Lời Hay Ý Đẹp Mỗi Ngày

Ngày đăng: 27/09/2013, 04:10

L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ ngày ngày Những danh ngôn sau đây có thể rất Những danh ngôn sau đây có thể rất đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong đợi. điều mình mong đợi. “Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những “Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường thử nghiệm không hơn không kém”, thử nghiệm không hơn không kém”, Ralph Waldo Ralph Waldo Emerson Emerson Bài học: Bài học: Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác? hội và ngày mai là một cơ hội khác? “Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao “Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng “, “, Leonardo Leonardo da Vinci. da Vinci. Bài học: Bài học: Khi đối mặt với các trở ngại, hãy Khi đối mặt với các trở ngại, hãy sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán nản hiện diện trên con đường đến thành nản hiện diện trên con đường đến thành công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay hành động với việc khiến bạn hứng thú hành động với việc khiến bạn hứng thú và tập trung. và tập trung. “Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại “Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có thể làm được chút ít. Hãy làm những gì thể làm được chút ít. Hãy làm những gì bạn có thể làm”, bạn có thể làm”, Sydney Smith. Sydney Smith. Bài học Bài học : Đã bao lần bạn từ bỏ một mục : Đã bao lần bạn từ bỏ một mục tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì e ngại mình có thể không làm nên e ngại mình có thể không làm nên chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã vội đầu hàng? vội đầu hàng? Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ hợp thành, không phải là “một bước lên hợp thành, không phải là “một bước lên trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi xa hơn và sớm cập bến bờ. xa hơn và sớm cập bến bờ. “Mỗi người đều có cho riêng mình một “Mỗi người đều có cho riêng mình một năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói “, “, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson.  Bài học Bài học : Tài năng đích thực của bạn là gì và : Tài năng đích thực của bạn là gì và bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chiếu mà quên đi chính khả năng của bản chiếu mà quên đi chính khả năng của bản thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả năng của chính mình. năng của chính mình. Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên phong phú hơn khi họ trân trọng những gì phong phú hơn khi họ trân trọng những gì thuộc về mình. thuộc về mình. “Hãy loại bỏ từ ‘không thể’ “Hãy loại bỏ từ ‘không thể’ “, “, Samuel Johnson. Samuel Johnson. Bài học Bài học : : Khi chúng ta nói không thể, hàm ý Khi chúng ta nói không thể, hàm ý rằng chúng ta không muốn làm điều đó. rằng chúng ta không muốn làm điều đó. Việc nói không thể là hành động cho phép Việc nói không thể là hành động cho phép bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng từ “không thể” như một cách tránh cố từ “không thể” như một cách tránh cố gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm để đạt được mục đích. thể làm để đạt được mục đích. ” ” Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, không để trôi vật vờ hoặc thả neo không để trôi vật vờ hoặc thả neo “, “, Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes. Bài học Bài học : Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho : Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân. có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân. “Ý nghĩ là niềm hy vọng; “Ý nghĩ là niềm hy vọng; ngôn ngữ là ngôn ngữ là nụ; hành động là nụ; hành động là quả”, quả”, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Bài học Bài học : : Hãy tập thói quen tái khẳng định những Hãy tập thói quen tái khẳng định những hoài bão của bạn mỗi ngày – bằng cách liên tục hoài bão của bạn mỗi ngày – bằng cách liên tục nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không diễn ra đúng như kế hoạch. diễn ra đúng như kế hoạch. Nhi u ng i không dám ề ườ Nhi u ng i không dám ề ườ nói lên c v ng c a h , ướ ọ ủ ọ nói lên c v ng c a h , ướ ọ ủ ọ c nh th là h s s b ứ ư ể ọ ợ ẽ ị c nh th là h s s b ứ ư ể ọ ợ ẽ ị ngáng đ ng n u dám ườ ế ngáng đ ng n u dám ườ ế mong mu n nhi u h n ố ề ơ mong mu n nhi u h n ố ề ơ cho b n thân. Đ ng l a ả ừ ừ cho b n thân. Đ ng l a ả ừ ừ d i b n thân nh v y. ố ả ư ậ d i b n thân nh v y. ố ả ư ậ Hãy dũng c m và có th ả ể Hãy dũng c m và có th ả ể c n chút chai lì khi nói ầ c n chút chai lì khi nói ầ ra c m c a mình. ướ ơ ủ ra c m c a mình. ướ ơ ủ . L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ ngày ngày Những danh ngôn sau đây có thể rất Những danh. sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác? hội và ngày mai là một cơ hội

Mỗi Ngày Một Danh Ngôn

2. Những Câu Nói Vừa Cay Vừa Thấm Về Cuộc Đời – Càng Nghe Càng Thấm

4. Trích (Hành trình về phương đông – Nguyên Phong dịch) “Thất bại chỉ là tình trạng tạm thời, Chấp nhận thất bại khiến nó trở thành thường trực” (Tiến sĩ Alan Phan) “Người nào gian dối trong việc nhỏ….

5. ” Tống Cẩn thích nghe Khương Trữ nói lời âu yếm, vừa nóng bỏng vừa thâm tình, mỗi một chữ đều là thuốc hay chữa khỏi cho hắn.

7. 04/04/2006 · Danh Ngôn Tình Yêu Yêu là tìm hạnh phúc của chính mình trong hạnh phúc của người khác – Lep-Zieh Tình yêu là món quà quí nhất mà con người nhận được của nhau – Ludovie Helevy Tôi yêu em yêu âm thầm đằm thắm.

9. Câu danh ngôn hay mà các bạn cảm thấy tâm đắc.

10. Danh Ngôn, Chia sẻ những câu truyện ngắn hay nhất.

11. ĐỘI LỆCH MŨ Thời nhà Nguyên, Hồ Thạch Đường ra kinh ứng thi, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đột nhiên triệu vào yết kiến, Hồ Nguyên Đường đầu đội mũ làm bằng vỏ cây cọ có hơi lệch một bên, Hốt Tất Liệt hỏi ông ta đã học những gì, Hồ Thạch Đường trả lời: – “Học trị quốc bình thiên hạ”.

12. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước.

14. Trích (Hành trình về phương đông – Nguyên Phong dịch) “Thất bại chỉ là tình trạng tạm thời, Chấp nhận thất bại khiến nó trở thành thường trực” (Tiến sĩ Alan Phan) “Người nào gian dối trong việc nhỏ….

16. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ,.

21. Nhờ mỗi ngày một câu nói hay, một câu danh ngôn cuộc sống ý nghĩa mà giúp mỗi người có thể hiểu nhau hơn rằng không chỉ có mình mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đôi khi lòng muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng vì mỗi ngày một câu nói đã giúp nhiều người tìm lại chính.

22. Danh ngôn về Học hỏi – Earl Nightingale Một giờ mỗi ngày để học hỏi trong lĩnh vực bạn lựa chọn là tất cả những gì cần thiết.

25. Những câu danh ngôn về cuộc sống ý nghĩa, ngắn gọn ẩn chứa nhiều thông điệp cuộc sống hay mà bạn nên dành thời gian đọc nó mỗi ngày.

27. Đặt một ngọn đèn nhỏ trước mặt bạn, thì tốt hơn là đặt một ngọn đèn lớn phía sau lưng bạn.

29. Người muốn nổi giận khi vừa nhìn thấy một con chiên hiền lành thì lập tức hết giận, bởi vì hiền lành thì sinh ra sám hối.

31. Những câu danh ngôn ngắn gọn mà ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống của mỗi người.

36. Danh ngôn,châm ngôn,ca dao,tục ngữ mỗi ngày giúp bạn hiểu sâu hơn về quộc sống.

37. Những gì còn lại khi đọc truyện là cảm giác chờ đợi, có chút bâng khuâng mà khó có thể nắm bắt được, tác giả Minh Nhật đã gửi đếnbạn đọc truyện mới với nhan đề truyện Một Chút Mỗi.

38. Châm ngôn ngày mới Tác giả: Jim Rohn “Thành công là một vài kỷ luật đơn giản được thực hành mỗi ngày” Jim Rohn được mệnh danh là diễn giả của những diễn giả, bậc thầy của nhiều diễn giả nổi tiếng trên thế giới.

41. Đọc truyện Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen của tác giả Bát Tầm, luôn cập nhật chương mới đầy đủ.

Mỗi Ngày Một Giá Trị

Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng và sẽ có những lúc bạn vấp ngã tưởng chừng không thể nào đứng lên được nữa, bạn hãy cố gắng nhé, hãy lưu lại những câu nói hay bất hủ và suy ngẫm về nó sẽ giúp bạn thêm niềm tin để đi tiếp.

Những câu nói hay về cuộc sống, về tình bạn, tình yêu hay tình cảm gia đình đều chứa đựng bên trong biết bao là ý nghĩa, triết lý cuộc sống. Chỉ cần bỏ ra vài phút để đọc và cảm nhận bạn sẽ thấy cuộc đời này còn biết bao điều tốt đẹp, đáng để cho bạn hy vọng và cố gắng.

Đồng thời hãy thường xuyên gửi đến bạn bè, người thân của mình những câu nói hay nhất để giúp mọi người tìm thấy triết lý sống cho riêng bản thân mình. Đó cũng là cách giúp bạn có được một cuộc sống hạnh phúc, an lạc hơn.

Tuyển chọn 20 câu nói bất hủ hay nhất

‘Một cách để tận dụng tối đa cuộc sống là xem nó như một cuộc phiêu lưu’ – William Feather

.’Mạnh dạn nói ‘Tôi đã sai’ là cách ta chấp nhận đối mặt với tình huống khó khăn. Việc đó có phần mạo hiểm nhưng những gì ta nhận được sẽ vượt ngoài sự mong đợi’ – Rich DeVos

‘Tích cực, tự tin và kiên trì là chìa khóa trong cuộc sống. Vì vậy đừng bao giờ từ bỏ chính mình’ – Khalid

‘Yêu tôi hay ghét tôi, cả hai đều có lợi cho tôi. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ luôn ở trong tim bạn và nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn’ – Baland Quandeel

‘Thái độ quan trọng hơn quá khứ, hơn giáo dục, hơn tiền bạc, hơn hoàn cảnh, hơn những gì mọi người làm hoặc nói. Nó quan trọng hơn ngoại hình, năng khiếu hay kỹ năng’ – Charles. Swindoll

‘Hãy tin vào chính mình! Có niềm tin vào khả năng của bạn! Nếu không có sự tự tin khiêm tốn nhưng hợp lý vào năng lực của chính mình, bạn không thể thành công hay hạnh phúc’ – Norman Vincent Peale

‘Trong đời người, có hai con đường bằng phẳng không trở ngại: Một là đi tới lý tưởng, một là đi tới cái chết’ – Lev Tolstoy

‘Bạn có thể thay đổi thế giới của mình bằng cách thay đổi lời nói của bạn … Hãy nhớ rằng, cái chết và sự sống nằm trong sức mạnh của lưỡi’ – Joel Osteen

‘Lạc quan là niềm tin dẫn đến thành tích. Không có gì có thể được thực hiện mà không có hy vọng và sự tự tin’ – Helen Keller

Tổng hợp những câu nói hay của các vĩ nhân nổi tiếng trên thế giới (Nguồn: Internet)

‘Nếu bạn muốn thành công, bạn nên tìm ra những con đường mới, thay vì đi trên những con đường mòn của sự thành công được chấp nhận’ – John D. Rockefeller

‘Nếu bạn không thích cái gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn’ – Maya Angelou

‘Hạnh phúc không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện bên ngoài nào, nó bị chi phối bởi thái độ tinh thần của chúng ta’ – Dale Carnegie

‘Lợi thế của người chiến thắng không nằm ở năng khiếu, IQ cao hay tài năng. Lợi thế của người chiến thắng tất cả nằm trong thái độ. Thái độ là tiêu chí để thành công’ – Denis Waitley

‘Bạn không thể vượt biển chỉ bằng cách đứng và nhìn chằm chằm xuống nước’ – Rabindranath Tagore

‘Cuộc sống vốn không bằng. Hãy tập quen dần với điều đó’ – Bill Gates

‘Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều, cái tôi càng bé. Hiểu biết càng ít, cái tôi càng to’ – Albert Einstein

‘ Đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời’ – Robin Sharma

‘Hãy tốt với mọi người khi bạn giàu sang bởi vì bạn cũng như họ khi bạn đi xuống’ – Jimmy Durante

‘Tình yêu và lòng trắc ẩn là sự cần thiết, chứ không phải sự xa xỉ. Thiếu chúng, người ta khó thể sống lâu hơn’ – Dalai Lama

‘Khi bạn phán xét người khác, bạn đâu định rõ họ, bạn chỉ định rõ chính mình’ – Wayne Dyer

Mỗi ngày một câu nói hay ngắn gọn

‘Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% bạn phản ứng với nó như thế nào’ – Charles R. Swindoll

‘Đến với nhau là một sự khởi đầu, giữ nhau là tiến bộ, làm việc cùng nhau là thành công’ – Edward Everett Hale

‘Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại’ – Nho giáo

‘Bốn điều để thành công: Làm việc và cầu nguyện, suy nghĩ và tin tưởng’ – Norman Vincent Peale

‘Một trong những phẩm chất đẹp nhất của tình bạn chân chính là hiểu và được hiểu’ – Lucius Annaeus Seneca

‘Quá khứ không thể thay đổi. Tương lai vẫn nằm trong khả năng của bạn’ – Danh ngôn

‘Biết là không đủ, chúng ta phải áp dụng. Sẵn sàng là không đủ, chúng ta phải làm’ – Johann Wolfgang von Goethe

‘Để thành công, trước tiên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể’ – Nikos Kazantzakis

‘Sự yếu đuối trong thái độ trở thành sự yếu đuối trong tính cách’ – Albert Einstein

‘Để thành công, thái độ cũng quan trọng không kém khả năng’ – Walter Scott

‘Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến cái vô hình thành hữu hình’ – Tony Robbins

Tổng hợp những câu nói hay của các vĩ nhân nổi tiếng trên thế giới (Nguồn: Internet)

‘Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại’ – Phật giáo

‘Thành tựu cao cả nhất chính là lòng vị tha’ – Buddhist Quote

‘Sự thất bại là gia vị mang lại hương vị của sự thành công’ –Truman Capote

‘Đừng sợ khi bạn tiến triển chậm, chỉ sợ khi bạn đứng tại chỗ’ – Danh ngôn

‘Sự thành công luôn luôn tới với những người cố gắng tìm kiếm nó’ – Danh ngôn

‘Người hiểu biết thì hay nói, người thông minh thì lắng nghe’ – Ngạn ngữ

‘Giấc mơ không phải những gì bạn thấy khi say ngủ. Đó là những thứ khiến bạn không thể chợp mắt’ – A.P.J. Abdul Kalam

‘Nụ cười của bạn sẽ mang lại cho bạn một vẻ mặt tích cực sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn’ – Les Brown

‘Đừng khóc vì những chuyện đã qua. Hãy cười lên vì tất cả đã xảy ra rồi’ –Tiến sĩ Seuss

‘Không bao giờ đưa ra quyết định khi bạn buồn, ghen tuông hoặc đang yêu’ – Mario Teguh

‘Bất cứ nơi nào bạn đi, bất kể thời tiết như thế nào hãy luôn mang theo ánh nắng của riêng bạn’ – Anthony J. D’Angelo

‘Không có bí mật để thành công. Đó là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại’ – Colin Powell

‘Một giấc mơ không trở thành hiện thực thông qua phép thuật, nó cần mồ hôi, quyết tâm và làm việc chăm chỉ’ – Colin Powell

‘Với sự chăm chỉ và nỗ lực, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì’ – Antoine Griezmann

‘Làm việc có niềm vui mới khiến công việc được hoàn hảo’ – Aristotle

‘Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc tốt vào ngày mai là làm tốt công việc hôm nay’ – Elbert Hubbard

‘Không có sự chăm chỉ và kỷ luật thì khó có thể trở thành một chuyên gia hàng đầu’ – Jahangir Khan

‘Hãy trung thực với công việc của bạn, lời nói của bạn và bạn bè của bạn’ – John Boyle O’Reilly

‘Nếu bạn làm việc chăm chỉ, không có gì là không thể’ – Bohhu Deva

Top 22 câu nói hay của các vĩ nhân

‘Bạn không cần phải tìm ra chính xác bạn là ai. Bạn chỉ cần sống cuộc sống của chính bạn’ – Shane dawson

‘Thời gian mà bạn dùng quan trọng hơn việc xài tiền. Tiền bạn xài nếu sai thì có thể sửa lại ñược, nhưng thời gian đã qua thì không bao giờ trở lại’ – Davis B Norris – Reader’s Digest

‘Từ những gì chúng ta nhận, chúng ta có thể tạo dựng một cuộc sống. Tuy nhiên, từ những gì chúng ta cho, lại làm nên một cuộc đời’ – Arthur Ashe – Reader’s Digest

‘Đừng chờ những người chung quanh đem hạnh phúc đến cho bạn. Tất cả những hạnh phúc có được bạn phải tự tạo lấy’ – Alice walker – Reader’s Digest

‘Không ai kiểm soát niềm hạnh phúc của bạn ngoại trừ bạn, cho nên, bạn có quyền thay đổi tất cả những gì về bạn hoặc cuộc đời mà bạn muốn thay đổi’ – Barbara De Angelis

‘Bạn không nhất thiết phải trở nên vĩ đại để bắt đầu, mà bạn phải bắt đầu để trở nên vĩ đại’ – Les Brown

‘Mỗi lần bạn mỉm cười với một người, đó là hành động của tình yêu, một món quà cho người đó, một vật tuyệt đẹp’ – Mother Teresa

‘Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, đó là cái đẹp của tâm trí con người . Hãy làm những gì bạn muốn làm, đó là sức mạnh của con người. Hãy tin vào chính mình, hãy thách thức giới hạn của mình, đó là sự can đảm mang tới thành công’ – Bernard Edmonds

‘Đừng đánh giá cao những gì bạn nhận được, cũng đừng đòi hỏi thêm. Người còn ham muốn những thứ khác sẽ không an lạc trong tâm’ – Buddha Sayings

‘Sự làm biếng là con đường ngắn đi tới cái chết và sự siêng năng là con đường của sự sống. Những kẻ ngu là kẻ lười biếng, những người khôn là người siêng năng’ – Buddha Sayings

‘Không phải chúng ta làm được bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu lòng yêu thương vào việc chúng ta làm’ – Mother Teresa

‘Tất cả mọi người đều biết con đường phải đi, nhưng rất ít người thật sự đi theo con đường đó’ – Bodhidharma

‘Đừng tin tưởng những người nói rằng họ không bao giờ đố kỵ ghen ghét. Bởi họ đã cho thấy rằng họ chưa bao giờ biết yêu thương’ – Gerald Brevan

Tổng hợp những câu nói hay của các vĩ nhân nổi tiếng trên thế giới (Nguồn: Internet)

‘Đừng đợi đến ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay, bởi nếu bạn tận hưởng ngày hôm nay bạn có thể làm nó lần nữa vào ngày mai’ – James A. Michener

‘Ðời sống như một mũi tên, bởi vậy bạn phải biết cái gì là điểm nhắm, dùng cung tên như thế nào và rồi bắn nó về phía trướ. Cuối cùng hãy để nó đi’ – Henry Van Dyke

‘Nếu bạn có thể tưởng tượng nó, bạn có thể đạt được nó. Nếu bạn có thể mơ tới nó, bạn có thể trở thành nó’ – William Arthur Ward

‘Ngôn từ có cả hai sức mạnh là huỷ diệt và hàn gắn. Khi ngôn từ được sử dụng một cách đúng đắn và rộng lượng, nó có thể thay đổi thế giới của chúng ta’ – Buddha Sayings

‘Bạn hãy cởi mở để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Một muỗng muối hòa tan trong một ly nước sẽ làm ly nước đó không uống được nhưng một muỗng muối bỏ xuống hồ nước thì hầu như không nhận biết được’ – Buddha Sayings

‘Cứ tha thứ cho những kẻ thù của bạn, nhưng đừng bao giờ quên tên của họ’ – John F. Kennedy

‘Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm nó đúng, thì một lần là đủ’ – Joe Lewis

‘Nếu bạn yêu ai đó, hãy đặt tên họ vào một vòng tròn, thay vì để trong tim, bởi vì tim có thể vỡ, nhưng vòng tròn thì sẽ di chuyển mãi mãi’ – William Blake

‘Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm’ – Mark Luckerbery

Cuối cùng điều chúng tôi muốn nói với bạn là hãy tự tạo cho mình thói quen mỗi ngày đọc một câu nói hay và dành thời gian suy nghẫm về chúng để biết cách đối nhân xử thế và thành công. Hi vọng, với những câu nói hay nhất mọi thời đại trên đây sẽ giúp bạn có được những cách nhìn, những suy nghĩ tích cực và sâu sắc nhất.

Những Stt Bán Hàng Online Hay Kiếm Ngay Trăm Đơn Mỗi Ngày!

là chất xúc tác mạnh mẽ giúp thu hút khách hàng và gia tăng đơn hàng. Hay nói đơn giản hơn là những lời giới thiệu bán hàng bắt tai bắt mắt sẽ khiến khách hàng “đọc phát mua ngay”.

Để Có Những Stt Bán Hàng Online hay, Khắc Cốt Ghi Tâm 5 Điều Này

Những stt bán hàng online hay là những câu rao bán hàng “chạm” tới trái tim của khách hàng, đúng với những gì khách hàng cần. Chỉ cần như thế bạn sẽ nhanh chóng có được lòng tin của khách hàng. Lòng tin có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của khách. Và hiển nhiên bạn sẽ dễ dàng bán được hàng.

1. Hình ảnh đăng tải cùng stt bán hàng

Bạn có đồng ý với iWeb là: hình ảnh là yếu tố đầu tiên đập vào mắt khi bạn xem một status bán hàng online hay không? Bạn sẽ dừng lại đọc tiếp các thông tin sản phẩm khi bắt gặp những hình ảnh bắt mắt, chất chứa nội dung thông điệp. Hoặc cũng có thể nhanh chóng lướt qua luôn nếu chúng không gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho bạn.

Hình ảnh quyết định rất lớn tới việc mua hàng của khách.

Hãy lựa chọn những hình ảnh sản phẩm sáng giá nhất của bạn, đủ các tiêu chí:

Rõ ràng đường nét, góc cạnh, chất liệu sản phẩm

Hình ảnh có chất lượng, sáng đẹp, tôn sản phẩm.

Nên có text trên ảnh những không quá 20% text trên hình

Text để thông tin tên sản phẩm, tên shop, số điện thoại, những thông tin review…

Ảnh có phối màu với bộ nhận diện thương hiệu để khách hàng ghi nhớ

Lựa chọn từ 4-5 ảnh sản phẩm đẹp nhất để đăng bài.

Hình ảnh có kích thước chuẩn để tránh bị cắt và hiện thị không đẹp khi đăng tải.

2 loại kích thước hình ảnh đăng tải trên stt bán hàng online phổ biến nhất:

Nếu bạn không giỏi trong khâu viết nội dung, sáng tạo content hay thì hình ảnh đẹp sẽ cứu vớt được những stt rao bán hàng của bạn. Và đơn hàng vẫn có đều đều.

2. Video đi kèm stt bán hàng – yếu tố kích thích cảm xúc

Điều gì tuyệt vời ở stt rao bán hàng có video đi kèm? Nghiên cứu chỉ ra rằng, người mua hàng sau khi xem xong video sẽ có khả năng mua hàng cao hơn với người không xem là khoảng 1.81 lần.

Nếu như hình ảnh sẽ giúp khách hàng hình dung được hình dáng, màu sắc của sản phẩm thì video sẽ giúp khách hàng nhìn thấy công dụng, chức năng, cách thức hoạt động của sản phẩm. Từ đó stt rao bán hàng sẽ có hiệu quả và tương tác cao hơn.

Đặc biệt, nếu bạn đang kình doanh lĩnh vực điện tử, đồ gia dung thì video là một phần quan trọng, không thể thiếu của một Stt bán hàng online hay.

Video luôn giúp khách hàng thích thú

3. Stt chia sẻ kiến thức – yếu tố mang lại giá trị

Nếu như fanpage chỉ có các stt rao bán hàng thì thật tẻ nhạt. Do vậy, bạn cần sáng tạo bằng việc cập nhật những stt chia sẻ kiến thức để làm phong phú nội dung fanpge. Đây cũng được coi là một kiểu stt bán hàng online hay và rất hiệu quả.

Những stt dạng này sẽ giúp bạn:

Hiểu hơn về khách hàng của mình

Tạo cộng đồng giao lưu

Tăng lượng khách hàng tự nhiên

Gián tiếp quảng báo thương hiệu, sản phẩm của mình

Ví dụ: Trung tâm bán khóa học Yoga thì sẽ chia sẻ các kiến thức về các tư thế tập YoGa

Status chia sẻ kiến thức giúp bán hàng hàng gián tiếp mà hiệu quả

4. Stt đăng tải Feedback của khách hàng – Yếu tố lòng tin

Thói quen trước khi mua một món hàng gì, mọi người thường hỏi xem người thân đã mua mặt hàng đó chưa, mua ở đâu và dùng có tốt không… Khi mua hàng online, mọi người cũng sẽ rất quan tâm đến các feedback của các khách hàng đã mua trước để xem phản ứng, phản hồi của họ về sản phẩm mà bạn đang rao bán.

Vì vậy, một fanpage đăng tải nhiều stt Feedback của khách hàng, những lời khen, cải thiện khi sử dụng sản phẩm sẽ tạo được niềm tin và thu hút nhiều khách hàng mới

Đây là một kiểu stt bán hàng online thông minh và đặc biệt hiệu quả.

5. Stt bán hàng online dạng storytelling – kể chuyện

Khách hàng rất thích xem các Stt bán hàng dạng kể chuyện, đặc biệt là câu chuyện gây hài. Để kể câu chuyện thu hút, hãy biết tạo những cái kết bất ngờ, vào đề bằng 1 câu thật ấn tượng, kích thích tò mò đọc tiếp

Có thể vận dụng dạng cuộc hội thoại, ngôn ngữ đời thường sẽ dễ đi vào lòng người hơn.

Các bạn có thể tham khảo các stt bán hàng của các thương gia trên group CHỢ ZỜI, hoặc các stt trên Tâm sự Eva. Trên các hội nhóm đó luôn có những bài: Bán mà như không bán. Những bài giới thiệu đó không chỉ chăm chăm giới thiệu thông số sản phẩm mà biết cách biến các thông tin ý thành LỢI ÍCH cho khách hàng, truyền CẢM XÚC cho họ.

Hướng Dẫn Viết Stt Bán Hàng Online Hay 1. Tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi viết stt bán hàng

Đầu tiên, để có thể viết stt bán hàng hay, các bạn nên tìm hiểu thật kỹ sản phẩm của chính mình. Bạn nên là người dùng thử sản phẩm, tất nhiên không phải là dùng hết tất cả, nhưng ít nhất bạn cũng nên có những trải nghiệm thực tế về một số sản phẩm bạn đang bán. Ngay cả khi bạn không thể dùng thử sản phẩm, bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc, thông số sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu sản phẩm kỹ càng mà còn giúp bạn tạo niềm tin ở khách hàng.

Viết stt bán hàng online, bạn cần nêu rõ:

Nguồn gốc xuất sứ có rõ ràng và an toàn hay không?

Biết được kết cấu, chất liệu của sản phẩm, ưu-nhược là gì?

Biết được cách sử dụng đúng để mang lại hiệu quả cáo?

Điều gì nên và không nên khi sử dụng sản phẩm ?

Trải nghiệm của bản thân khi sử dụng và đưa ra hiệu quả sau cùng.

Ví dụ: khi bạn bán bánh trung thu handmade, bạn cần nêu bật sản phẩm là nhà làm, hương liệu tự nhiên, an toàn không hóa chất bảo quản, hóa chất tạo mùi, tạo màu

Việc tìm hiểu và tiếp nhận những kiến thức về sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm mới sẽ khiến bạn mất đôi chút thời gian. Tuy nhiên, thành quả thu lại sẽ trên cả tuyệt vời khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong việc cung cấp những thông tin chính xác nhất về sản phẩm cho khách hàng. Sự tự tin đó sẽ được đền bù bằng sự tăng trưởng của doanh thu bán hàng.

2. Xác định được chân dung khách hàng mục tiêu

Viết Stt bán hàng online không hề khó những để viết được một stt bán hàng online hay bạn phải đánh trúng tâm lý của khách hàng mục tiêu. Bạn cần phải biết, stt này

Viết cho ai ? Nam hay nữ hay LGBT,…

Họ trong độ tuổi nào?

Họ làm nghề gì? Sinh viên, nhân viên văn phòng, nội trợ,..

Họ sống ở những khu vực nào là chủ yếu?

Họ có sở thích, nhu cầu gì?

Người đọc là người có khả năng chi trả cao hay thấp.

Họ có nhu cầu về sản phẩm của bạn hay chưa?

3. Cấu trúc nội dung một stt bán hàng chuẩn

Muốn viết stt bán hàng online hay để nhiều người thích thú khi đọc và liên hệ mua hàng thì cần phải lên được cấu trúc nội dung bài viết chuẩn.

Một stt bán hàng hay thường có cấu trúc chia theo bố cục 3 phần chính: Mở bài – Thân Bài – Kết luận

Phần mở đầu: Tiêu đề hay thay vạn lời nói

Có một đoạn ngắn PR sản phẩm gây sức hút trước khi đi vào các lợi ích của sản phẩm (còn gọi là Sapo – khoảng 2,3 dòng)

Tip viết tiêu đề stt bán hàng online gây sự tò mò, thắc mắc.

Gây tò mò, sáng tạo:

Xả kho – Bán RẺ như CHO

Giá RẺ bất ngờ – Thờ ơ là HẾT

CHÁY CHÁY CHÁY!!! Cháy hàng rồi

HOT HOT HOT – Không thể tin được!!!

CHỈ MỘT NGÀY 10/9: 999+ Sản Phẩm Giảm Nửa Giá!

Tháng 7 Cô Hồn – Giảm Giá Hết Hồn

Mừng sinh nhật tuổi 23, ưu đãi thả ga

Phần thân bài: Nội dung đúng trọng tâm

Đưa ra các thông số sản phẩm nổi bật dưới dạng lợi ích

Có những lời chứng thực từ người đã mua, đã dùng sản phẩm, dịch vụ. Nếu những lời này từ những người nổi tiếng, có địa vị thì càng tốt.

So sánh (trước/sau khi dùng sản phẩm, dịch vụ), nêu ra lý do nên mua. Tạo ra mong muốn mua ở người xem thông điệp.

Public thông tin về giá cả rõ ràng

Quà tặng hấp dẫn khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm

Dịch vụ bảo hành/đổi trả sản phẩm

Ví dụ một dàn ý STT bán hàng theo cấu trúc: Thực Trạng – Giải Pháp – Cam Kết – Kêu Gọi Hành Động

Do… Nên Bạn bị… Đừng lo lắng, XXX sẽ giúp bạn giải quyết điều đó

Tạo sự khan hiếm để hành động khẩn cấp

Một số Tip giúp nội dung phần thân bài của Stt bán hàng thu hút hơn:

Hãy nói về lợi ích và dịch vụ sản phẩm thay vì liệt kê các tính năng một cách máy móc

Nội dung ngắn gọn, cặn kẽ, xúc tích

Đưa ra những lý do thuyết phục vì sao khách hàng nên mua sản phẩm? Họ nhận được lợi ích gì khi mua.

Cố gắng sử dụng ngôn từ thân thiện như một người kể chuyện (ngôn từ của người đọc)

Nếu muốn khách hàng chú ý đến chi tiết nào hãy viết in hoa chúng. VD: SALE, KHUYẾN MÃI, SHOCK, GIẢM GIÁ…

Hậu mãi : Bảo hành vĩnh viễn, bảo hành trọn đời, freeship, đổi trả khi hàng lỗi…

Các từ nên có để đánh vào tâm lý: RẺ, Giá giảm CHỈ CÒN, CHỈ dành cho …khách hàng ĐẦU TIÊN, diễn ra DUY NHẤT,…

Dùng hashtag để làm nổi bật nội dung cần nhấn mạnh: #độcnhấtvônhị

Sử dụng icon để bài viết sinh động, nhiều cảm xúc

Phần Kết bài: Bí quyết chốt sale thần thánh

Lời kêu gọi mua hàng, kèm theo số hotline liên hệ

Một số thông tin liên hệ khác (Email, website, Facebook…)

Đừng quên thúc đẩy quyết định mua hàng và tương tác với bài viết của khách bằng cách “kêu gọi hành động” (hay còn được gọi là Call to action – CTA) ở cuối stt bán hàng.

Khi đọc những thông tin, lợi ích của sản phẩm ở phần thân bài, khách hàng đang “gật gù” về sản phẩm của bạn, nhưng bạn không đưa ra được lời kêu gọi hay lời tổng kết thì khách hàng cũng sẽ nhanh chóng vuốt sang trang khác để đọc.

Ngoài ra, dưới nút CTA, bạn cần bổ sung thông tin đầy đủ về cửa hàng – phần cực kì cần thiết khi viết nội dung bán hàng.

4. Giờ vàng đăng stt bán hàng online

Hãy đăng stt bán hàng vào những khung giờ mà có lượng người truy cập internet nhiều nhất để đạt được nhiều lượt hiển thị nhất, nhiều tương tác nhất.

Các khung giờ vàng để viết stt rao bán hàng online là:

8h-9h: Thời điểm bắt đầu ngày mới, mọi người có thói quen lướt web, facebook để đọc báo, cập nhật thông tin mới

11h30-13h30: Thời điểm nghỉ trưa sau giờ làm, giờ học, mọi người lướt web, facebook để giải trí

20h-21h30: Thời điểm sau ăn tối, hoặc chuẩn bị đi chơi

22h30-23h30: Thời điểm trước khi đi ngủ

Những Mẫu Stt Bán Hàng Online Hay Nhất 1. Mẫu stt bán hàng quần áo hay Mẫu stt kiểu thả thính

Đây là kiểu viết stt bán hàng quần áo mà bạn viết bâng quơ vài câu nhưng khách hàng lại dễ dàng “dính thính”

Khách hàng trung thành của mặt quần áo, thời trang là phụ nữ, giàu cảm xúc nên dễ dàng bị thu hút bởi nhữngcâu stt sương sương ngọt ngào

Stt bán hàng quần áo theo trend Stt bán quần áo hay – theo vần điệu

Những stt bán hàng online sử dụng từ ngữ có vần điệu, âm thanh vô cùng dễ nhớ, dễ đi vào lòng khách hàng, tạo được thiện cảm đối với khách hàng.

Stt bán quần áo hay – theo mùa

Quần áo là mặt hàng thay đổi theo mùa. Vì vậy các chủ shop cần nắm bắt thời điểm chuyển giao giữa các mùa để cập nhật những stt bán quần áo online theo mùa để khi khách hàng bắt đầu cần mua thì bên shop đã đăng bán rồi.

Mỗi mùa trong năm, khách hàng cần những loại quần áo khác nhau. Vì vậy, hãy chọn những mẫu quần áo phù hợp với từng mùa và viết những stt bán hàng hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Ví dụ: Mùa xuân khách hàng thích lựa chọn những sản phẩm quần áo màu sắc rực rỡ, mùa đông thì chọn sản phẩm có thể giữ ấm.

2. Stt bán mỹ phẩm hay Stt bán hàng online hay – Chia sẻ kiến thức Mẫu status bán mỹ phẩm cảnh báo

Là lối viết stt theo kiểu nhấn mạnh, giật tít dạng câu hỏi ở tiêu đề, nhằm xác thực chất lượng sản phẩm, khẳng định lại giá trị của sản phẩm đem lại cho khách hàng, gia tăng niềm tin của khách hàng đối với công dụng của mỹ phẩm.

Stt cảnh báo

Mẫu stt bán mỹ phẩm gây tò mò Mẫu status bán mỹ phẩm sử dụng người nổi tiếng

Sử dụng hình ảnh, thương hiệu của người nổi tiếng (KOL) vào các stt bán hàng online luôn mang lại hiệu quả cao, nâng tầm thương hiệu và doanh số bán hàng

Việc các KOL xuất hiện trong các hình ảnh, video quảng cóa có sự ảnh hưởng lớn đến tâm lí và thị hiếu người tiêu dùng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho thương hiêu, sản phẩm. Tuy nhiên, với cách này thì bạn cần cân đối kỹ tài chính vì chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ.

Mẫu stt bán mỹ phẩm nêu lợi ích vượt trội

Cách đơn giản nhất để có stt bán hàng online hay đó chính là nêu ra lợi ích vượt trội của sản phẩm. Chắc chắn khách hàng mua hàng của bạn vì những lợi ích nổi bật, khác biệt của sản phẩm. Vì thế đừng bỏ qua kiểu viết Stt bán hàng này, khách hàng ghi nhớ tới sản phẩm của bạn.

3. Những stt bán nước hoa hay Stt bán nước hoa chú trọng vào thương hiệu

Nước hoa được xem là những thứ xa xỉ và có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chính vì điều này bạn nên đánh mạnh vào thương hiệu sản phẩm. Những lợi ích, đẳng cấp mà nước hoa và thương hiệu mang đến cho người sử dụng. Khách hàng của bạn sẽ sẵn sàng chi tiền để có được những giá trị này.

Stt bán nước hoa – khuyến mãi

Đây là mẫu stt bán hàng online nên có khi bạn muốn tìm lý do để chạy chương trình khuyến mãi. Đặc biệt là vào các ngày lễ và các dịp quan trọng. Mọi người thường hay tặng nước hoa, vì sản phẩm này mang đến sự đẳng cấp và xa xỉ.

Stt bán nước hoa nêu đặc trưng, mùi hưởng của sản phẩm

Mọi người sử dụng nước hoa vì mùi hương của chính sản phẩm này. Vì vậy bạn này nêu những mùi hương, đặc trưng, thành phần như thế nào? Nguồn gốc chiết suất từ đâu? Khách hàng sẽ bị thu hút bởi những mùi hương lan tỏa ra từ những câu chữ ngọt ngào của bạn.

Stt bán nước hoa nêu bật sự khan hiếm

Tính chất của việc bán hàng online là thu hút khách hàng thông qua những câu rao bán hàng được đăng tải lên internet. Kho tàng kiến thức là bao la rộng lớn, chỉ chờ bạn mỗi ngày tìm tòi và phát triển thêm một chút, chắc hẳn bạn sẽ trở thành chuyên gia trong chính lĩnh vực và câu chuyện của bạn.

Chỉ cần bạn hiểu được khách hàng và đối tượng mình đang hướng tới thì IWeb tin chắc bạn sẽ sáng tạo nên những kho Stt bán hàng online hay, cực chất, tăng doanh thu nhanh chóng.

Mỗi Ngày Một Câu Nói Hay Facebook

Những câu nói hay về Cha Mẹ trên Facebook

► Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà và đừng bao giờ cúp máy khi mẹ vẫn còn chuyện muốn nói!

► Tất cả kho báu trên Trái Đất này đều không sánh bằng Hạnh phúc Gia Đình!

Những câu nói hay nhất về cuộc sống trên Facebook

► Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm cấp 3. Sau lại mất 3 năm cấp ba, để mơ ước về 4 năm Đại Học. Cuối cùng, chúng ta dành cả phần đời còn lại để hồi tưởng về những năm tháng ấy!

► Vào một ngày dưới cái nắng oi ả, tôi nhận ra rằng từ lúc nào bản thân đã không thể đối tốt với người khác. Bảo là tôi ích kỷ đi! Nhưng tôi sẽ không thể chịu được cái cảm giác tôi đối tốt với họ, nhưng họ lại tệ bạc với tôi.

► Ta là cây, lúc vừa nhú mần ta đã nghĩ rằng mình chỉ cần xanh là đủ, sau này cho thật nhiều trái ngọt và bóng mát thật to. Nhưng lớn rồi thì mới hiểu được, chỉ xanh thôi thì làm sao thoát khỏi bão lũ.

► Nếu đã nói ra 2 từ “Xin lỗi” thì hãy có thành ý một chút. Đừng nghĩ rằng chỉ 2 từ đơn giản như vậy là đã có thể xoá bỏ mọi tổn thương bạn đã gây ra!

► Giữa hai bờ thành công và thất bại tồn tại một con sông gọi là gian khổ. Trên con sông đó có một cây cầu mang tên “Cố gắng”

► Chuyện buồn, khi đã không chấp nhận được thì hãy thay đổi. Còn không thay đổi được, thì hãy buông bỏ. Luôn có rất nhiều cách để bạn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, chỉ là bạn muốn hay không muốn làm mà thôi!

► Sau này, đừng vì vài ba câu nói mà vui vẻ hớn hở, cũng đừng vì đôi lời trách móc mà buồn bã. Cảm xúc của mình mà, sao phải đặt nó lên miệng của người khác??

Những câu nói hay nhất về Tình Yêu trên Facebook

► Không có cô nàng hay anh chàng nào quá bận rộn đến nỗi không thể trả lời tin nhắn của bạn. Không một nhà tuyển dụng nào không có thời gian để liên lạc với bạn. Hãy nhớ rằng, mọi người chỉ dành thời gian cho những việc họ thấy quan trọng.

► Nếu bạn không nhận được hồi âm từ một người nào đó, có nghĩa là họ đã cố tình không trả lời bạn. Vì vậy, càng sớm rời xa họ, bạn sẽ càng có cơ hội gặp được người thực sự tôn trọng mình.

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp

Nắng đầu mùa bao giờ cũng say

Mối tình đầu bao giờ cũng vậy

Rất ngọt ngào và rất đắng cay!

Em không thích chuyện ngôn tình

Em chỉ thích chuyện chúng mình có nhau!

► Anh có biết tuyệt tình là gì không? Là lúc trời đang mưa thật to, em thì thà ướt đẫm chứ không muốn cùng anh chung ô…

► Con đường trưởng thành của nhiều người sẽ luôn tồn tại sự rời xa theo nhiều cách khác nhau.

► Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy,… ta đã từng vì một người mà ngông cuồng, nghĩ nhiều và cực đoan đến mức chẳng còn là chính mình!

Công ty Quà Tặng Doanh Nghiệp SanGia VN

► Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM