng Hợp 60 Caption Tiếng Anh Hay Về Tình Yêu Dành Cho Các Bạn Thích Ngoại Ngữ
 • Những Stt Về Tình Yêu Ngây Ngô Trong Sáng Tuổi Học Trò
 • 2. Khi có mối khác ngon hơn, tự nhiên chúng ta không còn kiên nhẫn với nhau nữa.

  3. Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

  4. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thì hạnh phúc sẽ không phụ lòng bạn.

  5. Một mối tình chỉ đổ vỡ khi cả hai thiếu đi sự kiên nhẫn.

  6. Nếu anh yêu một cô gái từng bị tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn…

  7. Trong tình yêu, sự kiên nhẫn đôi khi là ngọn lửa nóng nhất làm tan chảy mọi thứ.

  8. Đợi chờ là một dấu hiệu của tình yêu và lòng kiên nhẫn. Bất kỳ ai cũng có thể nói lời yêu bạn, nhưng không phải ai cũng có thể đợi và chứng minh điều đó là sự thật.

  9. Tình yêu luôn cần sự kiên trì của cả hai người… Yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ.

  10. Sau tất cả, anh là người đã kiên nhẫn ở bên cạnh em, chứng kiến được những phần thật nhất của con người em mà không chọn cách bỏ đi.

  11. Kiên nhẫn yêu ai đó cũng giống như cho phép bản thân tự làm tổn thương một cách tự nguyện.

  13. Em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh nhìn về phía em, nhưng em không đủ mạnh mẽ để nhìn anh hạnh phúc bên người khác.

  14. Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách.

  15. Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt, Nhưng người ta tự đặt nó ra xa. Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa, Nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ, Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ.

  16. Yêu xa là cả một hành trình dài khó khăn. Để có một kết thúc đẹp thì không thể thiếu sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn.

  17. Trên con đường chinh phục trái tim phụ nữ, muốn thành công đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và chân thành.

  18. Vì tình yêu vốn là thứ không dễ tìm nên hãy kiên nhẫn với tình yêu của mình theo cách mà bạn hạnh phúc nhất.

  19. Trong tình yêu, đôi khi con người ta thiếu nhất chính là sự kiên trì, chính vì thế mà vô số những người yêu nhau, những người đã từng yêu nhau, những người đã từng có thể yêu nhau. Cuối cùng đều không ở lại bên nhau.

  20. Tình yêu nói: “Hãy kiên nhẫn, đừng hoảng lên như thế, cần lập kế hoạch cho tương lai chắc chắn.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trọn Bộ Stt Thả Thính Câu Like Phổ Biến Nhất Hiện Nay
 • 999+ Stt, Câu Nói Buồn Bằng Tiếng Anh Về Tình Yêu Sâu Lắng
 • #101 Câu Stt Chia Tay Tuổi Học Trò Đầy Tiếc Nuối, Nhớ Thương
 • 28 Stt Hay Về Chia Tay Tuổi Học Trò Xúc Động Buồn Nhất
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Status Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Danh Ngôn Về Sự Kiên Trì

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lời Chúc Sinh Nhật Chồng Hài Hước Hay Và Ý Nghĩa
 • Hơn 100 Lời Chúc Sinh Nhật Cho Người Yêu Bạn Ngọt Ngào Lãng Mạng
 • 21 Lời Stt Chúc Mừng Sinh Nhật Chồng Yêu Ngắn Gọn Hay Nhất
 • Lời Chúc Mừng Ngày 8/3 Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • 70 Châm Ngôn Cuộc Sống Hay & Bất Hủ Về Tình Yêu, Hôn Nhân Và Gia Đình
 • Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với rắc rối.

  It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.

  Tôi nghĩ và nghĩ hàng năm hàng tháng. Chín mươi chín lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Lần thứ một trăm tôi đúng.

  I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. The hundredth time I am right.

  Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.

  How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

  Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.

  Energy and persistence conquer all things.

  Những thành tựu vĩ đại không được gặt hái bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì.

  Great works are performed not by strength, but by perseverance.

  Người chuyển núi bắt đầu bằng việc dỡ những hòn đá nhỏ.

  The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

  Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không bỏ cuộc ngay cả khi dường như chẳng có chút hy vọng nào.

  Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

  Cứ tiến lên. Cứ tiến lên. Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải. Nhưng tôi vẫn tiến lên.

  You just keep pushing. You just keep pushing. I made every mistake that could be made. But I just kept pushing.

  Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.

  No problem can withstand the assault of sustained thinking.

  Kiên trì và nhẫn nại,

  Không chịu lùi một phân,

  Vật chất tuy đau khổ

  Không nao núng tinh thần. Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cuối cùng, chịu đựng những giờ cuối cùng trôi qua. Chiến đấu tới cuối cùng… là đặc tính chúng ta cần có để đối diện với tương lai như những người kết thúc.

  All endeavor calls for the ability to tramp the last mile, shape the last plan, endure the last hours toil. The fight to the finish spirit is the one… characteristic we must posses if we are to face the future as finishers.

  Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.

  If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.

  Người lãnh đạo nên là người nhìn xa trông rộng và có tầm nhìn tốt hơn nhân viên.

  Người lãnh đạo nên có sự gai góc và kiên trì cao hơn, và có thể chịu đựng được những gì mà nhân viên không thể.

  Người lãnh đạo nên có sức chịu đựng và khả năng chấp nhận thất bại cao hơn.

  Vì vậy, phẩm chất của một người lãnh đạo tốt nằm ở tầm nhìn, sự ngoan cường và năng lực.

  A leader should be a visionary and have more foresight than an employee.

  A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the employees can’t.

  A leader should have higher endurance and ability to accept and embrace failure.

  The quality of a good leader therefore is his vision, tenacity, and his capability.

  Lý tưởng là những ước mơ cao thượng nhất của con người, rất khó thực hiện nhưng lại có thể thực hiện được và đòi hỏi phải phấn đấu lâu dài, gian khổ, kiên trì. Kiên trì là gì?

  Đó chính là một ngày, rồi lại một ngày, bạn nói với bản thân mình rằng, hãy kiên trì thêm một ngày nữa. Đa số sai lầm là do ta không kiên trì, không nỗ lực, không níu giữ, sau đó ta tự thôi miên bản thân, nói rằng tất cả là do số phận. Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn. Giấc mơ không kết thúc… bởi thậm chí dù tôi lý luận với mình rằng chuyện đó là bất khả thi, có điều gì đó trong tôi chỉ đơn giản là không chịu ngừng hoạt động.

  The dream would not down…for even though I reasoned with myself that the thing was impossible, there was something inside which simply would not stop working.

  Mọi việc có ý nghĩa, mọi thành tựu lớn lao, đều được tựu thành từ việc giữ vững tầm nhìn, và thường ngay trước thành tựu lớn, ta đối mặt với thất bại và nản lòng.

  Every great work, every big accomplishment, has been brought into manifestation through holding to the vision, and often just before the big achievement, comes apparent failure and discouragement.

  Con người ai cũng có một phần kiên trì, cho dù sự cố chấp đó đúng hay sai, nhưng đã lựa chọn, thì nên dốc hết sức để bảo vệ. Tôi có thể cho bạn công thức thành công sáu chữ: Nghĩ kỹ lưỡng – theo tận cùng.

  I can give you a six-word formula for success: Think things through – then follow through.

  Thường mất nhiều thời gian để tìm được đường ngắn hơn.

  It usually takes a long time to find a shorter way.

  Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì.

  Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able to wait, if he is able to fast.

  Chuyện đáng sợ thứ nhất trong cuộc đời, đó là kiên trì thứ không nên kiên trì, bỏ qua những thứ không nên bỏ qua. Con đường phía trước thật dài, nhưng không đi đến cuối cùng, sao có thể biết được sẽ kiên trì đến đâu. Tình yêu luôn cần sự kiên trì của cả hai người. … Yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ. Khi bạn định hỏi ai bất cứ điều gì, hãy nhớ công thức sau: HCHKTSCNĐ, hay “Hoặc có, hoặc không, thì sao – có người đợi.” Một vài người sẽ nói có, một vài người sẽ nói không. Thế thì sao chứ! Ở đâu đó ngoài kia, có người đang đợi bạn và những ý tưởng của bạn. Đó chỉ là trò chơi con số mà thôi. Bạn phải tiếp tục hỏi cho tới khi bạn nhận được câu trả lời “có”.

  Whenever you ask anyone for anything, remember the following: SWSWSWSW, which stands for “some will, some won’t; so what-someone’s waiting.” Some people are going to say yes, and some are going to say no. So what! Out there somewhere, someone is waiting for you and your ideas. It is simply a numbers game. You have to keep asking until you get a yes.

  Bạn càng bền bỉ, càng có nhiều cơ hội điều gì đó có lợi cho bạn sẽ xảy ra. Cho dù có khó khăn đến bao nhiêu, bạn càng kiên trì lâu, bạn càng có thể thành công.

  The longer you hang in there, the greater the chance that something will happen in your favor. No matter how hard it seems, the longer you persist, the more likely your success.

  Tất cả mọi điều giá trị đều cần thời gian, không có thành công qua đêm.

  Everything valuable takes time, there are no overnight successes.

  Tôi có khả năng của người phụ nữ chấp nhất và kiên trì với công việc ngay cả khi mọi người khác đều rời đi và từ bỏ.

  I’ve got a woman’s ability to stick to a job and get on with it when everyone else walks off and leaves it.

  Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuốn sách Súp gà cho tâm hồn của tôi đã bị 33 nhà xuất bản từ chối. Giờ nó đã bán được hàng triệu bản.

  Never quit. My book, Chicken Soup for the Soul, was turned down by 33 publishers. It’s since sold millions of copies.

  Nỗ lực chỉ hoàn toàn trao đi phần thưởng sau khi người ta không chịu bỏ cuộc.

  Effort only fully releases its reward after a person refuses to quit.

  Cuộc đời con người luôn có những sự kiên trì rất nực cười. Nhưng kể cả rõ ràng chúng ta biết điều đó rất ấu trĩ, cũng vẫn khăng khăng giữ vẻ cố chấp đáng thương đó. Cho đến khi trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình. Chuyện đời, khó nhất chính là kiên trì. Chúa trời không bao giờ đóng một cánh cửa lại mà không mở ra một cách cửa lớn hơn và tốt đẹp hơn. Hãy kiên trì. Bạn đã ở gần thành công hơn bạn nghĩ.

  God never shuts one door without opening a bigger better door. Hang in there. You are closer to success than you may think.

  Điều tốt đẹp đến với những ai tin tưởng, điều tốt đẹp hơn đến với những ai kiên trì, và điều tốt đẹp nhất đến với những ai không bỏ cuộc.

  Good things come to those who believe, better things come to those who are patient and the best things come to those who don’t give up.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Đức Phật Dạy Trong Hôn Nhân
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Bằng Tiếng Anh Bất Hủ Và Ý Nghĩa Nhất
 • Tuyển Tập Những Lời Chúc Tốt Đẹp Nhất Dành Tặng Các Sĩ Tử Trong Mùa Thi
 • 999+ Những Câu Nói Hay Về Gia Đình ❤️❤️❤️ Nên Đọc
 • Những Lời Chúc Tết Cho Vợ Chồng Yêu Thương, Ý Nghĩa 2022
 • Danh Ngôn Về Kiên Trì

  --- Bài mới hơn ---

 • +555 Câu Nói Hay Về Thành Công, Nỗ Lực Và Kiên Trì
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Kiên Trì: 40+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Kinh Tế, Kinh Doanh Hay
 • Danh Ngôn Về Khó Khăn
 • 3 Khó Khăn Khi Thuê Dịch Vụ Viết Bài Cho Web
 • 2. Danh ngôn và cuộc sống – Sự nỗ lực

  4. Tìm kiếm các câu thành ngữ tục ngữ về siêng năng kiên trì , cac cau thanh ngu tuc ngu ve sieng nang kien tri tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

  5. Mục Lục:” Status ước mơ và status hoài bão hay, ý nghĩa nhất” Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh” Danh ngôn ước mơ hoài bão đầy triết lý và động lực” Những câu nói hay về ý chí quyết tâm trong cuộc đời” Status ước mơ & danh ngôn hay nhất […].

  6. Tuyển tập các câu danh ngôn song ngữ ý nghĩa về sự kiên nhẫn, những câu nói về sự kiên nhẫn ý nghĩa và hay nhất, lời hay ý đẹp về sự kiên nhẫn.

  7. “Nếu bạn không thể bay, hãy chạy, nếu bạn không thể chạy, hãy đi, nếu bạn không thể đi, hãy bò, nhưng làm gì đi nữa, bạn cũng phải tiếp tục tiến về phía trước.

  9. Sau khi đọc xong bài viết Những câu danh ngôn về sự giàu nghèo hay nhất khiến bạn sống quyết tâm hơn được loinoihay.

  10. Tổng hợp danh ngôn kiên nhẫn hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về kiên nhẫn, những câu nói về kiên nhẫn hay nhất.

  13. Qua những danh ngôn hay về thành công và thất bại chắc hẳn bạn đã nhận ra rằng ranh giới giữa thành công và thất bại nhiều khi rất mong manh và chỉ có kiên trì mới giúp chúng ta chuyển từ thất bại sang thành công.

  16. Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

  17. Những danh ngôn hay về học tập, Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

  22. Danh ngôn hay về tính kiên trì Kiên trì là một tính cách, có thể do di truyền, môi trường sống hoặc tập luyện mà có.

  23. Kiên nhẫn (hay nhẫn nại) là trạng thái của sự chịu đựng trong những hoàn cảnh khó khăn, có nghĩa là kiên trì đối mặt với sự chậm trễ hoặc hành động khiêu khích mà không biểu hiện sự khó chịu hoặc giận dữ một cách tiêu cực.

  24. Tổng hợp danh ngôn quyết tâm hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về quyết tâm, những câu nói về quyết tâm hay nhất.

  26. If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.

  27. Từ Khóa: cham ngon cuoc song su kien tri, cham ngon du, cham ngon du va khong du, châm ngôn kiên trì, cham ngon tinh kien nhan, châm ngôn tình y6, cham ngon ve su kien tri, cham ngon ve su kien tri thanh cong, cham ngon ve y chi, châm ngôn vựơt lên đau khổ.

  29. Để đạt được thành công cần phải có sự nỗ lực không ngừng trong cuộc sống, công việc, thành công không phải tự nhiên mà có cần phải trải qua một quá trình từ thực hiện đến thất bại và nhiều lần thất bại kiên trì bạn sẽ đi đến thành công.

  30. Hi vọng những câu danh ngôn tiếng Anh về công việc được giới thiệu ở trên sẽ giúp các bạn có thêm nhiệt huyết, động lực để phấn đấu, biến ước mơ thành hiện thực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Khổng Tử Hay Nhất Nên Đọc 1 Lần Trong Đời
 • 20 Câu Nói Nổi Tiếng Của Steve Jobs
 • Danh Ngôn Hay Nhất Của John Adams
 • 100+ Danh Ngôn Hán Việt Về Tình Yêu, Tình Bạn, Cuộc Sống
 • Danh Ngôn Về Ghen Tị
 • Danh Ngôn Về Lòng Kiên Nhẫn Giúp Bạn Thấm Thía Ý Nghĩa Của Sự Chờ Đợi ♥ Thư Tình Net

  --- Bài mới hơn ---

 • 9 Câu Không Bao Giờ Nên Nói Với Mẹ Chồng Mà Các Nàng Dâu Phải Ghi Nhớ
 • Những Câu Nói Hay Về Gia Đình ❤️ Danh Ngôn Gia Đình Hay Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Niềm Đam Mê: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Niềm Đam Mê
 • Những Câu Nói Hay Về Niềm Đam Mê Giúp Truyền Lửa Sức Mạnh Cho Bạn
 • 1. Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

  3. Sự kiên nhẫn là lớp bảo vệ chống lại điều sai trái cũng như quần áo chống lại cái lạnh. Bởi nếu bạn mặc thêm quần áo khi trời thêm lạnh, cái lạnh sẽ không thể làm hại bạn. Cũng như vậy, bạn phải gia tăng lòng kiên nhẫn khi đối diện với những sai trái trầm trọng, và chúng sẽ không thể làm bạn phiền não.

  5. Sự kiên nhẫn và bền bỉ có tác động ma thuật khiến trước nó, khó khăn biến mất và trở ngại bốc hơi.

  6. Tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nhưng nó không dễ. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, bổn phận, và nó đi cùng nhiều thất bại dọc đường. Thử thách thực sự không phải là việc bạn có tránh được những thất bại này không, bởi vì bạn sẽ không tránh được. Thử thách nằm ở việc liệu bạn có để chúng làm mình chai cứng hay xấu hổ tới mức ngừng hành động, hay liệu bạn có học hỏi được từ chúng không; liệu bạn có chọn cách bền bỉ theo đuổi không.

  11. Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

  Những Câu Nói Hay –

  • Điểm qua những danh ngôn những câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống
  • Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Hàn – Stt danh ngôn hay về cuộc sống
  • Điểm qua 16 câu danh ngôn về tình bạn hay nhất mọi thời đại
  • Tuyển tập danh ngôn hay nhất về âm nhạc trong cuộc sống
  • Sưu tầm 21 câu danh ngôn về cha mẹ hay và xúc động không kìm được nước mắt
  • Danh ngôn về lòng kiên nhẫn giúp bạn thấm thía ý nghĩa của sự chờ đợi
  • Chọn lọc 8 câu danh ngôn bất hủ về cha ý nghĩa xúc động nhất không nói nên lời
  • Những câu nói hay nhất về niềm đam mê truyền sức mạnh cho chính bạn
  • Tuyển tập danh ngôn hay nhất về âm nhạc trong cuộc sống
  • Những câu nói hay nhất về sự tha thứ bồi đắp lòng vị tha
  • 10+ câu nói hay nhất về tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống
  • 15 câu nói hay có ý nghĩa sâu sắc đáng đọc nhất về trái tim
  • Những câu nói hay nhất về trí tuệ con người
  • 10 câu nói hay nhất về sự trưởng thành của các vĩ nhân

  1. Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

  3. Sự kiên nhẫn là lớp bảo vệ chống lại điều sai trái cũng như quần áo chống lại cái lạnh. Bởi nếu bạn mặc thêm quần áo khi trời thêm lạnh, cái lạnh sẽ không thể làm hại bạn. Cũng như vậy, bạn phải gia tăng lòng kiên nhẫn khi đối diện với những sai trái trầm trọng, và chúng sẽ không thể làm bạn phiền não.

  4. Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng.

  9. Nói đang thao thao sướng miệng mà ngưng ngang được; ý đương hớn hở mà thu hẳn lại được; tức giận, ham mê đương sôi nổi mà tiêu biến được, không phải là người kiên nhẫn thì không tài nào được như thế.

  10. Điều chúng ta có thể và nên thay đổi là bản thân mình: sự kiên nhẫn của mình, tính tự cao tự đại của mình (kể cả tự cao tự đại về trí óc), cảm nhận của mình về tổn thương, sự thiếu hụt của mình trong yêu thương và độ lượng. Tôi coi mọi nỗ lực khác để thay đổi thế giới, dù có xuất phát từ ý định cao đẹp nhất, đều chỉ là vô ích.

  11. Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Trích Dẫn Hay Nhất Về Lòng Kiên Trì Truyền Động Lực Sống Mạnh Mẽ
 • 9 Câu Nói Truyền Cảm Hứng Cho Các Nhà Tuyển Dụng
 • Danh Ngôn Truyền Cảm Hứng Cho Hành Trình Khởi Nghiệp
 • Những Danh Ngôn Bất Hủ Của Những Người Quản Lí Nổi Tiếng Nhất Thế Giới
 • Danh Ngôn Hay Về Kinh Doanh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100