Lời Hay Ý Đẹp Facebook / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Lời Hay Ý Đẹp Mỗi Ngày / 2023

Ngày đăng: 27/09/2013, 04:10

L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ ngày ngày Những danh ngôn sau đây có thể rất Những danh ngôn sau đây có thể rất đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong đợi. điều mình mong đợi. “Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những “Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường thử nghiệm không hơn không kém”, thử nghiệm không hơn không kém”, Ralph Waldo Ralph Waldo Emerson Emerson Bài học: Bài học: Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác? hội và ngày mai là một cơ hội khác? “Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao “Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng “, “, Leonardo Leonardo da Vinci. da Vinci. Bài học: Bài học: Khi đối mặt với các trở ngại, hãy Khi đối mặt với các trở ngại, hãy sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán nản hiện diện trên con đường đến thành nản hiện diện trên con đường đến thành công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay hành động với việc khiến bạn hứng thú hành động với việc khiến bạn hứng thú và tập trung. và tập trung. “Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại “Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có thể làm được chút ít. Hãy làm những gì thể làm được chút ít. Hãy làm những gì bạn có thể làm”, bạn có thể làm”, Sydney Smith. Sydney Smith. Bài học Bài học : Đã bao lần bạn từ bỏ một mục : Đã bao lần bạn từ bỏ một mục tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì e ngại mình có thể không làm nên e ngại mình có thể không làm nên chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã vội đầu hàng? vội đầu hàng? Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ hợp thành, không phải là “một bước lên hợp thành, không phải là “một bước lên trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi xa hơn và sớm cập bến bờ. xa hơn và sớm cập bến bờ. “Mỗi người đều có cho riêng mình một “Mỗi người đều có cho riêng mình một năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói “, “, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson.  Bài học Bài học : Tài năng đích thực của bạn là gì và : Tài năng đích thực của bạn là gì và bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chiếu mà quên đi chính khả năng của bản chiếu mà quên đi chính khả năng của bản thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả năng của chính mình. năng của chính mình. Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên phong phú hơn khi họ trân trọng những gì phong phú hơn khi họ trân trọng những gì thuộc về mình. thuộc về mình. “Hãy loại bỏ từ ‘không thể’ “Hãy loại bỏ từ ‘không thể’ “, “, Samuel Johnson. Samuel Johnson. Bài học Bài học : : Khi chúng ta nói không thể, hàm ý Khi chúng ta nói không thể, hàm ý rằng chúng ta không muốn làm điều đó. rằng chúng ta không muốn làm điều đó. Việc nói không thể là hành động cho phép Việc nói không thể là hành động cho phép bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng từ “không thể” như một cách tránh cố từ “không thể” như một cách tránh cố gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm để đạt được mục đích. thể làm để đạt được mục đích. ” ” Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, không để trôi vật vờ hoặc thả neo không để trôi vật vờ hoặc thả neo “, “, Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes. Bài học Bài học : Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho : Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân. có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân. “Ý nghĩ là niềm hy vọng; “Ý nghĩ là niềm hy vọng; ngôn ngữ là ngôn ngữ là nụ; hành động là nụ; hành động là quả”, quả”, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Bài học Bài học : : Hãy tập thói quen tái khẳng định những Hãy tập thói quen tái khẳng định những hoài bão của bạn mỗi ngày – bằng cách liên tục hoài bão của bạn mỗi ngày – bằng cách liên tục nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không diễn ra đúng như kế hoạch. diễn ra đúng như kế hoạch. Nhi u ng i không dám ề ườ Nhi u ng i không dám ề ườ nói lên c v ng c a h , ướ ọ ủ ọ nói lên c v ng c a h , ướ ọ ủ ọ c nh th là h s s b ứ ư ể ọ ợ ẽ ị c nh th là h s s b ứ ư ể ọ ợ ẽ ị ngáng đ ng n u dám ườ ế ngáng đ ng n u dám ườ ế mong mu n nhi u h n ố ề ơ mong mu n nhi u h n ố ề ơ cho b n thân. Đ ng l a ả ừ ừ cho b n thân. Đ ng l a ả ừ ừ d i b n thân nh v y. ố ả ư ậ d i b n thân nh v y. ố ả ư ậ Hãy dũng c m và có th ả ể Hãy dũng c m và có th ả ể c n chút chai lì khi nói ầ c n chút chai lì khi nói ầ ra c m c a mình. ướ ơ ủ ra c m c a mình. ướ ơ ủ . L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ ngày ngày Những danh ngôn sau đây có thể rất Những danh. sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác? hội và ngày mai là một cơ hội

Tải Về Lời Hay Ý Đẹp / 2023

Định dạng PDF là gì? Đây là một định dạng tài liệu đề cập đến tài liệu điện tử Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt PDF và các loại sau. Đây là định dạng tập tin phổ quát được phát triển bởi Adobe, và tất cả các phông chữ, định dạng, đồ hoạ và màu sắc của tài liệu nguồn được bảo toàn cho dù ứng dụng hoặc nền tảng được sử dụng để tạo ra chúng. Trong những năm đầu, chúng tôi công bố tài liệu trên máy tính để bàn sử dụng Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt Định dạng PDF và trao đổi tài liệu giữa các chương trình khác nhau và hệ điều hành. Do sự độc lập nền tảng, nó lan truyền trên Internet như một phương tiện trao đổi tài liệu. Điều này đã làm tăng việc thực hiện công nghiệp phần mềm và chiếm vị trí thống lĩnh như là một dạng tài liệu được cấy ghép. Để hiển thị sách bằng PDF Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt định dạng, phần mềm đặc biệt cần thiết tại thời điểm hiện tại là cần thiết. Tuy nhiên, Adobe cung cấp cho Acrobat Reader, bạn có thể tải xuống miễn phí và xem cuốn sách rõ ràng. Ngoài ra, hầu hết các trình duyệt đều có plugin để hiển thị Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt Tập tin PDF. Tạo tài liệu PDF bằng PDF Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt thường là một hoạt động rất đơn giản, tùy thuộc vào gói phần mềm bạn sử dụng, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên Adobe. Các phần mềm khác sẽ giúp bạn mở PDF Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt sẽ bao gồm LibreOffice và Wordperfect (phiên bản 9 trở lên). Nếu bạn chuyển đổi một tài liệu hiện có sang PDF Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt hoặc chuyển đổi tài liệu PDF sang định dạng tập tin khác, bạn có thể chuyển đổi tài liệu sang PDF. Nhiều nhà phát triển cung cấp phần mềm chuyển đổi PDF Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt để định dạng khác nhau, nhưng tôi khuyên bạn nên nó để Adobe. Thông tin tác giảNguyễn Anh Dũng – Nguyên Chi ( Chủ Biên )Nguyễn Anh Dũng – Nguyên Chi ( Chủ Biên )Vào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCuốn sách với hơn 270lời hay – ý đẹp được trình bày dưới dạng song ngữ Anh Việt nhằm đem lại cho đọc giả một tư liệu gồm những câu trích dẫn về mọi đề tài được lấy ra từ các tác phẩm, bài viết của những nhà tư tưởng, văn sĩ , thi hào … danh tiếng. Ngoài ra, cuốn sách còn là một tài liệu dùng để trao dồi thêm hoặc vận dụng cho các bài viết luận bằng tiếng chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt PDF đại diện cho định dạng của tài liệu sẽ được chuyển. Trong trường hợp này, định dạng sách điện tử được sử dụng để hiển thị các tài liệu dưới dạng điện tử, bất kể phần mềm, phần cứng hoặc hệ điều hành, được xuất bản dưới dạng sách (Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt PDF). Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt Định dạng PDF được phát triển bởi Adobe Systems như là một định dạng tương thích phổ quát dựa trên PostScript bây giờ Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt Sách PDF. Điều này sau đó đã trở thành một tiêu chuẩn quốc tế về trao đổi tài liệu và thông tin dưới dạng PDF. Adobe từ chối kiểm soát việc phát triển tệp PDF trong ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế) và sách Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt PDF trong năm 2008, nhưng PDF đã trở thành một “tiêu chuẩn mở” của nhiều sách. Các đặc điểm kỹ thuật của phiên bản hiện tại của PDF Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt (1.7) được mô tả trong ISO 32000. Ngoài ra, ISO sẽ chịu trách nhiệm cập nhật và phát triển các phiên bản trong tương lai (Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt PDF 2.0, tuân thủ ISO 3200-2, sẽ được công bố vào năm 2015). Vui lòng tải xuống Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt PDF sang trang của chúng tôi miễn phí.

Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt chi tiết

Tác giả: Nguyễn Anh Dũng – Nguyên Chi ( Chủ Biên )

Nhà xuất bản: Nxb Văn Nghệ TP.HCM

Ngày xuất bản:

Che:

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 8936016008773

ISBN-13:

Kích thước: 14.5×20.5 cm

Cân nặng: 330.00 gam

Trang: 320

Loạt:

Cấp:

Tuổi tác:

Lời Hay Ý Đẹp – Song Ngữ Anh Việt Bởi Nguyễn Anh Dũng – Nguyên Chi ( Chủ Biên ) Pdf tải torrent miễn phí

Lời Hay Ý Đẹp Của Phật Giáo (1) / 2023

Bát Phong 1. Lợi:Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp như có người tạo điều kiện, giúp đở phương tiện vật chất hay tinh thần, tâm không khởi niệm yêu thích hay không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình tu hành cao mà được như vậy.

2. Suy: Khi gặp cảnh bất như ý, hoàn cảnh sa sút, mất mát người thân, không khởi tâm buồn khổ, sầu bi, chán nãn. 3. Vui: Tâm thản nhiên trước những thú vui, dục lạc của thế gian. 4. Khổ: Tâm an nhiên khi bị những khổ nạn như bị người khác đàn áp, ức hiếp, hay chèn ép v.v. Tâm không khởi niệm sân hận hay mong muốn trả thù. 5. Vinh: Tâm không bị mê hoặc bởi những lời tán thán, ca ngợi, đề cao. 6. Nhục: Tâm hành giả không bị chao đão trước những lời hạ nhục, hũy báng danh dự, nhân phẩm, đạo đức, uy tín. 7. Khen: Tâm không dính mắc trước những lời xưng tụng, tán thán, khen ngợi của người khác. 8. Chê: Tâm không bị lay động bởi những lời chê bai, bài bác, chỉ trích, nói xấu của người khác.

Phật dạy làm người có 20 điều khó: 01. Nghèo nàn bố thí là khó. 02. Giàu sang học đạo là khó. 03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 04. Thấy được kinh Phật là 05. Sanh vào thời có Phật là khó. 06. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó. 07. Thấy tốt không cầu là khó. 08. Bị nhục không tức là khó. 09. Có thế lực không dựa là khó 10. Gặp việc vô tâm là khó. 11. Học rộng nghiên cứu sâu là khó. 12. Diệt trừ ngã mạn là khó. 13. Không khinh người chưa học là khó. 14. Thực hành tâm bình đẳng là khó. 15. Không nói chuyện phải trái là khó. 16. Gặp được thiện tri thức là khó. 17. Thấy tánh học đạo là khó. 18. Tùy duyên hoá độ người là khó. 19. Thấy cảnh tâm bất động là khó. 20. Khéo biết phương tiện là khó.

Lời Hay Ý Đẹp Trong Giao Tiếp / 2023

Lời hay ý đẹp trong giao tiếp

Học cách nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ. Bạn biết không, điều này sẽ khiến bạn vui vẻ và khiến họ hạnh phúc. Khuyết danh

Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương. Khuyết danh

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình. Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. Brian Tracy

Ăn trông nồi ngồi trông hướng. Tục ngữ Việt Nam

Lời hay ý đẹp trong giao tiếp 2

Không có cái gì độc bằng cái lưỡi. Tục ngữ Việt Nam

Cách giao thiệp tốt nhất là hành động. Nếu ngôn từ không được củng cố bằng hành động, ngôn từ chẳng có giá trị. Hãy ngừng lắng nghe các ý định và bắt đầu quan sát hành động. The best communication is action. If their actions don’t back up their words, their words are worthless. Stop listening to intentions and start watching actions.

Hãy nói chuyện với người khác về chính họ, và họ sẽ lắng nghe cả nhiều giờ. Talk to someone about themselves and they’ll listen for hours.

Cách chúng ta giao tiếp với người khác và với bản thân đến tột cùng sẽ quyết định chất lượng của cuộc đời ta. The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives.

Hãy luôn luôn có gì đó để nói. Người có gì đó để nói và người được biết tới là sẽ không bao giờ mở miệng trừ phi có gì đó để nói, chắc chắn sẽ được lắng nghe. Always have something to say. The man who has something to say and who is known never to speak unless he has, is sure to be listened to.

Hãy luôn luôn có gì đó để nói. Người có gì đó để nói và người được biết tới là sẽ không bao giờ mở miệng trừ phi có gì đó để nói, chắc chắn sẽ được lắng nghe.

Chỉ những người tuyệt vời nhất mới có thể nói một cách giản dị và chân thành : “Tôi không biết”. De Piraxê

Lời hay ý đẹp trong giao tiếp 3

Lời nói thuộc thời gian, sự im lặng thuộc vĩnh cửu. Carlyre

Ngôn từ tốt đẹp chỉ là anh lùn bên cạnh người khổng lồ là sự gương mẫu. Ngạn ngữ Thụy Sĩ

Chớ nói về hạnh phúc của mình với người kém sung sướng hơn mình. Pythagore

Hãy bỏ tật xấu cứ quen quen tí là nói năng bạt mạng đi.

Đổi ngay câu: “Bạn đã hiểu chưa” thành “Tôi nói có dễ hiểu không”.

Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì cũng nên dùng biểu tượng hay dấu câu để diễn đạt khéo léo. Không trả lời tin nhắn không phải là cao giá lạnh lùng, mà là thiếu văn hóa.

Đừng nên dùng bí mật để lôi kéo bạn bè.

Tôi đã từng nhìn thấy một tay xăm hình đầy người nhường ghế trên xe bus, cũng đã từng nhìn thấy một tay mặc vest sang trọng bắt trộm chim trong công viên. Thời buổi này, ăn mặc đẹp đẽ lịch thiệp chưa chắc đã là quý ông, ăn mặc hở hang chưa chắc đã là gái gọi. Đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng.

Những lời không nói được trước mặt người ta, thì cũng đừng nói sau lưng họ.

Một cô gái luôn cười tươi vui vẻ lúc nào cũng đáng yêu hơn một cô gái mặt như đưa đám cả ngày.

Chưa được họ cho phép thì đừng tự ý xem điện thoại của họ.

Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng một cô gái được rất nhiều bạn gái khen ngợi thì thật sự lợi hại.

Khi người khác ngủ thì biết im lặng.

Tuyệt đối đừng gặp gỡ bạn thân của người yêu mình, vì nếu cô bạn đó không thích bạn, thì hai bạn sẽ chia tay, mà cô bạn đó thích bạn hai người cũng vẫn sẽ chia tay.

Lời hay ý đẹp trong giao tiếp 4

Có hai dạng người đáng tin: Một là người sẵn sàng cho bạn vay tiền, hai là người luôn trả nợ bạn đúng hẹn.

Quan hệ giữa người với người là quan hệ bình đẳng, đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ kẻ nào.

Khi người ta hỏi bạn “làm sao thế” thì đại đa số chỉ vì thỏa mãn sự hiếu kỳ, không phải muốn giúp đỡ bạn đâu.

Khi người khác nói họ thích gì đó, hy vọng bạn đừng phản bác, vì chúng tôi đều thật lòng thích điều chúng tôi nói đến, nhưng bạn lại nói điều đó không tốt thế nào, xấu xí thế nào… sự thẳng thắn đó của bạn, là sự ích kỷ.

Đừng nói đùa quá đà với người không quen, mà kể cả quen thân cũng không nên

Kỹ năng giao tiếp là một công cụ quan trọng trong cuộc hành trình theo đuổi mục tiêu, dù là với gia đình, đồng nghiệp hay khách hàng của bạn. Your ability to communicate is an important tool in your pursuit of your goals, whether it is with your family, your co-workers or your clients and customers.

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn dấu bí mật của thời gian. It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình. Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.

Chúng ta phải đối mặt với sự thật rằng hoặc tất cả chúng ta sẽ cùng chết hoặc chúng ta sẽ phải học cách sống cùng nhau, và nếu chúng ta sống cùng nhau, chúng ta phải nói chuyện. We have to face the fact that either all of us are going to die together or we are going to learn to live together and if we are to live together we have to talk.

Không có giao tiếp, không có quan hệ; Không có tôn trọng, không có tình yêu; Không có tin tưởng, không có lý do để tiếp tục! Without Communication, there is no relationship; Without Respect, there is no Love; Without Trust, there is no reason to continue!

Nếu bạn muốn biết làm sao để người ta xua đuổi bạn và cười cợt đằng sau lưng bạn, hay thậm chí căm ghét bạn, đây là công thức: Đừng lắng nghe ai lâu. Nói liên miên về mình. Nếu bạn có ý tưởng gì trong lúc người khác đang nói, đừng chờ cho tới khi anh ta nói hết: nhảy ngay vào và cắt ngang giữa câu nói. If you want to know how to make people shun you and laugh at you behind your back and even despise you, here is the recipe: Never listen to anyone for long. Talk incessantly about yourself. If you have an idea while the other person is talking, don’t wait for him or her to finish: bust right in and interrupt in the middle of a sentence.

Để giao tiếp hiệu quả, ta phải nhận ra tất cả chúng ta đều có cách nhìn thế giới khác biệt, và sử dụng sự hiểu biết này như kim chỉ nam trong giao tiếp với người khác. To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.

Trong cuộc giao tiếp của hai con người, tình cảm chiếm 70%, 30% là nội dung. Nếu như giao tiếp tình cảm không ổn thì nội dung sẽ trở nên méo mó. Vậy nên trước khi giao tiếp nội dung, phải chăm chút thật kỹ phương diện tình cảm, nếu không hiểu lầm sẽ càng lúc càng sâu.

Trước mặt người bạn ghét, đừng tỏ ra mình ghét họ, cũng đừng nói xấu họ với những người quen của họ.

Nói thế nào nhỉ, phá vỡ sự hào hứng, vui vẻ của người khác là hành động rất mất lịch sự.

Không phải ai cũng thích đùa.

Có nhiều người thích giả ngu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ họ ngu thật.

Từ chối cũng phải kiên quyết. Chuyện gì cũng cần bày tỏ rõ ràng quan điểm.

Đừng có gặp ai cũng kể khổ, trên đời này có rất ít người biết thông cảm cho người khác, đa phần chỉ nghe như chuyện cười rồi lan truyền khắp nơi, đa phần chỉ nghe một chút là chán ốm rồi