Những Câu Châm Ngôn Về Phật Giáo / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Những Câu Ca Dao Về Phật Giáo, Tục Ngữ Phật Giáo

Cha già là Phật Thích CaMẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm – Khuyết danh

Mẹ già như ánh trăng khuyaDịu dàng soi tỏ bước đi con hiền – Khuyết danh

Đời xưa trả báo còn chầyĐời nay trả báo một giây nhãn tiền – Khuyết danh

Không bệnh là lợi nhấtBiết đủ là giàu nhấtBạn lành là thân nhấtNiết-bàn là vui nhất – Khuyết danh

Cha mẹ là những vì saoSoi đường con trẻ bước vào Thiên môn – Khuyết danh

Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyênThì hoa sen đợi ở bên Liên Trì – Khuyết danh

Lời kinh vang dậy ngân ngaChạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành – Khuyết danh

Mẹ còn là cả trời hoaCha còn là cả một tòa kim cương – Khuyết danh

Quý thay Đức Mục Kiền LiênTheo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu – Khuyết danh

Dốc lòng niệm Phật không lơiCầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh – Khuyết danh

Nam mô Đức Phật Quán ÂmRa tay cứu độ trầm luân mọi loài – Khuyết danh

Khuyên ai ăn ở cho lànhKiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau – Khuyết danh

Mỗi người mỗi nước mỗi nonBước vào cửa Phật là con một nhà – Khuyết danh

Cuộc đời như cánh phù duSớm còn tối mất công phu nhọc nhằn – Khuyết danh

Nguyện cho tôi có biện tàiThuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui – Khuyết danh

Có thì có tự mảy mayKhông thì cả thế gian này cũng không – Khuyết danh

Nguyện cho tôi được tâm khaiThuyết cho cha mẹ vui hoài pháp âm – Khuyết danh

Nguyện cho tới được tâm khôngĐộ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh – Khuyết danh

Bởi do kiếp trước vụng tuKiếp này tu để đền bù kiếp sau – Khuyết danh

Sân si nghiệp chướng không chừaBo bo mà giữ tương dưa làm gì – Khuyết danh

Mong thân vào cõi Ta BàƠn Cha nghĩa Mẹ bao la ngút ngàn – Khuyết danh

Còn trời còn nước còn mâyChúng sanh còn khổ thì thầy còn tu – Khuyết danh

Lễ Phật thì đặng việc hiềnBao nhiêu nghiệp chướng não phiền đều tan – Khuyết danh

Lấy hận thù diệt hận thùHận thù không mất nghìn thu vẫn còn – Khuyết danh

Rồng vàng rông tắm nước ao tùNgười khôn ở với người ngu nặng mình – Khuyết danh

Thứ nhất là tu tại giaThứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa – Khuyết danh

Quê tôi vốn chổ không nhàCha tôi là Phật, mẹ là Pháp không – Khuyết danh

Sớm về cảnh Phật tây phươngAn vui tự tại dứt đường tử sanh – Khuyết danh

Vu lan tháng bảy ngày rằmLòng con hiếu thảo ghi lòng chớ quên – Khuyết danh

Đêm rằm tháng bảy Vu LanPhận con báo hiếu muôn ngàn ghi ân – Khuyết danh

Lên chùa dự lễ vu lanCầu cho cha mẹ thoát đàng tử sanh – Khuyết danh

Dù xây chín bậc phù đồKhông bằng làm phúc cứu cho một người – Khuyết danh

Bể trần là kiếp phù sinhThị phi thương ghét trong tình quẩn quanh – Khuyết danh

Nhớ ngày xá tội vong nhânLên chùa lạy Phật đền ơn sinh thành – Khuyết danh

Phật dạy chữ hiếu làm đầuMà ai giữ được đạo mầu mới trao – Khuyết danh

Đến đâu thăm cảnh viếng thầyKhông say mùi đạo cũng khuâng mùi trầm – Khuyết danh

Lên chùa lễ Phật cầu kinhCầu cho cha mẹ thác sanh Liên đài – Khuyết danh

Vai mang hai chữ Di ĐàCông lao dưỡng dục mẹ cha khấn nguyền – Khuyết danh

Lênh đênh qua cửa thần phùKhéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm – Khuyết danh

Lên chùa lạy Phật quy yCầu cho kẻ ở người đi an lành – Khuyết danh

Phật Giáo: Những Lời Phật Dạy Về Nghiệp Báo

Tất cả chúng sanh đồng nương bốn đại mà thành, cho nên không có cái ta, và những vật sở hữu của cái ta. Nhưng, thảng hoặc có kẻ chịu khổ, có kẻ hưởng vui, và có tốt xấu, có quả báo hiện tại, quả báo hậu lai là tại sao?

Thời mới đáp như sau: tùy theo hành nghiệp của mỗi một chúng sanh mà cảm quả báo sai khác như thế. Chớ chẳng phải ai tạo tác cho, in như một hột giống nằm dưới ruộng mọc lên những cây lúa; như nhà huyển thuật hiện ra các hình sắc, như loài chim nở ra khỏi vỏ là có tiếng kêu.

Kinh Hoa Nghiêm

Ví như cát trong biển cả, nhiều không thể tính biết được; cũng như người tạo tác thiện ác họa phước, trước sau gây nên, nhiều không thể kể xiết. Nhưng đến khi mạng tận, thời làm ác phải sanh về chỗ khổ, mà làm lành sẽ sanh về chỗ vui; vì lành hay dữ đã điều có dự định nơi chỗ sẵn sàng trước vậy.

Cha làm chẳng lành, con chẳng thay chịu; con làm chẳng lành cha cũng chẳng chịu thay. Làm lành tự hưởng phước, làm dữ tự chịu ươn.

Kinh Nê Hoàn

Người làm thiện ác có bốn kẻ chứng biết: một trời, hai đất, ba người gần, bốn ý của ta.

Kinh Mạ Ý

Nếu ta làm nghiệp lành vì sức mạnh tự nhiên mà được hưởng nghiệp báo tốt, dầu cho có sức mạnh của nhà vua viện trợ đi nữa cũng chẳng bằng sức mạnh của nghiệp.

Luận Đại Trang Nghiêm Kinh

Ngài Ma Ha Nam bạch Phật rằng: Những lúc tôi gặp phải xe, ngựa, voi điên và người đánh lộn là khi ấy tôi mất tâm niệm Phật, không may lâm nạn bị chết thì sẽ sanh về cõi nào?

Đức Phật dạy: Lúc ấy không may thời ngươi vẫn được sanh về cõi lành, chứ chẳng sanh về ác thú đâu, ngươi đừng lo sợ. Ví như cái cây thường ngày nó nghiêng về hướng đông, nếu mà nó bị gãy thì quyết định nó ngã vế hướng đông. Người lành cũng như thế, nếu khi thân chết nhờ sức hun đúc ý thức lành đã nhiều ngày từ trước như kính tin trì giới, học hỏi, bố thí và trí huệ chắc được lợi ích mà sanh lên trời.

Luận Tà Trí

Muốn biết nhơn đời trước, cứ xem hưởng thọ quả ngày nay, muốn biết quả đời sau, cứ xem gây nhơn ngày nay.

Kinh Nhân Quả

Đức Phật dạy các đệ tử rằng: Đời có 4 hạng người:

1.Trước khổ sau vui

2.Trước vui sau khổ

3.Trước sau đều khổ

4.Trước sau đều vui

Hạng người thứ nhất là sanh vào trong gia tộc ti tiện sát nhơn mà biết thọ giáo tu pháp lành, ăn năn sám hối cải ác tu thiện. Hạng người thứ hai là sanh vào trong giòng hào tộc, vua chúa mà chẳng biết thụ giáo tu thiện gì cả, sẽ phải sanh vào ác thú. Hạng người thứ ba là sanh vào trong nhà nghèo hèn mà cũng chẳng biết tu phước làm thiện gì cả cũng sẽ sanh vào ác thú. Và hạng người thứ tư là sanh vào nhà giàu sang mà biết tu thiện là hạng người sẽ được sanh lên trời.

22 Câu Châm Ngôn Của Thánh Nhân Công Giáo

Những câu châm ngôn của thánh nhân Công giáo

1. Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê – T. Têrêxa Avila.

2. Sống tình yêu không phải là căng lều trên đỉnh Thabor, mà là cùng với GIÊSU ta treo lên đồi Cavê – T. Têrêxa Lisieux.

3. Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong khổ đau – T. Bernadette.

4. Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Người – T. Augustinô.

5. Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa – T Phanxicô Salêsiô.

6. Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa – T. Sophle Barat.

7. Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm – T. Vincent De Paul.

8. Người giàu có đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa – T. Thomas D’Aquin.

10. Lao động phải được nhận thức và sống như một thiên chức, một sứ mạng, một sự góp phần vào nền văn minh của nhân loại – T. Gioan XXIII.

11. Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn – T. Chrysostone.

12. Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình – T. Têrêxa Calcutta.

13. Tha thứ một sự bất công, là nâng mình lên tột đỉnh của nhân đức, là vượt trên bản tính tự nhiên, là bắt chước Thiên Chúa – T. Gregolre De Nysse.

14. Không tốt với người hung dữ là chưa tốt hoàn toàn – T. Phanxicô Assisi.

15. Cho người đói khổ điều họ cần, chính là trả của lại cho họ chứ không phải cho họ cái thuộc về chúng ta – T. Gregolre Le Grand.

16. Càng lãnh nhận nhiều càng kết toán nhiều – T. Gregolre.

17. Phân phát bánh cho người đói ăn là tốt, nhưng tốt hơn là đừng để ai phải đói ăn – T. Augustinô.

18. Miếng bánh bạn giữ lại là của người đói khổ, cái áo bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi – T. Basile.

19. Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân – T Augustinô.

20. Chúa không cần việc làm của chúng ta. Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy – T. Têrêxa Avila.

21. Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn – T. Augustinô.

22. Tôi được sinh ra là sống cho những gì cao quý hơn – T. Talitlao Koka.

Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Trong Phật Giáo

https://lichngaytot.com › Tâm linh › Lời Phật dạy

23 thg 4, 2019 – Không ai tìm đến nhau vì giáo điều mà chỉ là để thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống. 6. Bạn bè cũng giống như …

Tuyển tập những câu nói hay và ý nghĩa về tình bạn – Phật … Những câu nói hay về tình bạn trong phật giáo

http://phatgiaoaluoi.com › news › Van-hoc › Tuyen-tap…

11 thg 2, 2014 – Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một người bạn thật sự – một người giúp ta sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Hãy trân trọng và giữ …

Những câu nói hay về tình bạn P1 – Hành Trình Tâm Linh

https://hanhtrinhtamlinh.com › … › Những câu nói hay

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một người bạn thực sự, một người bạn thân, một người cùng ta sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống.

99+ Những Câu Nói Hay Của Phật về Đời, Nhân Quả & Tình … Những câu nói hay về tình bạn trong phật giáo

https://sahara.com.vn › STT

Chuyển đến Những câu nói hay của phật về tình bạn vô cùng đáng quý – Ai trong cuộc sống cũng mong muốn mình có những người … câu nói hay của phật về tình bạn … Không ai tìm đến nhau vì giáo điều mà chỉ là để thấu hiểu …

Xếp hạng: 4,9 · ‎23 phiếu bầu

những câu nói hay và ý nghĩa nhất về tình bạn thân thiết

https://www.phatan.org › nhung-cau-noi-hay-va-y-nghi…

27 thg 5, 2016 – Tuy nhiên, không phải người bạn nào cũng chân thành và trở nên thân thiết như anh chị em trong cùng một nhà. Hãy đến với bài viết Những câu …

Những câu nói hay của Phật giúp bạn an yên và thêm yêu …

https://voh.com.vn › song-dep › nhung-cau-noi-hay-cu…

24 thg 4, 2019 – Phật Pháp và những câu nói thấm thía giúp bạn nhận ra cuộc sống thật tươi đẹp … Những câu nói hay của Phật giáo … “Đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mơ tưởng về tương lai, hãy sống cho giây phút hiện … Tuyển tập những câu nói hay nhất về cuộc sống, tình bạn, tình yêu … nhằm giúp cho bạn có …

Những lời Phật dạy về tình bạn cần khắc cốt ghi tâm Những câu nói hay về tình bạn trong phật giáo

Tình bạn dưới góc nhìn Phật giáo – Vườn hoa phật giáo

https://vuonhoaphatgiao.com › Góc suy ngẫm

Trong kinh Hiền Nhân, đức Phật có nói về bốn cách kết bạn, đó là: kết bạn … Manzoni có câu nói: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là tình bạn và … Vì vậy, chúng ta hãy tìm cho mình một tình bạn chân chính như lời Phật đã …

Những câu nói hay của Phật: 80+ Lời hay ý đẹp phật dạy – Dr …

https://drkhoe.vn › ✅ Câu nói hay mỗi ngày

Chuyển đến Những câu nói hay của phật về cuộc sống – Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút. … Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. … dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.

Xếp hạng: 5 · ‎5 phiếu bầu

Những Câu Nói Hay, Lời Phật Dạy Giúp Bạn Giác Ngộ Về … Những câu nói hay về tình bạn trong phật giáo

https://listsach.com › blog › nhung-cau-noi-hay-loi-pha…

22 thg 7, 2020 – Top những câu nói hay của Đức Phật, lời phật dạy về cuộc sống … Trong chúng ta, có lẽ ai cũng đã từng phạm phải những sai lầm; dù lớn hay … Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân, cũng đừng vì một … Phật dạy về con ngườinhững câu nói hayPhật dạy về cuộc sốngPhật giáoPhật học.

Xếp hạng: 5 · ‎4 phiếu bầu

Tổng Hợp Những Lời Phật Dạy Hay Nhất Về Tình Yêu Cuộc …

https://giupban.com.vn › Cuộc sống

Chuyển đến Giới Thiệu Bạn Đọc Chùm Thơ Phật Giáo Về Tình Yêu Cuộc … – … những câu nói hay của Phật, lời dạy của … Phật giáo luôn hướng con người ta … qua những câu thơ phật giáo về tình … chúng ta trong cuộc đời này.

[Sưu Tầm] Những câu nói hay của Phật mang giá trị nhân văn Những câu nói hay về tình bạn trong phật giáo

https://giupban.com.vn › Những Câu Nói Hay

Những câu nói hay của Phật, những lời răn dạy của phật về chân lý cuộc sống và tình yêu là … [Hot]: Những câu nói hay về mẹ chồng nàng dâu siêu hot trong phim Việt … [Tuyển Tập] những câu nói hay về tình bạn sâu sắc, đáng suy ngẫm …

66 lời phật dạy về cuộc sống – Tình Yêu Và Cuộc Sống

https://tinhyeuvacuocsong.com › loi-phat-day › 66-loi-…

những câu nói khá hay của Phật giáo. Các bạn mong muốn tìm hiểu đạo Phật nên đọc và suy ngẫm. Sẽ giúp tâm thanh tịnh hơn giữa bộn bề lo toan trong cuộc …

Chân Lý Hay – Những chân lý hay, Lời Phật dạy, Những câu …

http://www.chanlyhay.com

Những chân lý hay, Lời Phật dạy, Những câu danh ngôn, những câu nói, câu chuyện hay trong cuộc sống chúng ta.

https://phatgiaovietnam.vn › Phật Học › Lời Phật dạy

Cho nên, trong cơn hoạn nạn mới có thể nhận thấy được đâu là tình bạn thủy … khi ta thất thế hay về hưu thì tất cả những bạn bè trước đây đều không còn lui tới, … qua câu chuyện này, người đời có câu “tri âm tri kỷ” để chỉ cho kiểu tình bạn … Đức Phật nói: “Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: cho trước đoạt lại sau …

[Chọn Lọc] 8 lời phật dạy về tình yêu ý nghĩa Sâu Sắc

https://hocde.vn › Văn Học

[List] những câu nói hay của Phật về tình yêu, cuộc sống Đọc … Những câu nói hay về tình bạn trong phật giáo

https://www.gocbao.com › nhung-cau-noi-hay-cua-pha…

23 thg 7, 2020 – Những câu nói hay của Phật về tình yêu và cuộc sống là tổng hợp … Tôi thích sưu tầm những câu nói này bởi lẽ, tôi tìm thấy trong từng câu nói thấp thấp … Đã từ lâu, văn hóa Phật giáo đã đi vào tiềm thức mỗi người như một nền … Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

Danh ngôn về tham sân si

Những câu nói hay về GĐPT

Những câu nói hay về an lạc

Những câu nói hay về tu hành

Những câu nói về tâm linh

Câu nói hay về quả báo

Những câu nói hay về sự nghiệp

Những câu nói hay về sóng gió cuộc đời