Những Câu Danh Ngôn Hay Bằng Tiếng Anh / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Những Câu Danh Ngôn Tình Bạn Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Những Câu Danh Ngôn Tình Bạn Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

1. A good laugh is sunshine in a house

Một tiếng cười vui vẻ như là ánh nắng mặt trời cho ngôi nhà.

Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chính là Tình bạn thật sự

3. Happy is the house that shelters a friend ! It might well be built, like a festal bower or arch to entertain him a singler day

Hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở cho một người bạn. Nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày.

4. Be slow in choosing a friend, slower in changing

Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn càng phải từ từ hơn.

5. No man is whole of himself, his friends are the rest of him

Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu

6. Friends are people you can talk to without words, when you have to

Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói

7. Love-respect-loyalty, that surely is what true friendship is all about

Tình yêu – lòng kính trọng – sự trung thành, chắc chắn đó là những điều mà một tình bạn chân thực phải có.

8. It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them

Điều sung sướng của bạn thâm tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình

Tình bạn thật sự vẫn tiếp tục phát triển , dù qua khoảng cách xa nhất . Tình yêu thật sự cũng thế

10. Sometimes the people you expect to kick you when you’re down , will be the ones who help you get back up.

11. You should always leave loved ones with loving words . It may be the last time you see them.

Bạn nên luôn nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương . Vì có thể đó là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy họ .

12. I believe you can keep going long after you can’t.

Tôi tin rằng bạn có thể tiến đi rất xa sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể .

13. Because you’re my best friend , and I can do anything or nothing and we have the best time together.

Vì bạn là người bạn tốt nhất của tôi , nên cho dù tôi có thể làm bất kỳ cái gì , hay là không làm gì cả thì chúng ta đều luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau .

Đọc Những Câu Danh Ngôn Hay Về Học Tập Bằng Tiếng Anh

7. The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know… Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough. ( John Adams ) Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

8. The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. ( Elbert Hubbard ) Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.9. Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. ( Groucho Marx ) Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.10. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ( Mahatma Gandhi ) Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.11. If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. ( Lãnh chúa Chesterfield ) Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.12. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. ( Henri Frederic Amiel ) Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.13. Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn. ( Benjamin Franklin ) Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.14. Let ignorance talk as it will, learning has its value. ( La Fontaine ) Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.15. One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. ( Albert Einstein ) Ta có thể nói rằng bí ẩn vĩnh cửu của thế giới này chính là sự lĩnh hội.

16. The eye sees only what the mind is prepared to comprehend. ( Robertson Davies ) Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.17. No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals. ( Brian Tracy ) Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công, chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.

18. To learn to read is to light a fire, every syllable that is spelled out is a spark. ( Victor Hugo ) Học đọc là nhóm lên ngọn lửa, từng âm tiết được đánh vần lên đều là tia lửa.19. Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change.Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding. ( William Arthur Ward ) Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.20. However great a man’s natural talent may be, the act of writing cannot be learned all at once. ( Jean Jacques Rousseau ) Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu, ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc. 21. The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything. ( Hegel ) Người học trò luôn luôn bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết, nhưng nhà học giả thấy ưu điểm trong mọi thứ.22. Is there anyone so wise as to learn by the experience of others? ( Voltaire ) Có ai sáng suốt đến mức học hỏi được từ kinh nghiệm của người khác không?23. I never desire to converse with a man who has written more than he has read. ( Samuel Johnson )

Tổng Hợp Những Câu Danh Ngôn Hay Về Thiên Nhiên Bằng Tiếng Anh

Mùa xuân bão tố lê thê, tháng Tư ẩm ướt hay cà khịa, mùa đông lạnh lẽo nằm trong lòng của tháng Năm; nhưng cuối cùng thì mùa hè cũng đến. – Long stormy spring-time, wet contentious April, winter chilling the lap of very May; but at length the season of summer does come. Thomas Carlyle

Ai đã từng nhìn thấy gió? Tôi và bạn đều chưa từng: Nhưng khi cây cối cúi đầu, chính là gió đang đi qua đấy. – Who has seen the wind? Neither you nor I: But when the trees bow down their head, The wind is passing by. Christina Rossetti

Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi. – If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music. Thomas Carlyle

Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng. – Nature and books belong to the eyes that see them. Ralph Waldo Emerson

Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng. – Weeds are flowers too, once you get to know them. A. A. Milne

Tất cả nghệ thuật đều là sự bắt chước tự nhiên. – All art is but imitation of nature. Seneca

Thiên nhiên nhiên là đám mây hay thay đổi, luôn luôn và không bao giờ giống như cũ. – Nature is a mutable cloud which is always and never the same. Ralph Waldo Emerson

Không có gì du dương hơn buổi hoàng hôn. – There is nothing is more musical than a sunset. Claude Debussy

Thật khó mà đóng cửa cánh cửa nhỏ bé trên tường nơi cảnh vật vẳng lại nỗi cô đơn mang đến mùi hoa rừng dại – It is hard going to the door cut so small in the wall where the vision which echoes loneliness brings a scent of wild flowers in the wood. Robert Creeley ~ Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác. – Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil. Anatole France

Bạn có thể sống hàng năm trời cạnh một cây thông lớn, vinh dự được có người láng giềng đáng kính đến vậy, thậm chí ngay cả khi nó rắc lá kim đầy lên đám hoa của bạn hay thả quả thông xuống bàn đánh thức bạn dậy giữa đêm khuya tĩnh lặng. – You can live for years next door to a big pine tree, honored to have so venerable a neighbor, even when it sheds needles all over your flowers or wakes you, dropping big cones onto your deck at still of night. Denise Levertov

Trái đất mỉm cười trong những nụ hoa. – Earth laughs in flowers. Ralph Waldo Emerson

Những nụ hoa… đó là sự khẳng định đầy kiêu hãnh rằng một tia sáng của cái đẹp có giá trị hơn tất cả những tiện ích của thế giới này. – Flowers… are a proud assertion that a ray of beauty outvalues all the utilities of the world. Ralph Waldo Emerson

Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời. They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life. Jane Austen

Mùa xuân đã trở lại. Trái đất giống như đứa trẻ biết làm thơ. – Spring has returned. The Earth is like a child that knows poems. Rainer Maria Rilke

Nếu chúng ta đầu hàng trí tuệ của trái đất, chúng ta có thể vươn lên bén rễ như cây. – If we surrendered to earth’s intelligence we could rise up rooted, like trees. Rainer Maria Rilke

Mùa thu là mùa xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa. – Autumn is a second spring when every leaf is a flower. Albert Camus

Có những thế lực bí ẩn trong thiên nhiên; khi chúng ta hoàn toàn trao mình cho nàng mà không ngần ngại, nàng sẽ đem chúng cho ta mượn, nàng chỉ cho chúng ta hình thái của những điều mà mắt ta không thấy và trí tuệ ta không hiểu hay ngờ tới. – There are unknown forces in nature; when we give ourselves wholly to her, without reserve, she lends them to us; she shows us these forms, which our watching eyes do not see, which our intelligence does not understand or suspect. Auguste Rodin

Tôi thích mùa xuân, nhưng nó trẻ trung quá. Tôi thích mùa hè, nhưng nó kiêu ngạo quá. Vậy nên tôi thích mùa thu nhất, bởi thanh âm của nó êm đềm hơn, màu sắc của nó sâu đậm hơn, và nó nhuốm chút u sầu. Sắc vàng cam tươi thắm của nó không thể hiện sự ngây thơ của mùa xuân, hay cường lực của mùa hạ, mà nói lên những dịu dàng và sự khôn ngoan nhân hậu của tuổi tác. Mùa thu biết những giới hạn và ý nghĩa của cuộc đời. – I like spring, but it is too young. I like summer, but it is too proud. So I like best of all autumn, because its tone is mellower, its colours are richer, and it is tinged with a little sorrow. Its golden richness speaks not of the innocence of spring, nor the power of summer, but of the mellowness and kindly wisdom of approaching age. It knows the limitations of life and its content. Lâm Ngữ Đường

Danh Ngôn Tình Yêu Bằng Tiếng Anh Cực Hay

. “A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous.”

2. Love is a temporary madness. It erupts like an earthquake and then subsides. And when it subsides you have to make a decision. You have to work out whether your roots have become so entwined together that it is inconceivable that you should ever part. Because this is what love is. Love is not breathlessness, it is not excitement, it is not the promulgation of promises of eternal passion. That is just being “in love” which any of us can convince ourselves we are.

Love itself is what is left over when being in love has burned away, and this is both an art and a fortunate accident. Your mother and I had it, we had roots that grew towards each other underground, and when all the pretty blossom had fallen from our branches we found that we were one tree and not two.

– Captain Corelli’s Mandolin6. “Love is the beauty of the soul.”

3. “My night has become a sunny dawn because of you.”

4. “In real love you want the other person’s good. In romantic love you want the other person.”

5. “In dreams and in love there are no impossibilities.”

7. “Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”

8. “Each moment of a happy lover’s hour is worth an age of dull and common life.”

9. “Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.”

10. “In my wildest dreams, you always play the hero. In my darkest hour of night, you rescue me, you save my life.”

11. “Come live with me and be my love, and we will some new pleasures prove, of golden sands, and crystal beaches, with silken lines and silver hooks…”

12. “What I do and what I dream include thee, as the wine must taste of its own grapes…”

-Elizabeth Barret Browning

13. “I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach…”

-Elizabeth Barrett Browning

14. “Take away love, and our earth is a tomb.”

15. “But to see her was to love her, love but her, and love her forever.”

16. “She walks in Beauty, like the night

Of cloudness climes and starry skies,

And all that’s best of dark and bright

Meet in her aspect and her eyes…”

17. “Like music on the waters is they sweet voice to me.”

18. “I love you, not only for what you are, But for what I am when I am with you.”

19. “You’re nothing short of my everything.”

20. “The only true gift is a portion of yourself.”

21. “Thou art to me a delicious torment.”

Danh ngôn tình yêu bằng tiếng anh

22. “Love distills desire upon the eyes, love brings bewitching grace into the heart.”

23. “I love her and that’s the beginning of everything.”

24. “I wished for nothing beyond her smile, and to walk with her thus, hand in hand, along a sun-warmed, flower-bordered path.”

25. “Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.”

26. “Where we love is home, home that our feet may leave, but not our hearts.”

27. “What I feel for you seems less of earth and more of a cloudless heaven.”

28. “It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands.”

29. “Two souls with but a single thought, two hearts that beat as one.”

30. “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.”

31. “… See there’s this place in me where your fingerprints still rest, your kisses still linger, and your whispers softly echo. It’s the place where a part of you will forever be a part of me.”

32. “When you came, you were like red wine and honey, and the taste of you burnt my mouth with its sweetness.”

33. “Make me immortal with a kiss.”

34. “Oh, thou art fairer than the evening air Clad in the beauty of a thousand stars.”

35. “Love is the enchanted dawn of every heart.”

-Alphonse Marie de la Martine

36. “In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.”

37. “We came by night to the Fortunate Isles, And lay like fish Under the net of our kisses.”

38. “The hours I spend with you I look upon as sort of a perfumed garden, a dim twilight, and a fountain signing to chúng tôi and you alone make me feel that I am alive…Other men, it is said, have seen angels, but I have seen thee and thou art enough.”

39. “In love there are two things: bodies and words.”

40. “I become a waterwheel, turning and tasting you, as long as water moves.”

41. “I miss you even more than I could have believed; and I was prepared to miss you a good deal.”

42. “Life has taught us that love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.”

-Antoine de Saint-Exupery

43. “It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

-Antoine de Saint-Exupery

44. “There is only one happiness in life, to love and be loved.”

45. “Sometimes your nearness takes my breath away; and all the things I want to say can find no voice. Then, in silence, I can only hope my eyes will speak my heart.”

46. “My heart is ever at your service.”

47. “The more I give to thee, the more I have, for both are infinite.”

48. “Love is but the discovery of ourselves in others, and the delight in the recognition.”

49. “I am my beloved, and my beloved is me.”

50. “Her breath is like honey spiced with cloves, Her mouth delicious as a ripened mango.”

51. “To love is to receive a glimpse of heaven.”

52. “Love, till dawn sunder night from day with fire Dividing my delight and my desire…”

53. “Love is friendship set on fire.”

54. “Within you I lose myself. Without you I find myself wanting to become lost again.”

55. “Somewhere there’s someone who dreams of your smile…”

56. “I see my fated stars in your eyes. They melt me like the sun does snow.”

57. “The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.”

58. “To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.”

59. “If I could reach up and hold a star for every time you made me smile, I would have the whole night sky in the palm of my hand.”

60. “If you love me only in my dreams, let me be asleep forever.”

61. “Kiss me and you will see stars; love me and I will give them to you.”

62. “Love is a dream that comes alive when we meet.”

63. “The soul that can speak with its eyes can also kiss with a gaze.”

64. “Love is something eternal; the aspect may change, but not the essense.”

65. “Harmony is pure love, for love is a concerto.”

66. “Here are fruits, flowers, leaves, and branches, And here is my heart which beats only for you.”

67. “When a heart finds another, what’s a cloud more or less in the sky?”

68. “The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman’s heart.

69. “From every human being there rises a light that reaches straight to heaven. And when two souls that are destined to be together find each other, their streams of light flow together, and a single brighter light goes forth from their united being.”

70. “The most wonderful of all things in life is the discovery of another human being with whom one’s relationship has a growing depth, beauty and joy as the years increase. This inner progressiveness of love between two human beings is a most marvelous thing; it cannot be found by looking for it or by passionately wishing for it. It is a sort of divine accident, and the most wonderful of all things in life.”

71. “Love means to commit oneself without guarantee, to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Love is an act of faith, and whoever is of little faith is also of little love.”

72. “You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly.”

73. “The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.”

74. “True love begins when nothing is looked for in return.”

-Antoine De Saint-Exupery

75. “Love is the emblem of eternity: it confounds all notion of time: effaces all memory of a beginning, all fear of an end.”

76. “The life and love we create is the life and love we live.”

77. “For every beauty there is an eye somewhere to see it. For every truth there is an ear somewhere to hear it. For every love there is a heart somewhere to receive it.”

78. “Listening is an attitude of the heart, a genuine desire to be with another which both attracts and heals.”

79. “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”

80. “The most eloquent silence; that of two mouths meeting in a kiss.”

81. “Since love grows within you, so beauty grows. For love is the beauty of the soul.”

82. “Absence sharpens love, presence strengthens it.”

83. “Paradise is always where love dwells.”

84. “True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.”

85. “We are all born for love… it is the principle existence and it’s only end.”

86. “Love is the master key that opens the gates of happiness.”

87. “Love doesn’t make the world go round, love is what makes the ride worthwhile.”

88. ” When you are in Love you can’t fall asleep because reality is better than your dreams. “

89. “If I know what love is, it is because of you.”

90. “So dear I love him that with him,

All deaths I could endure.

Without him, live no life.”

– William Shakespeare, Romeo and Juliet

92. “She walks in beauty,

Like the night of cloudless climes and starry skies;

And all that’s best of dark and bright

Meet in her aspect and her eyes.”

93. “….A simple I love you means more than money….”

94. “How delicious is the winning of a kiss at love’s beginning.”

95. “One word frees us of all the weight and pain in life. That word is Love.”

96. “Love is the irresistible desire to be irresistibly desired.”

97. ” Find a guy who calls you beautiful instead of hot, who calls you back when you hang up on him, who will lie under the stars and listen to your heartbeat, or will stay awake just to watch you sleep… wait for the boy who kisses your forehead, who wants to show you off to the world when you are in sweats, who holds your hand in front of his friends, who thinks you’ re just as pretty without makeup on. One who is constantly reminding you of how much he cares and how lucky he is to have YOU… The one who turns to his friends and says, thats her… “

98. “There is no remedy for love but to love more.”

99. “If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever.”

100. “All love is sweet, given or returned.”

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác