Thơ Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ / Top 15 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Dtdecopark.edu.vn

Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ

Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.

Ta đi trọn kiếp con người Cũng không đi hết những lời mẹ ru

Công cha nghĩa mẹ cao vời, Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người con phải xót xa, Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Đội ơn chín chữ cù lao, Sanh thành kể mấy non cao cho vừa

Tu đâu cho bằng tu nhà, Thờ cha kính mẹ mới chân tu

Công cha đức mẹ cao dày, Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, Trưởng thành con phải biết thờ song thân

Mẹ già ở tấm lều tranh, Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau

Biển Đông còn lúc đầy vơi, Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng

Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời, Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua. Đi về lập miếu thờ vua, Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha

Muốn cho gần mẹ gần cha, Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền

Ai về tôi gởi buồng cau, Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. Ai về tôi gởi đôi giày, Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi

Ơn hoài thai, to như bể! Công dưỡng dục, lớn tựa sông! Em nguyện ở vậy không chồng, Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con

Chim đa đa đậu nhánh đa đa, Chồng gần không lấy, để lấy chồng xa. Mai sau cha yếu mẹ già, Bát cơm đôi đũa, chén trà ai dâng?

Nếu mình hiếu với mẹ cha, Chắc con cũng hiếu với ta khác gì? Nếu mình ăn ở vô nghì, Đừng mong con hiếu làm gì uổng công?

Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận, Ngỗ nghịch nào con có khác chi! Xem thử trước thềm mưa xối nước, Giọt sau, giọt trước chẳng sai gì

Ở đời ai cũng có lần, Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành. Người xưa khó nhọc nuôi mình, Khác gì mình đã hết tình nuôi con

Mẹ dạy thì con khéo, Bố dạy thì con khôn

Mồ côi cha, ăn cơm với cá Mồ côi mẹ lót lá mà nằm

Ai rằng công mẹ như non, Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn

Lòng mẹ như bát nước đầy, Mai này khôn lớn, ơn này tính sao

Nhớ ơn chín chữ cù lao, Ba năm bú mớm biết bao thân tình

Con ho lòng mẹ tan tành, Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi

Nuôi con chẳng quản chi thân, Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

Mẹ ngoảnh đi, con dại, Mẹ ngoảnh lại, con khôn

Mẹ giàu con có, mẹ khó con không

Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau

Bồng cho con bú một hồi, Mẹ đã hết sữa, con vòi con la

Nuôi con buôn tảo bán tần, Chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, Con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con

Thêm một người quả đất chật thêm, Thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt

Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ, Tình Mẹ Con

Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về mẹ: Lên non mới biết non cao, Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.

Ca dao tục ngữ về mẹ, tình mẹ con

Ta đi trọn kiếp con người Cũng không đi hết những lời mẹ ru

Công cha nghĩa mẹ cao vời, Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Nên người con phải xót xa, Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Đội ơn chín chữ cù lao, Sanh thành kể mấy non cao cho vừa

Tu đâu cho bằng tu nhà, Thờ cha kính mẹ mới chân tu

Công cha đức mẹ cao dày, Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, Trưởng thành con phải biết thờ song thân

Mẹ già ở tấm lều tranh, Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

Đêm khuya trăng rụng xuống cầu, Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau

Biển Đông còn lúc đầy vơi, Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng

Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời, Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua. Đi về lập miếu thờ vua, Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha

Muốn cho gần mẹ gần cha, Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền

Ai về tôi gởi buồng cau, Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. Ai về tôi gởi đôi giày, Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi

Ơn hoài thai, to như bể! Công dưỡng dục, lớn tựa sông! Em nguyện ở vậy không chồng, Lo nuôi cha mẹ, hết lòng làm con Chim đa đa đậu nhánh đa đa, Chồng gần không lấy, để lấy chồng xa. Mai sau cha yếu mẹ già, Bát cơm đôi đũa, chén trà ai dâng?

Nếu mình hiếu với mẹ cha, Chắc con cũng hiếu với ta khác gì? Nếu mình ăn ở vô nghì, Đừng mong con hiếu làm gì uổng công?

Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận, Ngỗ nghịch nào con có khác chi! Xem thử trước thềm mưa xối nước, Giọt sau, giọt trước chẳng sai gì

Ở đời ai cũng có lần, Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành. Người xưa khó nhọc nuôi mình, Khác gì mình đã hết tình nuôi con

Mẹ dạy thì con khéo, Bố dạy thì con khôn

Mồ côi cha, ăn cơm với cá Mồ côi mẹ lót lá mà nằm

Ai rằng công mẹ như non, Thật ra công mẹ lại còn lớn hơn

Lòng mẹ như bát nước đầy, Mai này khôn lớn, ơn này tính sao

Nhớ ơn chín chữ cù lao, Ba năm bú mớm biết bao thân tình

Con ho lòng mẹ tan tành, Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi

Nuôi con chẳng quản chi thân, Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Mẹ ngoảnh đi, con dại, Mẹ ngoảnh lại, con khôn

Mẹ giàu con có, mẹ khó con không

Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau

Bồng cho con bú một hồi, Mẹ đã hết sữa, con vòi con la

Nuôi con buôn tảo bán tần, Chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, Con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con

Thêm một người quả đất chật thêm, Thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt

Ca Dao Tục Ngữ Về Mẹ (Phần 5)

Chồng em thì thấp một gang

Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau

Nghĩ mình càng tức càng đau

Trách cha trách mẹ tham giàu tham sang

Mẹ em tham lợn béo mùi

Để anh chểnh mảng như nồi cơm rau

Vắt tay mà (nằm) nghĩ trước sau

Thịt lợn chóng chán, canh rau mát lòng.

Mẹ em tham thúng xôi rền (dền)

Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.

Em đã bảo mẹ rằng đừng

Mẹ hấm (lườm) mẹ hứ (nguýt) mẹ bưng ngay (xôi) vào

Bây giờ chồng thấp vợ cao

Như đôi đũa lệch so sao cho bằng (vừa).

Mẹ em tham việc tiếc công

Cầm duyên em lại tiết thu đông muộn màng.

Mẹ gà con vịt chít chiu

Mấy đời dì ghẻ mà yêu (nâng niu)con chồng

Mẹ ghẻ con chồng

Mẹ già đầu bạc như tơ

Lưng đau con đỡ, mắt lờ con nuôi

Mẹ già ở túp lều tranh

Đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay

Mẹ già ở túp liều tranh

Sớm thăm tối viếng cho đành lòng em

Lòng son dạ sắt càng thêm

Lòng đà trăng gió ai tìm thấy ai.

Mẹ già bất khả viễn du

Anh đi chơi cho cách mấy

Tối công phu anh cũng phải về

Mẹ già bú mớm nâng niu

Tôi trời đành chịu không yêu bằng chồng.

Mẹ già hết gạo treo niêu

Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai

Mẹ già là mẹ già anh

Em vô bảo dưỡng cá canh cho thường

Mẹ già lo bảy lo ba

Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên

Mẹ già như ánh trăng khuya

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền

Mẹ già như bắp khô bao

Sao anh không kiếm nơi nào đỡ tay ?

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp một, như đường mía lau

Mẹ già như chuối chín cây

Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi

Mẹ già như chuối chín cây

Mong sao dâu được mỗi ngày mỗi ngoan.

Mẹ già như chuối chín cây

Sao đấy chẳng liệu cho đây liệu cùng.

Khế với sung, khế chua sung chát

Mật với gừng, mật ngọt gừng cay

Đấy với đây chẳng duyên thì nợ

Đấy với đây chẳng vợ thì chồng.

Dây tơ hồng chẳng xe đã mắc

Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say

Lo đêm rồi lại lo ngày,

Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.

Những Bài Thơ, Ca Dao Tục Ngữ Về An Giang Hay Nhất

Có những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất nhỉ?

Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất

Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 1:Núi thất sơn

Anh đi lên Bảy Núi, Anh chạy thẳng núi Tà Lơn, Căn nợ keo sơn, thấu đến ông Trời; Ngó lên trời thấy trời cao, Ngó xuống đất thấy đất thấp, Anh đến tam cấp Lập Cửu Trùng Đài Thời hư trời khiến; anh lập hoài cũng phải nên.

Bài thơ là câu chuyện huyền bí về núi thất sơn đã lưu truyền ngàn năm.Nơi có ông đạo tu hành.Đến nơi đây tác giả như lọt vào giữa cõi thần thiên giữa đời thực cảnh vật như chứng kiến được cả tam giới.

Top Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 2:An giang trù phú

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc Dốc nào cao bằng dốc Cần Thơ Anh thương em lững đững lờ đờ Giả như Tôn Các mà chờ Bạch Viên.

Bài thơ sử dụng các hình ảnh lịch sử danh lam thắng cảnh trùng trùng điệp điệp núi non hùng vĩ của nơi đây cũng bao la rộng lớn như tình yêu của con người dành cho nhau

Chọn lọc Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 3:Ngắm núi cao

Thất Sơn ai đắp mà cao Sông Tiền, sông Hậu ai đào mà sâu

Năm non ở tại núi Đà (tức Đà Nẳng) Bảy núi Châu Đốc gọi là Thất Sơn

Nếu có cuộc hành trình qua nơi đây, các bạn sẽ chỉ thấy những cánh đồng bao la, cò bay thẳng cánh, xanh mướt một màu, thấp thoáng những mái nhà ẩn sau những hàng cây cao vút. Nhưng khi qua khỏi Long Xuyên, trên cánh đồng lúa xanh bao la tận chân trời là ngọn Thất Sơn sừng sửng ngạo nghể trong mây mờ

Những bài thơ, ca dao tục ngữ hay nhất về An Giang 4: Không đề

Vàm Nao chữ đặt Hồi Oa Chỗ nhằm mũi nước chảy qua quanh dòng Sông Sau sông Trước hai dòng Phân ra hai ngả ngoài trong vận đào Các ngả gần chảy nhập vào Tạc kêu là xứ Vàm Nao rõ ràng

Trong bài thơ nhắc đến Vàm Nao. Có thể giải thích rằng Vàm là do chữ “Pãm” của Miên, chỉ chổ sông con chảy vào sông cái. Tiếng “Vàm Nao” cũng phát xuất từ tiếng Miên “pãm pênk Nàv”. Sông Vàm Nao chuyển nước sông Tiền vào sông Hậu nên dòng sông chảy xiết, rất hiểm nguy cho tàu bè. Sử sách viết sông Vàm Nao là “Hồi Oa” (nước chảy xoáy tròn) vì dòng sông chảy xiết có nhiều nước xoáy. Trong sách “Nam kỳ phong tục diễn ca”, ông Nguyễn Liêng Phong có bài thơ về Vàm Nao:

Những, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 5:Thương em

Thương em Bảy núi cũng trèo Ghét em núi Két vượt đèo cũng không (Núi Két thuộc Thất Sơn)

Bài thơ là hình ảnh núi non trùng điệp cao lớn đối lập với đó hình ảnh được mang ra so sánh chính là tình cảm yêu ghét của con người.Đã thương nhau thì cho dù vượt bảy núi cũng trèo (Thất sơn núi) còn đã chán ghét thì chẳng phải phí công sức như vậy

​Tuyển tập Ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 6:Noname

Chiều chiều quạ nói với diều Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm.

Tại cù lao Ông Chưỡng có Rạch Ông Chưởng, người Miên gọi “Péam prêk chaufay”, nối Sông Tiền với sông Hậu, là nơi rất trù phú.Nên vì lẽ đó nơi đây như một thiên đường hải sản ẩm thực được truyền tai nhau mỗi khi đặt chân đến đây

Thơ An giang 7 :Thiên nhiên hùng vĩ

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang Đói no em chịu cùng chàng Xuống sông ra biển lên ngàn cũng theo.

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang Một tiếng anh than ba bốn đôi vàng em không tiếc Anh lấy đặng em rồi anh trốn biệt lánh thân

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc Dốc nào cao bằng dốc Cần Thơ Anh thương em lững đững lờ đờ Giả như Tôn Các mà chờ Bạch Viên.

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc Gió nào độc bằng gió Gò Công Nổi một trận giông lạc vợ mất chồng Đêm nằm nghĩ lại phật phồng lá gan.

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc Gió nào độc bằng gió Gò Công Thổi ngọn đông phong lạc vợ xa chồng, Đêm nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi.

Đèn nào cao bằng đèn Sở Thượng, Nhân nghĩa nào trượng bằng nhân nghĩa phu thê? Dầu anh có lạc Sở qua Tề, Năm ba bữa anh cũng trở về thăm em.

Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc,Đất nào dốc cho bằng đất Nam Vang Châu Đốc, câu này để chỉ địa hình nơi đây vì gần biên giới ở mặt Tây Nam, có sông Tiền sông Hậu làm phương tiện giao thông tới Cao Miên và Lào, trên sông rộng mênh mông, lại lắm cồn, người Pháp có đặt đèn hiệu trên cột cao, tương tự như hải đăng trên biển cả để hướng dẫn ghe tàu.

Sưu tầm thơ An giang 8:cưới được cô gái Tân Châu:

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu Anh thương em chẳng ngại sang giàu Mứt hồng đôi lượng, trà Tàu đôi cân.

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh Gái nào bảnh bằng gái Tân Châu Anh thương em chẳng ngại sang giàu Thương vì cái nết trước sau chung tình.

Bài thơ ngợi ca hình ảnh cô gái Tân Châu rất đảm đang, khéo léo và chung tình.Vì là xứ sở dệt lụa tơ tằm nên các cô gái ở đây không những xinh đẹp mà còn nữ công gia chánh chịu thương chịu khó rất nhiều

Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang Chọn lọc 9:Không đề

Nước kênh Vĩnh Tế lờ đờ, Nhớ ông Bảo Hộ dựng cờ chiêu an

Chuyện xưa tích cũ kể lại rằng có chàng lên núi Sam để viếng đền Bà Chúa Xứ và đền thờ Thoại Ngọc Hầu, nguời đã có công lao đào kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà, cùng việc mở mang Châu Đốc:

Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang tuyển tập 10:No name

Đi ngang qua cảnh núi Sam, Thấy lăng ông lớn hai hàng lụy rơi. Ông ngồi vì nước vì đời, Hy sinh tài sản không rời nước non.

Tuy công lao như vậy, vì nghe lời xàm tấu vu oan, vua Minh Mạng giáng chức ông, tịch biên điền sản, lột ấn hàm con ông, làm con ông trốn đi biệt xứ không biết ở đâu, con cháu nào còn ở lại thì trở nên nghèo nàn, vì vậy ai ai cũng đau lòng

​Bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 11:Non nước quê hương

Sông Cái Vừng khúc quanh khúc quẹo Bãi Bà Lẹo nước chảy vòng cung Anh thương em tha thiết vô cùng Ước gì ta được sống chung một nhà

Nhìn lên voi Cỏ Bác Ngó xuống vịnh Trà Đư Xa nhau đã mấy năm dư Bao giờ mới được nói cười bên nhau

Chàng đi viếng Tri Tôn, Nhà Bàn thuộc vùng Thất Sơn Tri Tôn Châu Đốc rất gần Thương anh em nhớ, em lần xuống thăm.

Ca dao về An Giang 12:Không đề

Hang Tra là xứ quê mùa, Đi thăm cháu ngoại cho vừa Cà na.

Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 13:Thăm thú thiên nhiên

Vàm Nao, Giao Lửa các cồn, Tục dân cư xử lưu tồn cổ phong.

Bắp non mà nướng cửa lò, Đố ai ve được con đò Vàm Nao.

Tôi với anh đi giữa dòng kênh Cái Hố, Lấy miểng vùa tát cạn bến Vàm Nao.

Ở trên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao Thấy con cá đao nó nhảy nhào vô lưới, Anh ngồi chắc lưỡi, Không biết chừng nào mới cưới đặng em.

Rồi ghe chàng đến Châu Đốc: Chàng đi Châu Đốc, Nam Vang, Nỗi sầu em chịu, đa mang một mình.

Anh đi Châu Đốc Nam Vang, Viết thơ nhắn lại em khoan lấy chồng.

Đậu phọng béo đậu nành cũng béo Bước lên xe kéo miệng réo xe hơi Đường đi Châu Đốc xa vời Gửi thư thì khó, gửi lời thì không.

Tuyển tập những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 14 anh lam thắng cảnh

Sông Cái Vừng khúc quanh khúc quẹo Bãi Bà Lẹo nước chảy vòng cung Anh thương em tha thiết vô cùng Ước gì ta được sống chung một nhà

Nhìn lên voi Cỏ Bác Ngó xuống vịnh Trà Đư Xa nhau đã mấy năm dư Bao giờ mới được nói cười bên nhau

Chàng đi viếng Tri Tôn, Nhà Bàn thuộc vùng Thất Sơn Tri Tôn Châu Đốc rất gần Thương anh em nhớ, em lần xuống thăm.

Sưu tầm Những bài thơ, ca dao tục ngữ về An Giang hay nhất 15:Hãy đến quê hương tôi

Có ai thích đến xứ thơ Ghé qua xứ lụa bên bờ Tiền Giang. Dòng sông thẳng tắp hàng ngàn, Tàu ghe xuôi nước đò sang bên này.

Bên nàng mặc lãnh Mỹ A Đưa đò sang chợ, tưởng xa hóa gần.