Stt Hay Về Học Hành / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Hán Học Danh Ngôn Về Học Hành, Tri Thức

Tin sách cả, không có sách còn hơn.

~*~

Ở đời có 3 điều đáng tiếc: Một là việc hôm nay bỏ qua Hai là đời này chẳng học Ba là thân này lỡ hư.

~*~

Học cho rộng Hỏi cho thật kỹ Suy nghĩ cho thật cẩn thận Phân biệt cho thật rõ ràng Làm việc cho hết sức Như thế mới thành người

~*~

Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.

~*~

Sĩ phu mà ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe.

Hoàng Đình Kiên

~*~

Ngọc không mài dũa thì không thể trở thành khí dụng; người ta không học thì không hiểu được lẽ phải.

玉不琢,不成器。人不學,不知義。 Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa.

~*~

Cùng anh trò chuyện một đêm, còn hơn đọc sách mười năm miệt mài.

同君一夜話,勝讀十年書。 Đồng quân nhất dạ thoại, thắng độc thập niên thư.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Có ruộng chẳng gắng cấy cày, kho không để chịu tháng ngày thiếu ăn. Có sách chẳng cố học chăm, con cháu ngu dốt có gì sai đâu.

有田不耕倉廩虛,有書不讀子孫愚。 Hữu điền bất canh thương lẫm hư, hữu thư bất độc tử tôn ngu.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Chó giữa nhà ban đêm, gà coi gáy buổi sáng. Nếu không học sao đáng làm người? Con tằm nhả tơ, con ong làm mật. Người mà không học chẳng bằng con vật.

~*~

Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình.

三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。 Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi.

~*~

Sinh ra mà đã biết là bậc trên; học rồi mới biết, là bậc thứ; gặp cảnh khốn rồi mới chịu học, lại còn thấp hơn nữa. Thấp nhất là gặp cảnh khốn rồi mà vẫn không chịu học.

生而知之者,上也;学而知之者,次也;困而学之,又兲次也;困而不学,民斯为下矣。 Sinh nhi tri chi giả, thượng dã. Học nhi tri chi giả, thứ dã. Khốn nhi học chi, hựu kì thứ dã. Dân tư vi hạ hĩ.

~*~

Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người cha. Dạy học mà chẳng nghiêm, ấy là sự lười nhác của người thầy. Kẻ làm con mà chẳng học, chẳng phải điều thích đáng. Lúc nhỏ chẳng học thì già sẽ làm gì?

~*~

Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.

~*~

Kẻ sĩ cần nhất phải khí độ cho to, và kiến thức cho rộng.

Bùi Hành Kiệm

~*~

Vận hội lỡ làng vàng hoá sắt, thời cơ may mắn sắt như vàng. Đọc sách nghiền ngẫm kỹ càng, một chữ đáng giá nghìn vàng hỡi ai.

运去金成铁,时来铁似金, 读书须用意,一字值千金。 Vận khứ kim thành thiết, thời lai thiết tự kim. Ðộc thư tu dụng ý, nhất tự trị thiên kim.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

養而不教,乃父之過 教而不嚴,乃師之惰 學問不勤,乃子之惡 後從先覺,鑑古知今 Dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá Giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi nọa Học vấn bất cần, nãi tử chi ác Hậu tòng tiên giác, giám cổ tri kim

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Học mà chưa thấy vui thì chưa gọi là học.

~*~

Học cũng có ích như trồng cây: mùa xuân được hoa, mùa thu được quả.

Nhan Thị Gia Huấn

~*~

Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là người thích đạo của thánh hiền đời trước, cố sức mà cầu lấy được.

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。 Ngã phi sinh nhi tri chi giả dã, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã.

~*~

Học hỏi phải giữ ba niềm Cả ba cùng gắng chớ hiềm dời ra Cha mẹ phúc hậu thật thà Rồi con học tập thêm đà siêng năng Thầy nghiêm dạy dỗ nên chăng

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Người ta biết nhiều cũng là làm giàu.

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Ngẫm nghĩ việc xưa để hiểu việc nay, hành vi đáng làm thầy người khác.

溫故而知新,可以為師矣。 Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ.

~*~

Mỗi ngày biết thêm điều chưa biết. Mỗi tháng quên đi những điều đã biết. Như vậy gọi là người ham học.

日知兲所亡,月无忘兲所能,可谓好学也已矣。 Nhật tri kỳ sở vong, nguyệt vô vong kỳ sở năng, khả vị hiếu học dã dĩ hĩ.

~*~

Đợi rỗi mới học, thì lúc rỗi cũng không có thể học được.

~*~

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân xét cho sáng suốt, làm cho tận lực.

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。 Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi.

~*~

Học tập phải như đuổi không kịp, dù có đuổi kịp còn sợ mất mát điều đã học.

学如不及, 犹恐失之。 Học như bất cập, do khủng thất chi.

~*~

Rất sang không phải đợi phải có chức tước, rất giàu không đợi phải có tiền tài.

~*~

Cửa nhà hòa thuận, tuy bữa ăn không đủ,vẫn có vui vầy, Học hành sớm đạt, dẫu của không dư dật, vẫn được vui sướng.

家門和順,雖饔飧不繼,亦有余歡; 國課早完,即囊橐無余,自得至樂。 Gia môn hòa thuận, tuy ung san bất kế, diệc hữu dư hoan, Quốc khóa tảo hoàn, tắc năng tháo vô dư, tự đắc chí lạc.

Chu Tử Gia Huấn

~*~

Phú quí mà kiêu ngạo, cố nhiên là không phải; học thức mà kiêu ngạo, cái hại cũng khá to.

~*~

Không biết thì hỏi, không hay thì học.

~*~

Tài cao mà không học, vẫn chưa là hoàn toàn.

Thuyết Uyển

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Học dễ mà thích học thì khó, làm dễ mà hết sức làm thì khó, xấu hổ dễ mà biết xấu hổ thì khó.

Vương Thuyền Sơn

~*~

Người đi học có đức hiền Cháu con thông sáng kế liền đời sau Kẻ bất đức phải bảo nhau Cháu con ngu muội đời sau còn dài Con trai chẳng dạy nên trai Thì như lừa giống nuôi hoài công đi Con gái chẳng dạy bảo gì Không bằng nuôi lợn có khi ăn lòng Dạy răn từ lúc vỡ lòng Trước là lễ phép trong lòng phải ghi Hỏi thưa mà chẳng biết gì Thì coi như đứa ngu si nhất đời.

有道德者,子孫聰明 無道德者,子孫愚昧 養男不教,不如養驢 養女不教,不如養猪 訓導之初,先守禮法 不知問答,是爲愚癡 Hữu đạo đức giả, tử tôn thông minh Vô đạo đức giả, tử tôn ngu muội Dưỡng nam bất giáo, bất như dưỡng lư Dưỡng nữ bất giáo, bất như dưỡng trư Huấn đạo chi sơ, tiên thủ lễ pháp Bất tri vấn đáp, thị vi ngu si

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Lặng yên nhớ điều đã học, kiên trì học tập không biết chán, dạy bảo người khác không biết mệt mỏi, ta đã làm được việc nào trong ba việc ấy?

默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有於我哉?Mặc nhi thức chi, học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu ư ngã tai?

~*~

Của chứa nghìn vạn, không bằng nghề mọn trong tay.

Nhan Thị Gia Huấn

~*~

Tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành tâm; Con cháu dù ngu, kinh sách không thể không tìm độc.

祖宗雖遠,祭祀不可不誠; 子孫雖愚,經書不可不讀。 Tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành; Tử tôn tuy ngu, kinh thư bất khả bất độc.

Chu Tử Gia Huấn

~*~

Càng học càng hay, cũng như khát mà ra sông, ra bể uống, uống nhiều thì được nhiều, uống ít thì được ít.

~*~

Học giả nên thu liễm (1) tinh thần: ví như lò lửa, để tụ lại thì vừa nóng, vừa sáng mãi, tải ra thì chóng tàn. (1) Thu liễm: Thu lại, lượm lại, không để cho tản ra.

~*~

Rượu ngon thiết bạn tâm đầu, vàng mười tiêu hết mong mua sách về.

白酒酿成延好客,黄金散尽为收书。 Bạch tửu nhưỡng thành diên hảo khách, hoàng kim tán tận vị thu thư.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Nghèo là cảnh thường của học trò; chết là sự hết của đời người.

~*~

Gươm tuy tốt, có mài mới sắc; tài tuy tốt, có học mới cao.

~*~

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Trải qua một phen tỏa triết (1), tăng thêm một phần kiến thức. (1) Tỏa triết: Ngăn trở đè nén, không để cho như ý.

Kinh Viên Tiểu Ngữ

~*~

Bậc quân tử có ba cái lo: lo rằng mình không nghe biết nhiều. Lo rằng mình đã biết nhiều nhưng không học được những điều đã biết. Lo rằng mình đã học được nhưng không thực hành được những điều đã học.

君子有三患:未之聞,患弗得聞也;既聞之,患弗得學也;既學之,患弗能行也。 Quân tử hữu tam hoạn: vị chi văn, hoạn phất đắc văn dã; kí văn chi, hoạn phất đắc học dã; kí học chi, hoạn phất năng hành dã.

~*~

Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Học Tập, Học Hành Hay Nhất

Ca dao, tục ngữ là một kho tàn vô cùng quý giá của dân tộc ta, đã được ông bà ta đúc kết và để lại qua bao đời nay. Tục ngữ là những kinh nghiệm, những bài học quý giá mà cha ông ta đã đúc kết từ những kinh nghiệm thực tế để có những bài học cho con cháu chúng ta về sau. Ca dao là những câu hát, đồng dao được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, ca dao là những đứa con tinh thần, những câu hát dân gian mà ông bà ta đã tạo nên để cuộc sống thêm tươi đẹp.

Những câu ca dao tục ngữ luôn là những bài học quý giá, những tài sản tinh tế mà ông bà ta đã đúc kết từ bao đời để lại cho chúng ta. Những câu ca dao, tục ngữ ấy đã khuyên chúng ta về các vấn đề trong cuộc sống như: đạo lí làm người, tình nghĩa gia đình, đạo hiếu làm con, tình cảm chân thành, tình yêu thắm thiết,…. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những câu ca dao về học tập, học hành. Những câu ca dao tục ngữ này sẽ có những lời khuyên bổ ích cho chúng ta về cách học tập, học hành một cách hiệu quả nhất. chúng ta cùng đi tìm hiểu những câu ca dao, tục ngữ về học tập học hành hay nhất.

Câu 1:

Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

Trong cuộc sống của chúng ta, muốn trở nên thành đạt trong cuộc sống và xã hội chúng ta cần phải có đức và có tài. Muốn có được đức và tài chúng ta cần phải không ngừng nổ lực ra sức học tập, rèn luyện để có được đức và tài. Để nói lên vấn đề này thì câu tục ngữ trên đã có lời khuyên bổ ích cho chúng ta là cần phải ra sức, kiên nhẫn rèn luyện, luyện mãi và miệt màu thì chúng ta mới thành tài và giỏi gian được.

Câu 2:

Học ăn học nói, học gói học mở.

Để có được những kiến thức, những kinh nghiệm trong cuộc sống, để có được những kiến thức cơ bản trong cuộc sống chúng ta nên học từ những cái nhỏ nhặt nhất. trước khi học văn hóa, tiếp thu kiến thức thì chúng ta nên học ăn, nói, gói, mở trước. từ những điều cơ bản này chúng ta sẽ có được những cách ứng xử đúng đắn trong cuộc sống, để có hành trag trong cuộc sống tốt nhất.

Câu 3:

Bên cạnh những câu tực ngữ nói về tinh thần học tập của con người, những cách học tập của con người trong học tập. thì ca dao tục ngữ cũng nêu lên cách nói về sự thông minh của một con người. câu tục ngữ trên nói về một người tài giỏi, chuyện gì cũng biết, học giỏi mà làm việc cũng giỏi.

Câu 4:

Câu tục ngữ trên nói về những con người có hiểu biết, học nhanh, tiếp thu nhanh, có tinh thần học tập. khi học họ có những tư duy nhạy bén, nhanh chóng và tiếp thu kiến thức rất nhanh. Họ là một người thông minh, tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, có những tư suy tốt và nhạy trong học tập.

Câu 5:

Học thầy chẳng tầy học bạn.

Câu này đề cao tinh thần học bạn nhưng cũng không phủ nhận sự tiếp nhận kiến thức từ thầy cô. Thầy cô cho ta những kiến thức trên trường, những lí thuyết, bên cạnh đó chúng ta cần đi học hỏi bạn bè để cùng nhau học taajpm cùng nhau phát triển và dễ nhớ hơn trong học tập.

Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

Ăn vóc học hay.

Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

Có cày có thóc, có học có chữ.

Có học, có khôn.

Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Hay học thì sang, hay làm thì có.

Học để làm người.

Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

Học khôn đến chết, học nết đến già.

Muốn sang thì bắc cầu Kiều / Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

Tôn sư trọng đạo

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

Đi thưa, về gửi

Trên kính, dưới nhường

Tiên học lễ, hậu học văn

Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn.

Nói phải củ cải cũng nghe.

Phải chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua phép.

Khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời.

Lời hơn lẽ thiệt.

Lời hay lẽ phải.

Những câu ca dao về học tập, học hành hay nhất:

Câu 1:

Học là học biết giữ giàng

Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

Câu tục ngưc trên nói về học tập, khi học tập chúng ta sẽ biết được những lễ nghi, lẻ phải, những điều hay điều đúng trong cuộc sống để có những kiến thwusc trong cuộc sống, có những cách ứng xử đúng mực trong cuộc sống. bên cạnh việc học văn hóa chúng ta cũng nên học những lễ nghi, lẻ phải, đạo lí làm người.

Câu 2:

Làm người mà được khôn ngoan

Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay

Nghề gì đã có trong tay

Mai sau rồi cũng có ngày ích to.

Những câu ca dao trên nói đến tầm quan trọng của việc học tập. nhờ vào học tập mà con người biết mọi điều hay, trở nên khôn ngoan. Bên cạnh biết mọi điều hay và khôn ngoan thì khi học tập thì con người sẽ có một cái nghề trong tay, làm những việc mình thích, kiếm được đồng tiền chân chính nhờ kiến thức của mình, rồi sau này sẽ có công ích lớn trong xã hội.

Câu 3:

Học là học để làm người

Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

Học không chỉ học điều những kiến thức văn hóa mà chúng ta còn học những điều hay lẻ phải, những cách ứng xử trong cuộc sống, những khó khăn, mọi hoàn cảnh trong cuộc sống luôn được xử trí những lời lẻ, kiến thức của mình.

Câu 4:

Học trò học hiếu học trung

Học cho đến mực anh hùng mới thôi.

Câu ca dao nói đến tầm quan trọng của việc học, việc học tập không ngừng nghỉ, không có điểm dừng. học cho đến khi trở nên tài giỏi, trở nên thành tài, trở nên thành người giỏi giang thì mới thôi.

Câu 5:

Học là học để mà hành

Vừa hành vừa học mới thành người khôn.

Học tập mà chỉ học không thực hành thì cũng chỉ là lí thuyết, cũng chỉ là học cho qua, không có ý nghĩa gì. Những khi mình học mà kèm theo đó là thực hành, là vừa học vừa hành thì kiến thức mới nhớ lâu, mới nhớ kỉ. câu ca dao nêu lên vai trò, tầm quan trọng của việc học tập đi đôi với học hành.

Câu 1:

Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài

Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.

Câu 2:

Người gian thì sợ người ngay

Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo.

Câu 3:

Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ

Thò tay vào lờ mắc kẹt cái hom.

Câu 4:

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy.

Câu 5:

Bề ngoài thơn thớt nói cười

Mà trong gian hiểm giết người không đao.

Câu 6:

Đời loạn mới biết tôi trung

Tuế hàn mới biết bá tùng kiên tâm.

Câu 7:

Nhà nghèo yêu kẻ thật thà

Nhà quan yêu kẻ giàu ra nịnh thần.

Câu 8:

Những người tính nết thật thà

Đi đâu cũng được người ta tin dùng.

Câu 9:

Tu thân rồi mới tề gia

Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai.

Câu 10:

Đừng bảo rằng trời không tai

Nói đơm nói đặt cậy tài mà chi.

Trọn Bộ 222 Stt Học Hành Vất Vả Ấn Tượng Nhất Hiện Nay

Những stt học hành vất vả luôn được các bạn học sinh chia sẻ rầm rộ trong thời gian vừa qua nhằm để than vãn những khó khăn trong quá trình học của mình. Học hành là một con đường dài đòi hỏi chúng ta phải kiên trì thì mới nắm được những kiến thức. Chỉ khi chúng ta học giỏi thì sẽ có tương lai hơn. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này nhé!

Top 29 stt học hành vất vả ấn tượng

Những stt học hành vất vả đặc sắc luôn khiến bạn đọc phải suy ngẫm. Dù biết việc học hành không phải là điều dễ dàng nhưng chúng ta luôn phải phấn đấu và cố gắng nhiều hơn nữa. Những stt học hành vất vả đầy vui tươi hóm hỉnh sẽ là cách giúp bạn thư giãn tuyệt vời đấy. Cùng theo dõi nha!

1. “Học, học nữa, học mãi” _V.I.Lenin_

2. Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. – Franklin –

3. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Tục ngữ Việt Nam

4. “Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời”. Immanuel Kansas. “Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.” Trang Tử. “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh

7. “Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.” Socrates

8. “Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.” Oscar Wilde

9. “Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên.” Hồ Chí Minh

10. “Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.” Khổng Tử

11. “Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học.” A. Westminster

12. “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.” Ngạn ngữ Gruzia

13. “Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu.” Tục ngữ dân tộc Thái–Việt Nam

14. “Học, học nữa, học mãi.” V.I. Lenin  

15. “Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời.” Ngạn ngữ phương Tây

16. Nếu bạn không học, bạn sẽ trở thành ngu dốt_ Khuyết Danh_

17. Con người ai mà chẳng cần học, ai mà chả cần cố gắng để học và trở thành tài _ Khuyết Danh_

18. Học tập giúp mỗi chúng ta rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn.

19. Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. – Bill Gates –

20. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. – N. Mandela –

21. Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ của con em họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ Tự tân. Và nếu ở mỗi thành phố có một ngôi đền dành cho sự tự tân, thì đó là ngôi trường học của nơi đó. – Ellen Goodman –

22. Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. – Vijaya Lakshmi Pandit –

23. Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi  những điều được dạy là những cái không đáng biết.– Oscar Wilde –

24. Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.– Immanuel Kant –

25. Các bài giảng của giáo sư cho dù có đầy đủ, súc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức đến đâu, thì về thực chất mà nói đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự nhận thức của sinh viên.

26. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi. – I.A. Gontcharov –

38 stt hài về học tập khiến bạn cười nghiêng ngả

Những stt hài về học tập là nơi giúp mọi người có thể giải tỏa được những bộn bề của cuộc sống. Với tính chất hài hước vui nhộn những stt này mang đến niềm vui và tạo nên những tiếng cười nghiêng ngả. Hãy cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện.– Vijaya Lakshmi Pandit –

Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.– Oscar Wilde –

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.– Immanuel Kant –

Các bài giảng của giáo sư cho dù có đầy đủ, súc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức đến đâu, thì về thực chất mà nói đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.– I.A. Gontcharov –

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục.

– Karl Marx –

Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

– Franklin –

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp mà chính phải là đặt ra những câu hỏi thích hợp.

– Cynthia Ozick –

Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả các thói xấu. Định mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan, một nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi.

– Ethel Churchill, L.E.Landon –

Tôi đã học được ba điều quan trọng ở đại học: Biết dùng thư viện, biết nhớ nhanh và chính xác, biết ngủ mọi lúc nếu rảnh 15 phút và có một mặt phẳng. Điều mà tôi chưa học được là làm thế nào suy nghĩ có sáng tạo theo một thời khóa biểu.

– Khuyết Danh –

Ngủ dậy muộn thì phí mất cả một ngày, ở tuổi thanh niên mà không học thì phí mất cả một đời.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước phải trọng dụng người tài.

– Chiếu Lập Học –

Một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt.

– Victor Hugo –

Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.

– Khuyết Danh –

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.

– Lev. Tolstoy –

Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người.

– Ngạn ngữ Nga –

-Vì tương lai con em chúng ta. Đánh chết cha con em chúng nó!!

-Không nói chuyện trong khi hôn.

-Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu.

-Tiên học lễ hậu học….ăn.

-Thiếu nữ là chữ viết tắt của….thiếu nữ tính.

-Còn….nói còn tát.

-Một điều nhịn là chín điều nhục.

-Cá không ăn muối cá ươn. Con không ăn muối….thiếu iot rồi con ơi.

-Thà ngu vì thiếu iot, còn hơn là thiếu iôt mà vẫn ngu. (Hic nó nói cái gì thế)

-Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi….mỏi lắm rồi.

-Chúng ta yêu súc vật, vì….thịt chúng rất ngon.

-Người yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà nó chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác!!!

-Dụng binh không gì quý bằng thần tốc, Dụng đàn bà không gì quý bằng tâng bốc.

-Đằng sau người đàn ông thành công luôn luôn có một người phụ nữ……….nói rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì nên hồn cả.!!

-Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

-Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất và bao giờ cũng tiềm ẩn những cái tát nảy đom đóm mắt nhất.

-Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

-Đá bồ là một nghệ thuật và người đá bồ cũng là một nghệ sĩ.

-Tình bạn sau tình yêu là phát đạn ân huệ của kẻ tử tù.

-Đèn nhà ai nấy rạng, vợ thằng bạn thì cố mà chăm.

-Da thịt đàn bà được nuôi dưỡng bằng âu yếm, lòng dạ đàn bà được nuôi dưỡng bằng kinh phí.

Những danh ngôn về mục đích học tập hay nhất

Những danh ngôn về mục đích học tập mang những ý nghĩa và thông điệp khiến cho chúng ta hiểu thêm được rất nhiều điều về cuộc sống. Thông qua đó giúp ta xác định được hướng đi mới của mình. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này nhé!

+ “Học, học nữa, học mãi” V.I.Lenin

+ Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. – Franklin –

+ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn.” Tục ngữ Việt Nam

+ “Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời”. Immanuel Kant

+ “Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn.” Trang Tử

+ “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh

+ “Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.” Socrates

+ “Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.” Oscar Wilde

+ “Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên.” Hồ Chí Minh

+ “Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.” Khổng Tử

+ “Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học.” A. Einstein

+ “Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.” Ngạn ngữ Gruzia

+ “Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu.” Tục ngữ dân tộc Thái–Việt Nam

+ “Học, học nữa, học mãi.” V.I. Leninnhững câu nói hay về học tập

+ “Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời.” Ngạn ngữ phương Tây

+ Nếu bạn không học, bạn sẽ trở thành ngu dốt_ Khuyết Danh_

+ Con người ai mà chẳng cần học, ai mà chả cần cố gắng để học và trở thành tài _ Khuyết Danh_

+ Học tập giúp mỗi chúng ta rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn.

+ Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời. – Bill Gates –

+ Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. – N. Mandela –

+ Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ của con em họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ Tự tân. Và nếu ở mỗi thành phố có một ngôi đền dành cho sự tự tân, thì đó là ngôi trường học của nơi đó. – Ellen Goodman –

+ Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. – Vijaya Lakshmi Pandit –

+ Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.– Oscar Wilde –

+ Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.– Immanuel Kant –

+ Các bài giảng của giáo sư cho dù có đầy đủ, súc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức đến đâu, thì về thực chất mà nói đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự nhận thức của sinh viên.

+ Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi. – I.A. Gontcharov –

+ Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.Học ăn học nói, học gói học mở.

+ Học hay cày biết.

+ Học một biết mười.

+ Học thầy chẳng tầy học bạn.

+ Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

+ Ăn vóc học hay.

+ Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

+ Có cày có thóc, có học có chữ.

+ Có học, có khôn.những câu nói hay về học tập

+ Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

+ Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

+ Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

+ Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

+ Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

+ Hay học thì sang, hay làm thì có.

+ Học để làm người.

+ Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

+ Học khôn đến chết, học nết đến già.

+ Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn những stt học hành vất vả đầy ấn tượng và sâu sắc. Những stt này khiến chúng ta suy ngẫm thêm về con đường tương lai của bản thân mình. Học hành xưa nay vốn là điều không phải dễ dàng bởi thế nên các bạn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé! Thân Ái!

STT Hay – Tags: stt học hành vất vả

Những Câu Stt Hay Về Đôi Chân Hành Trình Cuộc Sống

Đôi chân là công cụ để ta bước đi trên mặt đất, đôi chân giúp ta di chuyển, có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Đôi chân giúp ta thực hiện được hoài bão, ước mơ, bên cạnh đó đôi chân còn giúp ta có được tình yêu và đam mê. Hãy cùng đến với những status hay về đôi chân, đảm bảo bạn sẽ nhận ra nhiều ý nghĩa của những điều nhỏ bé trong cuộc sống này. Cùng đọc ngay các status hay này nhé!

Tổng hợp những câu Stt hay về đôi chân hành trình cuộc sống

1. Sống có mơ ước nhưng hãy để đôi chân mình bước đi trên hiện thực.

2. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

3. Yêu đơn phương như tự đái vào chân vậy. Người khác thì thấy điên nhưng ta lại thấy rất ấm áp.

4. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.

5. Mỗi sáng thức dậy, con linh dương Phi châu biết rằng: Nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất! Mỗi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng: Nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất! Dù bạn là sư tử hay linh dương, bạn đều phải chạy khi mặt trời ló rạng.

6. Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã.

7. Tôi không tin Chúa Trời thực sự tồn tại nhưng tôi tin Quỷ Dữ là có thật, vì những nơi tôi đi qua chỉ toàn thấy khổ đau.

8. Hãy yên chí khi bạn gặp thất bại, bạn thực sự vẫn đang đứng trên đôi chân của chính mình.

9. Nếu muốn tận hưởng cuộc sống thì hãy làm cho đôi chân của mình ấm áp.

10. Ta dường như ít để ý đến đôi chân của mình. Nhưng nhờ có nó mà ta đi được qua bao nhiêu vùng đất. Vậy nên hãy biết quý trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà mình đang có.

11. Có nỗi buồn im lặng và chẳng tan Chỉ âm thầm theo thời gian đọng mãi Có nỗi buồn nặng dưới đôi chân ai Sao đi mãi ngoáy lại như vẫn còn…

12. Cuộc đời sao quá đau thương. Thân em một bóng bên đường chơi vơi. Họa sỹ thì vẽ đất trời. Còn em vẽ nối tiếp đôi chân mình.

13. Những ngày qua tôi luôn mong bình an. Lê đôi chân qua những con đường hoang vắng. Chợt đứng lại thấy đôi chân hằn sỏi đá. Trong mơ hồ nghe vẳng tiếng chuông ngân.

14. Đôi chân ngày ấy về đâu xa lắm? Nửa mùa xuân, nửa mùa hạ, mùa thu. Nửa mùa đông lưng chừng cơn say nắng. Níu áo em bay dưới bóng mịt mù.

15. Đôi chân còn miệt mài đồi cỏ hoang. Vườn mưa gió ngập tràn khơi nước mắt. Bông hoa tươi ai cầm dao vội cắt? Tan tác ngày thơ mộng chết trên ngàn.

16. Vịn vào mọi thứ xa gần. Đứng lên vụt chạy qua thân phận người. Tập đi tám chục tuổi rồi.Đôi chân lại trở về thời chưa đi.

17. Là phụ nữ hãy tập tự đứng trên đôi chân của chính mình bởi đàn ông chỉ có một đôi chân để họ đi.

18. Khi còn có thể hãy dùng đôi chân của bạn để đi đến mọi nơi mà bạn mong ước.

19. Nếu bạn không có ý thức để luôn khiến đôi chân của mình cảm thấy dễ chịu thì bạn có lẽ hiếm khi quan tâm đến người khác một cách thật lòng.

20. Cha mẹ cho bạn đôi chân để tự đi và sống độc lập, không phải để đứng dựa vào người khác.

21. Những bạn nữ chân ngắn thường rất dễ thương, song cũng rất lì lợm.

22. Em chân ngắn đi chậm, nên anh đừng lo không thể đuổi kịp em nhé.

23. Chân ngắn nhưng vẫn xinh xắn, lùn nhưng vẫn ùn ùn người yêu.

24. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác.

25. Đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi.

26. Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau.

27. Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi. Người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước hộ bạn.

28. Luôn nhìn về phía trước và giữ cho đôi chân luôn vững bước trên con đường. Chỉ cần bạn biết nơi mình muốn đến, chắc chắn bạn sẽ đến được đó.

29. Nếu không tiến lên phía trước thì bạn luôn dặm chân tại chỗ.

30. Hãy nhớ rằng Trái Đất thích cảm nhận đôi chân trần và làn gió luôn thích chơi đùa với mái tóc của bạn.

31. Trong mỗi bước đi cùng với thiên nhiên, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì ta tìm kiếm.

32. Thất bại không đáng sợ, dậm chân tại chỗ mới đáng sợ.

33. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai bước qua tâm trí mình với đôi chân bẩn của họ.

34. Ai không đi thì sẽ không hiểu được giá trị con người.

35. Bỗng có một ngày cảm thấy sự chùng chân mỏi gối, mọi thứ trở nên mông lung, xa vời, không biết là có nên đi tiếp hay dừng lại.

36. Sài gòn chỉ cho ta những ký ức đẹp đẽ. Sài gòn không giúp gì được chỉ có thể hiểu theo nghĩa khác: Bạn đang đứng kiêu hãnh trên đôi chân mình và bước đi ngạo nghễ giữa đất Sài thành, mặc cho sóng gió cuộc đời chao đảo.

37. Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân.

38. Giữ đôi mắt của bạn hướng lên bầu trời và đôi chân trên mặt đất.

39. Hãy sử dụng đôi chân như một chiếc xe hữu ích và không bao giờ hết xăng.

40. Có những người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy.

41. Cuộc sống này là những thử thách đầy trông gai , có bước qua được hay không thì hãy vững tin vào đôi chân của bản thân mình . Đừng để bản thân mình phải sống theo quyết định của ai đó.

42. Tôi muốn đi mà chân không thể bước, tôi muốn chạy mà lí trí không cho, đành ở lại với muôn vàn tâm sự, đành sống chung với bao lỗi u sầu.

43. Bầu trời thì có chân trời và tôi tin rằng cứ đi thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng lại.

44. Hãy sống đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng trên đôi chân của mình, đủ khôn ngoan để biết khi nào cần người khác cứu giúp, và đủ dũng cảm để yêu cầu sự giúp đỡ đó.

45. Có nỗi buồn im lặng và chẳng tan, chỉ âm thầm theo thời gian đọng mãi, có nỗi buồn nặng dưới đôi chân ai, sao đi mãi ngoáy lại như vẫn còn.

46. Đừng sợ hãi, hãy bước đi trên đôi chân của chính mình.

47. Có những con đường dù ta cố đi đến mòn gót cũng không in lại dấu, có những hố sâu dù người ta cố né nhưng dấu chân ấy vẫn in hằng vĩnh cửu.

48. Đôi chân là công cụ đắt lực để ta thực hiện ước mơ.

49. Hãy chạy đến đích bằng chính đôi chân của mình cho dù bạn có là người đến cuối cùng.

50. Thượng đế ban cho bạn đôi chân là để bạn tự thân vận động.

Hi vọng sau khi đọc xong bài viết stt hay về đôi chân bạn sẽ có những cảm nghĩ riêng cho mình để luôn trân trọng hiện tại mà mình đã chọn. Dù bạn đang có thất vọng, đau buồn hay tổn thương đến đâu, thì bạn cũng đang tự đi trên đôi chân của chính mình. Vậy nên hãy tự hào về điều đó nhé. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ và thành công!