Stt Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Những Câu Nói Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh

A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it. – Henry Louis Mencken Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó.

If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. Ì you have both, is a blessing. – Donna Hedges Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, Bạn đã được ban phước lành.

What can you do to promote world peace? You should go home and love your family. – Mother Teresa Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn.

Rejoice with your family in the beautiful land of life! – Albert Einstein Hãy vui vẻ và với gia đình trên mảnh đánh tươi đẹp của cuộc sông này

A happy family is but an earlier heaven. – George Bernard Shaw. Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đường sớm vậy.

“Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.” – Dorothea S. Koppliln Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

Families, like individuals, are unique. – Norman Vincent Peale Gia đình là một cá thể độc lập và duy nhất

“When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life.” Author Unknown Mỗi khi tôi nghĩ về bất kỳ thành công nào của tôi, tôi nghĩ về 2 điều: Thứ nhất thôi cảm ơn chúa người là cội nguồn của mọi phước lành tôi có được, thứ hai chính là gia đinh và bạn bè tôi, những người làm phong phú cuộc sống của tôi

Family where the life begins and the love never ends – Author Unknown Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 2

If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. Ìf you have both, is a blessing Nếu bạn có một nới để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai thì đó là một phước lành.

Rejoice with your family in the beautiful land of life Vui vẻ với gia đình của bạn trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống.

A happy family is but an earlier heaven Một gia đình hạnh phúc giống như bạn lên thiên đường sớm vậy

Family where the life begins and the love never Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 4

Families, like individuals, are unique Gia đình giống như một cá thể độc lập và duy nhất

A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it Nhà không đơn giản chỉ là một nơi trú chân tạm thời: tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó chính là cốt lõi của mái ấm.

Houses are built to live in and not to look on Nhà được dựng nên để sống, không phải để ngắm.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

All happy families resemble one another, each unhappy family is unhappy in its own way Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh có một kiểu bất hạnh riêng.

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Family means no one gets left behind or forgotten (David Ogden Stiers) Gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi hay quên lãng.

Siblings: children of the same parents, each of whom is perfectly normal until they get together (Sam Levenson) Anh chị em: những đứa trẻ cùng cha mẹ, mỗi đứa đều rất bình thường cho đến khi chúng sát cánh bên nhau.

Home is where you are loved the most and act the worst (Marjorie Pay Hinckley) Nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 5

Charity begins at home, but should not end there (Thomas Fuller) Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

Family is not an important thing, it’s everything (Michael J. Fox) Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.

A man travels the world over in search of what he needs, and returns home to find it (George Moore) Một người đi khắp thế gian để lùng sục những điều anh ta muốn, và trở về nhà để tìm thấy nó.

When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family (Jim Butcher) Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn.

Spare the rod and spoil the child – that is true. But, beside the rod, keep an apple to give him when he has done well (Martin Luther) Thương cho roi cho vọt – điều đó là đúng. Nhưng bên cạnh chiếc roi, hãy giữ một quả táo để tặng đứa trẻ khi chúng làm tốt.

Những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh 6

The love we have in our youth is superficial compared to the love that an old man has for his old wife (Will Durant) Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.

When sisters stand shoulder to shoulder, who stands a chance against us? (Pam Brown) Khi chị em ta vai kề vai, ai có thể chống lại chúng ta?

Home is a name, a word, it is a strong one; stronger than magician ever spoke, or spirit ever answered to, in the strongest conjuration (Charles Dickens) Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.

Thường xuyên sử dụng những câu nói này không những giúp bạn thể hiện ngôn ngữ của bạn và còn giúp biểu hiện nội tâm đẹp của mình. Hơn thế nữa, đây cũng là cách học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả.

Những Câu Nói Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất

Gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả của mỗi con người, chúng ta hãy cùng xem những câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh ý nghĩa nhất để có thể cảm nhận tình cảm gia đình và biết trân trọng hơn những người trong gia đình mình.

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, là nơi chào đón ta bất cứ khi nào ta chở về, là nơi giúp ta có động lực để ta có thể phấu đấu … Nói chung, gia đình chính là nơi mà ta được yêu thương và trao yêu thương. Hãy cùng tham khảo những câu nói về gia đình bằng tiếng Anh dưới đây mà Taimienphi.vn đã tổng hợp và chia sẻ.

Những câu nói hay về gia đình

Tổng hợp những câu nói về gia đình bằng tiếng Anh

1. Những câu nói về gia đình bằng tiếng Anh phổ biến

– Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

=> Tạm dịch: Gia đình giống như bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó là bài hát tuyệt đẹp.

=> Jesse Joseph ca ngợi tình cảm gia đình. Đây là câu nói về gia đình hay và ý nghĩa thể hiện được gia đình luôn là tình cảm đẹp đẽ, không có gì sánh bằng.

– The strength of a nation derives from the integrity of the home.

=> Sức mạnh của một quốc gia xuất phát từ sự toàn vẹn của ngôi nhà.

– A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity, it dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path.

=> Tạm dịch: Tình yêu của một người mẹ đối với đứa trẻ của cô ấy không giống như bất cứ thứ gì khác trên thế giới. Nó không biết luật pháp, không thương hại, nó dám làm tất cả mọi thứ và nghiền nát vô cùng tất cả những gì đứng trong con đường của nó.

– A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

=> Tạm dịch: Nhà không chỉ là nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của maiis ấm nằm ở trong tính cách của những con người sống ở trong ngôi nhà đó.

– If you have a place to go, is a home. If you have someone to love, is a family. If you have both, is a blessing.

=> Tạm dịch: Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, bạn đã được ban phước lành.

=> Nếu bạn có nhà về, có người mà bạn yêu thương, bạn chính là người may mắn. Câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh trên đây đã nói ra được điều đó.

– Family quarrels are bitter things. They don’t go according to any rules. They’re not like aches or wounds, they’re more like splits in the skin that won’t heal because there’s not enough material.

=> Tạm dịch: Gia đình cãi vã là những điều cay đắng. Họ không đi theo bất cứ quy luật nào. Chúng không giống như đau nhức hay vết thương, chúng giống như vết nứt ở trên da sẽ không lành lạnh bởi không có đủ chất liệu.

– This was the trouble with families. Like invidious doctors, they knew just where it hurt.

=> Tạm dịch: Đây là rắc rối với gia đình. Giống như bác sĩ vô danh, họ chỉ biết nơi nó bị tổn thương.

– What can you do to promote world peace? You should go home and love your family.

=> Tạm dịch: Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn.

– A man should never neglect his family for business.

=> Tạm dịch: Một người đàn ông không bao giờ bỏ bê gia đình của mình để kinh doanh.

– Rejoice with your family in the beautiful land of life!

=> Tạm dịch: Hãy vui vẻ với gia đình trên mảnh đất tươi đẹp của cuộc sống này.

=> Đây là câu nói về gia đình hay, ngắn ngọn nhưng đã thể hiện được yêu thương, tình cảm dành cho gia đình.

– Family is the most important thing in the world.

=> Tạm dịch: Gia đình là điều quan trọng nhất trên đời.

– You can kiss your family and friends good-bye and put miles between you, but at the same time you carry them with you in your heart, your mind, your stomach, because you do not just live in a world but a world lives in you.

=> Tạm dịch: Bạn có thể hôn gia đình và bạn bè của bạn chào tạm biệt và đặt dặm giữa bạn, nhưng đồng thời bạn mang chúng với bạn trong trái tim của bạn, tâm trí của bạn, dạ dày của bạn, bởi vì bạn không chỉ sống trong một thế giới mà là một thế giới sống ở bạn.

– A happy family is but an earlier heaven.

=> Tạm dịch: Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đường sớm vậy.

– When I was a boy of fourteen, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to be twenty-one, I was astonished at how much the old man had learned in seven years.

=> Tạm dịch: Khi tôi còn là một cậu bế mười bốn tuổi, cha tôi quá dốt nát đến nỗi tôi khó có thể đứng dậy để có được ông già xung quanh. Nhưng khi tôi hai mươi mốt tuổi, tôi ngạc nhiên về việc ông già đã học được bao nhiêu trong bảy năm.

– Family where the life begins and the love never ends.

=> Tạm dịch: Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc.

=> Tình cảm gia đình là điều vô cùng thiêng liêng, ai cũng muốn trân trọng. Hãy cùng chia sẻ câu nói hay về gia đình bằng tiếng Anh này để mọi người cùng cảm nhận.

Câu nói ý nghĩa về gia đình bằng tiếng Anh

2. Những câu nói về gia đình bằng tiếng Anh khác

– There’s nothing that makes you more insane than family. Or more happy. Or more exasperated. Or more… secure.

=> Tạm dịch: Không có gì khiến bạn điên rồ hơn cả gia đình. Hoặc hạnh phúc hơn. Hay bực tức hơn. Hoặc nhiều hơn là an toàn.

– The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.

=> Tạm dịch: Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

– Charity begins at home, but should not end there.

=> Tạm dịch: Lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình, nhưng không nên kết thúc luôn ở đó.

– Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.

=> Tạm dịch: Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

– After a good dinner one can forgive anybody, even one’s own relations.

=> Tạm dịch: Sau bữa tối ngon lành, người ta có thể tha thứ cho bất cứ ai, kể cả quan hệ riêng của một người.

– No man has ever lived that had enough of children’s gratitude or woman’s love.

=> Tạm dịch: Không có người đàn ông nào từng sống mà có đủ lòng biết ơn của con cái hoặc tình yêu của người phụ nữ.

– Family like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one.

=> Tạm dịch: Thành viên trong gia đình như những nhành cây, lớn lên theo những hướng khác nhau, nhưng luôn chung cội nguồn.

=> Câu nói ý nghĩa về tình cảm gia đình bằng tiếng Anh.

– Family means no one gets left behind or forgotten.

=> Tạm dịch: Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị lãng quên.

=> Đây là một câu nói về gia đình bằng tiếng Anh hay nhất, được nhiều người yêu thích.

– The greatest legacy we can leave our children is happy memories.

=> Tạm dịch: Tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho các con chính là những ký ức hạnh phúc.

– One day you will do things for me that you hate. That is what it means to be family.

=> Tạm dịch: Một ngày nào đó bạn sẽ làm mọi thứ cho tôi mà bạn ghét. Đó là ý nghĩa của việc trở thành gia đình.

– Families, like individuals, are unique.

=> Tạm dịch: Gia đình là một cá thể độc lập và duy nhất.

=> Đây là câu nói về gia đình hay, ý nghĩa được nhiều người yêu thích.

– I think togetherness is a very important ingredient to family life.

=> Tạm dịch: Tôi nghĩ sự kết hợp là thành phần rất quan trọng đối với cuộc sống gia đình.

– Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

=> Tạm dịch: Đây có phải là gia đình như thế này không: cảm giác mọi người kết nói với nhau, với một mảnh bị mất, toàn bộ sự việc bị phá vỡ.

– Happiness is having a large, loving, caring, close- knit family in another city.

=> Tạm dịch: Hạnh phúc là có một gia đình lớn, yêu thương, chu đáo và thân thiết ở một thành phố khác.

– One’s family is the most important thing in life. I look at it this way: One of these days I’ll be over in a hospital somewhere with four walls around me. And the only people who’ll be with me will be my family.

=> Tạm dịch: Gia đình của một người là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi nhìn vào nó theo cách này: Một trong những ngày này tôi sẽ ở trong bệnh viện ở đâu đó với bốn bức tường xung quanh tôi. Và những người duy nhất ở bên tôi sẽ là gia đình tôi.

– At the end of the day, a loving family should find everything forgivable.

=> Tạm dịch: Vào cuối ngày, một gia đình yêu thương nên tìm mọi thứ có thể tha thứ được.

– Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing.

=> Tạm dịch: Nhà là nơi để về. Gia đình là nơi để yêu thương. Có nhà và gia đình, chính là lời chúc phúc.

– The only rock I know that stays steady, the only institution I know that works, is the family.

=> Tạm dịch: ảng đá duy nhất mà tôi biết vẫn ổn định, cơ sở duy nhất mà tôi biết là hoạt động, là gia đình.

– Family is not an important thing, it’s everything.

=> Tạm dịch: Gia đình không phải là thứ quan trọng, nó là tất cả mọi thứ.

=> Gia đình chính là thứ giúp ta có động lực để ta làm mọi thứ. Do đó, gia đình chính là tất cả mọi thứ dành cho bạn. Nếu bạn thấy câu nói về gia đình bằng tiếng Anh hay, ý nghĩa, hãy chia sẻ và gửi đến người thân trong gia đình mình nhé.

– To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

=> Tạm dịch: Để hiểu được tình yêu của cha mẹ bạn, bạn cần phải tự nuôi con.

– Family life is too intimate to be preserved by the spirit of justice. It can be sustained by a spirit of love which goes beyond justice.

=> Tạm dịch: Cuộc sống gia đình là quá thân mật để được bảo tồn bởi tinh thần của công lý. Nó có thể được duy trì bởi tinh thần yêu thương vượt ra ngoài công lý.

– We must take care of our families wherever we find them.

=> Tạm dịch: Chúng ta phải chăm sóc gia đình của mình bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy chúng.

– All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.

=> Tạm dịch: Tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mỗi gia đình không hạnh phúc đều không vui theo cách của mình.

– When trouble comes, it’s your family that supports you.

=> Tạm dịch: Khi rắc rối đến với bạn, gia đình của bạn sẽ luôn hỗ trợ.

– I sustain myself with the love of family.

=> Tạm dịch: Tôi duy trì bản thân mình với tình yêu của gia đình.

– Govern a family as you would cook a small fish.

=> Quản lý gia đình cũng giống như bạn nấu một con cá nhỏ.

– When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family.

=> Tạm dịch: Khi mọi thứ rơi xuống địa ngục, những người còn lại bên cạnh bạn mà không do dự – họ là gia đình của bạn.

=> Gia đình là nơi các thành viên luôn giúp đỡ nhau, dù bạn đang đứng ở vực thẳm nhưng họ không bao giờ bỏ rơi bạn.

– All families are psychotic. Everybody has basically the same family – it’s just reconfigured slightly different from one to the next.

=> Tạm dịch: Tất cả các gia đình đều có tình cảm. Tất cả mọi người về cơ bản đều là cùng một gia đình – nó chỉ được cấu hình lại hơi khác so với cái tiếp theo.

– My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

=> Tạm dịch: Gia đình tôi luôn đến trước. Có thể đó là điều làm cho tôi khác với những người khác.

– There is no such thing as fun for the whole family.

=> Tạm dịch: Không có gì thú vị bằng gia đình.

Trên đây là những câu nói về gia đình hay, ý nghĩa nhất. Dù bạn đang sống ở gia đình như thế nào thì chúng ta cũng khó có thể phủ nhận được mái ấm gia đình, sự quan tâm và yêu thương của mọi người. Gửi những câu nói hay về gia đình trên đây để thể hiện tình yêu của mình với bố mẹ, anh chị … nhé.

=>Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-gia-dinh-bang-tieng-anh-y-nghia-nhat-36064n.aspx Còn nếu bạn muốn thể hiện tình cảm đối với người bạn thân của mình thì bên cạnh gửi những món quà vào ngày sinh nhật, dành thời gian cho nhau để đi ăn, đi chơi … thì bạn có thể gửi những câu nói hay về tình bạn hay nhất. Những câu nói về tình bạn bằng tiếng Anh là một trong những cách giúp tình bạn của bạn trở nên khăng khít và bền vững hơn đấy.

Bài viết liên quan

Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Buồn Chán, Gia Đình, Bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay về cuộc sống buồn chán

Có được lòng tin mới khó chứ hủy diệt lòng tin thì đơn giản lắm. Quan trong đâu phải là gạt chuyện nhỏ hay lớn, việc gạt bỏ đã là một vấn đề.

Lúc còn trẻ chẳng biết gì, nghĩ rằng chỉ cần một tổn thương là chúng ra đã không chịu được rồi. Sau này mới biết kể cả sóng gió, bảo táp thì không có gì là không thể vượt qua được. Kiếm người còn dài lắm, đau khổ còn ở phía trước mỗi chúng ta.

Khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua, chồng gai nào rồi cũng sẽ biến mất. Nó giống như cơn mưa rào ngoài cửa sổ vậy. Mưa tầm tã rồi cũng sẽ tạnh, trời sẽ lại sáng trở lại.

Hạnh phúc đâu phải ta tình cở có được. Hạnh phúc là kết quả của toàn bộ sự tích lũy. Nó là kết quả của sự chờ đợi. Hạnh phúc thật tình cờ, những lúc thất vọng nhất thì nó lại đến một cách bất ngờ. Hàng ngày chỉ cần bạn biết quan tâm, trân trọng những gì ở bến cạnh bạn là đủ. Hạnh phú sẽ tự động đến bên bạn mà không cần cố gắng tranh dành.

Quả thật thời gian là thứ vô cùng đáng sợ. Nó độc ác, tàn phá đi mọi thứ một cách từ từ. Cho dù là hạnh phúc hay thương đau thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Thứ cuối cùng tồn tại là những vết sẹo mờ nhạt của những kỷ niệm xưa.

Tôi chỉ mới là một người 30 tuổi có già lắm đâu. Nhưng tại sao tôi vẫn cố đơn đến như vậy. Cô đơn đến mức mà hiện tại tôi đã quen với cảm giác làm mọi thứ một mình.

Không biết bản thân mình quá nhàm chán hay mọi thứ xung quanh vô vị.

Có rất nhiều người thức đêm không phải vì mất ngủ mà vì một ai đó đã làm họ tổn thương.

Đêm đến là lúc tôi cảm thấy buồn nhất. Chẳng phải do bóng tối, chẳng phải do không có ai nói chuyện mà do tôi đã quen với điều đó.

Những câu nói hay về cuộc sống buồn chán tiếp theo

Tột cùng của sự thất vọng là muốn khóc mà không thể khóc thành lời. Muốn một lần được chảy nước mắt mà không thể rơi.

Cuộc sống đã quá nhiều đau khổ rồi, hận thêm, ghét thêm làm cho cuộc sống đau khổ hơn.

Đau đớn đến cực điểm là việc muốn khóc mà không thể khóc được, muốn cười cũng không thể. Phải chăng mình đã mất hết cảm giác.

Cho dù chúng ta năm trong tay đồ hồ cát, nhưng chẳng có cách nào để ngăn nó ngừng chảy.

Sự im lặng chính là điều kiến ta sợ hải nhất, điều kiến ta bàng hoàng nhất.

Đời người ngắn lắm bạn ơi, hãy đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi nghĩ đến việc đối xử tốt với người khác. Phải yêu người mình đang yêu vì kiếp sau có lẽ sẽ không được gặp đâu.

Cả một thế giới rộng lớn đến vậy mà tại sao không có nổi một người thương mình. Không có nổi một người quan tâm đến mình là sao vậy.

Nếu đã không phải là của mình thì cố cũng không được. Cố làm chi cho thời gian trôi đi nhanh chóng.

Ngày ngày trôi qua cuộc đời tôi thật tẻ nhạt. Nhiều lúc tôi quên mình đang sống vì điều gì, sống vì mục đích gì…

Có vô số chuyện với người khác thì thật là nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao với tôi nó lại to lớn đến vậy. Hạnh phúc gia đình với họ là điều hiển nhiên, với tôi nó xa vời đến vậy. Hạnh phúc nó xa đến nỗi tôi cố mãi cũng không thể với đến.

Nhiều lúc tôi thực sự muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi những suy nghĩ. Bỏ mặc đi những lo toan của cuộc sống gia đình mà sao không được.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại tồn tại ở thế giới này. Thế giói này có ai cần tôi đâu, đến cả cái gia đình tôi tạo ra cũng xa lánh tôi.

Những câu nói hay về cuộc sống gia đình

Nỗi đau mà người ta tin tưởng nhất trong gia đình là nỗi đau lớn nhất.

Trên thế giới này cuộc sống chẳng công bằng đâu. Vì thế hãy tâm quen với sự bất công đi nào.

Ra ngoài đường đến đi vệ sinh cũng phải trả tiền. Ở nhà cơm ngon canh ngọt hàng ngày miễn phí. Nhưng tại sao anh chẳng thể ở nổi nhà 1 ngày vậy anh. Phải chăng là do em, do em không tốt hay sao. Cho em một lý do có được không anh, em cần biết là mình đã làm gì sai.

Khoảng trống mênh mông vẫn có thể lấp đầu bằng tất cả những yêu thương. Trái ngược tổn thương thì sẽ không bao giờ bù đắp được.

Điều tội tệ nhất trong cuộc đời không phải là sự đơn độc. Điều tồi tệ nhất chính là ở bên người thân mà cảm thấy cô đơn.

Gia đình là nơi mà mỗi khi về chúng ta thấy được sự bình yên, Gia đình là nơi chúng ta có thể về mỗi khi thất bại hay vấp ngã trong cuộc sống. Nhưng giờ đây mình chẳng còn gia đình để về. Gia đình với mình giờ đây là thứ quá xa xỉ rồi.

Khi bạn ăn chơi bạn có nghĩ bố mẹ mình đang làm gì không. Khi bạn tiêu tiền như ném qua cửa số, bạn có biết bố mẹ bạn đang phải còng lưng ra kiếm từng đồng tiền lẽ một không.

Những thứ ta đang sử dụng đều là do 2 bàn tay cha mẹ làm ra. Hãy trân trọng những gì mình đang có và biết ơn những gì cha mẹ cho ta.

Gia đình là nơi bạn có thể sống thật với bản thân mình nhất. Tại đây bạn chẳng phải tạo vỏ bọc cho bản thân làm gì cả.

Nếu chúng ta không biết chân trọng, thì mọi thứ sẽ tan biết đi hết kể cả là gia đình hay bất cứ thứ gì đó.

Những câu nói hay về cuộc sống và tình yêu

Đứng cố biết trái tim mình thành còn đường mà ai cũng đi qua được. Hãy biết trái tìm đó trở thành bầu trời xanh ngắt mà ở đó ai cũng phải mơ ước.

Gặp đúng người, đúng thời điểm là cả một hạnh phúc. Những gặp đúng người sai thời điểm là cả một đau thương.

Hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ không phải là có được một người chồng giàu có. Hạnh phúc của người phụ nữ là tìm được một người đàn ông yêu thương mình thực sự.

Hạnh phúc của người đàn ông không phải là tìm được người con gái xinh đẹp. Hạnh phúc của người đàn ông là tìm được người hiểu mình, yêu thương mình.

Tình yêu cũng giống như những ly cafe, lúc đầu uống vào thì đăng. Tuy nhiên khi vị đắng đi qua thì vị ngọt sẽ đến. Vậy nên ở trên đời này ai chịu được những vị đắng nhất của cuộc sống thì sẽ có được những vị ngọt dành cho riêng mình.

Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được người mình yêu thương, nếu cứ cố ở bên cạnh người mà mình khiến họ chẳng vui.

Có những cuộc chia tay chẳng phải là không còn yêu. Đơn giản chỉ là không thể ở bên cạnh nhau nữa rồi.

Người phụ nữ chính là tấm gương phản chiếu hình ảnh người đàn ông. Chính vì vậy hãy sống như thế nào cho khi nhìn lại bản thân không phải xấu hổ.

Việc từ bỏ chính là thời điểm bắt đầu cho thời gian đau khố.

Yêu người không yêu mình là đau khổ. Không yêu người yêu mình là một sự tổn thương.

Hanh phúc có lúc chỉ đơn giản là lựa được người để trao đi những yêu thương, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống hàng ngày.

Trong tình yêu không phải cứ tìm được người hoàn hảo mới là yêu thương. Tìm ra những điều tốt đẹp từ những người không hoàn hảo mới chính là yêu thương.

Những câu nói hay về cuộc sống bế tắc

Mọi thứ với người khác sao đơn giản đế vậy. Nhưng tại sao với tôi nó lại là cả một vấn đề, khó khăn, chán nản đến thế.

Trong khi ai đó cũng thành công thì dường như thành công không thích tôi thì phải. Phải chăng là tôi đã làm gì sai, phải chăng là tôi đã không đúng ở điểm nào.

Lúc này tôi chẳng biết làm gì để vượt qua những khó khăn này cả. Tôi chỉ biết cách im lặng để cuộc sống cứ thể trôi qua.

Cuộc sống của tôi dường như bế tắc đến cực đại. Tôi chẳng biết phải thoát ra khỏi nó thế nào.

Cuộc sống bế tắc là cuộc sống khiến mình không biết đi về đâu, tương lai của mình sẽ như thế nào.

Tôi luôn tươi cười nhưng thức sự cuộc sống của tôi đang bế tắc lắm bạn biết không.

Khi nào những điều không tốt tránh xa tôi vậy. Tôi có làm gì sai đâu mà sao cuộc sống của tôi bế tắc đến vậy.

Ai có thể giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bế tắc hiện tại không. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn rất nhiều đó. Hãy lôi tôi ra khỏi vùng đâm lầy đó đi.

Có rất nhiều thứ không phải muốn là được. Tôi muốn cuộc sống mình không đau khổ nhưng cũng có được đâu, chán nản và tuyệt vọng.

Nhiều lúc chỉ muốn về nhà để được cha mẹ chăm sóc nhưng vì cuộc sống mình phải ra đi.

Những câu nói hay về cuộc sống giả tạo

Những người phụ nữ giả chưa từng một lần dối trá là người phụ nữ không có sự trắc ẩn.

Có điều rất lạ là sự thật thì luôn là ánh sáng làm người ra chói mát không nhận ra. Nhưng giả dối thì lại là bóng tối, bóng tối bao phủ sự chói lóa làm cho người ta yêu thích.

Dối trá hay lừa dối chỉ là những hành động của những kẻ dốt lát ngu xuẩn. Người khôn ngoan chẳng bao giờ làm những điều như thế.

Bạo lực còn là một thứ đau đớn hơn tất cả. Sự lừa dối, phản bội làm ta chia tay nhau mãi mãi. Chính vì thế bao lực không bao giờ tồn tại lâu hơn.

Sử dụng dao đâm vào cơ thể chỉ làm cho chúng ta đau chốc lát. Nhưng việc làm cho trái tim bị phản bội đó mới là đau khổ nhất.

Ta nhận được sư phản bội của ai đó ngày hôm nay không phải do ta quá ngu dốt mà do ta đã tin người quá mức cho phép.

Bạn chẳng nên hận những kẻ đa và đang phản bội mình. Hãy sử dụng thời gian đó để làm những điều tốt lành đến với bạn thân mình. Chăm sóc, yêu thương chính bản thân là điều bạn cần làm.

Lời xin lỗi của những người đã phản bội mình sẽ chẳng bao giờ có giá trị. Nó chỉ là những câu nói mà chúng ta đừng quan tâm.

Sống giả tạo như thế đủ chưa bạn. Sống thật với bản thân mình đi để người khác còn tôn trọng.

Bạn cứ bảo bạn tốt với tôi, trong khi đó đằng sau lưng tôi bạn làm những gì. Đừng tưởng tôi không biết nha, tôi biết hết đó bạn.

Những câu nói hay về cuộc sống bạn không thể bỏ qua

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Gia Đình Hay Nhất

Chúng ta ai cũng có một gia đình. Gia đình là nền tảng vững chắc của mỗi người, là nơi trở về ấm êm. Gia đình là nơi sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống. Gia đình là điều thiêng liêng và quý giá của mỗi người. Cùng xem quan niệm của người Anh về gia đình như thế nào qua các câu danh ngôn tiếng Anh về gia đình hay nhất dưới đây nhé.

Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng Anh về gia đình hay nhất

– Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family: Whatever you call it, whoever you are, you need one.

Gọi đó là 1 thị tộc, một mạng lưới một bộ lạc, gọi nó là 1 gia đình: Dù cho bạn gọi nó là gì, bất kể bạn là ai, bạn đều cần đến gia đình.

– I think togetherness is a very important ingredient to family life.

Tôi nghĩ rằng cảm giác về sự thống nhất là thành phần quan trọng nhất đối với cuộc sống gia đình.

– The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other’s life.

Sự ràng buộc kết nối gia đình thật sự của bạn không phải là máu, mà là sự tôn trọng và hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi thành viên.

What can you do to promote world peace? Go home and love your family.

Bạn sẽ làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình thế giới? Hãy trở về nhà và yêu lấy gia đình của bạn.

– My family comes first. Maybe that’s what makes me different from other guys.

Gia đình tôi sẽ luôn là đầu tiên. Có lẽ đó là điều làm tôi khác biệt với những chàng trai còn lại.

– Happiness is having a large, loving, caring, close- knit family in another city.

Hạnh phúc là có một gia đình lớn, yêu thương và gần gũi lần nhau ở một thành phố khác.

– To understand your parents’ love, you must raise children yourself.

Để hiểu được tình thương của người cha, bạn phải tự mình chăm sóc những đứa con của bạn.

Học tiếng Anh qua danh ngôn hay về gia đình – The homemaker has the ultimate career. All other careers exist for one purpose only – and that is to support the ultimate career.

Người xây dựng gia đình là một công việc nền tàng. Tất cả những công việc khác tồn tại vì một mục đích duy nhất – và mục đích là để ủng hộ cho công việc nền tảng đó.

– Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song

Gia đình giống như một bản nhạc vậy, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó luôn là một bài hát tuyệt đẹp.

– A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó.

– If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. iF you have both, is a blessing.

Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, bạn đã được ban phước lành.

– What can you do to promote world peace? You should go home and love your family.

Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn.

– Rejoice with your family in the beautiful land of life!

Hãy vui vẻ và với gia đình trên mảnh đánh tươi đẹp của cuộc sông này

– A happy family is but an earlier heaven.

Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đường sớm vậy.

– Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.

Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân.

– Families, like individuals, are unique.

Gia đình là một cá thể độc lập và duy nhất

– When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life.

Mỗi khi tôi nghĩ về bất kỳ thành công nào của tôi, tôi nghĩ về 2 điều: Thứ nhất thôi cảm ơn chúa người là cội nguồn của mọi phước lành tôi có được, thứ hai chính là gia đinh và bạn bè tôi, những người làm phong phú cuộc sống của tôi.

– Family where the life begins and the love never ends

Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc

– We do not develop habits of genuine love automatically. We learn by watching effective role models – most specifically by observing how our parents express love for each other day in and day out.

Chúng ta không phát triển những thói quen của tình yêu chân thành một cách tự động. Chúng ta học cách xem những vai trò kiểu mẫu hiệu quả – hầu hết đặc biệt là do quan sát cách bố mẹ chúng ta bày tỏ tình yêu với nhau ngày qua ngày.

– Is this what family is like: the feeling that everyone’s connected, that with one piece missing, the whole thing’s broken?

Gia đình có phải là: cảm xúc mà mọi người cùng kết nối, là miếng ghép còn thiếu sót, là một điều gì đó bị đổ vỡ?

Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về gia đình sẽ giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của mái ấm và gia đình hơn, giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều. Qua những câu danh ngôn này, các bạn có thể cải thiện được vốn từ vựng tiếng Anh của mình đó. Đừng bỏ qua nhé.