Stt Hay Mỗi Ngày / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Lời Hay Ý Đẹp Mỗi Ngày

Ngày đăng: 27/09/2013, 04:10

L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ ngày ngày Những danh ngôn sau đây có thể rất Những danh ngôn sau đây có thể rất đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong đợi. điều mình mong đợi. “Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những “Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường thử nghiệm không hơn không kém”, thử nghiệm không hơn không kém”, Ralph Waldo Ralph Waldo Emerson Emerson Bài học: Bài học: Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác? hội và ngày mai là một cơ hội khác? “Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao “Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng “, “, Leonardo Leonardo da Vinci. da Vinci. Bài học: Bài học: Khi đối mặt với các trở ngại, hãy Khi đối mặt với các trở ngại, hãy sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán nản hiện diện trên con đường đến thành nản hiện diện trên con đường đến thành công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay hành động với việc khiến bạn hứng thú hành động với việc khiến bạn hứng thú và tập trung. và tập trung. “Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại “Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có thể làm được chút ít. Hãy làm những gì thể làm được chút ít. Hãy làm những gì bạn có thể làm”, bạn có thể làm”, Sydney Smith. Sydney Smith. Bài học Bài học : Đã bao lần bạn từ bỏ một mục : Đã bao lần bạn từ bỏ một mục tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì e ngại mình có thể không làm nên e ngại mình có thể không làm nên chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã vội đầu hàng? vội đầu hàng? Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ hợp thành, không phải là “một bước lên hợp thành, không phải là “một bước lên trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi xa hơn và sớm cập bến bờ. xa hơn và sớm cập bến bờ. “Mỗi người đều có cho riêng mình một “Mỗi người đều có cho riêng mình một năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói “, “, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson.  Bài học Bài học : Tài năng đích thực của bạn là gì và : Tài năng đích thực của bạn là gì và bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chiếu mà quên đi chính khả năng của bản chiếu mà quên đi chính khả năng của bản thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả năng của chính mình. năng của chính mình. Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên phong phú hơn khi họ trân trọng những gì phong phú hơn khi họ trân trọng những gì thuộc về mình. thuộc về mình. “Hãy loại bỏ từ ‘không thể’ “Hãy loại bỏ từ ‘không thể’ “, “, Samuel Johnson. Samuel Johnson. Bài học Bài học : : Khi chúng ta nói không thể, hàm ý Khi chúng ta nói không thể, hàm ý rằng chúng ta không muốn làm điều đó. rằng chúng ta không muốn làm điều đó. Việc nói không thể là hành động cho phép Việc nói không thể là hành động cho phép bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng từ “không thể” như một cách tránh cố từ “không thể” như một cách tránh cố gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm để đạt được mục đích. thể làm để đạt được mục đích. ” ” Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, không để trôi vật vờ hoặc thả neo không để trôi vật vờ hoặc thả neo “, “, Oliver Wendell Holmes. Oliver Wendell Holmes. Bài học Bài học : Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho : Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân. có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân. “Ý nghĩ là niềm hy vọng; “Ý nghĩ là niềm hy vọng; ngôn ngữ là ngôn ngữ là nụ; hành động là nụ; hành động là quả”, quả”, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson. Bài học Bài học : : Hãy tập thói quen tái khẳng định những Hãy tập thói quen tái khẳng định những hoài bão của bạn mỗi ngày – bằng cách liên tục hoài bão của bạn mỗi ngày – bằng cách liên tục nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không diễn ra đúng như kế hoạch. diễn ra đúng như kế hoạch. Nhi u ng i không dám ề ườ Nhi u ng i không dám ề ườ nói lên c v ng c a h , ướ ọ ủ ọ nói lên c v ng c a h , ướ ọ ủ ọ c nh th là h s s b ứ ư ể ọ ợ ẽ ị c nh th là h s s b ứ ư ể ọ ợ ẽ ị ngáng đ ng n u dám ườ ế ngáng đ ng n u dám ườ ế mong mu n nhi u h n ố ề ơ mong mu n nhi u h n ố ề ơ cho b n thân. Đ ng l a ả ừ ừ cho b n thân. Đ ng l a ả ừ ừ d i b n thân nh v y. ố ả ư ậ d i b n thân nh v y. ố ả ư ậ Hãy dũng c m và có th ả ể Hãy dũng c m và có th ả ể c n chút chai lì khi nói ầ c n chút chai lì khi nói ầ ra c m c a mình. ướ ơ ủ ra c m c a mình. ướ ơ ủ . L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ L i hay ý đ p m i ờ ẹ ỗ ngày ngày Những danh ngôn sau đây có thể rất Những danh. sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác? hội và ngày mai là một cơ hội

Những Stt Bán Hàng Online Hay Kiếm Ngay Trăm Đơn Mỗi Ngày!

là chất xúc tác mạnh mẽ giúp thu hút khách hàng và gia tăng đơn hàng. Hay nói đơn giản hơn là những lời giới thiệu bán hàng bắt tai bắt mắt sẽ khiến khách hàng “đọc phát mua ngay”.

Để Có Những Stt Bán Hàng Online hay, Khắc Cốt Ghi Tâm 5 Điều Này

Những stt bán hàng online hay là những câu rao bán hàng “chạm” tới trái tim của khách hàng, đúng với những gì khách hàng cần. Chỉ cần như thế bạn sẽ nhanh chóng có được lòng tin của khách hàng. Lòng tin có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của khách. Và hiển nhiên bạn sẽ dễ dàng bán được hàng.

1. Hình ảnh đăng tải cùng stt bán hàng

Bạn có đồng ý với iWeb là: hình ảnh là yếu tố đầu tiên đập vào mắt khi bạn xem một status bán hàng online hay không? Bạn sẽ dừng lại đọc tiếp các thông tin sản phẩm khi bắt gặp những hình ảnh bắt mắt, chất chứa nội dung thông điệp. Hoặc cũng có thể nhanh chóng lướt qua luôn nếu chúng không gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ cho bạn.

Hình ảnh quyết định rất lớn tới việc mua hàng của khách.

Hãy lựa chọn những hình ảnh sản phẩm sáng giá nhất của bạn, đủ các tiêu chí:

Rõ ràng đường nét, góc cạnh, chất liệu sản phẩm

Hình ảnh có chất lượng, sáng đẹp, tôn sản phẩm.

Nên có text trên ảnh những không quá 20% text trên hình

Text để thông tin tên sản phẩm, tên shop, số điện thoại, những thông tin review…

Ảnh có phối màu với bộ nhận diện thương hiệu để khách hàng ghi nhớ

Lựa chọn từ 4-5 ảnh sản phẩm đẹp nhất để đăng bài.

Hình ảnh có kích thước chuẩn để tránh bị cắt và hiện thị không đẹp khi đăng tải.

2 loại kích thước hình ảnh đăng tải trên stt bán hàng online phổ biến nhất:

Nếu bạn không giỏi trong khâu viết nội dung, sáng tạo content hay thì hình ảnh đẹp sẽ cứu vớt được những stt rao bán hàng của bạn. Và đơn hàng vẫn có đều đều.

2. Video đi kèm stt bán hàng – yếu tố kích thích cảm xúc

Điều gì tuyệt vời ở stt rao bán hàng có video đi kèm? Nghiên cứu chỉ ra rằng, người mua hàng sau khi xem xong video sẽ có khả năng mua hàng cao hơn với người không xem là khoảng 1.81 lần.

Nếu như hình ảnh sẽ giúp khách hàng hình dung được hình dáng, màu sắc của sản phẩm thì video sẽ giúp khách hàng nhìn thấy công dụng, chức năng, cách thức hoạt động của sản phẩm. Từ đó stt rao bán hàng sẽ có hiệu quả và tương tác cao hơn.

Đặc biệt, nếu bạn đang kình doanh lĩnh vực điện tử, đồ gia dung thì video là một phần quan trọng, không thể thiếu của một Stt bán hàng online hay.

Video luôn giúp khách hàng thích thú

3. Stt chia sẻ kiến thức – yếu tố mang lại giá trị

Nếu như fanpage chỉ có các stt rao bán hàng thì thật tẻ nhạt. Do vậy, bạn cần sáng tạo bằng việc cập nhật những stt chia sẻ kiến thức để làm phong phú nội dung fanpge. Đây cũng được coi là một kiểu stt bán hàng online hay và rất hiệu quả.

Những stt dạng này sẽ giúp bạn:

Hiểu hơn về khách hàng của mình

Tạo cộng đồng giao lưu

Tăng lượng khách hàng tự nhiên

Gián tiếp quảng báo thương hiệu, sản phẩm của mình

Ví dụ: Trung tâm bán khóa học Yoga thì sẽ chia sẻ các kiến thức về các tư thế tập YoGa

Status chia sẻ kiến thức giúp bán hàng hàng gián tiếp mà hiệu quả

4. Stt đăng tải Feedback của khách hàng – Yếu tố lòng tin

Thói quen trước khi mua một món hàng gì, mọi người thường hỏi xem người thân đã mua mặt hàng đó chưa, mua ở đâu và dùng có tốt không… Khi mua hàng online, mọi người cũng sẽ rất quan tâm đến các feedback của các khách hàng đã mua trước để xem phản ứng, phản hồi của họ về sản phẩm mà bạn đang rao bán.

Vì vậy, một fanpage đăng tải nhiều stt Feedback của khách hàng, những lời khen, cải thiện khi sử dụng sản phẩm sẽ tạo được niềm tin và thu hút nhiều khách hàng mới

Đây là một kiểu stt bán hàng online thông minh và đặc biệt hiệu quả.

5. Stt bán hàng online dạng storytelling – kể chuyện

Khách hàng rất thích xem các Stt bán hàng dạng kể chuyện, đặc biệt là câu chuyện gây hài. Để kể câu chuyện thu hút, hãy biết tạo những cái kết bất ngờ, vào đề bằng 1 câu thật ấn tượng, kích thích tò mò đọc tiếp

Có thể vận dụng dạng cuộc hội thoại, ngôn ngữ đời thường sẽ dễ đi vào lòng người hơn.

Các bạn có thể tham khảo các stt bán hàng của các thương gia trên group CHỢ ZỜI, hoặc các stt trên Tâm sự Eva. Trên các hội nhóm đó luôn có những bài: Bán mà như không bán. Những bài giới thiệu đó không chỉ chăm chăm giới thiệu thông số sản phẩm mà biết cách biến các thông tin ý thành LỢI ÍCH cho khách hàng, truyền CẢM XÚC cho họ.

Hướng Dẫn Viết Stt Bán Hàng Online Hay

1. Tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi viết stt bán hàng

Đầu tiên, để có thể viết stt bán hàng hay, các bạn nên tìm hiểu thật kỹ sản phẩm của chính mình. Bạn nên là người dùng thử sản phẩm, tất nhiên không phải là dùng hết tất cả, nhưng ít nhất bạn cũng nên có những trải nghiệm thực tế về một số sản phẩm bạn đang bán. Ngay cả khi bạn không thể dùng thử sản phẩm, bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ về nguồn gốc, thông số sản phẩm mà bạn đang kinh doanh. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu sản phẩm kỹ càng mà còn giúp bạn tạo niềm tin ở khách hàng.

Viết stt bán hàng online, bạn cần nêu rõ:

Nguồn gốc xuất sứ có rõ ràng và an toàn hay không?

Biết được kết cấu, chất liệu của sản phẩm, ưu-nhược là gì?

Biết được cách sử dụng đúng để mang lại hiệu quả cáo?

Điều gì nên và không nên khi sử dụng sản phẩm ?

Trải nghiệm của bản thân khi sử dụng và đưa ra hiệu quả sau cùng.

Ví dụ: khi bạn bán bánh trung thu handmade, bạn cần nêu bật sản phẩm là nhà làm, hương liệu tự nhiên, an toàn không hóa chất bảo quản, hóa chất tạo mùi, tạo màu

Việc tìm hiểu và tiếp nhận những kiến thức về sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm mới sẽ khiến bạn mất đôi chút thời gian. Tuy nhiên, thành quả thu lại sẽ trên cả tuyệt vời khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong việc cung cấp những thông tin chính xác nhất về sản phẩm cho khách hàng. Sự tự tin đó sẽ được đền bù bằng sự tăng trưởng của doanh thu bán hàng.

2. Xác định được chân dung khách hàng mục tiêu

Viết Stt bán hàng online không hề khó những để viết được một stt bán hàng online hay bạn phải đánh trúng tâm lý của khách hàng mục tiêu. Bạn cần phải biết, stt này

Viết cho ai ? Nam hay nữ hay LGBT,…

Họ trong độ tuổi nào?

Họ làm nghề gì? Sinh viên, nhân viên văn phòng, nội trợ,..

Họ sống ở những khu vực nào là chủ yếu?

Họ có sở thích, nhu cầu gì?

Người đọc là người có khả năng chi trả cao hay thấp.

Họ có nhu cầu về sản phẩm của bạn hay chưa?

3. Cấu trúc nội dung một stt bán hàng chuẩn

Muốn viết stt bán hàng online hay để nhiều người thích thú khi đọc và liên hệ mua hàng thì cần phải lên được cấu trúc nội dung bài viết chuẩn.

Một stt bán hàng hay thường có cấu trúc chia theo bố cục 3 phần chính: Mở bài – Thân Bài – Kết luận

Phần mở đầu: Tiêu đề hay thay vạn lời nói

Có một đoạn ngắn PR sản phẩm gây sức hút trước khi đi vào các lợi ích của sản phẩm (còn gọi là Sapo – khoảng 2,3 dòng)

Tip viết tiêu đề stt bán hàng online gây sự tò mò, thắc mắc.

Gây tò mò, sáng tạo:

Xả kho – Bán RẺ như CHO

Giá RẺ bất ngờ – Thờ ơ là HẾT

CHÁY CHÁY CHÁY!!! Cháy hàng rồi

HOT HOT HOT – Không thể tin được!!!

CHỈ MỘT NGÀY 10/9: 999+ Sản Phẩm Giảm Nửa Giá!

Tháng 7 Cô Hồn – Giảm Giá Hết Hồn

Mừng sinh nhật tuổi 23, ưu đãi thả ga

Phần thân bài: Nội dung đúng trọng tâm

Đưa ra các thông số sản phẩm nổi bật dưới dạng lợi ích

Có những lời chứng thực từ người đã mua, đã dùng sản phẩm, dịch vụ. Nếu những lời này từ những người nổi tiếng, có địa vị thì càng tốt.

So sánh (trước/sau khi dùng sản phẩm, dịch vụ), nêu ra lý do nên mua. Tạo ra mong muốn mua ở người xem thông điệp.

Public thông tin về giá cả rõ ràng

Quà tặng hấp dẫn khi sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm

Dịch vụ bảo hành/đổi trả sản phẩm

Ví dụ một dàn ý STT bán hàng theo cấu trúc: Thực Trạng – Giải Pháp – Cam Kết – Kêu Gọi Hành Động

Do… Nên Bạn bị… Đừng lo lắng, XXX sẽ giúp bạn giải quyết điều đó

Tạo sự khan hiếm để hành động khẩn cấp

Một số Tip giúp nội dung phần thân bài của Stt bán hàng thu hút hơn:

Hãy nói về lợi ích và dịch vụ sản phẩm thay vì liệt kê các tính năng một cách máy móc

Nội dung ngắn gọn, cặn kẽ, xúc tích

Đưa ra những lý do thuyết phục vì sao khách hàng nên mua sản phẩm? Họ nhận được lợi ích gì khi mua.

Cố gắng sử dụng ngôn từ thân thiện như một người kể chuyện (ngôn từ của người đọc)

Nếu muốn khách hàng chú ý đến chi tiết nào hãy viết in hoa chúng. VD: SALE, KHUYẾN MÃI, SHOCK, GIẢM GIÁ…

Hậu mãi : Bảo hành vĩnh viễn, bảo hành trọn đời, freeship, đổi trả khi hàng lỗi…

Các từ nên có để đánh vào tâm lý: RẺ, Giá giảm CHỈ CÒN, CHỈ dành cho …khách hàng ĐẦU TIÊN, diễn ra DUY NHẤT,…

Dùng hashtag để làm nổi bật nội dung cần nhấn mạnh: #độcnhấtvônhị

Sử dụng icon để bài viết sinh động, nhiều cảm xúc

Phần Kết bài: Bí quyết chốt sale thần thánh

Lời kêu gọi mua hàng, kèm theo số hotline liên hệ

Một số thông tin liên hệ khác (Email, website, Facebook…)

Đừng quên thúc đẩy quyết định mua hàng và tương tác với bài viết của khách bằng cách “kêu gọi hành động” (hay còn được gọi là Call to action – CTA) ở cuối stt bán hàng.

Khi đọc những thông tin, lợi ích của sản phẩm ở phần thân bài, khách hàng đang “gật gù” về sản phẩm của bạn, nhưng bạn không đưa ra được lời kêu gọi hay lời tổng kết thì khách hàng cũng sẽ nhanh chóng vuốt sang trang khác để đọc.

Ngoài ra, dưới nút CTA, bạn cần bổ sung thông tin đầy đủ về cửa hàng – phần cực kì cần thiết khi viết nội dung bán hàng.

4. Giờ vàng đăng stt bán hàng online

Hãy đăng stt bán hàng vào những khung giờ mà có lượng người truy cập internet nhiều nhất để đạt được nhiều lượt hiển thị nhất, nhiều tương tác nhất.

Các khung giờ vàng để viết stt rao bán hàng online là:

8h-9h: Thời điểm bắt đầu ngày mới, mọi người có thói quen lướt web, facebook để đọc báo, cập nhật thông tin mới

11h30-13h30: Thời điểm nghỉ trưa sau giờ làm, giờ học, mọi người lướt web, facebook để giải trí

20h-21h30: Thời điểm sau ăn tối, hoặc chuẩn bị đi chơi

22h30-23h30: Thời điểm trước khi đi ngủ

Những Mẫu Stt Bán Hàng Online Hay Nhất

1. Mẫu stt bán hàng quần áo hay

Mẫu stt kiểu thả thính

Đây là kiểu viết stt bán hàng quần áo mà bạn viết bâng quơ vài câu nhưng khách hàng lại dễ dàng “dính thính”

Khách hàng trung thành của mặt quần áo, thời trang là phụ nữ, giàu cảm xúc nên dễ dàng bị thu hút bởi nhữngcâu stt sương sương ngọt ngào

Stt bán hàng quần áo theo trend

Stt bán quần áo hay – theo vần điệu

Những stt bán hàng online sử dụng từ ngữ có vần điệu, âm thanh vô cùng dễ nhớ, dễ đi vào lòng khách hàng, tạo được thiện cảm đối với khách hàng.

Stt bán quần áo hay – theo mùa

Quần áo là mặt hàng thay đổi theo mùa. Vì vậy các chủ shop cần nắm bắt thời điểm chuyển giao giữa các mùa để cập nhật những stt bán quần áo online theo mùa để khi khách hàng bắt đầu cần mua thì bên shop đã đăng bán rồi.

Mỗi mùa trong năm, khách hàng cần những loại quần áo khác nhau. Vì vậy, hãy chọn những mẫu quần áo phù hợp với từng mùa và viết những stt bán hàng hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Ví dụ: Mùa xuân khách hàng thích lựa chọn những sản phẩm quần áo màu sắc rực rỡ, mùa đông thì chọn sản phẩm có thể giữ ấm.

2. Stt bán mỹ phẩm hay

Stt bán hàng online hay – Chia sẻ kiến thức

Mẫu status bán mỹ phẩm cảnh báo

Là lối viết stt theo kiểu nhấn mạnh, giật tít dạng câu hỏi ở tiêu đề, nhằm xác thực chất lượng sản phẩm, khẳng định lại giá trị của sản phẩm đem lại cho khách hàng, gia tăng niềm tin của khách hàng đối với công dụng của mỹ phẩm.

Stt cảnh báo

Mẫu stt bán mỹ phẩm gây tò mò

Mẫu status bán mỹ phẩm sử dụng người nổi tiếng

Sử dụng hình ảnh, thương hiệu của người nổi tiếng (KOL) vào các stt bán hàng online luôn mang lại hiệu quả cao, nâng tầm thương hiệu và doanh số bán hàng

Việc các KOL xuất hiện trong các hình ảnh, video quảng cóa có sự ảnh hưởng lớn đến tâm lí và thị hiếu người tiêu dùng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho thương hiêu, sản phẩm. Tuy nhiên, với cách này thì bạn cần cân đối kỹ tài chính vì chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ.

Mẫu stt bán mỹ phẩm nêu lợi ích vượt trội

Cách đơn giản nhất để có stt bán hàng online hay đó chính là nêu ra lợi ích vượt trội của sản phẩm. Chắc chắn khách hàng mua hàng của bạn vì những lợi ích nổi bật, khác biệt của sản phẩm. Vì thế đừng bỏ qua kiểu viết Stt bán hàng này, khách hàng ghi nhớ tới sản phẩm của bạn.

3. Những stt bán nước hoa hay

Stt bán nước hoa chú trọng vào thương hiệu

Nước hoa được xem là những thứ xa xỉ và có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chính vì điều này bạn nên đánh mạnh vào thương hiệu sản phẩm. Những lợi ích, đẳng cấp mà nước hoa và thương hiệu mang đến cho người sử dụng. Khách hàng của bạn sẽ sẵn sàng chi tiền để có được những giá trị này.

Stt bán nước hoa – khuyến mãi

Đây là mẫu stt bán hàng online nên có khi bạn muốn tìm lý do để chạy chương trình khuyến mãi. Đặc biệt là vào các ngày lễ và các dịp quan trọng. Mọi người thường hay tặng nước hoa, vì sản phẩm này mang đến sự đẳng cấp và xa xỉ.

Stt bán nước hoa nêu đặc trưng, mùi hưởng của sản phẩm

Mọi người sử dụng nước hoa vì mùi hương của chính sản phẩm này. Vì vậy bạn này nêu những mùi hương, đặc trưng, thành phần như thế nào? Nguồn gốc chiết suất từ đâu? Khách hàng sẽ bị thu hút bởi những mùi hương lan tỏa ra từ những câu chữ ngọt ngào của bạn.

Stt bán nước hoa nêu bật sự khan hiếm

Tính chất của việc bán hàng online là thu hút khách hàng thông qua những câu rao bán hàng được đăng tải lên internet. Kho tàng kiến thức là bao la rộng lớn, chỉ chờ bạn mỗi ngày tìm tòi và phát triển thêm một chút, chắc hẳn bạn sẽ trở thành chuyên gia trong chính lĩnh vực và câu chuyện của bạn.

Chỉ cần bạn hiểu được khách hàng và đối tượng mình đang hướng tới thì IWeb tin chắc bạn sẽ sáng tạo nên những kho Stt bán hàng online hay, cực chất, tăng doanh thu nhanh chóng.

Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI Quán Như Phạm Văn Minh Neurons fire together wire together Donald Hebb

Dùng Tâm kích động não

Dựa trên các khám phá mới, các nhà khoa học não bộ đề nghị phương pháp dùng tâm để tự kích động não để thay đổi não theo một chiều hướng tốt hơn, nói tắt là Letting in the Good, nói cho đầy đủ là Self directed neuro- plasticity. Chúng ta có thể dùng các tình cảm, tư tưởng từ các trãi nghiệm tích cực trong đời sống hàng ngày hay trong các trãi niệm trong đời để tăng sức mạnh một số synapses của tế bào não bộ, mỗi ngày chọn một niềm vui nho nhỏ để làm giảm bớt những tình cảm, tư tưởng tiêu cực như oán giận, trầm cảm, lo âu và lâu ngày chúng ta có thể làm thay đổi các vận hành và cả cấu trúc của não. Nhờ các dụng cụ đo lường não bộ như fMRI, chúng ta có thể biết được những gì xảy ra trong não khi các hành giả thực hành chánh niệm hay đạt tới mức ‘định’ và chúng ta có thể áp dụng những kỹ thuật ngược chiều để làm tâm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Dĩ nhiên hành trình tỉnh thức là một chuyến viễn du, có nghĩa là hành giả cần chánh tinh tấn, quyết tâm để hoàn thành mục đích của mình.

Các lợi ích khi hiểu biết các vận hành của não

Thứ nhất là chúng ta có thể lập ra một khung hành động cho nhu cầu và khả năng của riêng mình để dùng các sinh hoạt hàng ngày để thay đổi não theo chiều hướng tích cực.

Chúng ta có thể dùng các phương pháp trong kho Tâm Lý Trị Liệu và các thực hành tâm linh của các truyền thống lâu đời như Phật giáo.

Thích hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của các người bình thường còn phải làm việc mưu sinh, nuôi sống gia đình, phải làm việc và đóng thuế như bất cứ một công dân nào khác.

Dựa trên cấu trúc não bộ cá nhân để thử nghiệm xem phương pháp nào có hiệu quả nhất trong việc thực hiện một tâm không còn tham muốn, lo âu hay thù ghét và quan trọng nhất là thiếu trí tuệ.

Những phương pháp do các nhà khoa học não bộ là những gì có thể chứng nghiệm được theo một từ ngữ của Hanson là hard science, không phải chỉ là triết lý suông.

Một trong 3 câu hỏi khoa học hiện nay còn sót lại chưa có giải thích thỏa đáng là liên hệ giữa tâm và não. Khoa học não bộ là một khoa học còn non trẻ (2 thế kỷ) và 30 năm trước đây (1970), chưa có nhà khoa học nào nghĩ ra dụng cụ để làm thay đổi não. Khám phá mới cho phép ‘phẫu thuật’ não mà không cần dao kéo nhớ khám phá của nhà tâm lý não bộ Gia Nã Đại Donald Hebb.

Những sự kiện đã được chứng nghiệm giữa tâm và não

1- Khi sinh vật tiến hóa tới mức độ nào đó, não sẽ được hình thành để điều hướng các hoạt động thân thể, nghĩa là không có não sẽ không có tâm. Nói theo thuật ngữ Phật giáo, não duyên khởi tâm và tâm duyên khởi não.

2- Nếu não thay đổi thì tâm cũng thay đổi, theo hướng xấu hay tốt hơn. Nếu bị stress chẳng hạn, não ra lệnh cho các tuyến tiết ra chất cortisol và stress hormones, các tế bào não bị chết dần trong hippocampus, kho chứa ký ức hoạt động ( working memory) để não quy chiếu và phản ứng khi phải đối phó với những hoàn cảnh về sau. Thông thường mỗi ngày có chừng 10 ngàn tế bào não bị héo tàn, nhưng vì não có tới 1.1 tỷ tế bào nên nếu sống tới 80 tuổi, chúng ta ‘mới’ chỉ mất chừng 4% tổng số tế bào não và nếu không có bệnh tật gì đáng kể, ký ức cũng được xem là bình thường. Tuy nhiên nếu các tế bào não bị héo tàn và không được tế bào mới thay thế, chúng ta không thể hình thành ký ức mới.

4- Sự thay đổi này đã được chứng nghiệm trong nhiều thử nghiệm khác nhau, như các tài xế tắc xi ở Luân Đôn vì phải nhớ đường đi chằng chịt như mắc cưỡi nên phần não bộ liên hệ cũng dầy ra, vì chúng được sử dụng nhiều và được não chuyên chở oxy và các chất bỗ dưỡng khác để ‘bồi dưỡng’ làm chúng ‘dầy’ thêm. Một số các nhạc sĩ chơi dương cầm được yêu cầu chơi một bài nhạc mà họ chưa biết, 10 phút một ngày trong vòng 6 tuần lễ cho thấy phần não bộ liên hệ đến vận động các ngón tay dầy thêm và thú vị hơn nữa là có một số nhạc sĩ khác chỉ được yêu cầu tưởng tượng chơi dương cầm trong cùng một thời gian, cũng đạt đến kết quả tương tự. Các tế bào não nào không được sử dụng thì lần lần héo hắt và chết đi theo quy luật không dùng thì mất.

5- Một bằng chúng nữa là các nhà sư Tây tạng dành nhiêu thì giờ để thực tập Thiền nên không bị một hiện tượng ‘teo não’ vì tuổi tác của những người bình thường.

6- Những phần não bộ liên hệ đến Thiền Chánh Niệm như phần Insular (sử dụng khi chúng ta thực hành body scan). Phần Insular là khả năng biết các tình cảm, tư tưởng, cảm giác bên trong; phần PFC là phần giúp chúng ta duy trì chánh niệm cũng dầy thêm ra. Phần hippocampus có thể mất tới 1 phần tư nếu chúng ta bị stress. Thay vì để tế bào ‘tự’ sinh sản, các nhà khoa học não bộ khuyến cáo chúng ta tích cực can thiệp để làm tăng quá trình sinh sản. Nếu tế bào não không được sinh sản thêm thì quý vị cũng có thể đoán chuyện gì có thể xảy ra khi chúng ta về già: mất trí nhớ ( Dementia), một chứng bệnh sẽ thay thế bệnh ung thư trong các thập niên tới gây ra tử vong cho các người lớn tuổi theo một báo cáo mới nhất của WHO. Lại thêm một lý do khác để thực hành chánh niệm!

7- Những thực tập đề nghị để dùng tâm thay đổi não dựa trên những bằng chứng thực nghiệm từ ba lỉnh vực khoa học não bộ, tâm lý hiện đại và truyền thống nội tỉnh của Phật giáo, nghĩa là từ những bằng thực nghiệm có thể chứng minh được, không phải chỉ bằng những suy diển triết lý.

Ba hệ thống chức năng của não

Khi thân thể tiến hóa đến một mức phức tạp nào đó, não bộ xuất hiện. Nói một cách tổng quát, có ba giai đoạn tiến bộ của sinh vật. Giai đoạn thứ hai là não bộ của các loài tiền có vú (pre-mammals) và bò sát, sau đó là não bộ của loài chim. Loài có vú và chim cũng sống trong một môi trường nguy hiểm như loài cá và loài bò sát, nhưng có trọng lượng não lớn hơn (so với tỷ lệ của trọng lượng toàn cơ thể). Tại sao? Vì các loài này sống thành đoàn thể và nuôi dưỡng con cái, chọn người bạn đồng hành. Một con sóc được xem như ‘thông minh’ hơn một con thằn lằn hay cá mập. Đến khi các loài linh trưởng (khỉ và vượn) xuất hiện (8 triệu năm) chúng có một đời sống xã hội và có nhiều kỷ năng giao tiếp. Các loài này cũng phát triển triển phần Limbic, nên cũng biết khóc cười như loài người. Phần insula và cingulated cortex của chúng cũng phát triển nhờ đó đồng cảm, bước đầu của lòng từ bi.

Sau đó là não bộ loài người ( hominid) xuất hiện khoảng 2.6 triệu năm và bắt đầu làm dụng cụ trong thời đá cũ và mới. Từ đó đến nay não cũng lớn hơn gấp ba lần, phần lớn dùng trong chức năng xã hội như tình cảm, ngôn ngữ và nhận thức (Hanson p 124).

Nhu cầu sống còn trong thời kỳ tiền sử là đánh hay chạy, nên não bộ bị điều kiện hóa thiên vị và chú ý trên các tình cảm tiêu cực mà amygdala và hippocampus chuyển vào. Vì nhu cầu sống còn nên não dành ưu tiên chú trọng đến tin xấu, tin dữ. Phần báo động amydala dành chừng 70% tiếp nhận tin dữ chỉ có chừng 30% dành cho tin vui. No news is good news! Trong thời bình minh lịch sử, phần lớn tuổi thọ của tổ tiên chúng ta chừng 40, nên tổ tiên chúng ta đành phớt lờ các ảnh hưởng nguy hại dài hạn của stress. Trong một môi trường nguy hiểm chỉ có The Quick or the Dead! Sống còn hơn không.

Trong giai đoạn đầu sinh vật (kể cà loài muỗi, ruồi) và dĩ nhiên là loài người thường có hai hệ thống: avoiding (đánh hay chạy) nằm dọc theo cuống não và approaching nằm trong hệ thống Limbic (tìm thú vui và phần thưởng) Từ thời đồ đá cũ (chừng 2.5 triệu rưỡi năm), nghĩa là trong vòng chừng 100,000 thế hệ, não con người đã phát triển thêm một chức năng thứ ba, đó là chức năng xã hội của não ( Social brain) . Hệ thống mới nhất được được thành hình gọi là attaching system, phối hợp phần PFC (phần trước não) và Limbic để phát kiến ngôn ngữ và phát triển tình cảm xã hội với đồng bào, tình yêu với người phối ngẫu hay thân quyến.

Trong hệ thống thứ nhất (Avoiding) khi chúng ta thoát nạn, chúng ta thấy an bình , vui vẻ và biết ơn vì biết rằng mình còn có cơ hội truyền hậu duệ ( Peace)

Trong hệ thống thứ hai (approaching) đi tìm thú vui hay phần thưởng (thức ăn, sex…). Khi thành công chúng ta thấy thỏa mãn , an bình nội tâm, hạnh phúc, không còn ham muốn thay đổi hiện trạng ( Contentment).

Trong hệ thống thứ Ba (attaching) là giai đoạn mà não chú trọng và liên hệ tình cảm trong cộng đồng hay trong tình yêu đôi lứa. Nếu chúng ta được người khác chấp nhận, chú ý, khen ngợi, thương yêu thì chúng ta hạnh phúc, an lạc và thường đối xử tử tế, thương yêu người khác, nhất là người thân và những người chung quanh ( love).

Bắt đầu bằng Chánh niệm

Một góc trời riêng tư

Từ đầu tôi thú nhận mình chỉ là một hành giả sơ tâm, vừa đọc, vừa viết vừa thực tập để chuyển lại những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để cùng quý vị độc giả tu học. Tôi xin đưa những trãi nghiệm cá nhân về việc thực tập tử tế (đại bi), tôi ‘ sống lại’ biến những niềm vui nho nhỏ thành trãi nghiệm để kích động tình cảm, tư tưởng tích cực. Quý vị cũng có những niềm vui riêng trong đời và có thể biến chúng thành những trãi nghiệm, để thay đổi não theo chiều hướng tốt hơn. Quý vị nhớ là khi chúng ta thực hành Chánh Niệm, chúng ta trở về Tâm Cảm Thọ, tránh Tâm Tư Duy của Tề Thiên làm chúng ta dễ mất chánh niệm. Vì thế sống lại trãi niệm, không phải chỉ ‘nhớ’ lại trãi niệm tích cực trong đời.

Nụ cười trẻ thơ

Niềm vui lúc nào cũng rực rỡ trong lòng tôi mà khi nào ngắm trẻ con vì tôi ‘sống lại’. Đứa con gái đầu lòng của tôi được sinh nhờ phẫu thuật ceasarian, nên khi sanh má cháu phải bị gây mê, thay vì sinh bình thường. Tôi ôm cháu về nhà trong khi má cháu phải nằm lại bệnh viện để hồi sức, nên tôi được hân hạnh pha bình sữa đầu tiên cho cháu. Khi thuốc mê tan hết, cháu ‘thức dậy’ nhoẻn một nụ cười ngây thơ và thiên thần tuyệt đẹp mà tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện ở đâu. Sau này mỗi khi nói chuyện với trẻ con, tôi ‘sống lại’ với hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cháu. Khi nào trong lòng có những buồn bực của cuộc sống tôi lại dùng nụ cười của cháu ‘kích thích’ những synapses tích cực trong não bộ và kỳ diệu thay nổi buồn nào cũng qua đi

Vòng tay học trò

Lúc mới lớn (năm học lớp đệ nhị = lớp 11) tôi học Việt văn với một cô giáo. Cô kể chuyện Trang Tử đi dạo ngang một hồ cá, buột miệng nói ‘Mấy con cá bơi vui ghê hè!” Một người đi chung với Trang Tử bắt bẻ : “Ông không phải là cá, sao ông biết cá vui” Trang Tử không vừa gì :”Ông không phải là tôi sao ông biết tôi không biết?” Chỉ vì câu chuyện đó mà tôi mê cô giáo ra mặt, trong lớp ai cũng biết. Nhưng tôi măc kệ. Cô giáo cũng mặc kệ, vì biết một đứa học trò mới lớn, đó là một thứ tình yêu platonic, có cũng như không . Mối liên hệ platonic kéo dài cho tới khi cô lấy chồng. Và cô mời tôi tham dự đám cưới của cô. Cuộc tình duyên của cô cũng không bình lặng gì. Khi tham dự tôi mới biết cuộc tình có một Sơn Tinh (bên thắng cuộc) và một Thủy Tinh (bên thua cuộc). Tôi cũng xem mình là bên thua cuộc nên làm thân với Thủy Tinh, xem như là một người đồng hội đồng thuyền. Cô giáo là nguồn hứng khởi của một thanh niên khờ dại mới lớn và mới biết yêu (!), sau này tôi theo cô gương thi đậu vào ban Văn Chương thuộc Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Nhắc lại ‘mối tình’ lúc nào tôi cũng thấy nguồn vui như Blue Moon trong cuộc đời và nhớ bài hát của Phạm Duy, tôi còn yêu tôi cứ yêu…

Mỗi khi bị thất tình dĩ nhiên cũng như mọi người tôi cũng thất vọng nhưng tự nhủ là không phải khi nào thất tình cũng buồn. Như khi ‘thất tình’ với cô giáo tôi còn thấy hạnh phúc nữa là khác!

Bài học về tử tế

Không nhớ là ai cho chúng tôi mấy con vịt con, sau nhà có một mảnh vườn nhỏ, chúng tôi chịu nuôi. Thường thì chó mèo hay lẩn quẩn với chủ, nhưng mấy con vịt con lúc nào cũng cạp cạp theo sau chúng tôi. Một vài tháng chúng lớn và rồi tới ngày D-day, đến lúc phải làm thịt! Lúc đó mấy con vịt là một thành viên trong gia đình, chúng tôi không thể nào nghĩ tới chuyện ăn thịt được. Cuối cùng là quyết định đem chúng cho người khác để họ làm gì thì làm. Quý vị có thể kết tội tôi là đạo đức giả, không sao. Tôi nghĩ là tôi giữ chính ngữ không phê bình ai nặng nề, nhưng nếu Phật tử nào ăn thịt chó bạn trung thành nhất của người, tôi phải phê bình quý vị ‘dã man’. Nếu tôi không ăn chay trường, quý vị hỏi tại sao ăn thịt bò, thịt gà thì được, mà ăn thịt chó không được?! Thà mang tiếng là đạo đức giả còn hơn là dã man!

Mỗi ngày chúng ta chỉ cần chọn một niềm vui nho nhỏ thôi, như những chuyện trên hay những chuyện khác mà quý vị gặp trong khi giao tiếp trong đời. Nếu cần kích động các synapses tích cực quý vị có thể sống lại những giây phút vui sướng cá nhân mà quý vị đã từng trãi nghiệm. Chỉ cần giữ các kinh nghiệm tích cực nho nhỏ này lâu hơn bình thường chừng 10 giây chẳng hạn để hippocampus có đủ thì giờ chuyển vào ký ức tình cảm. Lâu ngày các liên minh tế bào não tích cực sẽ được tăng cường và có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc của não. Dùng tâm thay đổi não để có một đời sống an lạc, đầy tình yêu hơn. Hiện nay các phương pháp chuyển đổi tế bào não theo cách này đã được phần lớn các ngành tâm lý trị liệu chấp nhận.

Quán Như Phạm Văn Minh

Hãy Sống Hết Mình Cho Mỗi Ngày

Bài viết nhỏ này chỉ dám đề cập tới một ý nhỏ: Ta đang được may mắn sống trên cõi đời này và ta hãy sống hết mình vì nó.

Những ai có may mắn được tiếp cận với văn học, nghệ thuật Xôviết ở thế kỷ XX hẳn không quên tác phẩm vĩ đại “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky với những nhân sinh quan và thế giới quan vô cùng cao cả, vô cùng nhân ái, biết hy sinh vì người khác của nhân vật Paven Korchagin cùng đồng đội đã biết dũng cảm đương đầu với khó khăn gian khổ để dựng xây một xã hội mới. Không ai quên được những bài hát động viên con người với những lời ca bất hủ: “Người ta chỉ sống có một lần thôi/ Cho nên đời sống quý giá vô ngần/ Phải sống sao cho ra sống/ Để chết đi không còn luyến tiếc gì!”. Lời của bài hát này đã vang vọng trong nhiều năm cho đến mãi mãi trong tâm hồn những con người chân chính, biết yêu quý và muốn cống hiến cho cuộc sống tươi đẹp này mà ai cũng chỉ có may mắn được sống có một lần.

Vậy thì cái ý nghĩa số một của cuộc sống là gì? Có nhiều tác giả nêu nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nữ tiểu thuyết gia người Anh Georges Eliot (1819-1896) đã tổng kết một cách ngắn gọn nhất, đúc kết một ý nghĩa giản dị mà cao quý của cuộc sống như sau: “Chúng ta sống để làm gì, nếu chẳng phải để làm cho đời sống của nhau bớt khó khăn đi?”. Mãi cảm ơn Georges Eliot vì ông đã chỉ dẫn cho con người một lối sống vị tha, biết nâng đỡ, biết hy sinh vì người khác, vì đồng bào, vì đồng loại. Từ ý tứ này của Eliot ta càng hiểu rõ thêm ý nghĩa của bài hát Xôviết đã nêu: Phải sống sao cho ra sống, để chết đi không còn luyến tiếc gì. “Phải sống sao cho ra sống” là sự hy sinh tuyệt vời của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã đánh tan bọn phát xít Hitler để cứu cả nhân loại trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945). “Phải sống sao cho ra sống” là sự phấn đấu hy sinh suốt đời cho người bệnh của Mẹ Theresa, người đã được phong Thánh; của bà Florence Nintingale, người đã được nêu gương là “Ngọn đèn đứng gác” trong y văn thế giới. Và, còn biết bao tấm gương người tốt việc tốt trong xã hội mà ta gặp hàng ngày, hàng giờ đã và đang phấn đấu cho lý tưởng “phải sống sao cho ra sống”.

Vậy những kỹ năng sống nào giúp ta “sống cho ra sống”? Cần nhớ lời dạy của triết gia – nhà thơ Pháp Marie Jean Guyau (1854-1888): “Người ta chỉ được gọi là sống trọn vẹn khi người ta biết sống vì người khác”. Đây là kỹ năng sống mang tính kim chỉ nam cho từng con người, cho cả loài người, chỉ đáng tiếc là thực hành nó rất khó. Vì sao? Vì bản chất con người là “tham, sân, si” (lời Phật dạy). Ai sinh ra, lớn lên, nếu không được giáo dục kỹ lưỡng của gia đình, của nhà trường, của xã hội thì đều phát triển “cái tôi”, nghĩa là ích kỷ, tham lam, chỉ muốn hơn người, thấy ai xinh đẹp hơn, giầu có hơn đều có lòng ghen tức với người ta. Thế thì còn đâu mà vì người khác được nữa. Đặc biệt chúng ta đang sống ở thế kỷ XXI, tràn ngập những “cái tôi” từ phương Tây tràn sang cùng với sức mạnh của Công nghệ 4.0, của Tự động hóa, của Trí tuệ nhân tạo. Nhiều nhà giáo dục phương Đông đã rất lo ngại về thực tế mặt bằng Đạo đức xã hội ngày nay sa sút nghiêm trọng. Con cái bỏ rơi, vô ơn với ông bà, cha mẹ. Tỷ lệ ly dị trong các cặp vợ chồng trẻ ngày càng gia tăng vì những lý do đề cao đồng tiền, đề cao vật chất và hạ thấp nghĩa vụ, hạ thấp bổn phận làm người, làm vợ, làm chồng. Rất may ở nước ta, các nhà giáo dục, các nhà làm luật pháp, thông tin, văn hóa đã tổ chức những phong trào giáo dục, nêu gương những Anh hùng lao động, gương hy sinh tận tụy của những người tốt, việc tốt, đã như những ánh sáng mới, soi tỏ những con đường nhân sinh quan đúng đắn. Gương những người trước lúc ra đi còn có nguyện vọng hiến giác mạc mắt, hiến thận, hiến gan, hiến tim để cứu giúp người khác đã chẳng chứng minh cái kết quả của các phong trào giáo dục lòng Từ thiện, Nhân đạo đó sao. Rồi hàng triệu người đã hiến máu nhân đạo trên khắp cả nước để cứu chữa cho bao nhiêu bệnh nhân thập tử nhất sinh đã chẳng chứng minh cho cái đạo lý cao đẹp “sống vì người khác” đó sao?

Lẽ dĩ nhiên để rèn luyện phẩm chất làm người, đức hạnh làm người là một quá trình phấn đấu suốt đời, không phút nào được ngơi nghỉ. Đúng như nhà triết học vĩ đại người Thụy sĩ – Jean Jacques Rousseau (1712-1778) đã tổng kết: “Đức hạnh là một cuộc chiến và để sống trong nó, chúng ta phải luôn chiến đấu với bản thân mình”.

Chiến đấu với bản thân mình là chiến đấu với cái tôi, ích kỷ, hẹp hòi, bảo thủ, chỉ muốn “ăn người”… Nhà văn, luật sư và chính trị gia người Pháp Francois Antoine Boissy (1756-1826) đã thẳng thắn lên án: “Chỉ sống vì mình thì không đáng gọi là sống”.

Cũng với cái ý giáo dục con người của Boissy, ca dao Việt Nam cũng có một lời nhắc nhở rất hay: “Ích kỷ hại nhân, hại người thì ít, hại thân thì nhiều”.

Xin tạm sơ kết lại trong mấy ý: Ai cũng chỉ được sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời lung linh chói lọi có một lần, nên ta phải hết sức trân trọng cái hôm nay, cái ở đây, cái ngay bây giờ. Cái quá khứ, dù có huy hoàng hay gian khổ cũng đã là quá khứ. Cái tương lai thì còn xa vời, biết lúc nào đến. Sao không biết quý trọng nâng niu cái hiện tại, biết yêu quý và xả thân vì nó mới thực là xứng đáng, mới thực là thành công, mới thực là con người trưởng thành và hiểu rõ lẽ sống thực tế có đạo lý. Cần nhớ lời nhắc nhở của thiên tài soạn kịch người Anh gốc Ireland Bernard Shaw (1856-1950): “Đừng tiếc cái hôm qua, đừng đợi cái ngày mai và quan trọng nhất là đừng bỏ cái hôm nay”. Chúng ta đang sống ở cuối thập niên thứ hai của thế kỷ XXI nên cũng cần phải bắt kịp với nhịp sống mới, tức là nhịp sống của Thế giới mạng, của Tự động hóa, của văn minh công nghiệp. Vấn đề là ở chỗ phải biết cân bằng giữa quyền lợi với nghĩa vụ, giữa đóng góp với hưởng thụ. Ta không thể nào đồng ý với một triết gia người Đức đã quá khắt khe khi dạy các sinh viên: “Đời là một bổn phận chứ không phải một cuộc vui chơi”. Sống như thế thì cay nghiệt quá, vất vả quá, cần phải biết cách hài hòa.

Ta cũng không nên tán đồng với cái khẩu hiệu sống gấp sau đây ở một tiệm bán kem lớn ở Bangkok: “Life is ice cream, enjoy it before it melts” (Đời là một ly kem, ăn nhanh lên trước khi nó chảy hết). Sống như thế thì chụp giật quá, vội vàng quá, khốn khổ quá, còn gì là thi vị nữa.

Để khép lại bài viết về kỹ năng “Hãy sống hết mình mỗi ngày” tưởng không gì khái quát hơn, không gì cụ thể hơn, không gì thiết thực hơn là ta nên theo cách suy nghĩ khôn ngoan của người Trung Đông: “Hãy cố gắng làm việc như phải sống đến 100 năm, hãy cố gắng hưởng thụ cuộc đời như ngày mai phải chết”.