Danh Ngôn Winston Churchill / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top View | Dtdecopark.edu.vn

Danh Ngôn Của Winston Churchill

12 Danh Ngôn Tình Yêu Trong Tiếng Pháp

Châm Ngôn Sống Ngắn Gọn, Ý Nghĩa ❤️danh Ngôn Chất

999 Stt Cuộc Sống Yên Bình “thổi Mát” Tâm Hồn Mỗi Ngày

Danh Ngôn Vui Về Tình Yêu

Danh Ngôn Về Nỗi Buồn

DANH NGÔN CỦA WINSTON CHURCH ILL

– Th nh công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đ ảm đi tiếp mới quan trọng.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

– Ng ời lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hi ểm nguy trong mọi cơ hội.

The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

– Sự gọn gàng là một đức hạnh, sự cân đối thường là một yếu tố của cái đẹp.

Tidiness is a virtue, symmetry is often a constituent of beauty.

– Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt huyết.

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

– Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.

Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

– Người suy nghĩ tích cực thấy được thứ vô hình, cảm nhận được thứ không thể sờ nắm, và đạt được điều bất khả thi.

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible.

– Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi.

We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

– Đây không phải là thời gian để thanh nhàn và thoải mái. Đây là thời gian để dấn thân và chịu đựng.

This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure.

– Sống có nghĩa lý gì, nếu không phải để đấu tranh vì những lý do cao thượng, và khiến thế giới rối ren này trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người sẽ sống trong đó sau khi chúng ta ra đi?

What is the use of living, if it be not to strive for noble causes and to make this muddled world a better place for those who will live in it after we are gone?

– Mọi điều lớn lao đều đơn giản, và nhiều điều có thể được thể hiện chỉ bằng một danh từ: tự do, công lý, danh dự, bổn phận, khoan dung, hy vọng.

All the great things are simple, and many can be expssed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

– Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.

To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

– Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời.

You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

– Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng

You will never get to the end of the journey if you stop to shy a stone at every dog that barks.

– Đừng đầu hàng, đừng đầu hàng, đừng bao giờ, đừng bao giờ – trong bất cứ việc gì, quan trọng hay nhỏ bé, lớn lao hay tủn mủn – đừng đầu hàng trừ khi vì bị thuyết phục bởi lẽ phải và danh dự.

Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty-never give in except to convictions of honor and good sense.

– Nỗ lực không ngừng – chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ – là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

– Người ta phải chính trực trước khi hào phóng.

One ought to be just before one is generous.

Nếu ta bắt đầu cuộc tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại, ta sẽ phát hiện m nh đã đánh mất tương lai.

If we open a quarrel between past and psent, we shall find that we have lost the future.

– Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hù ng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi mu n công chính, họ thường không còn hùng mạnh.

The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

– Bài học lớn nhất trong đời là biết rằng thậm chí ngay cả kẻ ngu xuẩn đôi khi cũng đúng.

The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes.

– Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi c ng thích bị dạy dỗ.

Personally, I’m always ready to learn, although I do not always like being taught.

– Khẩu vị của tôi đơn giản lắm: tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất.

My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

– Lời nói dối đi nửa vòng trái đất trước khi sự thật kịp mặc quần.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

– Bạn sẽ phạm phải đủ loại sai lầm; nhưng chừng nào bạn còn rộng lượng và chân thực, và dữ dội, bạn không thể làm thế gi i tổn thương, thậm chí dù là làm nó phiền não.

You will make all kinds of mistakes; but as long as you are generous and true, and also fierce, you cannot hurt the world or even seriously distress her.

Làm chủ được khó khăn là chiến th ng được cơ hội.

Difficulties mastered are opportunities won.

– Không có truyền thống, nghệ thuật là bầy cừu không có người chăn. Không có đổi mới, đó là con cừu chết.

Without tradition, art is a flock of sheep without a shepherd. Without innovation, it is a corpse.

– Chúng tôi có nhiều nỗi lo lắng, và nỗi này dập tắt nỗi kia.

We have a lot of anxieties, and one cancels out another.

– Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm.

The price of greatness is responsibility.

– Về tôi, tôi là người lạc quan – là bất cứ cái gì khác đều không có vẻ hữu ích mấy.

For myself I am an optimist – it does not seem to be much use being anything else.

– Kh ng gì khiến một người trở nên xác đáng hơn là thư viện.

Nothing makes a man more reverent than a library.

– Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm.

If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

– Hãy cho chúng tôi công cụ, và chúng tôi sẽ làm xong việc.

Give us the tools, and we will finish the job.

– Nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy bước tiếp đi.

If you’re going through hell, keep going.

– Tiến bộ là thay đổi, vậy nên để hoàn hảo nghĩa là phải thay đổi thường xuyên.

To improve is to change, so to be perfect is to have changed often.

– Diều bay cao nhờ chống lại gió, chứ không phải với gió.

Kites rise highest against the wind, not with it.

– Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.

Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

– Lòng can đảm là thứ cần để đứng dậy và lên tiếng. Lòng can đảm cũng là thứ cần để ngồi xuống và lắng nghe.

Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen.

– Làm hết sức là chưa đủ; đôi khi chúng ta phải làm điều gì cần thiết.

It’s not enough that we do our best; sometimes we have to do what’s required.

– Tài giao thiệp là khả năng bảo người khác xuống địa ngục theo cách mà họ trông chờ được lên đường.

Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.

– Từ sự phức tạp tột cùng, sự đơn giản tột cùng xuất hiện.

Out of intense complexities, intense simplicities emerge.

– Tôi chắc chắn một điều này, rằng bạn chỉ phải chịu đựng để chinh phục. Bạn chỉ phải bền bỉ để cứu bản thân, và cứu tất cả những ai dựa vào mình. Bạn chỉ phải tiếp tục đi, và ở cuối đường, dù đường dài hay ngắn, chiến thắng và vinh dự đang chờ bạn.

Sure I am of this, that you have only to endure to conquer. You have only to persevere to save yourselves, and to save all those who rely upon you. You have only to go right on, and at the end of the road, be it short or long, victory and honor will be found.

– Thời gian và tiền bạc là những khái niệm có thể thay đổi cho nhau.

Time and money are largely interchangeable terms.

– Chúng ta phải cẩn thận với sự đổi mới không cần thiết, đặc biệt khi có logic dẫn đường.

We must beware of needless innovation, especially when guided by logic.

– Người ta luôn đo tình bạn bằng việc nó xuất hiện trong thời tiết xấu như thế nào.

One always measures friendships by how they show up in bad weather.

– Trách nhiệm là cái giá của sự vĩ đại.

Resposibility is the price of greatness.

Trong chiến tranh, bạn chỉ có thể bị giết một lần, nhưng trong chí nh trị, rất nhiều lần.

In war, you can only be killed once, but in politics, many times.

– Hãy nuôi dưỡng hy vọng, nhưng đừng bỏ qua hiện thực.

Nourish your hopes, but do not overlook realities.

– Tạo ra tin tức thì tốt hơn là đón nhận nó; làm người hành động thì tốt hơn là làm người phê bình.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

– Bạn chẳng bao giờ có thể đoán được liệu vận rủi có cuối cùng lại hóa ra là vận may hay không.

You never can tell whether bad luck may not after all turn out to be good luck.

– Hướng dẫn đúng của cuộc sống là làm điều đúng đắn.

The true guide of life is to do what is right.

– Chúng ta định hình những tòa nhà; sau đó chúng định hình chúng ta.

We shape our buildings; thereafter they shape us.

– Báo thù là sự xa xỉ đắt giá và dễ hao mòn nhất.

Vengeance is the most costly and dissipating of luxuries.

– Khi đại bàng im lặng, vẹt bắt đầu liếng thoắng.

When the eagles are silent, the parrots begin to jabber.

– Những vấn đề của chiến thắng dễ tiếp nhận hơn những vấn đê của bị đánh bại, nhưng chúng không hề ít khó khăn hơn.

The problems of victory are more agreeable than those of defeat, but they are no less difficult.

– Thật sai lầm khi cố gắng nhìn trước quá xa. Ta chỉ có thể nắm chuỗi vận mệnh bằng một mắt xích ở một thời điểm.

It is a mistake to try to look too far ahead. The chain of destiny can only be grasped one link at a time.

– Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ nhượng bộ. Đừng bao giờ, đừng bao giờ nhượng bộ – trong bất cứ chuyện gì, dù vĩ đại hay nhỏ bé, lớn lao hay tầm thường – đừng bao giờ nhượng bộ, trừ khi bị thuyết phục bởi đức hạnh và lẽ phải. Đừng bao giờ thỏa hiệp trước thế lực. Đừng bao giờ khuất phục trước sức mạnh tưởng chừng áp đảo của kẻ địch.

Never give in. Never give in. Never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty – never give in, except to convictions of honour and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy.

– Thói xấu cố hữu của chủ nghĩa tư bản là sự phân chia không đều điều sung sướng; thói xấu cố hữu của chủ nghĩa xã hội là sự phân chia đều nỗi bất hạnh.

The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries.

– Nhiều khi người mạnh mẽ ít lời chỉ im lặng vì anh ta không biết phải nói gì, và được coi là mạnh mẽ bởi vì anh ta im lặng.

Too often the strong, silent man is silent only because he does not know what to say, and is reputed strong only because he has remained silent.

– Lòng can đảm được đánh giá đúng là phẩm chất đầu tiên của con người, bởi nó là phẩm chất cho phép thành lập tất cả phẩm chất khác.

Courage is rightly esteemed the first of human qualities because it has been said, it is the quality which guarantees all others.

– Mỗi ngày bạn đều có thể tiến bộ. Mỗi bước đều có thể có thu hoạch. Nhưng phía trước bạn là con đường mãi kéo dài, mãi dốc lên, mãi mở mang. Bạn biết bạn sẽ không bao giờ đi đến cuối đường. Nhưng điều này không khiến nản lòng, mà chỉ bổ sung thêm vào niềm vui và vinh quang của cuộc hành trình.

Every day you may make progress. Every step may be fruitful. Yet there will stretch out before you an ever-lengthening, ever-ascending, ever-improving path. You know you will never get to the end of the journey. But this, so far from discouraging, only adds to the joy and the glory of the climb.

– Người chính khách khuất phục trước cơn sốt chiến tranh phải nhận ra rằng một khi tín hiệu truyền đi, anh ta không còn là người làm chủ chính sách mà là nô lệ của những sự kiện không thể đoán trước và không thể khống chế.

The statesman who yields to war fever must realise that once the signal is given, he is no longer the master of policy but the slave of unforeseeable and uncontrollable events.

– Không phải việc gì cũng đúng đắn bởi vì chúng khó khăn, nhưng nếu chúng đúng đắn, người ta không được buồn bực bởi vì chúng cũng khó.

Things are not always right because they are hard, but if they are right one must not mind if they are also hard.

– Thành tựu rực rỡ nhất của tôi là khả năng thuyết phục vợ tôi gả cho tôi.

My most brilliant achievement was my ability to be able to persuade my wife to marry me.

– Chúng ta không có quyền năng đoán trước được vận mệnh của mình.

It is not in our power to anticipate our destiny.

– Tôi không bao giờ ‘lo lắng’ về hành động, chỉ lo về sự thiếu hành động mà thôi.

I never ‘worry’ about action, but only about inaction.

– Có thể tạo ra cái ác nhanh hơn nhiều chữa trị chúng.

Evils can be created much quicker than they can be cured.

– Nếu ta phá hủy thị trường tự do, ta sẽ tạo ra chợ đen.

If you destroy a free market you create a black market.

– Thái độ là một thứ nhỏ bé tạo ra sự khác biệt lớn.

Attitude is a little thing that makes a big difference.

– Tôi thích các chuyện xảy ra, và nếu chúng không xảy ra, tôi thích khiến chúng xảy ra.

I like things to happen, and if they don’t happen I like to make them happen.

– Con người đôi khi vấp phải sự thật, nhưng hầu hết con người chống mình dậy và vội đi mất như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.

– Nói “Tôi đang nỗ lực hết sức.” chẳng có ý nghĩa gì. Bạn phải thành công làm điều đúng đắn.

It is no use saying, ‘We are doing our best.’ You have got to succeed in doing what is necessary.

– Vinh dự nên đi ở nơi mà cái chết và nguy hiểm đi.

Honours should go where death and danger go.

– Có những lúc luật lệ hà khắc còn tốt hơn là không có luật lệ.

Harsh laws are at times better than no laws at all.

© TuDienDanhNgon.vn

Danh Ngôn Cuộc Sống Của Winston Churchill

Thơ Hay Viết Về Hoa Lan Kiêu Sa Và Tinh Khiết

Top 9 Bài Thơ Về Hoa Lan Hay Và Giàu Cảm Xúc Nhất

Xem Bài Thơ Chùm Thơ Về Hoa Lan Hay Nhất Giàu Cảm Xúc Nhất, Đọc Bài Thơ Chùm Thơ Về Hoa Lan Hay Nhất Giàu Cảm Xúc Nhất Chi Tiết

Danh Ngôn Về Văn Hóa

Danh Ngôn Cuộc Sống Của Winston Churchill

Danh Ngôn Của Winston Churchill

12 Danh Ngôn Tình Yêu Trong Tiếng Pháp

Châm Ngôn Sống Ngắn Gọn, Ý Nghĩa ❤️danh Ngôn Chất

999 Stt Cuộc Sống Yên Bình “thổi Mát” Tâm Hồn Mỗi Ngày

Danh Ngôn Vui Về Tình Yêu

Danh ngôn cuộc sống của Winston Churchill-P.I

“Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965) là chính trị gia, sĩ quan và nhà báo,

họa sĩ, tác giả người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị là Thủ tướng Anh từ năm 1940 tới 1945, và từ 1951 tới 1955. Khi là Thủ tướng Anh, ông đã lãnh đạo nước Anh đi tới chiến thắng trong Thế chiến II. Ông được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 với vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền dân chủ tự do trước sự lan rộng của chủ nghĩa phát xít.

Ngoài ra, ông còn được biết đến là một nhà cải cách xã hội, và một tác gia xuất sắc. Bên cạnh nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Garter, Huân chương Công lao, Huân chương Companions of Honour, Huân chương Quân địa phương, Viện sĩ Hội Hoàng gia…, ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel Văn học năm 1953, và là người đầu tiên được vinh danh là Công dân danh dự của Hoa Kỳ.”

+Danh ngôn cuộc sống của Winston Churchill-P.I (14 câu)

7-Dũng cảm là đức hạnh quan trọng nhất của con người, bởi vì nó đảm bảo tất cả những hạnh phúc khác

à Lời cám ơn: Tôi xin chân thành cảm ơn các trang web, các tác giả có lòng hảo tâm đã cung cấp nguồn tư liệu danh ngôn, thông tin, âm nhạc và hình ảnh để tôi hoàn thành video này:

+Nguồn tư liệu danh ngôn-thông tin:

-soundcloud.com/ncm-free-music

#CaoPhucSLP#tudiendanhngon#WinstonChurchill

Danh ngôn hay nhất của Abraham Lincoln Abraham Lincoln ( 1809 – 1865), tên hiệu Honest Abe, Rail Splitter , Người giải phóng vĩ đại -Luật sư, chính trị gia là Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ (trích từ nguồn https://vi.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln) Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp, quân sự, và đạo đức – cuộc Nội chiến Mỹ – duy trì chính quyền Liên bang , đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ, và hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở vùng biên thùy phía Tây, kiến thức Lincoln thu đạt được hầu hết là nhờ tự học. Ông trở thành luật sư nông thôn, nghị viên Viện Lập pháp tiểu bang Illinois, nghị sĩ một nhiệm kỳ ở Viện Dân biểu Hoa Kỳ , rồi trải qua hai lần thất bại trong nỗ lực giành một ghế tại Thượng viện . Theo bảng Xếp hạng Tổng thống trong Lịch sử Hoa Kỳ được thực hiện từ thập niên 1940 , Lincoln luôn có tên trong ba người đứng đầu, thường khi là nhân vậ

Danh ngôn hay nhất của Pablo Picasso-P.I +Pablo Picasso (theo chúng tôi ) “Pablo Picasso (1881-1973) là họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha, được coi là một trong những họa sĩ nổi bật nhất của thế kỷ 20. Ông và Georges Braque là hai người sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. “Ông đã để lại cho hậu thế hàng vạn tác phẩm, bao gồm rất nhiều bức họa, bản in, phác thảo, điêu khắc, gốm sứ, thiết kế phục trang và sân khấu kịch…Phong cách sáng tạo của Picasso là sự tổng hòa của tất cả các trường phái nghệ thuật như Hiện thực, Trừu tượng, Lập thể, Tân cổ điển, Siêu thực, Biểu hiện.., và ở đâu Picasso cũng để lại cá tính của bản thân trong những tác phẩm của mình.” “Ông là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất trong top 200 nghệ sĩ tạo hình lớn nhất thế giới thế kỷ 20 do tạp chí The Times, Anh, công bố” theo Wikipedia. +Danh ngôn hay nhất của Pablo Picasso- P.I (11 câu): Tôi đã chọn lọc rất nhiều câu nói hay nhất của ông , dễ hiểu và được phổ biến nh

Thơ Hay Viết Về Hoa Lan Kiêu Sa Và Tinh Khiết

Top 9 Bài Thơ Về Hoa Lan Hay Và Giàu Cảm Xúc Nhất

Xem Bài Thơ Chùm Thơ Về Hoa Lan Hay Nhất Giàu Cảm Xúc Nhất, Đọc Bài Thơ Chùm Thơ Về Hoa Lan Hay Nhất Giàu Cảm Xúc Nhất Chi Tiết

Danh Ngôn Về Văn Hóa

Danh Ngôn Cuộc Sống Tích Cực

Câu Nói Hay Nhất Của Winston Churchill

20 Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Xoa Dịu Nỗi Đau Chia Ly

Tuyển Tập 500 Lời Chúc Sinh Nhật Cho Bé 3 Đến 5 Tuổi Hay Nhất

Top Stt Nhớ Người Yêu Cũ, Chất Chứa Những Nỗi Niềm Tương Tư

Hình Ảnh Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Ý Nghĩa Đáng Suy Ngẫm

Những Câu Nói Hay Về Con Gái Khi Yêu Thời Nay

Các câu của Winston Churchill là một ví dụ thực sự về sự khéo léo và sự minh bạch. Nhiều người trong số các báo giá là một trong những nổi tiếng nhất trên thế giới. Và đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên: người đàn ông này có lẽ là chính trị gia và chính khách quan trọng nhất trong thời đại của ông. Thế giới thực tế nằm trong tay anh.

Thực tế là ông được coi là một sinh viên xấu là khá tò mò. Trong thực tế, anh luôn xuất hiện như một học sinh tụt lại phía sau. Chỉ sau khi vào quân đội anh mới bắt đầu nổi bật.

“Bạn có kẻ thù? Vâng, điều đó có nghĩa là bạn đã chiến đấu cho một cái gì đó ít nhất một lần trong cuộc sống của bạn.”

-Winston Churchill-

Câu của Winston Churchill về thành công

Một số cụm từ từ Winston Churchill nói về thành công và thất bại. Cuối cùng, đây là người dẫn đầu cuộc đối đầu đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại. Ông đã hướng dẫn người dân của mình với một sự khẳng định đã biến thành một khẩu hiệu: ” Không bao giờ. Không bao giờ bỏ cuộc. “

Churchill nhìn cuộc sống với chủ nghĩa hiện thực mà còn với hy vọng. Đó là lý do tại sao một trong những câu lớn của ông nói như sau: ” Thành công là từ cờ vua đến thất bại mà không mất đi sự nhiệt tình. “ Không có gì đúng hơn.

Tâm trí của chính trị gia khéo léo của ông cũng được phản ánh trong tuyên bố này:“Bạn sẽ không bao giờ đạt được điểm đến của bạn nếu bạn dừng lại để ném một hòn đá ở mỗi con chó sủa trong con đường của bạn.”Điều này có nghĩa là chúng ta phải bỏ qua những lời chỉ trích tầm thường khi họ lãng phí thời gian quý giá trên con đường dẫn đến mục tiêu của chúng tôi.

Lạc quan và can đảm

Thể hiện khả năng to lớn của mình đối với châm biếm và mỉa mai, anh cũng nói:“Tôi là một người lạc quan, nó dường như không hữu ích để làm bất cứ điều gì khác”.Người bi quan thấy những khó khăn ở khắp mọi nơi, nhưng anh ta cũng phải sống thực tại như nó. Sống theo cách này không có ý nghĩa gì nhiều.

Một đức tính khác thường được nhắc đến bởi Churchill là can đảm. Tuy nhiên, nó không cho nó một giá trị “chiến binh”. Ngược lại. Anh ta nói:“Can đảm là những gì nó cần để đứng lên và nói chuyện, can đảm cũng là những gì nó cần để ngồi và lắng nghe.”

Sợ hãi và hậu quả của nó

Ông, người đàn ông phải đối mặt với thời gian khủng bố ở khắp nơi, cẩn thận phân tích tất cả các khía cạnh của sự sợ hãi. Ông đã đi đến một kết luận cực kỳ khôn ngoan, mà ông đã trình bày như sau: ” Nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn được tạo ra bởi trí tưởng tượng của bạn. Đừng nhượng bộ cho họ. “

Lời khuyên cho cuộc sống

Churchill đã quan tâm đến rất nhiều thứ. Niềm đam mê của anh thay đổi từ triết học sang polo. Từ lịch sử đến xây. Ông đã phân biệt mình là một nhà văn, là một diễn giả và là phóng viên chiến tranh. Nhiều câu của ông do đó là loại lời khuyên cho cuộc sống.

Churchill là một người thực dụng không ngần ngại khi đưa ra quyết định, tuy nhiên họ có thể gặp khó khăn. Anh ấy có mọi quyền để cho chúng tôi bài học này trong cuộc sống:“Nghi ngờ chỉ có thể bị cuốn trôi bởi các hành vi”.Điều này có nghĩa là có những điều chắc chắn rằng chúng ta chỉ đạt được bằng cách diễn xuất, không phải bằng cách suy nghĩ.

Chúng tôi có thể trích dẫn nhiều cụm từ hơn từ Winston Churchill. Bộ sưu tập rất lớn và tất cả các trích dẫn của anh đều có giá trị rất lớn. Tuy nhiên, mẫu nhỏ này là đủ để cho chúng ta một ý tưởng về sự vĩ đại của nhà lãnh đạo này, người đã ghi tên của ông trong lịch sử không thể xóa nhòa.

Những Câu Nói Hay Về Giáo Dục: 50+ Danh Ngôn Hay

Những Câu Stt Tâm Trạng Buồn Cảm Động Và Đầy Ý Nghĩa Về Tình Yêu Lay Động Hàng Triệu Trái Tim

Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Đúng Nghĩa

Những Stt Muôn Vàn Sắc Thái Tâm Trạng Cho Ngày Cuối Tuần

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Lời Nói, Lời Ăn Tiếng Nói, Xưng Hô

Những Cụm Từ Hay Nhất Của Sir Winston Churchill / Phúc Lợi

25 Câu Hay Nhất Của Ludwig Wittgenstein / Các Cụm Từ Và Phản Ánh

Sam Walton Là Ai? Cuộc Đời, Sự Nghiệp Của Nhà Sáng Lập Walmart Sam Walton

Cuộc Đời Sam Walton Và Những Câu Nói Bất Hủ

Những Câu Nói Hay Của Tổng Thống Mỹ ❤️nổi Tiếng, Bất Hủ

Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Các Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Nước Mỹ

Các cụm từ của Sir Winston Churchill là một ví dụ chân thực về sự thông minh và sắc sảo. Một số câu của ông là một trong những câu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới. Nó không phải là ít hơn: có lẽ, ông, có lẽ, chính trị gia và chính khách quan trọng nhất trong thời đại của ông. Hầu như thế giới nằm trong tay anh.

Thật là buồn cười rằng anh ta bị coi là một học sinh tồi trong những năm học. Trên thực tế, nó luôn xuất hiện trong bức tranh “học sinh bị trì hoãn”. Đó là sau khi gia nhập quân đội khi nó bắt đầu nổi bật.

” Bạn có kẻ thù? Tốt Điều đó có nghĩa là bạn đã từng chiến đấu vì điều gì đó vào một lúc nào đó trong đời“.

-Ngài Winston Churchill-

Trích dẫn của Sir Winston Churchill về thành công

Một số cụm từ của Sir Winston Churchill nói về thành công và thất bại. Rốt cuộc, ông là người dẫn đầu cuộc đối đầu đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại. Ông đã lãnh đạo nhân dân của mình bằng một tuyên bố đã trở thành một khẩu hiệu: “Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc“.

Churchill nhìn cuộc sống với chủ nghĩa hiện thực, nhưng cũng với hy vọng. Do đó, một cụm từ tuyệt vời khác của Sir Winston Churchill nói như sau: “ nó bao gồm đi từ thất bại đến thất bại, mà không mất đi sự nhiệt tình” Không có gì đúng hơn.

Tương tự như vậy, chính trị gia khéo léo của ông được phản ánh trong tuyên bố này: “Bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu bạn dừng lại để ném đá vào bất kỳ con chó nào sủa” Điều đó có nghĩa là những lời chỉ trích không đáng kể nên được bỏ qua, vì chúng chỉ dẫn đến mất thời gian quý giá trên con đường đến mục tiêu.

Lạc quan và can đảm

Có rất nhiều cụm từ của Sir Winston Churchill dành cho sự lạc quan. Nhà lãnh đạo này đã không nhìn thấy trong đức tính đó chỉ là một cách để sống tốt hơn, mà còn là một nguồn sức mạnh. Đó là lý do tại sao anh nói: “Người lạc quan nhìn thấy những thứ vô hình, cảm nhận những thứ vô hình và đạt được những điều không thể“.

Thể hiện năng lực to lớn của mình về sự châm biếm và trớ trêu, ông cũng nói: “Tôi là một người lạc quan. Nó không có ý nghĩa gì nhiều” Người bi quan phủ nhận, nhưng vẫn phải sống thực tế tương ứng. Sống như thế này không có nghĩa gì.

Can đảm là một đức tính khác thường được Churchill nhắc đến. Tuy nhiên, nó không mang lại cho nó một giá trị hiếu chiến, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là lý do tại sao anh ấy nói: “Can đảm là những gì nó cần để đứng dậy và nói chuyện; Can đảm cũng là những gì nó cần để ngồi và lắng nghe“.

Sợ hãi và hậu quả của nó

Anh ta, người phải đối mặt với một trong những thời kỳ mà khủng bố chiếm ưu thế, đã phân tích cẩn thận tất cả các khía cạnh của sự sợ hãi. Ông đã đi đến một kết luận thực sự khôn ngoan, do đó ông bày tỏ: “Những nỗi sợ lớn nhất của bạn được tạo ra bởi trí tưởng tượng của bạn. Đừng đầu hàng họ“.

Lời khuyên cho cuộc sống

Churchill có rất nhiều sở thích và sở thích. Từ triết lý đến thực hành polo. Từ lịch sử đến nề. Ông xuất sắc như một nhà văn, một diễn giả và một phóng viên chiến trường. Vì vậy, nhiều câu của họ cũng là một loại lời khuyên cho cuộc sống.

Một trong số họ chỉ ra: “Nỗ lực liên tục, không phải sức mạnh hay trí thông minh, là chìa khóa để giải phóng tiềm năng của chúng ta” Nó rất có giá trị xác định nỗ lực là sợi chỉ để phát triển tất cả sức mạnh của chúng tôi. Bất kể có những phẩm chất khác hay không, công việc là chuyến tàu mà chúng ta sẽ khám phá giới hạn thực sự của mình.

Ông là một người đàn ông thực dụng, không ngần ngại khi đưa ra quyết định, tuy nhiên rất tốn kém. Đó là lý do tại sao anh ta có tất cả thẩm quyền đạo đức để đưa ra mô hình cuộc sống này: “Nghi ngờ có thể được đặt sang một bên với hành động” Nó có nghĩa là có những điều chắc chắn chỉ có thể đạt được bằng cách không suy nghĩ.

Chúng tôi có thể trích dẫn nhiều cụm từ khác của Sir Winston Churchill. Bộ sưu tập rất lớn và tất cả chúng đều có giá trị to lớn. Tuy nhiên, mẫu nhỏ này đủ để cho chúng ta một ý tưởng về sự vĩ đại của nhà lãnh đạo này, người đã khắc tên mình trong câu chuyện không thể xóa nhòa.

10 Câu Nói ‘để Đời’ Của Nhà Đầu Tư Huyền Thoại Warren Buffett

20 Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Nước Mỹ

Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Tuyển Tập Những Câu Nói Nổi Tiếng Về Trí Tuệ Con Người Giúp Bạn Thông Minh Hơn

5 Câu Nói Nổi Tiếng Về Tiền Bạc Bạn Nên Suy Ngẫm

10 Câu Nói Về Chiến Tranh Nổi Tiếng Nhất Lịch Sử

Winston Churchill : Những Câu Nói Nổi Tiếng Rất Đáng Suy Ngẫm Của Ông

“bạn Sẽ Không Bao Giờ Đi Đến Đích, Nếu Cứ Dừng Lại Và Ném Đá Vào Mỗi Con Chó Bên Đường, Chỉ Vì Tiếng Sủa Của Chúng”

Tuyển Chọn Hình Xăm Tiếng Anh Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất 2022

Những Lời Chúc 8/3 Cho Đồng Nghiệp Nữ Đảm Bảo Sẽ Khiến Các Chị Em Xao Xuyến

Những Lời Chúc Năm Mới Hay Nhất

Xem Những Câu Stt Về Tình Bạn Hay & Ý Nghĩa Nhất 2022

Winston Churchill được coi là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất trong lịch sử Anh. Ông là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel Văn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ.

Winston Leonard Spencer-Churchill (30/11/1874-24/1/1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông từng là một người lính, nhà báo, tác giả, họa sĩ và chính trị gia. [ theo wikipedia]

Nhưng tài năng của ông không phải bẩm sinh đã có. Ông từng ba lần thi trượt vào trường quân sự Hoàng Gia Anh và đến lần thứ tư mới đỗ.

Trải qua việc tự giáo dục bằng chương trình tự học mỗi ngày cùng với bản tính cần cù, gan dạ, ông đã chế biến từ quả chanh hổng kiến thức thành món nước chanh đầy trí tuệ.

1. Thành công là đi hết từ thất bại này tới thất bại khác mà vẫn không đánh mất nhiệt huyết.

2. Tiếp tục kiên cường, không phải vì chúng ta thực sự mạnh mẽ, mà đó là bởi chúng ta không còn lựa chọn nào khác.

3. Khi ngẫm lại tất cả những phiền não, tôi đã nhớ lại câu chuyện về một người già, trước khi mất, ông nói: phiền não trong cuộc sống có rất nhiều, nhưng phần lớn những chuyện chúng ta lo lắng lại chẳng bao giờ xảy ra.

4. Bạn không đối mặt với hiện thực, hiện thực sự sẽ đối mặt với bạn.

5. Nâng cao cần tới sự thay đổi, còn muốn hướng tới sự hoàn mỹ, bạn phải không ngừng thay đổi.

6. Nếu cứ lưỡng lự, vướng víu giữa quá khứ và hiện tại, chúng ta sẽ mất đi tương lai.

7. Bạn quay lại nhìn càng xa, thì nhìn về phía trước càng xa.

8. Con diều bay ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió mà bay.

9. Tôi không có đường, nhưng tôi biết phương hướng tiến về phía trước.

10. Không ngừng nỗ lực không phải sức mạnh hay trí tuệ, mà là chìa khóa mở ra tiềm năng.

11. Tinh thần đáng quý nhất của một người đó là không sợ hãi.

12. Đời người tốt nhất là nên có cho mình một niềm vui chính đáng nào đó, dù không giàu có thì cũng vui vẻ.

13. Trên thế giới này có hai việc khiến chúng ta bất lực nhất, một là bức tường quay về phía mình, hai là người phụ nữ quay về hướng khác.

14. Con người luôn vào một thời gian không thích hợp bị đẩy vào một vị trí không thích hợp rồi đi làm một việc đúng đắn.

15. Khi chúng ta không biết hoài nghi, những kẻ lừa đảo sẽ xuất hiện. Khi chúng ta quá nuông chiều, những kẻ cầm thú sẽ được sinh ra.

16. Để có được hạnh phúc thực sự, tránh những rắc rối và căng thẳng quá mức, tất cả chúng ta nên có cho mình một vài sở thích.

17. Nếu chẳng may có rơi xuống địa ngục, hãy cứ bước về phía trước.

18. Vĩnh viễn không được, không được, không được từ bỏ.

19. Mục đích của chúng ta là gì? Là thắng lợi! Bất chấp mọi giá để đạt được thắng lợi!

20. Một trong những cái giá vĩ đại nhất chính là trách nhiệm.

21. Nếu hôm nay không làm được cái gì đó nhiều hơn hôm qua, vậy thì ngày mai còn có ý nghĩa gì.

22. Không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là trường sinh bất lão.

23. Mức độ tức giận của một người về một chuyện nào đó cho thấy giá trị của người đó.

24. Bạn muốn nếm thử mùi vị của một dũng sĩ vậy thì phải giống như một dũng sĩ, lấy hết dũng khí đi hành động, lúc này mọi sự sợ hãi trong bạn mới được sự dũng mãnh quả cảm thay thế.

25. Thành công không phải là đích, thất bại cũng không phải là kết thúc, chỉ có dũng khí mới là vĩnh hằng.

26. Nếu bạn cứ dừng lại ném đá vào mỗi con chó đang sủa với bạn, vậy thì bạn mãi mãi sẽ không bao giờ tới được đích.

27. Đừng thử đi làm điều mà bạn thích, hãy thích điều mà bạn đang làm.

28. Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mỗi cơ hội; Người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mỗi khó khăn

29. Khi chân tướng vẫn còn đang đi giày thì lời nói dối đã chạy hết cả thành phố.

30. Thái độ là một điều nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn

Top 20+ Lời Chúc Mừng Tân Gia Phát Tài Phát Lộc Hay Nhất

Ứng Dụng Lời Phật Dạy Trong Đời Sống Xã Hội

Nghề Giáo Và Việc Ứng Dụng Lời Phật Dạy Trong Giáo Dục

Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Nhất Ý Nghĩa Nhất Về Tình Yêu Mà Nhất Định Bạn Sẽ Thích

12 Trích Dẫn Hay Nhất Trong Các Câu Chuyện Về Tình Yêu Tuổi Học Trò

“Không Bao Giờ Cần Giải Thích” Và Câu Chuyện Của Cố Thủ Tướng Anh Winston Churchill

Bàn Về Câu Nói Của Triệu Thị Trinh

Các Câu Nói Kinh Điển Trong Loạt Phim Bố Già.

Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng Của Chàng “Cướp Biển Caribbean” Johnny Depp

Hacker Anonymous Khét Tiếng Nhất Thế Giới – Những Điều Chưa Biết (Phần 1)

Phát Hiện Mới Về Phát Ngôn Của Neil Armstrong Trên Mặt Trăng

Winston Churchill đã từng nói thế này: “Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng”. Hãy nhớ rằng, những kẻ mà bạn tìm tới để than phiền có mục tiêu và quan điểm sống khác hẳn so với những nhu cầu và ước muốn của bạn. Vì thế, đừng phán nàn với họ cho tốn thời gian.

“Không bao giờ cần giải thích” và câu chuyện của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill

Wiston Churchill là Thủ tướng của Anh trong thời Thế chiến thứ II. Thời trẻ, ông được biết đến nhờ một câu chuyện có thông điệp “không bao giờ cần giải thích”

Khi mới tham gia trận mạc, do còn non kinh nghiệm nên Winston Churchill đã chỉ được cấp trên nhìn nhận và đối xử như một đứa trẻ vẫn còn nguyên “mùi hơi sữa”. Nhưng rồi một ngày, ông nhìn thấy cơ hội để có thể được cấp trên chú ý và được đối xử như một người lính dày dạn kinh nghiệm. Và ông đã quyết định thực hiện.

Đó là khi một lần, một phóng viên viết một bài báo chỉ trích những chiến dịch kém hiệu quả của quân đội Anh. Churchill biết rằng đại tướng và những sĩ quan khác được nói tới trong bài báo hẳn sẽ rất tức giận vì bài viết đó đưa ra những lập luận sai trái và thiếu công bằng với quân đội.

Tham mưu trưởng lập tức đã soạn một văn bản bác bỏ toàn bộ những chi tiết trong bài viết và đã chuẩn bị gửi nó cho tòa soạn. Ngay lúc đó, Churchill lên tiếng rằng không cần thiết phải làm như vậy, bởi lẽ một bài báo tồi tệ như thế chắc chắn sẽ không được duyệt để xuất bản:

“Không đáng một chút nào khi một sĩ quan cao cấp trong quân đội Anh, người lăn xả nơi chiến trường lại phải đi tranh đấu với báo chí và một tay phóng viên bị trục xuất. Việc này nên để lại cho cấp trên và các nhà chính trị. Dù cuộc tranh luận này chúng ta có nắm chắc phần thắng hoặc nó đi đến đâu chăng nữa, việc phơi bày ra chỉ thể hiện sự yếu đuối mà thôi” – Churchill nói.

Đó chính là một trong số nhiều lần mà Winston Churchchill “ghi điểm” trong mắt cấp trên và tỏ rõ mình là người biết nhìn xa trông rộng.

Vậy, vì sao thanh minh trong tình huống này lại thể hiện sự yếu đuối? Thanh minh cho việc mình làm chính là bạn đã trao sức mạnh vào tay kẻ khác.

Khi bất cứ ai chỉ trích hay xúc phạm bạn và bạn cảm thấy khó chịu trước việc đó thì việc bạn phản ứng giống như vị tham mưu trưởng ở trên là hoàn toàn tự nhiên. Nếu như người chỉ trích bạn đó là cấp trên hoặc là một vị khách hàng, bạn sẽ cần phải đưa ra một lời giải thích cho mình.

Tuy nhiên, nếu đó là một kẻ lạ mặt mà bạn không biết rõ (tay phóng viên trong tình huống trên chẳng hạn), thì phân trần là một quyết định “hớ”. Nếu cứ bận tâm đến suy nghĩ của những người không nằm trong danh sách “tôn trọng” của mình, bạn đang cho phép bản thân bị kéo xuống ngang hàng, thậm thí là thấp kém hơn người đó.

Vì thế, hãy cứ việc xem những người đang muốn bạn phải thanh mình với họ, đang thấy hả dạ vì chỉ trích được bạn là những kẻ ‘dở hơi’. Bạn đơn giản là không việc gì phải bận tâm đến họ. Còn với những người đưa ra lời chỉ trích thông thái, hợp tình hợp lý, thì việc lắng nghe và sửa đổi sẽ rất hữu ích.

Và cũng đừng kêu ca, phàn nàn

Winston Churchill cũng có một câu nói nổi tiếng: “Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích, nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó bên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng”. 

Churchill giơ biểu tượng chiến thắng (chữ V – Victory) sau khi thế chiến II kết thúc

Câu nói này giải thích cho thông điệp: Đừng kêu ca, phàn nàn với bất kỳ ai cả. Bạn chỉ cần đặt bản thân vào đúng vai trò của mình và hành động sao cho phù hợp là đủ.

Còn nếu như bạn lâm vào tình huống mà việc phàn nàn sẽ chỉ mang lại kết quả kém xa so với việc bạn tự mình cố gắng tạo nên những thay đổi, thì là đàn ông, bạn hãy lựa chọn hành động thay vì ở đó ngồi than vãn.

Còn nhớ, hồi còn làm Thủ tướng, Churchill chẳng cần phải phàn nàn nhiều về sự khó khăn không tưởng trong quá trình phá vỡ máy mật mã Enigma của quân đội Đức. Rút cục, một nhóm làm việc 4-5 người bao gồm cả thiên tài Alan Turing, với thời gian 2 năm tại khu quân sự Hub 8, đã rút cục làm nên chuyện.

Hãy nhớ rằng, những kẻ mà bạn tìm tới để than phiền có mục tiêu và quan điểm sống khác hẳn so với những nhu cầu và ước muốn của bạn. Vì thế, đừng phán nàn với họ cho tốn thời gian. 

Tại trường Đại Học. khi một giáo sư nghiêm khắc cho một đề thi với những bài tập quá khó cho sinh viên, thì thường sẽ có hai luồng phản ứng dưới lớp:

Thứ nhất là nhóm sinh viên lười học, năng lực kém sẽ cho rằng: đây là một giáo sư tồi cho bài quá khó. Ông ta không để ý đến năng lực của đại đa số sinh viên gì cả.

Thứ hai là nhóm sinh viên chăm chỉ, năng lực tốt. Họ cho rằng: đây mới đúng là người thầy đáng mong đợi cho ra những bài tập mang tính thách thức cao, xứng đáng cho họ làm.

Chẳng có nhóm sinh viên nào nói sai ở quan điểm của mình. Một nhóm có thể phàn nàn với giáo sư còn một nhóm có thể vỗ tay tán thưởng giáo sư ngay trước lớp.

Tuy nhiên, vị giáo sư này có những nguyên tắc của riêng mình. Tại sao ông ấy lại phải bận tâm tới một nhóm người không có cùng mối bận tâm kêu ca với ông? Trong khi mục đích chung ở trường Đại học là giáo dục và nâng cao trình độ thì rõ ràng nhóm sinh viên “lười” đang lãng phí thời gian của bản thân vào việc… than vãn.

Hãy nhớ rằng, thế giới này tồn tại không chỉ để đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của riêng cá nhân nào hết.

Vì thế, đối với cá nhân mình, bạn chỉ có 2 việc mà thôi: Tiếp tục dùng thời gian quý báu của bản thân để lải nhải kêu ca; hoặc là tự thay đổi, làm những việc khiến bản thân cảm thấy vừa lòng hơn. Bạn chọn cách nào ?

Theo Trí Thức Trẻ 

Con Chị Út Tịch Bây Giờ Ra Sao?

Về Tam Ngãi Nhớ “Chị Út Tịch”

60 Câu Nói Hay Và Sâu Sắc Của Ts Lê Thẩm Dương (P2)

Những Câu Nói Hay Nổi Tiếng Của Sherlock Holmes Tiếng Anh

38 Câu Nói Nổi Tiếng Của Jim Rohn Giúp Bạn Thành Công Hơn – Học Viện Thành Công Psl

Câu Nói Nổi Tiếng Nhất Của Winston Churchill Về Dân Chủ Và Chính Trị

Alexander Đại Đế Trăn Trối 3 Điều Kỳ Lạ, Nghìn Năm Sau Người Đời Đều Thán Phục

10 Câu Nói Để Đời Của Alexander Đại Đế

Khoa Học Về Không Gian: Những Bức Hình Lịch Sử Khi Loài Người Đặt Chân Lên Mặt Trăng

Adam Khoo Là Ai? Tiểu Sử Tác Giả “tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế”

Những Cuốn Sách Hay Nhất Của Adam Khoo Mà Bạn Nên Đọc

thời thơ ấu Churchill

chính trị gia vĩ đại trong tương lai được sinh ra trong một dòng dõi quý tộc, gia đình đặc quyền của Chúa Genri Spensera trong năm 1874. Mẹ cậu là con gái của một doanh nhân người Mỹ, và cha của ông từng là thủ tướng Anh của Bộ trưởng Tài Chính. Winston đã được đưa lên trên đất của gia tộc, nhưng do thực tế rằng các bậc cha mẹ không phải lúc nào có đủ thời gian cho anh ta, về cơ bản ông với một vú em – Elizabeth Ann Everest. Cô đã trở thành người bạn thân nhất của ông trong nhiều năm.

Bởi vì họ thuộc về một đẳng cấp cao hơn của bất động sản quý tộc Churchill có thể bị từ chối truy cập vào phía trên cùng của sự nghiệp chính trị của ông, như theo pháp luật của nhà quý tộc Anh không thể được bao gồm trong chính phủ. Nhưng may mắn thay, dòng của ông là một chi nhánh bên của Churchills, cho phép ông trở thành đứng mũi chịu sào.

năm nghiên cứu

Ở trường, Churchill đã cho thấy mình là sinh viên bướng bỉnh. Thay thế một số trường học, bất cứ nơi nào sự siêng năng nó là khác nhau. Không muốn tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt về hành vi, các chính trị gia trong tương lai không xảy ra một lần nữa xoay bằng gậy. Nhưng sự siêng năng của mình nó không có hiệu lực. Và chỉ khi nó là đã có trong năm 1889 được chuyển sang lớp cao đẳng quân ở Harrow, anh đã thể hiện sự quan tâm đến các bài tập. Brilliant đi qua tất cả các kỳ thi, ông theo học tại trường quân sự có uy tín ở Anh, nơi ông tốt nghiệp với cấp bậc trung úy thứ hai.

văn phòng

Tuy nhiên, để phục vụ như là một sĩ quan của Churchill không phải. Nhận ra rằng cuộc đời binh nghiệp của ông không kháng cáo, ông đã lấy trái phiếu mẹ và chọn vị trí của một phóng viên chiến trường. Trong vai trò này, ông đi du lịch tới Cuba, nơi mang hai trong số những thói quen nổi tiếng nhất của ông, ở lại với anh vì cuộc sống: một niềm đam mê cho xì gà Cuba và một giấc ngủ trưa buổi chiều. Sau Cuba, ông được gửi sang Ấn Độ và Ai Cập, nơi rất dũng cảm tham gia vào chiến sự và giành được một danh tiếng của nhà báo tốt.

Các bước đầu tiên trong chính trị

Trong năm 1899, Churchill từ chức, quyết định để cống hiến mình cho chính trị. Tham gia trong House of Commons ông thành công trong việc nỗ lực thứ hai. Khi ông đã gần như một anh hùng dân tộc, Churchill đã bắt làm tù binh ở Nam Phi và đã bỏ trốn táo bạo. Đây là nơi ông được bảo đảm 50 năm.

Xúc tiến bậc thang chính trị Churchill là nhanh chóng và rực rỡ. Chỉ trong vòng vài năm, ông đã trở thành chính trị gia có ảnh hưởng trẻ nhất ở Anh. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, ông đứng đầu Bộ Quân giao, hai lần thất bại bằng cách làm cho bước thiển cận. Nhưng thực leo Olympus chính trị, ông đã buộc phải chiến tranh thế giới II.

lãnh đạo sáng

Trong thời kỳ khó khăn trước cuộc tấn công vào châu Âu của Hitler, Churchill được mời để có những bài của First Lord of the Admiralty, như nó đã được rõ ràng rằng ông là người duy nhất có thể lãnh đạo đất nước để chiến thắng. Là một đối thủ đáng tin cậy cho Bolshevik, Churchill vẫn tham gia vào một liên minh với Stalin và Roosevelt, một cách đúng đắn nghĩ rằng Đức quốc xã – đó là một ác lớn hơn. Điều đó không ngăn cản anh vào cuối của cuộc chiến tranh ở châu Âu để lãnh đạo chống Bolshevik Đảng, kêu gọi để tiêu diệt các “bệnh dịch hạch đỏ”, đe dọa sự toàn vẹn của thế giới châu Âu.

Tuy nhiên, sau chiến tranh, Anh bị chiếm đóng bởi các vấn đề kinh tế. Cô cần một chính sách khôn ngoan có thể dẫn đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng, và mọi người đều chỉ là mệt mỏi của cuộc gọi tích cực để vũ khí. Kết quả là, Churchill bị thất bại trong cuộc bầu cử và quyết định nghỉ hưu.

Churchill – nhà văn

những câu nói cách ngôn Churchill nói đó là tài năng văn học xuất sắc trong nó. Nó không phải là đáng ngạc nhiên rằng ông sở hữu một số sách. Ngay cả khi một sĩ quan ở Ấn Độ, ông bắt đầu viết bài báo đầu tiên của mình, trong đó xuất hiện dưới tiêu đề “Sông War”. Sự khởi đầu sự nghiệp của mình, ông được mô tả trong cuốn sách của ông “Chuyến đi của tôi đến châu Phi” và “sự khởi đầu của cuộc đời tôi.” việc Churchill của “Thế giới khủng hoảng”, trên đó ông làm việc cho khoảng tám năm, được công bố trong sáu tập.

những câu nói nổi tiếng Churchill

Mặc dù hoạt động chính trị sáng của nó, Churchill được biết đến với lưỡi sắc nhọn của mình và một cảm giác thường Anh hài hước. Nhiều người trong số tuyên bố của ông là tranh cãi, một số là quá phân loại. Nhưng một điều chắc chắn – tất cả họ đều xứng đáng để làm quen với chúng. nhận xét của Churchill về chính trị, cuộc sống và chiến tranh được trích dẫn trong nhiều nguồn. Theo công suất và nhấn send họ hầu hết giống với báo cáo của Anh khác nổi tiếng – Mark Twain và George Bernard Shaw.

sự khôn ngoan thực tiễn

nhận xét Churchill về cuộc sống có thể được đưa vào hoạt động như một ví dụ về chủ nghĩa duy lý tuyệt đẹp. Khi được hỏi làm thế nào ông đã có thể sống đến tuổi đó (và ông qua đời ở tuổi 91 tuổi) và giữ một tâm trí rõ ràng và tỉnh táo, mặc dù những thói quen xấu của mình, ông nói rằng bí quyết rất đơn giản: nó chỉ không bao giờ đứng khi bạn có thể ngồi , và nó không ngồi khi bạn có thể nằm xuống. Của một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sẽ kéo dài 57 năm, ông đã thực hiện một sự thật tỉnh táo, nó dễ dàng hơn để quản lý một quốc gia so với bốn người con (vì nó là năm trong số họ).

cách ngôn chính trị và quân sự

Và có cái cày?

nhận xét Churchill nổi tiếng về Stalin, rằng ông mất nước để cày và để lại nó với quả bom nguyên tử, được gọi chỉ trừ khi đứa trẻ, và tác giả của nó đã không bao giờ được đặt câu hỏi. Là nó không ngạc nhiên khi Churchill, người suốt cuộc đời khốc liệt chiến đấu chống Bolshevik, đột nhiên nói với sự tôn kính về lãnh đạo chính của ông? Được biết, chỉ khoảng Stalin Churchill nói khoảng 8 lần, trong đó có 5 lần – không chấp thuận. Việc đề cập đến đầu tiên của cụm từ này xuất hiện trong in ấn vào năm 1988, khi các tờ báo “Liên Xô” công bố một bức thư Andreeva, trong đó cô hát một bài thơ ca ngợi ca ngợi cho người lái tàu khôn ngoan.

Sau đó, cụm từ được nhặt tất cả các loại của người dân, và cô chạy đua khắp thế giới, tàn phá trong trại chống Stalin. Trong thực tế, nếu cuồng tín phục vụ sự thật, đây là cụm từ của Churchill đến Stalin không. Trong bài phát biểu của mình ở phía trước của Thủ tướng House of Commons 8 tháng 9 năm 1942 nó mang lại cho một nhiều hơn nữa trung lập, trong khi thường rất tôn trọng câu trả lời của Stalin. Ông lưu ý xuất sắc của mình phẩm chất lãnh đạo, và quan trọng nhất, vì vậy bây giờ là đất nước cần thiết. Các cụm từ về cày và bom nguyên tử – là công trình tập thể của bản dịch của bài phát biểu này (cực kỳ lan rộng trang trí của mình với dòng chữ “vĩ đại”, “thiên tài” và “nhất”). Nó cũng là một cái gì đó tương tự được tìm thấy tại Điều I. Deutscher (mặc dù nó cũng không phải là “quả bom” và “lò phản ứng hạt nhân”).

Churchill tuyên bố về Nga

ghét của Bolshevik Churchill nổi tiếng, mặc dù nó là rất đặc biệt. Trong chiến tranh, anh liên tục nhấn mạnh sự ngưỡng mộ của mình cho kỳ công của người dân Nga trong cuộc chiến chống phát xít Đức, nhưng cũng đã tỏ lòng kính đến phẩm chất lãnh đạo của Stalin. Mặc dù nói chung thái độ của mình đối với chủ nghĩa xã hội là không hài lòng. Nhiều báo cáo của Churchill rất sành điệu, ví dụ, nơi nó nói rằng cả hai chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không thể tránh sự bất bình đẳng, chỉ là người đầu tiên – trong hạnh phúc, và lần thứ hai – trong cảnh nghèo đói. Về những người Bolshevik, ông nói rằng họ tạo ra những vấn đề riêng của họ, mà sau đó có thể được khắc phục thành công. Nhưng trong trường hợp không dân chủ thực sự ở Nga, ông đã nhìn thấy lý do chính mà nó không thể trở thành một cường quốc mạnh.

Sau đó trong cuốn sách của ông, “Làm thế nào tôi đã chiến đấu với Nga” Churchill đã viết rằng sức mạnh của Liên Xô đã được đáng kể mù với tình hình riêng của họ ở trong nước, mà chưa bao giờ được mạnh mẽ như nó có vẻ, và yếu như một số đã nghĩ.

Churchill lời nói có thể phát hành một cuốn sách riêng biệt – lưu thông phân tán trong vài phút. tình yêu của cuộc đời mình, một thái độ tỉnh táo với thực tế chỉ có thể ghen tị. Thông thường, càng nhiều của những người đàn ông vĩ đại, tuyên bố của Churchill là nghịch lý, nhưng thường xuyên hơn nhấn chuột phải vào mục tiêu. thần chú ngắn như vậy để giúp tỉnh táo lên ý thức của sự thống trị trong nó tầm thường và bình thường.

Người Khởi Nghiệp Học Được Gì Từ Cướp Biển Vùng Caribe?

jack Sparrow Có Thật Sự Bất Tử Như Chúng Ta Vẫn Nghĩ?

5 Câu Nói Để Đời Nhà Toán Học Vĩ Đại Nhất Thời Cổ Đại Archimedes

Nhận Thức Bài Học Qua Câu Nói: “hãy Cho Tôi Một Điểm Tựa, Tôi Sẽ Nâng Bổng Cả Trái Đất Lên”

16 Bài Học Bất Hủ Cho Mọi Người Đàn Ông Từ Tiểu Thuyết Bố Già

Những Câu Nói Bất Hủ Của Cố Thủ Tướng Winston Churchill, Người Anh Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại Do Bbc Bình Chọn

Những Phát Ngôn Bất Hủ Bằng Tiếng Pháp Về Tình Yêu Đôi Lứa

Hán Học Danh Ngôn

Những Câu Nói Để Đời Của Lão Tử Dùng Làm Kim Chỉ Nam Cho Cuộc Sống

10 Danh Ngôn Nổi Tiếng Của Các Tổng Thống Mỹ

10 Câu Nói Hay Về Lập Trình Của Các Lập Trình Viên Đại Tài

Sir Winston Churchill là một trong những nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng và được tôn kính rộng rãi nhất trong lịch sử thế giới. Lời tuyên bố đanh thét và sự lãnh đạo kiên định của Thủ tướng Anh trong trận London Blitz đã vực dậy tinh thần một quốc gia đang bị bao vây và sống trong sợ hãi, trong khi sự kiên trì không ngừng nghỉ và niềm tin mãnh liệt của ông đã tập hợp các nước Đồng minh giành chiến thắng trước nước Đức của Hitler vào năm 1945.

Với tư cách là Thủ tướng thời chiến ở thời điểm quan trọng của thế giới, niềm đam mê và lòng dũng cảm của Churchill đã thay đổi hoàn toàn tiến trình lịch sử. Nhiều thập kỷ trôi qua, di sản của ông vẫn tiếp tục gây được sự ngưỡng mộ từ khắp nơi trên thế giới. Năm 2002, Winston Churchill được vinh danh là Người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại trong một cuộc thăm dò do BBC thực hiện.

May mắn thay cho chúng ta, Churchill được biết đến nhiều nhờ sự thông minh và trí tuệ cũng như khả năng lãnh đạo dũng cảm và sáng suốt của ông. Sau khi qua đời vào năm 1965, Churchill đã để lại một bản tóm tắt những câu nói vẫn truyền cảm hứng cho chúng ta cho đến ngày nay với sự thông thái và bài học qúi báu từ cuộc sống của ông.

Chúng ta sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta cho đi.

Nếu bạn định đi xuyên qua địa ngục, cứ tiếp tục.

 Bạn có kẻ thù? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì một điều gì đó, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của bạn.

 Cải thiện là thay đổi, vì vậy để trở nên hoàn hảo, phải thay đổi thường xuyên.

 Bạn sẽ không bao giờ đi đến cuối cuộc hành trình nếu bạn dừng lại để sợ hãi trước mỗi con chó sủa.

 Người ta luôn đánh giá tình bạn bởi cách họ đối xử khi thời tiết xấu.

 Dũng cảm là những gì nó cần để đứng lên và nói. Dũng cảm cũng là những gì nó cần để ngồi xuống và lắng nghe.

 Để thực sự hạnh phúc và thực sự an toàn, một người phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải có thật.

 Nuôi dưỡng hy vọng của bạn, nhưng đừng bỏ qua thực tế.

 Trong cuộc sống, tôi tập trung nhiều hơn vào việc thể hiện bản thân hơn là phủ nhận bản thân.

 Bạn không bao giờ có thể biết liệu vận rủi có thể không phải là may mắn.

 Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: đó là sự bền bỉ và can đảm để tiếp tục.

 Chỉ dẫn thực sự của cuộc sống là làm những gì đúng đắn.

 Tôi thích mọi thứ xảy ra và nếu chúng không xảy ra, tôi muốn biến chúng thành hiện thực.

 Bạn phải đưa đầu vào miệng sư tử nếu muốn màn trình diễn thành công vang dội.

 Một người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội; một người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.

 Thành công bao gồm việc đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi sự nhiệt tình.

Tôi không bao giờ ‘lo lắng’ về hành động, mà chỉ về việc không hành động.

Nguồn: goalcast.com

Những Câu Châm Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Giúp Cuộc Sống Bạn Tích Cực Hơn

Danh Ngôn Về Trí Nhớ

Những Câu Danh Ngôn Kinh Điển Trong “nhị Thập Tứ Sử”

Tuyển Tập Những Câu Danh Ngôn Khuyến Thiện Trong 24 Bộ Chính Sử Của Trung Hoa Cổ Đại – Phần 1

10 Câu Nói Của Mẹ Teresa Đáng Lấy Làm Châm Ngôn Sống

Danh Ngôn Hiện Đại, Danh Ngôn Tuổi Teen

Những Câu Nói Hay Về Vẻ Đẹp Người Phụ Nữ “chất” Nhất

Những Lời Chúc Tết Ý Nghĩa Nhất Dành Cho Ông Bà, Bố Mẹ Dịp Năm Mới 2022

Những Câu Nói Hay Trong Phim: Nhật Ký Tình Yêu (The Notebook)

Stt Buồn Khi Mất Người Thân

27 Lời Cha Dạy Con Hay Và Cực Kỳ Ý Nghĩa Nên Đọc

Danh ngôn hiện đại, danh ngôn tuổi teen

Một số câu danh ngôn thời hiện đại mà các ban teen vẫn hay nói mà chúng tôi xin chia sẻ như sau

Thà hôn em để bị tát còn hơn đứng nhìn thằng khác hôn em

Muốn nhanh thì cứ phải từ từ

Nhớ đến em anh vững vàng tay lái. Nhớ đến mẹ anh nhè nhẹ tay ga: “An toàn là bạn…tai nạn là vào hòm”

Tiền là giấy … thấy là lấy

Tiền ơi tiền rơi túi mềnh, mềnh để mềnh trữ rồi mềnh sẽ tiêu

Đừng bi quan, trong cái rủi nó còn có cái xui…

Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá

Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà..

Cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng hứa gì cả.

Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc… nấu chung một nồi

Sống đơn giản cho đời thanh thản

Dân ta phải biết sử ta. Cái gì hem bít thì … tra Google

Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có, để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó!

Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng

Có tiền là có quyền hết quyền là xin tiền

Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia … ôm.

Quay đầu là bờ… Ai ngờ là Thái Bình Dương

Nếu bạn muốn trở thành một nguời luôn thành công thì cách duy nhất là bạn đừng bao giờ…thất bại

Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông.

Ai đưa con sáo sang sông… để cho con sáo mất công bay về.

Tôi từng có nhiều ham muốn. Ham muốn nhất bây giờ là…bỏ được các ham muốn khác.

Tất cả đều có thể, trừ những thứ không thể!!!

Đẹp trai, nhà giàu, có … xe đạp riêng.

Không cần mình đẹp. Chỉ cần người khác xấu.

Đời là bể khổ mà chúng sanh thì… không biết bơi!

Trẻ con bắt đầu hư khi chúng bắt đầu hiểu người lớn

“Ăn chay không phải là tu. Ăn chay là để âm mưu chuyện gì”

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là … cái ao.

Xấu xấu nhưng kết cấu nó hài hoà.

Tình yêu không có gì ngăn cách chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu.

Người ta mất 3s để nói tiếng yêu. Mất 3 giờ để giải thích. Mất 3 ngày để chấp nhận và mất cả đời để thực hiện và ân hận!

Nếu em cần 1 kẻ chết vì em, thì đây thề có chúa, anh không phải là thằng ngu đó

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt. Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

Đã xấu mà còn xa. Đã si đa mà còn đòi đi hiến máu

Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ.

Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu

Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ!

B

ạn bè có phúc cùng chia, có hoạ …trốn sạch ở nơi phường nào ???

Nhiễu điều phủ lấy giá gương.

Mai sau có lúc ngoài đường “on sale “

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Mai sau có lúc nấu chung một nồi

Gần mực thì đen gần đèn thì…….cháy

Gần mực thì … bia, gần đèn thì… hút.

Môi hở răng ….hô

Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.

Trên trời có 1 vì sao – Dưới đất có 1 mình tao anh hùng Anh hùng thì mặc anh hùng – Tao đây lên tiếng anh hùng phải im.

Mình vì mọi người.. mọi người coi mình như mọi

Quân tử đắn đo là quân tử dại quân tử ..làm đại là quân tử khôn

Thằng cho vay là thằng dại ..thằng trả lại là thằng ngu

Con người càng lúc càng đông – Thạch Sang thì ít , Lý thông thì nhiều

Gọt xoài đừng để xoài chua – Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai di nhai lại là quân tử khôn.

Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào …. mặt mình mà hãy nhìn qua gương.

Trông bạn quen quen, hình như tớ … chưa gặp bao giờ.

Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không,Ðó chính là … kẻ thù của bạn.

By: Nhung Phung

Những Lời Chúc Sinh Nhật Ngọt Ngào Nhất Dành Cho Người Yêu.

Những Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa Về Tình Yêu, Cuộc Sống

Top 101 Stt Buồn Của Con Trai Thấm Đẫm Nước Mắt Hay Nhất

Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Chân Thật

520 Câu Nói Hay Nhất Dành Cho Những Người Yêu Nhau Cực Ngọt Ngào Và Lãng Mạn

Châm Ngôn Và Danh Ngôn

Những Câu Nói Hay Về Đối Nhân Xử Thế: 100+ Danh Ngôn Hay

Danh Ngôn Về Đối Nhân Xử Thế

55 Câu Danh Ngôn Về Cách Đối Nhân Xử Thế

Danh Ngôn Các Thánh: Chết Đến Sống Muôn Đời

Suy Nghĩ Của Anh Chị Về Ý Kiến: ” Chỉ Có Tiền Tài Và Địa Vị Mới Có Hạnh Phúc”

2. Danh ngôn hay và ý nghĩa 3/2019

5. Có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì hãy tìm đến những câu nói hay những danh ngôn triết lý sâu sắc về cuộc sống nơi bạn sẽ cảm thấy được giải tỏa.

9. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những câu châm ngôn hay về tình yêu này.

10. Có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì hãy tìm đến những câu nói hay những danh ngôn triết lý sâu sắc về cuộc sống nơi bạn sẽ cảm thấy được giải tỏa.

11. Những danh ngôn hay về học tập, Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

12. Mục Lục:” Những dòng danh ngôn về tri thức hay và ý nghĩa nhất” Châm ngôn tri thức chứa đựng nhiều triết lý và rất đáng để suy ngẫm” Những câu nói hay nhất về kho tàng tri thức của nhân loại” Status tri thức bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất” Danh ngôn […].

13. Tuyển chọn những câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất cho cuộc sống cạnh đó bài viết cũng làm một số tấm hình và những câu châm ngôn cuộc sống trong đó nhằm tặng bạn đọc để làm hình nền.

15. Com sẽ gửi đến bạn đọc khá nhiều câu danh ngôn cuộc sống với nhiều tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có,…ngắn dài khác nhau cho bạn chọn lựa.

18. Gửi đến các bạn tuyển tập những câu danh ngôn, câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất mà mình sưu tầm được trên mạng.

24. Và danh ngôn ra đời – nó như là phương châm sống và hành động của mỗi con người.

25. 18/07/2017 · Danh ngôn sự nghiệp thành công.

27. Kho tàng châm ngôn đời sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, lời nói ý nghĩa của danh nhân trên toàn thế giới giúp bạn hiểu rõ chân lý của cuộc sống hơn.

32. 02/03/2019 · Những câu nói, triết lý hay, những danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống và tình yêu sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở lên tươi đẹp hơn.

36. Vn xin tổng hợp danh sách những câu danh ngôn và châm ngôn tiếng anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu bao gồm 32 câu châm ngôn tiếng anh và 14 câu danh ngôn tiếng anh bất hủ có lời dịch.

38. 28 thg 12, 2022 – Explore teaka1k’s board “Danh ngôn”, followed by 528 people on Pinterest.

40. Trong cuộc sống có lúc ta cảm thấy bế tắc không tìm được lối thoát và khi đó ta bắt gặp một câu châm ngôn về cuộc sống hay một chân lý sống đó như là một liều thuốc quý giá giúp bạn đứng vững lên và bước tiếp.

44. Kho tàng châm ngôn đời sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, lời nói ý nghĩa của danh nhân trên toàn thế giới giúp bạn hiểu rõ chân lý của cuộc sống hơn.

46. 23 thg 11, 2022 – Explore chirikatorhuyen’s board “Danh Ngôn :)”, followed by 383 people on Pinterest.

Danh Ngôn Tiếng Anh Tình Bạn

Danh Ngôn Về Tha Thứ

Những Câu Nói Hay Về Sự Tha Thứ: 50+ Danh Ngôn Hay

Danh Ngôn Về Sự Tha Thứ

Kho Tàng Danh Ngôn Tình Yêu Và Cuộc Sống Hay Nhất